Fatimská slávnosť v októbri

Pripravujeme sa na veľké jubileum, ktoré bude v roku 2017: 100 rokov od prvého zjavenia vo Fatime. Vo štvrtok 13. októbra bola opäť Fatimská slávnosť vo farskom kostole vo Višňovom. Uvažujeme nad slovami Panny Márie, ktoré povedala v Lourdes. Vo štvrtok to boli slová: "Som Nepoškvrnené Počatie." Aj v októbri na výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime prišlo do Višňového veľké množstvo pútnikov. Zamýšľali sme sa nad slovami Božej Matky, ktoré povedala v Lurdoch 25. marca 1858. V roku 1849 pápež Pis IX. oslovil biskupov sveta, aby vyjadrili svoj názor k článku viery o Nepoškvrnenom Počatí. Dňa 8. decembra 1854 slávnostne vyhlásil tento článok viery. Pán dekan nám vysvetlil aj zaujímavé pohľady teológov, keďže sa zamýšľajú nad slovami sv. Pavla, ktorý píše je Pán Ježiš je Vykupiteľom všetkých ľudí. Rovnako v liste Rimanom napísal ... smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. (Rim 5,12) Keď všetci zhrešili, tak všetci potrebovali Vykupiteľa. Teda aj Mária. Sv. Augustín, sv. Tomáš Akvinský, sv. Bernard, sv. Anzelm sa zamýšľali ako to vlastne bolo. Až bl. Ján Duns Scotus vysvetlil požadovaným spôsobom ako bola Mária uchránená od prvotného hriechu. Jeho náuku prijala cirkev ako jednoduché vysvetlenie, ktoré je opodstatnené.

Mária už v Paríži v roku 1830 povedala, že je počatá bez hriechu, keď Kataríne dala zázračnú medailu. O 24 rokov pápež Pius IX. vyhlási tento článok viery a 4 roky na to Mária samotná potvrdí tento vznešený titul v Lurdoch, keď sa predstaví Bernadete. Ona sa pýta trikrát, Mária nakoniec odpovie a svet sa dozvie krásnu pravdu o prekrásnej Márii. Večná krása – celá krásna si, Mária! Čistá - bez hriechu. Ako som na tom ja? Som čistý, som čistá? Ako bojujem s hriechom. Pán dekan vysvetlil mnohé veci, ako bojovať s diablom, s hriechom, s nečistotou. Ako si zachovať chrbtovú kosť a čistý charakter.