Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť?

  • Vytlačiť

Desiata detská sv. omša

Piatok 10. novembra 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

           32. nedeľa  rok A                                            

Čo treba niekedy odmietnuť (Mt 25, 1 - 13)

 

Milé deti a vy všetci, ktorí ste tu, srdečne vás vítam.

 

Otázka deťom:

Mali sme prázdniny. Kvôli akému sviatku?

(Všetkých svätých)

 

Áno. A na druhý deň sme si koho pripomínali?

(všetkých verných zomrelých)

 

Kam chodievame v tieto dni častejšie?

( na cintorín)

A prečo, kto mi vie povedať?

(lebo sa modlíme za zomrelých, aby sme im pomohli z očistca)

A čo je to očistec, kto to vie vysvetliť?

(deti odpovedajú)

 

Zopakujme si: Aké je naše heslo:

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Otázka deťom:

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

To je naše heslo, to je naše motto!

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Otázka deťom:

O čom sme hovorili naposledy na našej detskej sv. omši?

(dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie)

 

Kňaz:

„Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo patrí Bohu“ To sú slová Pána Ježiša, ktoré sú odpoveďou na zádrapku farizejov. Im vôbec nezáležalo na poznaní pravdy, ale na podchytávaní v reči Božieho Syna. Chceli vyprovokovať Pána Ježiša.

 

Otázka deťom:

Akú sme mali úlohu?

(Budem chrániť náš spoločný majetok v obci Višňové/Turie)

 

Poďme k dnešnému evanjeliu. O čom je?

(Podobenstvo o desiatich pannách)

 

Všetky panny sa dostali na svadbu?

(nie)

Prečo nie všetky?

(Lebo nemali olej v lampách)

Nepýtali olej od tých múdrych?

(pýtali, ale oni im nechceli dať olej)

Prečo im nechceli dať olej?

(Lebo by chýbalo aj im, aj druhým)

 

Otázka deťom:

Aké boli panny?

(Päť bolo múdrych a päť bolo nerozumných - hlúpych)

 

Kňaz:

Dobre, skúsme scénku!

Všetci poznáme takú situáciu, keď si neurobíme domácu úlohu, však!

(áno)

Viete o čom hovorím?

(Áno)

 

Kňaz:

Predstavte si, že prídete do školy a pani učiteľka zbiera zošity, lebo ich ide kontrolovať, či je domáca úloha napísaná a bude to známkovať! Od 1 – až po 5-ku.

Vznikne panika...

 

Príbeh s Magdou....

 

Odpísanie úlohy, písomka, povolanie lekár

 

Otázka deťom:

Čo Magda – lekárka povedala lenivému spolužiakovi - lekárovi v ambulancii, keď ju stále otravoval?

(Počúvaj, ja tu mám tiež pacienta, začínam ho operovať, neprekážaj mi, lebo i môj pacient zomrie a tvojmu nepomôžem. Ak nevieš liečiť, tak sa to nauč, alebo zmeň zamestnanie)

 

Kňaz:

Samozrejme dnešné evanjelium nehovorí o náuke, učení, ale o dôležitých veciach viery. Pán Ježiš nám hovorí, aby sme vždy mysleli na Boha, modlili sa každý deň, pristupovali ku sviatostiam. Ten olej, ktorý dnes chýbal pannám, to je symbol múdrosti, Božej milosti, Božieho ducha. Mohli si ho zaobstarať pred príchodom ženícha, ale ony sa bezstarostne bavili až pokiaľ nezaspali. A olej si nezaobstarali. Preto nemohli ísť na hostinu so ženíchom.

 

Kňaz:

Podobne aj my. Keď nemáme Božiu milosť, sme v ťažkom hriechu, nie sme pripravení na stretnutie so Ženíchom – Pánom Ježišom, nemôžeme vstúpiť do neba. To sa môže stať každému z nás.

 

Čo treba vtedy robiť?

Nemúdre sa obrátili na múdre: dajte nám o svojho oleja. Dostali však zamietavú odpoveď. Podobne žiaden kresťan nemôže dať alebo požičať svoju milosť druhému. Nemôže to urobiť, tak ako sa nemôže najesť za iného, alebo sa niečo za iného naučiť. Nemôže mama za Teba jesť lieky. Môže mu však pomôcť.

 

Príklad:

Ako pomáhal Dominik Sávio.

 

Otázka deťom:

Kedy nás Pán Ježiš pozval do Neba?

(pri krste)

 

Príklad

Ovce

 

Záver:

Buď stále pripravený na príchod Pána Ježiša – ženícha. Udržiavaj stále svetlo a oheň svojej lampy, aby ti nezhasol.    

 

Otázky:

1. Aké podobenstvo nám dnes hovorí Pán Ježiš?

2. Aké boli panny?

3. Čo symbolizuje olej v lampách?

4. Ako pomáhal Dominik Sávio?

5. Čo Magda – lekárka povedala lenivému spolužiakovi v ambulancii, keď ju stále otravoval?

6. Kedy nás Pán Ježiš pozval do Neba?

 

Úloha pre deti

Budem vždy poctivo udržiavať svetlo a oheň svojej lampy, aby mi nezhasol.    

 

Obrázok

Svetlo lámp

 

 

 

Čítania – 32. nedeľa rok A

 

Prvé:

Čítanie z knihy Múdrosti   −   Múd 6, 12-16

Kto hľadá múdrosť, nájde ju

Múdrosť žiari a nevädne; ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Vychádza v ústrety tým, čo po nej dychtia, aby sa im ukázala prvá. Kto ju vyhľadáva včasráno, nebude sa namáhať, lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách. Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu.

Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodni, priateľsky sa im ukazuje na cestách a pri každom premýšľaní sa stretá s nimi.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

 

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 1-13

Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych.

Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

 

Počuli sme slovo Pánovo.