Aktuálne

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v stredu 13. septembra 2017 o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Bude to 100 rokov (13. 9. 1917) odvtedy, čo sa Panna Mária zjavila piatykrát vo Fatime. Od 14. júla 2014 prebiehala vo Višňovom veľká príprava na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré sme oslávili 13. mája v tomto roku 2017. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec, príďte ďakovať za milosti. Od 13. februára máme relikvie dnes už svätých Františka a Hyacinty. Je možné v tento deň získať mimoriadne odpustky, ktoré nám udelil pápež František.