Kríže sv. Jána Pavla II. Veľkého

Naša príprava na beatifikáciu - Kríže Jána Pavla II. Veľkého

Pozývam vás počas celého pôstneho času na nedeľné sväté omše, ktoré budú zamerané na bolesti Jána Pavla Veľkého počnúc smrťou jeho matky, cez atentát na Námestí sv. Petra až po jeho odchod do večnej slávy. Deti  dostanú opäť harmonikovú miniknižku, kde si budú lepiť obrázky predstavujúce utrpenie tohto pápeža.