Ján Pavol II. už blahoslavený

Ján Pavol II. Veľký už blahoslavený

Ďakovná sv. omša na Námestí sv. Petra vo Vatikáne

Vatikán (2. mája, RV) - Dnes dopoludnia sa na Námestí sv. Petra konala ďakovná sv. omša za blahorečenie pápeža Jána Pavla II., ktorej predsedal vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. Spolu s ním koncelebrovali desiatky kardinálov a biskupov. Zúčastnili sa na nej desaťtisíce pútnikov najmä z Poľska. Svätej omši predchádzalo hudobno-slovné pásmo, počas ktorej bola prednesená poézia Karola Wojtylu v

poľštine, ako i v talianskom preklade. Účinkoval zbor z Rímskej diecézy v spolupráci so symfonickým orchestrom z Poľska.

Samotná slávnostná sv. omša začala hymnou beatifikácie Jána Pavla II. Na úvod kardinál Stanislav Dziwisz – použijúc úryvok zo žalmu 116: „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko čo mi dal“ – vyjadril vďačnosť Pánovi za dar beatifikácie Jána Pavla II. V mene všetkých zúčastnených, ale predovšetkým v mene pútnikov z Poľska poďakoval pápežovi Benediktovi XVI. za citlivosť voči veriacemu ľudu a za všetky kroky, ktoré viedli k tejto udalosti. Nezabudol pripomenúť i významný dátum, ktorý bol zvolený pre beatifikačnú slávnosť - totiž nedeľa Božieho milosrdenstva. Uistil o modlitbách za Svätého Otca hlavne vo svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove. Poďakoval tiež Kongregácii pre kauzy svätých, ako i Rímskej diecéze za ústretovosť, ktorou významne prispeli k tejto udalosti. Nakoniec dodal niekoľko slov aj po poľsky:

„Drahí rodáci, dnes vyjadrujeme vďačnosť všemohúcemu Bohu za dar beatifikácie Jána Pavla II. Robíme to prostredníctvom účasti na eucharistickej slávnosti, na Námestí sv. Petra, na ktorom sa nový blahoslavený počas toľkých rokov stretával s pútnikmi, ktorí prichádzali do Ríma z celého sveta. Nikdy nezabudnime na to, že pred 30 rokmi na tomto námestí prelial krv pre Krista. Podobne ako včera, i dnes je tu zastúpené a duchovne prítomne celé Poľsko, všetci rodáci na celom svete. Je tu poľský prezident, primátori z Varšavy a Krakova, je tu mnoho biskupov a kňazov. Všetkých pozdravujem. Pred šiestimi rokmi, v deň pohrebu Jána Pavla II., vietor zavrel knihu, ktorá bola otvorená na jeho rakve. Dnes otvárame knihu jeho života, aby sme si ju znovu prečítali, aby sme sa z nej naučili múdrosti i svätosti. Nech nový blahoslavený je pre nás všetkých odkazom na cestách viery, nádeje a lásky.“