Aktuálne

Sväté omše na Púti rodín

V sobotu o 18,00 hod. slúži sv. omšu Mons. ThLic. Marek Hriadel, generálny vikár Žilinskej diecézy; polnočnú mládežnícku sv. omšu dr. Jozef Bagin, v nedeľu ráno o 8,00 hod. Mgr. Milan Blaha, višňovský rodák pôsobiaci v Paríži; v nedeľu slávnostnú o 11,00 hod. ThLic. Štefan Fábry, Th.D., tajomník Diecéznej liturgickej komisie.