Slávnosť na počesť bl. JPII s Mons. M. Šurábom

Slávnostná sv. omša na počesť bl. Jána Pavla II. Veľkého s Mons. Mariánom Šurábom

V nedeľu 23. októbra sa chrám vo Višňovom opäť zaplnil, aby boží ľud spoločne so slávnostným celebrantom a kazateľom Mons. Mariánom Šurábom, dekanom CMBF v Bratislave, oslávil spomienku na blahoslaveného Jána Pavla II. Veľkého.

Kazateľ spomínal na všetky tri apoštolské cesty bl. Jána Pavla na Slovensko. Boli to nezabudnuteľné chvíle. Vyjadril svoj názor, že pápež slovenský národ skutočne miloval a jeho slová adresované Slovákom neboli len štátnickou formalitou, ale úprimným vyjadrením človeka, ktorý vždy žil krásny vzťah so svojím Bohom. Nijaký pápež nemal doteraz taký vrúcny vzťah k Slovákom, ako práve bl. Ján Pavol II. Mons. Šuráb pripomenul, že Slováci nezúžitkovali jeho prejavy tak, ako snáď mali. Vrátil sa myšlienkami k stretnutiu pápeža s mladými v Nitre. Bolo to niečo bezprostredné a hlboko povzbudzujúce. Na otázku prečo má pápež taký úspech, odpovedal, že Jána Pavol mladých miluje a oni to cítia. Slávnostný kazateľ vyzdvihol u bl. Jána Pavla to, že vždy aj mladým hovoril pravdu s láskou. Mladí ľudia to vnímali a vážili si pápeža. Ďalší veľký odkaz, ktorý tento pápež dával svetu bol ten, že zdôrazňoval: máte Matku. Pripomínal to aj Slovákom, aby sa s úctou obracali k Panne Márii. Kazateľ spomenul príbeh z druhej návštevy pápeža na Slovensku. Pri návšteve Trnavy, keď prebiehal program so Sv. Otcom, prišiel nejaký muž k chrámu a žiadal istého kňaza, aby ho vyspovedal, lebo vraj nebol dlhý čas na spovedi. Kňaz, ktorý chcel počúvať pápeža a sústrediť sa na to, čo prebiehalo, sa pýtal, či tá spoveď chvíľu nepočká, či musí byť práve teraz. Muž odpovedal: „Pápež šiel papamobilom okolo môjho domu. Veľmi milo sa na mňa usmial, dal mi požehnanie a ja som musel prísť sem k vám, aby som sa po dlhých rokoch vyspovedal. Tak veľmi ma povzbudilo jeho gesto...“   Pri poslednej návšteve Slovenska poukazoval bl. Ján Pavol na hodnotu kríža a všetko s ním spojené. „Ave crux, spes unica – Buď pozdravený kríž, nádej naša jediná.“ Svojím najosobnejším svedectvom ukazoval, ako kríž treba niesť. Povzbudzoval Slovákov, aby do Európskej únie priniesli svoju živú vieru. Jeho veľkým odkazom pre svet bolo aj to, že to bol pápež nádeje. Svojou bytosťou, správaním, slovami neustále prezentoval nádej Kristovu. Kazateľ poukázal aj na to, čo sa deje v súčasnosti v jeho rodnom Poľsku. Pri posledných voľbách tam získala percentá strana, ktorá otvorene hovorí o odstránení krížov z verejných miest. Za kríž sa nesmieme hanbiť, pri ňom treba vždy verne stáť. Slová pápeža z inauguračnej slávnosti z 22. októbra 1978 z Námestia sv. Petra „Nebojte sa“, nech sú aj pre nás neustálym povzbudením. Bl. pápeža Jána Pavla treba vnímať aj v širšom kontexte, ako len v oblasti viery. Jeho ľudskosť, charizma, hlboká viera, citlivé vnímanie sociálneho sveta – to všetko je bohatstvo, ku ktorému sa treba stále vracať.

Po sv. omši a adorácii sme si uctili relikviu krvi bl. Jána Pavla II. Veľkého, ktorú nám daroval otec kardinál Stanislaw Dziwisz.