Plán na Advent a Vianoce vo farnosti Višňové

1. Roráty 2016 - ranné sv. omše vo Višňovom o 6,35 hod. na tému "V dome Kráľovnej". Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

 

2. Zapálenie adventnej sviece na námestí v Turí. Každú adventnú sobotu o 18,00 hod.

 

3. Prvý piatok. V týždni je prvý v mesiaci. Spovedať budem vo Višňovom, aj v Turí. Pozývam aj Teba.

 

4. Rozsvietenie stromčeka pred kostolom vo Višňovom. V sobotu 3. decembra o 16,00 hod. sa pôjde z fary ku kostolu a potom pred Obecný úrad.

 

5. Vysielacia pobožnosť pre koledníkov bude v Žiline – na Solinkách v nedeľu 11. decembra o 10,30 hod. Svätú omšu bude slúžiť pán biskup Tomáš Galis. Kto tam chce ísť, môže sa ísť povzbudiť.

 

6. Fatimská slávnosť – v utorok 13. decembra o 17,00 hod. vo Farskom kostole. Pripravujeme sa na 100. výročie prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime.

 

7. Adventný koncert, ktorý bude v stredu 14. 12. 2016 o 18,00 hod. vo Farskom kostole svätého Mikuláša vo Višňovom. Účinkujú deti súkromnej umeleckej školy "Skalka" z Lietavskej Lúčky pod vedením ped. E. Lisíkovej, DiS.art.

 

8. Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v nedeľu 18. decembra popoludní.

 

9. Spovedanie chorých po domoch pred Vianocami: vo Višňovom v pondelok 12. decembra od 8,30 hod. V Turí budem spovedať v utorok 13. decembra od 8,30 hod.

 

10. Kto dá prístrešie Svätej rodine? Nezabudnime na deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Začína večer 15. decembra. V rodine, kde skončil minulý rok.

 

11. Jasličková slávnosť: na Božie Narodenie popoludní.

 

12. Koledovanie Dobrá novina: bude v pondelok na sviatok Sv. Štefana 26. decembra aj vo Višňovom, aj v Turí.

 

13. Živý Betlehem. Bude v sobotu popoludní 7. januára 2017 na farskom dvore.