Modlitby k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému

Modlitby k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému

Ján Pavol II., náš svätý orodovník,

pomocník v ťažkých situáciách.

Ty, ktorý si svojím životom svedčil

o veľkej láske voči Bohu i ľuďom,

sprevádzaš nás po cestách Ježiša i Márie,

aby sme milovali oboch a túžiš pomáhať všetkým.

Skrze lásku a veľké utrpenie, ktoré si obetoval za blížnych,

každým dňom si sa približoval k svätosti.

Prosím Ťa o orodovanie v tejto mojej veci (povedz ju v modlitbe) .....

Verím, že mi pomôžeš skrze Tvoju vieru, lásku

a orodovanie predniesť moju záležitosť pred Pána Boha.

Dôverujem Božiemu milosrdenstvu

a moci Tvojho pápežského orodovania.

Túžim sa približovať k Bohu skrze Ježiša

a Máriu prostredníctvom Tvojho príkladu.

 

 

 

Ó, Najsvätejšia Trojica,

ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II.,

ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky,

za slávu Kristovho kríža,

za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje.

S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo

a na materinský prihovor Panny Márie,

nám poskytol živý obraz Ježiša, Dobrého Pastiera,

a ukázal nám,

že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života

a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou.

Daj nám na jeho príhovor

a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré prosíme (povedz ich v modlitbe) .....

Amen.

 

 

Modlitba kardinála Angela Comastriho:

 

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna

udeľ nám svoje požehnanie!

 

Požehnávaj Cirkev, ktorú si miloval,

ktorej si slúžil a ktorú si viedol,

sprevádzaj ju po cestách sveta,

aby priniesla Ježiša všetkým a všetkých priviedla k Ježišovi.

 

Požehnávaj mládež, ktorá bola Tvojou radosťou.

Pomôž jej hľadieť k nebesiam, aby našla svetlo,

ktoré osvetľuje cesty tohto života.

 

Požehnávaj rodiny, požehnávaj každú rodinu!

Varoval si pred útokmi satana,

ktoré viedol proti tej drahocennej iskre z neba,

keď ju Boh zapálil na zemi.

Svätý Ján Pavol, pomáhaj rodinám svojím orodovaním.

 

Oroduj za celý svet poznačený konfliktami,

vojnami, nespravodlivosťou.

Ty, ktorý si vždy bol proti vojne,

pozývaj k dialógu zasievajúc lásku:

oroduj za nás, aby sme boli neúnavní rozsievači pokoja.

 

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna

nech zostúpi na nás Božie požehnanie. Amen.

 

 

Modlitba, ktorú sa svätý Ján Pavol II. modlil celý život

 

Duchu Svätý,

prosím Ťa o dar Múdrosti,

aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu,

aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania,

aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady,

aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily,

aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti,

aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu,

aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.

 
 
 

„Karol Wojtyla je človek. Prv než sa stal kňazom, biskupom, Poliakom, kresťanom bol človekom. Človekom, ktorý počúval iných ľudí a cítil potrebu ísť v ústrety svetu“ – to sú slová dlhoročného priateľa pápeža Jána Pavla II., Gianfranca Svidercoschiho, bývalého zástupcu šéfredaktora vatikánskeho denníka L’Osservatore Romano. Dnes sú to štyri roky odvtedy, čo v sobotu 2. apríla o 21. hodine a 37. minúte skončil svoju pozemskú púť tento veľký pápež 20. a 21. storočia Ján Pavol II. Jeho pontifikát vryl nezmazateľnú stopu nielen do dejín Katolíckej cirkvi, ale i do dejín sveta.

 

Na Petrov stolec bol Ján Pavol II. zvolený – ako prvý slovanský pápež v dvetisícročných dejinách Katolíckej cirkvi - 16. októbra 1978. Počas svojho pontifikátu sa podpísal pod tisíce strán príhovorov, homílií, apoštolských listov, encyklík. Kľúčom k pochopeniu jeho služby, dôležitosti a významu jeho pontifikátu sú slová, ktoré vyslovil na jeho začiatku 22. októbra 1978:

 

„Nebojte sa, nemajte strach! Otvorte dvere Kristovi, otvorte mu ich dokorán! Otvorte jeho vykupujúcej moci hranice štátov, hospodárske a politické systémy, rozsiahle oblasti kultúry, civilizácie, pokroku. Nebojte sa! Kristus vie, čo je v človekovi. Len on to vie!“