Kvetná nedeľa 2012

Kvetná nedeľa 2012

Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a dali mu ju na hlavu. Začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!” (Mk 15, 17 – 18) 

 

 

 

Slová môže niekedy raniť viac ako činy. Každé písmeno ako jeden tŕň.

 

 

 

 

Čítanie z Knihy poroka Izaiáša 50, 4-7

 

Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

Ž – Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

 

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. „Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád.” – O.