Fatimské slávnosti

Pozvanie

Mária, Matka nádeje, kráčaj s nami! Bedli nad Cirkvou v Európe, nech  v nej prežaruje evanjelium, nech je skutočným miestom spoločenstva, nech žije svoje poslanie: hlásať evanjelium nádeje, sláviť ho a slúžiť mu pre mier a radosť všetkým. Svätá Mária, daruj nám Ježiša! On je nádejou Cirkvi, Európy a ľudstva        

Svätý Ján Pavol II. Veľký

 

Vždy 13. v mesiaci o 17,00 hod.

v pútnickom chráme vo Višňovom.