13. december 2014

Fatimská slávnosť v decembri

Aj v decembri sme sa stretli na Fatimskej slávnosť vo Višňovom. Uvažovali sme o slovách Panny Márie. V sobotu to boli úvodné slová krásneho chválospevu: Velebí moja duša Pána.

Modlitbu sv. ruženca sme obetovali za naše rodiny, aj za referendum o rodine, ktoré bude 7. februára 2015, aby bolo úspešné.

"Velebí moja duša Pána." Čo všetko zaujímavé a vznešené zažila Mária v Nazarete! Môže o tom niekomu povedať? Môže niekomu hovoriť, že bude matkou Boha? Veď by sa jej vysmiali. Anjel jej oznamuje, že jej teta je v požehnanom stave. Ide k nej. V živote Alžbety sa udiali Božie zázraky, v živote Márie sa udiali Božie zázraky, budú sa vedieť pochopiť. A Alžbeta víta "Matku môjho Pána". Predbehne všetkých doktorov teológov a zadefinuje Máriu ako Matku Boha. A čo na to Mária? Velebí moja duša Pána.... Sv. Ľudovit Grignion z Montfortu napíše: Magnificat je jediná modlitba, jediné dielo, ktoré zložila Mária, alebo lepšie povedané – zložil ho Ježiš., pretože On hovoril skrze ústa Matky. Slovo velebiť po grécky: megalyno obsahuje veľký význam: zväčšovať, rozmnožiť, chváliť, robiť z niečoho veľké veci, sláviť, velebiť. Pri slove duša Lukáš siahol po slove psyche. Má veľmi široký význam: život, duša, charakter, osobnosť v rôznych aspektoch: duch, odvaha.

Možno to vyjadriť aj tak: Môj život robí Pána veľkým. Svojím životom mám urobiť, že Boh sa stane veľkým. Ako to chápať? Som len obyčajný hriešny človek. Ja nemôžem spôsobiť, aby bol Boh väčší. A predsa: môžem sa snažiť žiť krásny život. Tým ho budem oslavovať, budem mu robiť dobrú reklamu. Vedy môj život robí Pána Boha veľkým. Ako krásne to robil napr. sv. Tomáš Akvinský svojimi dielami, ktoré napísal o Bohu. Sám Boh ho za to pochválil! Svätci rad za radom robili Boha veľkým svojim životom. Ako robila Boha veľkým vo svojom živote sv. Terézia z Avily, sv. Ján Pavol Veľký, blahoslavená Matka Tereza. Boha velebia stromy, lesy, jazerá, moria i ryby, vtáky i plazy. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, nech je zvelebený jeho Syn, nech je zvelebený Duch Svätý, nech je zvelebené Jeho sväté meno, nech je zvelebený Ježiš vždy a všade...

Ako môžem svojim životom robiť Boha veľkým ja?