FaraTour 2009

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Roráty skončili, budeme čítať Sväté Písmo naďalej? Napísal: Administrator 3297
Dobrá novina, koledovanie Napísal: Administrator 3775
Jasličkové slávnosti v našej farnosti Napísal: Administrator 3035
Detský čin pomoci Napísal: Administrator 2362
Púť: Mária - Kráľovná pokoja Napísal: Administrator 5887
Živý Betlehem Napísal: Administrator 4952
Dobrá novina v našej farnosti Napísal: Administrator 3164
Jasličkové slávnosti Napísal: Administrator 4390
Deti deťom Napísal: Administrator 2803
Víkend Lásky Napísal: Administrator 3272
Púť mladých do Medžugoria Napísal: Administrator 5577
Detský tábor - Turie Napísal: Administrator 3151
Ples mladých Napísal: Administrator 5249
Detský tábor - Višňové Napísal: Administrator 4127
Diecézna púť rodín Napísal: Administrator 3314
Fantázia lásky vo Višňovom Napísal: Administrator 4127
Športový deň detí Napísal: Administrator 3265
Naša púť do Svätej Zeme Napísal: Administrator 2859
Detská misijná púť Napísal: Administrator 2839
Púť k Božiemu milosrdenstvu Napísal: Administrator 2555
Púť k Božiemu milosrdenstvu Napísal: Administrator 2486
Pôstny čas v našej farnosti Napísal: Administrator 2270
Kvetná nedeľa v Martine Napísal: Administrator 2283
Dobrá novina vo farnosti Napísal: Administrator 2623
Návšteva priateľov z Košece Napísal: Administrator 3338
Duchovná obnova Napísal: Administrator 2600
Letný prázdninový zájazd – Francúzsko Napísal: Administrator 2917
Stretnutie mladých na Velehrade Napísal: Administrator 2831
Tábor detí z Turia Napísal: Administrator 2522
Tábor detí z Višňového Napísal: Administrator 2551
Púť k Panne Márii vo Višňovom Napísal: Administrator 3150