Detský tábor - FaraTour

Detský tábor FaraTour

Počas veľkých prázdnin pripravujeme deťom tábor s názvom FaraTour. Počas dňa majú rôzne hry, súťaže, kvízy, hľadajú poklad, vzdelávajú sa, objavujú pravdy viery primerane veku - detským spôsobom, spoznávajú nových kamarátov, maľujú si tričká. Každý deň končí sv. omšou.