Fatimská slávnosť 13. máj 2017

 13. máj 2017 bol vo Višňovom krásnym darom neba pre všetkých. Panna Mária pripravila krásne slnečné počasie. Višňovská farnosť pripravila organizačne tento deň tak, aby všetci pútnici mohli byť úplne spokojní. Dopoludnia začal program stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej, na ktoré prišli ľudia z celého Slovenska i z Čiech. Svätú omšu na vonkajšom oltári slúžil otec biskup František Rábek. Povbudil nás k plneniu fatimského posolstva Panny Márie. Vyzval nás, aby sme plnili úlohu posluhovačov z Kány Galilejskej. Odznela prednáška pátra Humberta Virdzeka, OP, na tému Boh si volí to, čo je slabé. Sestrička predniesla prednášku o Zázračnej medaile Panny Márie. Spoločne sme sa pomodlili sv. ruženec a po adorácii všetci dostali požehnanie so Sviatosťou Oltárnej, zvláš a osobitne všetci chorí a vozíčkari. Priamy prenos prenášalo aj Rádio Lumen. V archíve klikni na písmeno S a nájdi Špeciálne relácie.

O 17,00 hod. tradične začala Fatimská slávnosť. Množstvo pútnikov zaplnilo nielen višňovský chrám, ale aj jeho okolie. Pán dekan nám priblížil Máriine slová z 13. mája 1917. Nebojte sa! Neublížim vám. Prichádzam z neba. Modlite sa ruženec. Nasledovala meditatívna modlitba sv. ruženca popretkávaná krásnym spevom mládežníckeho spevokolu farnosti Višňové i krásnym spevom, ktorý dali pútnikom i Márii speváčky Tria z chotára. Po procesii so sochou Panny Márie Fatimskej, ktorá stála v nádherných bielych ružiach, nasledovalo zasvätenie a slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorú s pánom dekanom celebrovali prítomní kňazi. Počas celej slávnosti bolo možné sa vyspovedať a tak získať úplné odpustky, ktoré nám daroval pápež František. Požehnanie sme dostali s relikviami už svätých Františka a Hyacinty, koré sme si uctili na záver slávnosti. Pre viac foto klikni na obrázok.