Detské sv. omše 2017

Poďakovanie za končiaci sa školský rok

Spolu s pánom riaditeľom vás pozývam na ďakovnú svätú omšu, ktorá bude vo štvrtok ráno o 8,00 hod. vo Farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom. Pozývam učiteľov, vychovávateľov, žiakov, študentov, rodičov, starých rodičov.