Advent - Vianoce 2014

Advent, Vianoce 2014 vo Višňovom

Plán na Advent a Vianoce 2014 vo farnosti Višňové

1. Roráty 2014 - ranné sv. omše vo Višňovom o 6,40 hod. na tému "Sám Boh stačí". Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

 

2. Prvý piatok. V týždni je prvý v mesiaci. Spovedať budem vo Višňovom aj v Turí. Pozývam aj teba.

 

3. Rozsvietenie stromčeka pred kostolom a Obecným úradom vo Višňovom. V sobotu 6. decembra o 16,00 hod. sa pôjde z fary ku kostolu a potom pred Obecný úrad.

 

4. Fatimská slávnosť – v sobotu 13. decembra o 17,00 hod. vo Farskom kostole. Téma: Slová Panny Márie. Pripravujeme sa na 100. výročie Fatimských zjavení.

 

 

5. Vysielacia pobožnosť pre koledníkov bude v Tretiu adventnú nedeľu – 14. decembra v Pruskom. Kto tam chce ísť, môže sa ísť povzbudiť. Sv. omša bude o 11,00 hod. Slúžiť ju bude pán biskup Tomáš.

 

6. Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v nedeľu 21. decembra popoludní.

 

7. Spovedanie chorých po domoch pred Vianocami: vo Višňovom v pondelok 15. decembra od 8,30 hod. V Turí budem spovedať v utorok 16. decembra od 8,30 hod;

 

8. Vianočná výzdoba: budeme ju robiť v pondelok 22. decembra od 15. hod.

 

9. Kto dá prístrešie Svätej rodine? Nezabudnime na deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Začína večer 15. decembra. V rodine kde skončil minulý rok.

 

10. Jasličková slávnosť: na Božie Narodenie popoludní aj vo Višňovom aj v Turí.

 

11. Koledovanie Dobrá novina: bude v piatok na sviatok Sv. Štefana 26. decembra aj vo Višňovom aj v Turí.

 

 

12. Živý Betlehem: aj v tomto vianočnom období Vás pozývame stretnúť malého Ježiška, Máriu, Jozefa, pastierov, kráľov. Všetko to bude v sobotu popoludní 3. januára na farskom dvore vo Višňovom. Budú vystúpenia našich detí, folklór, zaujímavý program, dobrý punč, koláčiky, čaj, káva, klobása.