Kostol Turie

Kostol sv. Michala v Turí

 

Uprostred Turia stojí starobylý kostol zasvätený sv. Michalovi. Tento kostolík nie je postavený v jednom konkrétnom  slohu, tvorí ho románsky, barokový aj gotický sloh. V roku 1720 bol tento Boží dom dokončený. Centrom dvojposchodového barokového oltára je olejomaľba svätého Michala archanjela, nášho patróna, ktorého sviatok slávime 29. septembra.

 

Meno Michael – z hebr. – znamená „Kto je ako Boh“. Je ochrancom, pomocníkom v boji proti Zlému. V tomto boji stojí archanjel Michal po boku Cirkvi, aby ju chránil proti všetkému zlu sveta, a aby pomáhal veriacim odporovať diablovi.