Detské sv. omše 2017

Koncert, film, pásmo slova a spevu

V sobotu o 20,00 hod. bude koncert miešaného zboru SURSUM CORDA z Rosiny, ktorý bude spievať aj pri večernej sv. omši o 18,00 hod. Film bude o 21,20 hod. Je natočený podľa skutočnej udalosti, podľa ťažkej situácie, v ktorej sa rodina ocitla. Kto nám pomáha v takýchto chvíľach? Veľká láska a viera. Zázraky predsa existujú a Boh vie, čo robí... V nedeľu o 10,00 hod. nás slovom a spevom povzbudí VIŠŇOVANKA.