Aktuálne

Potvrdili zázrak na príhovor Pavla VI.

Cesta k vyhláseniu Pavla VI. za blahoslaveného je otvorená. Lekárska komisia potvrdila nevysvetliteľnosť uzdravenia, ku ktorému došlo na jeho príhovor. Pápež František by mohol Pavla VI. blahorečiť už v priebehu niekoľkých mesiacov.

Rok 2014 bude nielen rokom svätorečenia Jána Pavla II. a Jána XXIII. (27.4.), ale možno aj rokom blahorečenia Pavla VI. Koncom minulého týždňa lekárske konzílium pod vedením Patrizia Polisca, osobného lekára posledných troch pápežov, potvrdilo nevysvetliteľnosť uzdravenia, ku ktorému došlo na jeho príhovor. Ak rovnaké stanovisko zaujmú aj biskupi a kardináli z Kongregácie pre kauzy svätých, bude na ťahu už len pápež František, ktorý svojím podpisom potvrdí úspešné ukončenie celého beatifikačného procesu.

K zázračnej udalosti malo dôjsť pred šestnástimi rokmi v Kalifornii, kde mladej tehotnej žene diagnostikovali závažné porušenie počatého dieťaťa. Keďže existovalo riziko poškodenia mozgu, lekári navrhli matke podstúpiť potrat. Tá sa však rozhodla dieťa donosiť a tehotenstvo zverila príhovoru Pavla VI. Dieťa sa narodilo zdravé, pričom ani po pätnástich rokoch života sa neukázali žiadne následky rizikového tehotenstva.

Podľa postulátora beatifikačného procesu Antonia Marrazza ide tento zázrak v línii s učením Pavla VI. o ochrane života a rodiny, ktoré vyjadril v roku 1968 vydaním pro-life encykliky Humanae vitae. Práve na končiaci rok 2013 pripadlo aj 50. výročie zvolenia kardinála Giovanniho Montiniho za pápeža Pavla VI. a 35. výročie jeho smrti.

V súčasnosti prebiehajú aj procesy blahorečenia ďalších dvoch pápežov 20. storočia – Jána Pavla I., ktorý stál na čele Katolíckej cirkvi len jeden mesiac, a Pia XII., ktorého hrdinské cnosti potvrdil pred troma rokmi Benedikt XVI. Stále sa však čaká na potvrdenie zázraku.

Imrich Gazda (svet kresťanstva)