Svätý páter Pio o kríži

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 22332
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 994
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 669
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 717
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 879
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 911
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 818
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1091
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 859
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 77433
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 76487
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 719
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 82429
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 78639
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 74222
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 70925
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 836
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1021
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1235
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1021
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 929
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1043
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 985
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 964
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 867
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 727
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 864
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 920
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 716
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 812
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 942
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 779
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 881
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 852
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 925
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 589
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 953
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4025
Advent s KBS Napísal: Super User 6504
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8239
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8803
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8478
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12068
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 950
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 955
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27452
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 778
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 949
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 742
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1474
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 888
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 995
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 972
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1149
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 922
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1062
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1075
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1140
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1260
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1048
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1271
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1232
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1431
Roráty 2016 Napísal: Super User 1780
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1097
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1350
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1039
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1067
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1821
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1138
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1319
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 989
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 901
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 954
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1033
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 972
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 996
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 978
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 906
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1797
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 833
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1688
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2971
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2482
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1442
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1004
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1024
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1122
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1209
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 965
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1526
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3815
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2250
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1450
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1189
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1397
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1313
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1382
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1132
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1261
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1260
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1666
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1537
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1684
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1826
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1985
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1802
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2498
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1120
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3545
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1801
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1735
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2537
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1697
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1768
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1824
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1367
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1518
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1197
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1302
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1465
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1320
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1221
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1558
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1477
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1374
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1468
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1492
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1618
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1436
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1641
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1196
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1116
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1345
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1713
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1288
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1424
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1639
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2790
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1775
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1639
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1927
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6261
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2309
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1658
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1578
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2430
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1458
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2713
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1473
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1689
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1339
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1374
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1599
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1386
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1345
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1639
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1608
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1491
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1309
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2358
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1593
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3040
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1437
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1716
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1648
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1859
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2050
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1931
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1284
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2074
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2149
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2116
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2796
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2151
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2248
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1779
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2039
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3330
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1930
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2364
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1979
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1393
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1805
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2348
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1910
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1846
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1894
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2883
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1631
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1934
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1865
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1927
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1806
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1910
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2329
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1709
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1471
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1624
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1613
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2569
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2065
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2494
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1833
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4109
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1650
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1897
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1379
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2118
List do Katowíc Napísal: Administrator 2698
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1776
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1502
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3094
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1739
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1795
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3143
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1843
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2084
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1949
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1763
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1370
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1632
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2740
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1820
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2222
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2165
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2298
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1847
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2158
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1831
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1876
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3155
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2638
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1523
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1467
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1549
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1509
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1514
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1533
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1623
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3324
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3636
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1531
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2029
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1856
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3564
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2626
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2021
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1639
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1543
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1711
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1771
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1474
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1401
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1698
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2086
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1729
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1880
Odpovede Napísal: Administrator 4324
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1400
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2212
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2770
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2056
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1635
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1800
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1735
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2006
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1983
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2404
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1881
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2115
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1717
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2857
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5029
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6048
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9460
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4771
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3080
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2089
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5140
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2456
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3026
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5983
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1909
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12968
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4911
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2488
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1687
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1447
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1857
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1832
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2428
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1881
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2006
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1710
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1704
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1565
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1614
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2236
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1835
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2007
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2050
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2124
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1699
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1542
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1632
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1361
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1428
23. december - roráty Napísal: Administrator 2569
22. december - roráty Napísal: Administrator 1388
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2193
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7478
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1965
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2275
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1714
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1489
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1477
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1473
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1525
10. decembra Napísal: Administrator 1476
9. decembra Napísal: Administrator 1558
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1842
7. decembra Napísal: Administrator 1617
5. december Napísal: Administrator 1917
4. december Napísal: Administrator 1302
3. december Napísal: Administrator 1502
2. december Napísal: Administrator 1567
1. december Napísal: Administrator 1624
30. november Napísal: Administrator 1674
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 76046
Farský úrad Napísal: Administrator 41959
Bohoslužby Napísal: Administrator 51500
14. NEDEĽA Napísal: Administrator 203005
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21769
Adorácie Napísal: Administrator 18768
Domov Napísal: Administrator 132198