Bohoslužby

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude - v utorok 13. marca 2018 o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Pokračujeme v stretnutiach s Matkou. Krásna Pani z Fatimy nás pozýva. Od 14. júla 2014 prebiehala vo Višňovom veľká príprava na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré sme slávili od 13. mája do 13. októbra 2017. Vo februári 2018 sme začali nový cyklus homílií o svätej Hyacinte. Pozývame vás naďalej, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec, príďte ďakovať za milosti. Od 13. februára 2017 máme relikvie dnes už svätých Františka a Hyacinty. Je možné v tento deň získať mimoriadne milosti.