Púte v roku 2015

Rozpis pútí a duchovných aktivít v pútnickom areáli vo Višňovom

Rímskokatolícka farnosť Višňové pri Žiline zverejnila program pútí a duchovných aktivít na rok 2015, ktoré sa budú konať v pútnickom areáli:

 

13. apríl

Fatimská slávnosť

 

26. apríl

Nedeľa Dobrého Pastiera - Púť rodičov kňazov

 

3. máj

Deň svätého Jána Pavla II. vo Višňovom. Prvá púť k sv. Jánovi Pavlovi Veľkému

 

13. máj

98. výročie fatimských zjavení - Fatimská slávnosť

 

13. jún

Fatimská slávnosť

 

27. jún - 28. jún

Hlavná mariánska púť – Púť rodín

 

13. júl

Fatimská slávnosť

 

13. august

Fatimská slávnosť

 

6. september

Šiesta púť mužov

 

13. september

Fatimská slávnosť

 

13. október

Fatimská slávnosť

 

22. október

Liturgická spomienka na sv. Jána Pavla II. Veľkého

 

13. november

Fatimská slávnosť

 

13. december

Fatimská slávnosť

 

Každú stredu a na Fatimských slávnostiach je možné uctiť si relikviu krvi sv. pápeža Jána Pavla II., ktorá je prítomná v mariánskom pútnickom chráme vo Višňovom.