Pôst 2015

Fatimská slávnosť - pozvanie

Srdečne Vás pozývame na Fatimskú slávnosť, ktorá bude vo štvrtok 13. decembra 2018 o 17:00 vo farskom kostole vo Višňovom.