Tretia liturgická spomienka - 2013

Liturgická spomienka na bl. Jána Pavla Veľkého

Slávnosť začala už o 16,30 hod. meditatívnou modlitbou sv. ruženca. Na záver tejto najobľúbenejšej modlitby sv. Otca Jána Pavla sme sa pomodlili litánie k bl. poľskému pápežovi. Pán dekan v homílii hovoril o druhom zázraku, ktorý sa stal práve v deň blahorečenia, keď bola zázračne uzdravená matka štyroch detí Floribeth Mora Dìaz z Kostariky z mozgovej aneuryzmy. Tento zázrak umožnil začať proces jeho svätorečenia.

Potom kazateľ spomínal zaujímavý vzťah, ktorý vznikol medzi G. B. Montinim, neskorším pápežom Pavlom VI. a Karolom Wojtylom. V roku 1962 ešte kardinál Montini si všímal prácu mladučkého biskupa z Krakova. V roku 1967 už pápež Pavol VI. menoval Wojtylu za kardinála a v roku 1976 chcel od neho, aby dával duchovné cvičenia vo Vatikáne. Aj na duchovných cvičeniach bol zaujímavý dialóg medzi kardinálom a pápežom. Po smrti Pavla VI. v roku 1978 kardinál Wojtyla prorocky poznamenal: „Cirkev i svet potrebuje veľmi duchovného pápeža.“

Pán dekan hovoril aj o manželoch, ktorí nemohli mať deti. Prvé dieťatko žena potratila v 7 týždni. Potom sa modlili opäť k bl. Jánovi Pavlovi II., aby im vyprosil dieťa. Katarína zostala tehotná, tešila sa s manželom, ďakovala Pánovi i Jánovi Pavlovi, ale toto dieťa potratila v 11 týždni. Katarína hovorí: Nikdy sme si s manželom nezúfali. Aj keď prídu myšlienky „prečo“, stále máme pred sebou „Ježišu dôverujem ti!“ Bl. Ján Pavol nám hovorieval, že cez kríž ideme do neba. Cítime jeho pomoc aj na našej krížovej ceste.

Po sv. omši sme si uctili relikviu krvi bl. pápeža, ktoú nám daroval kardinál Stanislav Dziwiš, dlhoročný sekretár čoskoro už svätého Jána Pavla Veľkého. Kazateľ nás vyzval aby sme zverili svoje ťažkosti tomuto Božiemu služobníkovi, ktorý má veľké slovo v nebesiach.

Otázka teda znie: Nakoľko som duchovný človek? Idem do hĺbky so svojou dôverou v Boha? Nestačí byť veriaci! Aj diabol verí v Boha! Svet aj Tvoja rodina potrebuje hlboko duchovného otca, mamu. Čo preto urobíš???