Som strážcom svetla

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 103
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 137
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 153
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 274
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 199
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 184
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 204
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 248
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 232
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 251
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 273
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 390
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 437
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 362
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 517
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 585
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 462
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 899
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 2075