Aktuálne

Diecézna púť rodín 2017 - program

DEVIATA DIECÉZNA PÚŤ RODÍN

TÉMA: S MÁRIOU SA ŽIJE ĽAHŠIE

S RUŽENCOM PÔJDEŠ SPRÁVNYM SMEROM

24. júna - 25. júna 2017

Višňové pri Žiline

Višňovský chrám má relikvie sv. Jána Pavla Veľkého, sv. Františka a sv. Hyacinty - detí z Fatimy

 

Program:

15,00 hod. RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA + KORUNKA

16.00 hod. SVÄTÁ SPOVEĎ

16,45 hod. RADOSTNÝ RUŽENEC

17,30 hod. Môj aktívny život s Pannou Máriou a ružencom

Svedectvo Mgr. Antona Ďuranu, ktorý bol 20 rokov starostom obce

 

 

18,00 hod. SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. ThLic. MAREK HRIADEL,

generálny vikár Žilinskej diecézy (spieva miešaný zbor SURSUM CORDA z Rosiny)

20,00 hod. KONCERT miešaného zboru SURSUM CORDA z Rosiny

21,00 hod. Ako cez náš kríž rástla naša viera - Michal a Magdaléna

Svedectvo rodičov o ich predčasne narodených dvojčatách

21,20 hod. FILM natočený podľa skutočnej udalosti

Príbeh plný lásky a viery

23,00 hod. TALIANSKA ADORÁCIA

Ruženec v rukách otca, matky, detí

 

24,00 hod. MLÁDEŽNÍCKA SVÄTÁ OMŠA, celebruje JCDr. JOZEF BAGIN, PhD.

Téma kázne: „Máriin ruženec ma premieňa v lepšieho človeka" (spieva zbor Višňové + Turie)

1,30 hod. KRÍŽOVÁ CESTA vo višňovskom Hájiku

Kráčame spolu so sv. Františkom a sv. Hyacintou z Fatimy

3,00 hod. TICHÁ ADORÁCIA

 

7,00 hod. BOLESTNÝ RUŽENEC

8,00 hod. SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mgr. MILAN BLAHA,

višňovský rodák pôsobiaci v Paríži

9,30 hod. SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC - modlia sa otcovia a muži

10,00 hod. VIŠŇOVANKA - ženský spevokol Višňové

 

11,00 hod. SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje ThLic. ŠTEFAN FÁBRY, Th.D., kaplán

tajomník Diecéznej liturgickej komisie

(spieva zbor Višňové + Turie)