22. október 2012 vo Višňovom

Druhá liturgická spomienka na bl. Jána Pavla Veľkého


Na 22. 10. je stanovená liturgická spomienka na veľkého pápeža Jána Pavla II. V Krakove prebiehala spomienka na tohto muža viery. Bolo mozné sledovať túto sv. omšu na www.janpawel2.pl. My sme si pripomenuli tohto bl. pápeža v nedeľu 21. októbra pri slávnostnej sv. omši o 11,00 hod. Vo Višňovom máme relikviu krvi bl. JPII.

Dnes je (21. 10.) Misijná nedeľa. Pán dekan spojil Misijnú nedeľu, synodu biskupov a 2. liturgickú spomienku na bl. Jána Pavla II. Veľkého. Pripomenul, že vo Vatikáne prebieha biskupská synoda o novej evanjelizácii. Tento výraz „nová evanjelizácia“ začal používať blahoslavený Ján Pavol II. ešte v začiatkoch svojho pontifikátu. V dôsledku hlbokých spoločenských zmien, ktoré charakterizovali posledné desaťročia 20. storočia ním naznačil poslanie Cirkvi pre tretie tisícročie. Kardinál Stanislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup pre Vatikánsky rozhlas uviedol: „Sme veľmi vďační Svätému Otcovi Benediktovi XVI., že sa rozhodol vrátiť k tejto myšlienke novej evanjelizácie, ktorá už bola ohlasovaná, požadovaná Jánom Pavlom II. Už v Krakove v roku 1979 hovoril o novej evanjelizácii, pretože kresťania sa príliš vzdialili od Ježiša Krista a od Cirkvi. Je potrebné podporovať krásu a význam viery a znova sa priblížiť k Ježišovi Kristovi. Je to prozreteľná príležitosť. Nie je ešte príliš neskoro na evanjelizáciu a možno ju dostať do sveta, celého sveta, nie iba ku kresťanom. Myslím si, že svet je unavený a očakáva od biskupov synody silné, pekné a odvážne slová.“

Srdcom novej evanjelizácie je rodina, ktorá sa rovnako nachádza v kríze. To pripomenul aj Benedikt XVI. počas otvorenie synody, keď povedal: „Kríza viery a kríza rodiny sú spojené“. Podľa kardinála Dziwisza ide predovšetkým o problém Európy, pretože v ďalších krajinách sa rodiny ešte stále držia spolu.

Čo s mojou vierou? Aj ja som kresťan, ktorý sa vzdialil od Ježiša Krista a Cirkvi? Pán dekan nám ponúkol predsavzatie v Roku viery: Vyber si jeden deň v týždni a choď na sv. omšu. Pozvi manželku, manžela, deti. Choď sa modliť za svoju vieru, za muža, za ženu, za deti. Deti, pozvite svojich rodičov do kostola jeden deň v týždni. Jeden deň v týždni, okrem nedele. V nedeľu je to povinnosť.