Iné poľské stránky

Modlitba o príhovor

Modli sa modlitbu o dosiahnutie milostí na príhovor Božieho služobníka pápeža Jána Pavla II.

 

Ó, Najsvätejšia Trojica,

 

ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II.,

ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky,

za slávu Kristovho kríža,

za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje.

S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo

a na materinský prihovor Panny Márie,

nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera,

a ukázal nám,

že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života

a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou.

Daj nám na jeho príhovor

a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré žiadame

s nádejou, že bude čoskoro pripočítaný medzi tvojich svätých.

Amen.

 

 

„Karol Wojtyla je človek. Prv než sa stal kňazom, biskupom, Poliakom, kresťanom bol človekom. Človekom, ktorý počúval iných ľudí a cítil potrebu ísť v ústrety svetu“ – to sú slová dlhoročného priateľa pápeža Jána Pavla II., Gianfranca Svidercoschiho, bývalého zástupcu šéfredaktora vatikánskeho denníka L’Osservatore Romano. Dnes sú to štyri roky odvtedy, čo v sobotu 2. apríla o 21. hodine a 37. minúte skončil svoju pozemskú púť tento veľký pápež 20. a 21. storočia Ján Pavol II. Jeho pontifikát vryl nezmazateľnú stopu nielen do dejín Katolíckej cirkvi, ale i do dejín sveta.

Na Petrov stolec bol Ján Pavol II. zvolený – ako prvý slovanský pápež v dvetisícročných dejinách Katolíckej cirkvi - 16. októbra 1978. Počas svojho pontifikátu sa podpísal pod tisíce strán príhovorov, homílií, apoštolských listov, encyklík. Kľúčom k pochopeniu jeho služby, dôležitosti a významu jeho pontifikátu sú slová, ktoré vyslovil na jeho začiatku 22. októbra 1978:
„Nebojte sa, nemajte strach! Otvorte dvere Kristovi, otvorte mu ich dokorán! Otvorte jeho vykupujúcej moci hranice štátov, hospodárske a politické systémy, rozsiahle oblasti kultúry, civilizácie, pokroku. Nebojte sa! Kristus vie, čo je v človekovi. Len on to vie!“