Predstavili prípravu na svätorečenie

Svätorečenie - Vo Vatikáne predstavili prípravu kanonizačnej slávnosti

Vo Vatikáne predstavili prípravu kanonizačnej slávnosti

Vatikán 31. marca 2014 - Dnes dopoludnia v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili prípravu na kanonizačnú slávnosť blahoslaveného Jána XXIII. a Jána Pavla II., ktorá sa uskutoční 27. apríla 2014. Sobotná modlitbová vigília v jedenástich kostoloch v centre Ríma, ktorá bude predchádzať svätorečeniu v Nedeľu Božieho milosrdenstva, a stretnutie mladých s postulátormi káuz blahoslavených pápežov (Mons. Slavomírom Oderom a P. Giovangiuseppem Califanom OFM) v utorok 22. apríla o 20.30 v rímskej Bazilike sv. Jána v Lateráne. Toto sú dve hlavné podujatia, ktoré budú blízkou prípravou na „veľkú slávnosť viery”, ako povedal hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi v úvode tlačovej konferencie.

Následne kardinál vikár Agostino Vallini poukázal na to, v čom spočíva veľkosť tohto podujatia: „Je to v podstate duchovné posolstvo, pretože je to sviatok svätosti. Vzťah, ktorý mali Ján XXIII. a Ján Pavol II. s Cirkvou Ríma, ktorej boli biskupmi, je vzťah veľmi blízky, hovorí o štýle, akým vykonávali túto svoju službu, o blízkosti, o prijatí a starostlivosti o ľudí, o človeka ako takého.“ Kardinál Vallini povzbudil k intenzívnemu prežívaniu týchto dní pred kanonizačnou slávnosťou slovami: „Kanonizácie sú Božou milosťou, ktorú nám preukazuje Pán predstavujúc nám ako vzory kresťanského života týchto dvoch mužov viery. Snažme sa teda prejsť touto cestou ako cestou k zintenzívneniu spirituality. Toto je spôsob, akým by sme sa mali pripraviť na toto podujatie.“

Mons. Giulio Dellavite, generálny sekretár Bergamskej diecézy, ktorá darovala Cirkvi pápeža Roncalliho, odvolajúc sa na odkaz všeobecne známej dobroty pápeža Jána XXIII. uviedol: „Diecéza Bergamo sa pripravuje na svätorečenie ako na okamih milosti, aby mal ako taký dôsledky v bežnom živote, aby sa každý cítil byť povzbudený k charite a solidarite vo svojom vlastnom životnom štýle, cez malé gestá v kontexte, ktorý je stále zložitejší.“ Vychádzajúc z Posolstva pápeža Františka k Pôstnemu obdobiu miestna cirkev realizovala charitatívne iniciatívy na Haiti, v Albánsku a v samotnom Bergame. „Okrem toho 900 kňazov Bergama darovalo svoj jeden plat na fond pre ľudí v ťažkej situácii na poli práce“ – uviedol Mons. Giulio Dellavite.

Don Walter Insero z Kancelárie pre spoločenskú komunikáciu vikariátu Ríma predstavil novinárom na dnešnej konferencii iniciatívy, ktoré pomôžu veriacim, najmä mladým, hlbšie sa oboznámiť so svedectvom dvoch budúcich svätých: Medzi nimi nový portál www.2papisanti.org, konto na Twitteri, Faceboooku, aplikáciu „Santo Subito“ a ďalšie.

Páter Lombardi potom v odpovedi na otázky novinárov uviedol, že zo strany Vatikánu nie sú k dispozícii žiadne odhady počtu veriacich, ktorí sa zúčastnia na kanonizácii, ale pozvaní sú všetci. Pripomenul, že pre vstup na Námestie sv. Petra a ulicu Via della Conciliazione nie sú potrebné lístky. Ako dodal, pred samotnou slávnosťou v nedeľu 27. apríla sa bude zhromaždenie modliť korunku Božieho milosrdenstva a budú sa tiež čítať texty oboch pápežov. Koncelebrantov bude okolo tisíc, medzi nimi kardináli, biskupi, najmenej 700 kňazov bude podávať sväté prijímanie. Páter Lombardi potom reagoval na možnú prítomnosť emeritného pápeža Benedikta XVI.: „Je zrejmé, že existuje isté očakávanie. Možno považovať za normálne, že bude pozvaný, ale chýba ešte takmer mesiac. Uvidíme potom, ako sa bude cítiť, či bude chcieť byť prítomný na takom náročnom podujatí. Teda je tu otvorená možnosť, avšak žiadna istota a nijaký záväzok vzhľadom na taký veľký časový odstup.“ Gobelíny, zobrazujúce nových svätých, ako dodal riaditeľ Tlačového strediska, budú tie, ktoré boli použité pre blahorečenie. Aj relikviár Jána Pavla II. bude ten istý ako bol na beatifikácii a podobný bude vyrobený pre Jána XXIII. Na slávnosti sa zúčastnia dve osoby, ktoré boli zázračne uzdravené na príhovor Karola Wojtylu. Po svätej omši bude možnosť uctiť si hroby dvoch nových svätcov. Na druhý deň, v pondelok 28. apríla bude na Námestí sv. Petra kardinál Angelo Comastri sláviť omšu vďakyvzdania za svätorečenie.