Som strážcom svetla

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1141
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1261
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1274
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1452
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1195
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1403
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1316
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1386
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1135
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1265
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1266
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1671
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1543
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1690
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1829
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1993
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1805
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2505
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3551