Výstava "Bol uprostred nás" súčasťou púte

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 869
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 593
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 616
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 786
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 768
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 723
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1013
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 785
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 55785
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 55360
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 644
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 60879
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 59035
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 56005
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 53372
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 740
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 933
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1081
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 927
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 816
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 935
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 898
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 849
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 786
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 634
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 786
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 839
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 651
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 736
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 863
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 716
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 800
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 758
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 839
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 524
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 874
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3826
Advent s KBS Napísal: Super User 6203
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7849
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8359
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8123
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 11504
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 861
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 885
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 26414
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 707
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 877
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 670
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1369
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 819
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 924
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 911
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1073
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 868
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 985
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 998
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1050
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1127
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 973
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1190
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1157
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1338
Roráty 2016 Napísal: Super User 1688
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1022
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1263
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 964
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1000
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1607
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1038
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1227
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 916
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 828
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 873
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 966
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 918
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 918
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 914
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 828
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1594
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 744
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1608
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2829
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2352
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1361
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 935
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 955
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1041
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1136
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 894
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1440
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3723
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2159
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1339
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1101
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1210
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1209
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1276
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1057
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1177
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1167
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1549
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1414
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1498
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1707
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1819
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1693
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2342
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1043
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3365
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1726
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1609
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2436
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1611
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1685
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1592
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1270
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1453
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1110
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1220
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1381
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1230
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1147
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1486
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1399
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1306
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1379
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1389
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1554
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1353
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1580
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1125
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1042
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1274
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1626
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1214
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1360
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1573
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2692
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1691
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1551
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1821
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6142
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2223
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1594
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1499
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2348
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1388
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2630
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1383
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1623
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1262
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1286
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1513
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1309
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1291
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1579
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1528
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1413
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1234
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2245
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1449
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2972
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1360
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1646
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1569
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1792
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1976
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1840
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1210
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1998
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2047
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2051
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2689
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2068
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2155
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1687
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1951
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3220
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1841
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2289
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1919
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1312
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1728
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2266
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1840
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1744
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1827
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2803
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1562
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1826
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1785
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1775
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1721
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1827
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2239
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1624
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1399
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1554
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1530
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2423
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1992
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2384
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1754
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3973
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1577
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1834
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1309
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2048
List do Katowíc Napísal: Administrator 2612
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1713
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1449
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2992
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1651
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1715
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3006
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1758
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2010
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1873
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1688
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1315
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1552
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2651
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1744
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2142
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2085
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2210
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1754
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2066
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1744
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1822
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3040
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2515
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1451
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1400
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1478
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1439
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1427
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1466
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1560
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3215
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3285
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1464
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1934
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1621
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3495
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2556
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1956
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1562
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1461
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1626
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1704
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1383
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1337
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1550
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2013
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1619
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1730
Odpovede Napísal: Administrator 4220
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1318
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2084
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2610
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1957
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1564
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1734
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1660
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1935
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1908
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2310
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1807
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2037
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1648
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2774
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4874
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5872
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9270
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4595
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2969
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2016
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5040
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2364
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2939
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5896
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1845
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12846
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4780
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2433
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1626
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1368
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1795
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1752
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2313
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1807
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1880
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1640
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1634
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1510
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1526
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2140
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1748
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1905
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1994
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2054
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1621
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1467
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1580
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1318
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1361
23. december - roráty Napísal: Administrator 2475
22. december - roráty Napísal: Administrator 1320
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2118
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7250
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1898
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2134
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1644
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1436
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1428
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1407
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1469
10. decembra Napísal: Administrator 1407
9. decembra Napísal: Administrator 1477
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1756
7. decembra Napísal: Administrator 1546
5. december Napísal: Administrator 1843
4. december Napísal: Administrator 1238
3. december Napísal: Administrator 1450
2. december Napísal: Administrator 1511
1. december Napísal: Administrator 1574
30. november Napísal: Administrator 1600
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 61252
Farský úrad Napísal: Administrator 41014
Bohoslužby Napísal: Administrator 49697
7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Napísal: Administrator 195300
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21266
Adorácie Napísal: Administrator 18293
Domov Napísal: Administrator 106643