Púť rodičov kňazov

V Nedeľu Dobrého Pastiera putovali rodičia kňazov nielen Žilinskej diecézy na ĎAKOVNÚ PÚŤ K PANNE MÁRII DO VIŠŇOVÉHO PRI ŽILINE.

Program začal modlitbou sv. ruženca za kňazov. V meditáciách sme uvažovali nad poslaním kňaza, prosili sme o Božiu pomoc pre každého jedného. Pred sv. omšou sme slávnostne prešli Bránou milosrdenstva, aby sme mohli získať jubilejné odpustky či už pre seba, alebo pre niekoho zosnulého. Slávnostnú sv. omšu celebroval PhDr. Štefan Žídek, kancelár Biskupského úradu v Žiline. V homíli sa zamýšľal nad poslaním kňaza, či je dnes ešte vyhľadávané a lukratívne. Ponúkol svoj pohľad na kňazstvo, aj s vysvetlením prečo žije v kňazstve a prečo v ňom zostáva. Klikni sem. Rodičia sa aktívne zapájali do sv. omše. Prišli nielen rodičia diecéznych kňazov, ale aj rehoľných. Po sv. omši sme si uctili rodičov kňazov slávnostným obedom. Pán dekan každému do rodiny odovzdal aj malý darček - Pramienok. V minulom roku sme si vo Višňovom pripomínali 500 rokov od postavenia prvej verzie kostola. O vzniku chrámu znikla pekná kniha - Pramienok.    

 

Meditácie:

1.Slávne vstal zmŕtvych

Pán Ježiš vstáva zmŕtvych. Táto najdôležitejšia pravda našej viery nám dáva krídla. Koľkokrát náš syn – kňaz dvíha duchovne mŕtvych. Boh posiela kňaza, aby bol oporou všetkým, hlavne hriešnikom. Hriešnici padajú do blata hriechu. Hriech ničí, škodí, zabíja. Kňaz je ten, ktorý dáva novú nádej. Cez neho odpúšťa Boh. Pane ďakujeme ti, že pomáhaš nášmu synovi – kňazovi, aby dvíhal duchovne mŕtvych.

2. Vystúpil na nebesia

Zmrtvychvstalý Pán odchádza do nebies. Aké je dôležité pre každého kňaza, aby denno-denne vystupoval do nebies. Nohami musí kráčať po zemi, ale srdce a myseľ musí mať v nebesiach, aby odtiaľ čerpal silu a nádej. Pane pomáhaj nášmu synovi – kňazovi, aby sa každý deň vhĺbil do modlitby, rozjímania, čítania Sv. Písma. Nech od teba čerpá inšpirácie, aby povzbudený zhora vedel posilňovať tých, ktorí sú mu zverení.

3. Zoslal Ducha Svätého

Kto z nás by nepotreboval dary Ducha Svätého: múdrosť, rozum, rada, vedomosť, sila, nábožnosť, bázeň Božia? Ducha Svätý zostupuje, Syn ho posiela. Náš syn – kňaz potrebuje tieto dary, aby vedel byť dobrým radom v rôznych životných situáciách. Duchu Svätý, prosíme ťa o Tvoje dary pre nášho syna – kňaza.

4. Vzal do Neba Matku s telom i dušou    

Syn vzal Máriu do svojho kráľovstva. Odmenil Matku za krásny život viery a dôvery. Náš syn – kňaz odprevádza mnohých ľudí do večnosti. Tu chceme prosiť aj za všetkých zomrelých rodičov kňazov, aby im Pán dal večnú blaženosť za ich život, vieru. Pane, ak dobre vychovali svoje dieťa, ak dali syna Cirkvi, buď im milosrdným sudcom.   A nášho syna – kňaza sprevádzaj, aby vedel vo viere povzbudzovať svoje ovečky aj v ťažkých chvíľach straty pozemského života.

5. Korunovanie za Kráľovnú Neba i Zeme

Mária je v Nebi, Syn ju vyznačil kráľovskou hodnosťou. Matka, máš v nebesiach veľké slovo. Zverujeme ti nášho syna – kňaza. Vyprosuj mu požehnanie od svojho Syna. Svet je dnes taký pomýlený. Neuznáva skutočné hodnoty. Kňaz je ten, ktorý prináša Božie svetlo a pravdu do tejto spoločnosti a predsa sa stretáva z nepochopením, aroganciou, odsúdením. Presne tak ako tvoj Syn Ježiš. Mária, stoj, prosíme, verne ako Matka aj pri našom synovi – kňazovi, aby cítil tvoje sprevádzanie a Božiu pomoc.