Deň svätého Jána Pavla vo Višňovom 2016

V nedeľu 1. mája sme si opäť pripomenuli svätého pápeža Jána Pavla Veľkého. 1. mája 2011 bol vyhlásený za blahoslaveného, 27. apríla 2014 bo vyhlásený za svätého. Deň so svätým Jánom Pavlom vo Višňovom sme začali modlitbou sv. ruženca. Pred jednotlivým desiatkami sme meditovali nad slovami Jána Pavla. Nasledovalo predstavenie pápežských darov, ktoré sme si požičali od bratov pallotínov zo Spišskej Novej Vsi. Vatikán daroval rehoľníkom pri Svätyni Božieho milosrdenstva Spišskej diecézy mnohé zaujímavé dary. Jedným z cennejších exponátov je ručná práca – výšivka až z Mexika znázorňujúca strom pápežstva. Zobrazuje pápežov od svätého Petra až po sv. Jána Pavla II. Policajti z USA darovali kríž, zhotovený z kovovej konštrukcie zbúraného Svetového obchodného centra v New Yorku ako spomienku na svojich kolegov, ktorí zomreli počas záchrany ľudí pri páde týchto dvojičiek. Uprostred darov je tiež miniatúra spáleného domu v Kosove. Zaujímavý je aj obraz, ktorý hovorí o utrpení sveta. Od 14,00 hod. mal prednášku PhLic. Rastislav Zelenay, kňaz Bratislavskej arcidiecézy. Predstavil pútnikom pápeža rodiny – sv. Jána Pavla. Hovoril o náročných veciach, ktoré sú obsiahnuté v jeho učení. Ale podal ich tak jednoducho, že pútnici skutočne mohli pohodlne vnímať a chápať náročné pravdy z jeho encyklík. Klikni sem. Spoločne sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Potom kňaz Rastislav povedal svoje svedectvo uzdravenia. Povedal o svojom vzťahu k Jánovi Pavlovi, povedal o všetkom, čo sa dialo po jeho embólii. Bolo to zaujímavé svedectvo, ktoré oslovovalo. Klikni sem. Po svedectve nasledovala videoadorácia a predstavenie života sv. Faustíny. Mládež z Turia nám ponúkla krásny pohľad na život svätice, ktorá pozýva každého k prameňu Božieho milosrdenstva. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter Adam Łuba, kňaz rehole pallotínov zo Smižian. Predstavil pápeža Jána Pavla ako muža živej viery, modlitby. Ponúkol pútnikom kód na ceste k svätosti. Hovoril o svojich zážitkoch so svätým Jánom Pavlom. Klikni sem. Obaja kňazi tak Rastislav, ako aj Adam vo svojich výpovediach nezávisle na sebe upozornili na atribút svätosti poľského pápeža. Vychádzala z neho pri stretnutí nejaká zvláštna aura svätosti. Po sv. omši sme si uctili relikvie krvi sv. Jána Pavla Veľkého.