Rady Jána M. Vianneyho (2015)

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 888
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1623
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1100
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1266
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1110
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1042
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1380
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1282
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1198
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1247
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1251
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1441
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1252
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1455
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1171
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1472
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1122
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1479
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2548
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1397
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1673
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5949