Svätorečenie - Maly Gosc

Svätorečenie Jána Pavla Veľkého

Nadpozemské (nadprirodzené) priťahovanie

Raz sa pýtali pápežského fotografa Artura Mariho, kde by našiel Jána Pavla II., keby náhle vstúpil do jeho bytu. Možnosti sú dve – odpovedal fotograf. - Alebo v kancelárii pri stole, alebo v kaplnke pri kľakadle. Pápež sa modlil všade - hovorí v ​​rozhovore Arturo Mari. Sediac na stoličke, keď odpočíval. Modlil sa, keď niekto umrel, či to bol priateľ, či obeť atentátu alebo nehody. Modlil sa, keď kdesi vypukla vojna. Keď dostal zlé správy, alebo mal nejaký problém, okamžite išiel do kaplnky a modlil sa tak dlho až našiel riešenie. Vo Vilniuse šesť hodín kľačal na kľakadle. A stalo sa , že strávil celé noci v modlitbe. Bez chvíľky spánku. Keď sa pápež modlil, zdalo sa, akoby ani nebol prítomný, akoby sa nedotýkal zeme.

Mały Gość pripravil týchto 40 dní tak, že ponúka kalendár (odpočítavame dni do svätorečenia) a na každý deň má jednu úlohu pre deti. Ja ju budem tu písať, skús sa k tomu pridať aj ty. Je úplne jedno, či si malý alebo veľký...

Takže, ak sa vám podarí plniť úlohy z kalendára, môžete cítiť to, čo ľudia, ktorí sa stretli s Jánom Pavlom II. - zaujímavú nadpozemskú príťažlivosť, príťažlivosť k nebu, príťažlivosť k Bohu.

 

Svätorečenie Jána Pavla Veľkého - 27. apríl: Svätý Ján Pavol oroduj za mojich rodičov, za môjho brata, za moju sestru, za všetkých, ktorých milujem. Oroduj aj za mňa, aby ma v mojom živote vždy priťahovalo nebo

1 deň - 26. apríl: napíš list Jánovi Pavlovi Veľkému. Odovzdaj ho pánovi dekanovi vo Višňovom

2 dni - 25. apríl: naplánuj si s celou rodinou spoločné pozeranie svätorečenia Jána Pavla Veľkého v televízii


 

3 dni - 24. apríl: pozvi celú rodinu k spoločnej modlitbe

4 dni - 23. apríl: pouvažuj, čo vieš o Jánovi Pavlovi, opýtaj sa rodičov

5 dní - 22. apríl: pomodlím sa za deti, ktoré v tomto roku pristúpia k Prvému svätému prijímaniu

6 dní - 21. apríl: opýtaj sa svojich rodičov na svoj krst, nech Ti o ňom porozprávajú

7 dní - 20. apríl: každého, koho dnes stretnem, pozdravím slovami: "Kristus zmŕtvychvstal!" 

8 dní - 19. apríl: s celou rodinou pôjdem večer na Vigíliu vzkriesenia do kostola

9 dní - 18. apríl: choď na obrady Umučenia Pána Ježiša

10 dní - 17. apríl: pomodli sa za kňaza (kňazov) v Tvojej farnosti, choď na sv. omšu Pánovej večere

11 dní - 16. apríl: pomôž rodičom v niečom, v čom si ešte nikdy nepomáhal

12 dní - 15. apríl: zriekni sa dnes niečoho, čo máš najradšej

13 dní - 14. apríl: niekomu, koho menej ľúbiš, povedz niečo milé

14 dní - 13. apríl: ak som nebol ešte na sv. spovedi, pôjdem sa dnes vyspovedať

15 dní - 12. apríl: priprav sa na zajtrajšiu Kvetnú nedeľu, priprav si aj ratolesti na posvätenie

16 dní - 11. apríl: choď dnes na Krížovú cestu

17 dní - 10. apríl: pomodli sa za ťažko chorých; ak vieš, že niekto blízky je chorý, navštív ho.

18 dní - 9. apríl: navštív dnes - hoci len na chvíľu - Pána Ježiša v kostole

19 dní - 8. apríl: pomodlím sa dnes jeden desiatok bolestného ruženca

20 dní - 7. apríl: niekoľko minút v tichosti pozeraj na kríž Pána Ježiša

21 dní - 6. apríl: s celou rodinou sa vyber na Krížovú cestu 

22 dní - 5. apríl: prečítaj si úryvok evanjelia zo zajtrajšej nedele

23 dní - 4. apríl: choď dnes s kamarátom/kamarátkou na Krížovú cestu

24 dní - 3.apríl: aj dnes - ako každý deň - pred spánkom si urobím spytovanie svedomia

25 dní - 2. apríl: o 21,37 hod. ( v okamihu smrti bl. Jána Pavla II.) zapáľ sviecu a pomodli sa  s celou rodinou

26 dní - 1. apríl: navštív dnes - hoci len na chvíľu - Pána Ježiša v kostole

27 dní - 31. marec: pomodlím sa za kňazov

28 dní - 30. marec: pamätaj na svoju úprimnú ľútosť

29 dní - 29. marec: priprav raňajky pre celú rodinu

30 dní - 28. marec: dnes sa pomodlím Krížovú cestu

31 dní - 27. marec: pripomeň si tajomstvá bolestného ruženca

32 dní - 26. marec: úprimne sa usmej na niekoho, koho nemáš rád/rada

33 dní - 25. marec: pomodlím sa za nenarodené deti

34 dní - 24. marec: poďakuj rodičom za to, že si na svete

35 dní - 23. marec: nezabúdaj na úprimnú ľútosť

36 dní - 22. marec: poupratuj svoju izbu

37 dní - 21. marec: dnes pôjdem na Krížovú cestu

38 dní - 20. marec: aspoň 5 minút pozeraj na kríž Pána Ježiša

39 dní - 19. marec: pomodli sa za svojho otca, urob pre neho niečo dobré

40 dní - 18. marec: dnes budem skromný(á) a pokorný(á)

25. dní - 2. apríl: o 21,37 hod. ( v okamihu smrti bl. Jána Pavla II.) zapáľ sviecu a pomodli sa  s celou rodinou