13. júl 2014

Fatimská slávnosť v júli

Po zaujímavej Púti rodín, na ktorú prišlo veľké množstvo pútnikov, prišlo množstvo pútnikov aj na Fatimskú slávnosť. Je čas prázdnin, dovoleniek, oddychu. Pútnici si prišli oddýchnuť do tône Božej Lásky - k nohám Ježiša Krista a jeho Matky Márie. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Pán dekan nám ponúkol pohľad na Máriine slová. Slovo v dnešnej dobe akoby strácalo na svojej hodnote. Mnohí hovoria, ani by nemuseli. Mnohí by mali mlčať, ale nevedia to. Kazateľ spomenul múdrehe muža a jeho priateľa. Sokrates sa pýtal svojho priateľa, keď mu chcel niečo povedať, či to preosial cez tri sitá. Matka Božia nepotrebovala žiadne sitá, ona nemusela nič preosievať. Jej slová boli vždy premyslené, úprimné. Čo všetko jej musel v tichosti Nazareta povedať dokonalý, vznešený, múdry Boh – Ježiš. Za 30 rokov skrytého života v Nazarete Božia Múdrosť – Ježiš Kristus povedal vznešené slová svojej Matke. Zo všetkých týchto slov čerpala Mária silu aj cestou na Gogotu. Vedela, že jej Syn je Boh, ktorý vstane zmŕtvych. Človek by možno niektoré slová viac nevyslovil. Niektoré by možno, keby mohol, aj vzal späť. Mária nikdy nemusela ľutovať svoje slová. Jej slová majú čo povedať ľudstvu aj v 21. storočí. Zo Sv. Písma poznáme 7 rôznych situácii, pri ktorých Mária prehovorila. Máriino evanjelium - Magnificat. Vznešený spev pokory a poníženosti, ktorý presahuje spev Cherubínov a Serafínov. 

Pán dekan spomínal sj svetoznámeho talianskeho speváka Albana Carissiho, ktorého poznáme pod menom Al Bano. Slová jeho matky a otca obaja potvrdzovali krásnym životom praktickej viery. Siali slová, z ktorých syn čerpal.

Mária aj nám chce povedať, aby sme si pripomínali jej slová. Počúvame jej slová, počúvame slová jej Syna? Možno ich počúvame, ale ako podľa nich žijeme? Aké slová používame vo svojom slovníku? Počúvaš svojho manžela? Počúvaš svoju manželku? Počúvaš svojich rodičov?