Svätý pápež Ján Pavol II. Veľký

Svätý, svätý, svätý, na tú chvíľu čaká svet ...

  • Vytlačiť

SANTO, SANTO, SANTO!

NA TÚTO CHVÍĽU ČAKAL SVET.

SANTO, SANTO, SANTO!

MILOVANÝ PÁPEŽ NÁŠ.

TO ČO V ŇOM

BOLO PRE NÁS SVÄTÉ,

JEHO HLAS, DOBROTA, JEHO MYŠLIENKY.

TO, ČO V ŇOM,

HOCI NEPOCHOPITEĽNÉ,

NA OLTÁROCH ZAČNE ŽIŤ!

SANTO, SANTO, SANTO,

BOŽÍ PÚTNIK ŤAŽKÝCH ČASOV.

SANTO, SANTO, SANTO,

OBYČANÝ ČLOVEK - JEDEN Z NÁS.

TO ČO V ŇOM

BOLO PRE NÁS SVÄTÉ,

JEHO HLAS, DOBROTA, JEHO MYŠLIENKY.

TO, ČO V ŇOM,

HOCI NEPOCHOPITEĽNÉ,

BOH SÁM PRIJAL DNES.

TO, ČO V ŇOM, PLODY TEJTO ZEME,

KTORÝ BUDE TRVAŤ PONAD ČAS,

PONAD ČAS.

TO ČO V ŇOM, SRDCE NAŠICH SŔDC.

TO, ČO V ŇOM: - NÁŠ PÁN.