V dome Kráľovnej - Mária, naša Sprievodkyňa

Začali  sme Advent - krásny čas. Je to veľmi očakávaný čas. Pokračujeme v Rorátoch ráno 5. decembra o 6,35 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Téma: "V DOME KRÁĽOVNEJ“. V budúcom roku oslávime dve veľké mariánske výročia: 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime a 300 rokov od korunovania zázračného obrazu Panny Márie v Čenstochovej. Na Fatimské jubileum sa pripravujeme na Fatimských slávnostiach. Na Rorátoch sa budeme venovať Panne Márii Čenstochovskej. V pondelok ráno 28. 11. každé dieťa dostane plagát, na ktorý si bude celý adventný čas pridávať ďalšie obrázky. Nielen máj a október, ale zvlášť Advent je čas, ktorý patrí Márii. A skutočne: Adventné Roráty - to je predsa svätá omša slúžená na počesť Panny Márie. Aj v našom kostole bude svietiť veľká biela svieca ozdobená modrou stuhou, ktorá svieti len na rorátnej sv. omši. Táto svieca pripomína Máriu čakajúcu na narodenie svojho Syna Ježiša. Je krásne, že niektorí z vás sa budú zúčastňovať na Rorátoch pod názvom "V dome Kráľovnej," pretože celý Advent Mária zo svojho domu na Jasnej Hore nám bude ukazovať cestu, bude našou Sprievodkyňou na ceste za Pánom Ježišom.