Aktuálne

Privítanie

Chceme privítať nového kňaza, ktorého otec biskup posiela do našej farnosti. Je ním dôstojný pán Mgr. Jozef Šimún. Milý pán farár, vitajte vo Višňovom a v Turí!