ADVENT - VIANOCE 2015

Advent, Vianoce vo farnosti 2015

Plán na Advent a Vianoce vo farnosti Višňové

 

1. Roráty 2015 - ranné sv. omše vo Višňovom o 6,40 hod. na tému "Strom života. Krst žriedlo milosrdenstva". Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

 

2.Zapálenie adventnej sviece na námestí v Turí. Každú adventnú nedeľu o 17,00 hod.

 

3. Prvý piatok. V týždni je prvý v mesiaci. Spovedať budem vo Višňovom aj v Turí. Pozývam aj teba.

 

4. Rozsvietenie stromčeka pred kostolom a Obecným úradom vo Višňovom. V sobotu 5. decembra o 16,00 hod. sa pôjde z fary ku kostolu a potom pred Obecný úrad.

 

5. Fatimská slávnosť – v nedeľu 13. decembra o 17,00 hod. vo Farskom kostole. Náš chrám je medzi tými vyvolenými, otvoríme Svätú bránu milosrdenstva.

 

6. Vysielacia pobožnosť pre koledníkov bude v druhú adventnú sobotu   – 12. decembra v Žiline – na Solinkách. Kto tam chce ísť, môže sa ísť povzbudiť.

 

7. Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v nedeľu 20. decembra popoludní.

 

8. Spovedanie chorých po domoch pred Vianocami: vo Višňovom v pondelok 15. decembra od 8,30 hod. V Turí budem spovedať v utorok 16. decembra od 8,30 hod;

 

9. Vianočná výzdoba: budeme ju robiť v utorok 22. decembra od 15. hod.

 

10. Kto dá prístrešie Svätej rodine? Nezabudnime na deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Začína večer 15. decembra. V rodine kde skončil minulý rok.

 

11. Jasličková slávnosť: na Božie Narodenie popoludní aj vo Višňovom aj v Turí.

 

12. Koledovanie Dobrá novina: bude v sobotu na sviatok Sv. Štefana 26. decembra aj vo Višňovom aj v Turí.

 

13. Živý Betlehem: aj v tomto vianočnom období Vás pozývame stretnúť malého Ježiška, Máriu, Jozefa, pastierov, kráľov. Všetko to bude v sobotu popoludní 2. januára na farskom dvore vo Višňovom. Budú vystúpenia našich detí, folklór, zaujímavý program, dobrý punč, koláčiky, čaj, káva, klobása. Začiatok o 14,00 hod.