Pozvánka

Fatimská slávnosť v decembri

Pozývame všetkjých mariánskych ctiteľov na Fatimskú slávnosť, ktorá bude vo Farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom v piatok 13. decembra o 17,00 hod. Príďte sa modliť a prosiť o milosti. Potrebujeme ich do každodenného života. 

27. apríla 2014 bude pápež František svätorečiť dvoch svojich predchodcov. Teda bl. Ján XXIII. a bl. Ján Pavol II. budú vyhlásení za svätých. Ponúkam vám duchovnú prípravu na túto krásnu udalosť novodobých dejín Cirkvi. Názov našej prípravy na Fatimských slávnostiach bude: Nebojte sa byť svätými! V decembri témou kázne budú slová: Boh, ktorý posväcuje.

"Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý." 1 Pt 1, 14 – 16

V januári 2014 bude témou kázne: Cesta  bl. Jána XXIII. k svätosti.