Pôst 2015

Križové cesty v našej farnosti

Počas pôstneho obdobia mávame pobožnosť krížovej cesty

Utorok

Kostol v Turí, začiatok o 18,00 hod, po nej nasleduje sv. omša.

Piatok 

Kostol v Turí, začiatok o 15,45 hod, po nej nasleduje sv. omša.

Farský kostol vo Višňovom, začiatok o 17,30 hod, po nej nasleduje sv. omša.

Nedeľa

Kostol v Turí, začiatok o 13,30 hod.

Farský kostol vo Višňovom, začiatok o 15,00 hod.

Krížové cesty na webe tu.