Svätý pápež Ján Pavol II. Veľký

Svätý, svätý, svätý, na tú chvíľu čaká svet ...

SANTO, SANTO, SANTO!

NA TÚTO CHVÍĽU ČAKAL SVET.

SANTO, SANTO, SANTO!

MILOVANÝ PÁPEŽ NÁŠ.

TO ČO V ŇOM

BOLO PRE NÁS SVÄTÉ,

JEHO HLAS, DOBROTA, JEHO MYŠLIENKY.

TO, ČO V ŇOM,

HOCI NEPOCHOPITEĽNÉ,

NA OLTÁROCH ZAČNE ŽIŤ!

SANTO, SANTO, SANTO,

BOŽÍ PÚTNIK ŤAŽKÝCH ČASOV.

SANTO, SANTO, SANTO,

OBYČANÝ ČLOVEK - JEDEN Z NÁS.

TO ČO V ŇOM

BOLO PRE NÁS SVÄTÉ,

JEHO HLAS, DOBROTA, JEHO MYŠLIENKY.

TO, ČO V ŇOM,

HOCI NEPOCHOPITEĽNÉ,

BOH SÁM PRIJAL DNES.

TO, ČO V ŇOM, PLODY TEJTO ZEME,

KTORÝ BUDE TRVAŤ PONAD ČAS,

PONAD ČAS.

TO ČO V ŇOM, SRDCE NAŠICH SŔDC.

TO, ČO V ŇOM: - NÁŠ PÁN.