Som strážcom svetla

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 541
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 517
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 607
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 659
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 546
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 547
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 651
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 668
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 543
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 656
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 676
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 839
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 872
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 813
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 978
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1129
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 934
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 1579
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 2514