Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1253
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1900
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1408
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1566
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1427
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1348
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1654
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1597
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1478
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1574
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1636
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1717
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1550
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1749
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1441
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1823
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1377
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1749
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2932
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1747
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2063
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6425