Rok kňazov

Začal sa Rok kňazov

Svätý Otec Benedikt XVI. slávnostne otvoril jubilejný Rok kňazov.