Plán na Advent a Vianoce vo farnosti Višňové

1. Roráty 2017 - ranné sv. omše vo Višňovom o 6,35 hod. na tému "Strážca pokladov". Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

 

 

2. Zapálenie adventnej sviece na námestí v Turí. Každú adventnú nedeľu o 17,00 hod.

 

 

3. V stredu 6. decembra slávnosť patróna Farského kostola sv. Mikuláša. Možnosť získať úplných odpustkov.   Sväté omše ráno o 6,35 hod. (rorátna), večer o 18,00 hod. (slávnostná)

 

 

4. Rozsvietenie stromčeka pred kostolom vo Višňovom. V sobotu 9. decembra o 16,00 hod. sa pôjde z fary ku kostolu a potom pred Obecný úrad.

 

 

 

5. Spovedanie chorých po domoch pred Vianocami: vo Višňovom v pondelok 11. decembra od 8,30 hod. V Turí budem spovedať v utorok 12. decembra od 8,30 hod.

 

 

6. Fatimská slávnosť – v stredu 13. decembra o 17,00 hod. vo Farskom kostole. Príď získať úplné odpustky, príď sa modliť sv. ruženec.

 

 

6. Kto dá prístrešie Svätej rodine? Nezabudnime na deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Začína večer 15. decembra. V rodine, kde skončil minulý rok.

 

 

7. Vysielacia pobožnosť pre koledníkov bude 17. decembra v Dulove, farnosť Pruské pri Ilave - Kostol Sedmebolestnej Panny Márie o 10,30 hod. Svätú omšu bude slúžiť pán biskup Tomáš Galis. Kto tam chce ísť, môže sa ísť povzbudiť.

 

 

8. Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v nedeľu 17. decembra popoludní.

 

 

9. Príprava vianočnej výzdoby vo farskom kostole sv. Mikuláša bude v stredu 20. decembra od 16,00 hod. Zariaď si čas, aby si mohol/mohla prísť pomôcť.

 

 

10. Adventný koncert, ktorý bude vo štvrtok 21. 12. 2016 o 18,00 hod. vo Farskom kostole svätého Mikuláša vo Višňovom. Účinkujú deti súkromnej umeleckej školy "Skalka" z Lietavskej Lúčky pod vedením ped. E. Lisíkovej, DiS.art.

 

 

11. Jasličková slávnosť: na Božie Narodenie popoludní v Turí, aj vo Višňovom.

 

 

12. Koledovanie Dobrá novina: bude v utorok na sviatok Sv. Štefana 26. decembra aj vo Višňovom, aj v Turí.

 

 

13. Živý Betlehem. Bude v sobotu popoludní 30.decembra 2017 na farskom dvore.