Advent - Vianoce 2011

Program na Advent a Vianoce 2011

1. Roráty 2011 - ranné sv. omše vo Višňovom o 6,45 hod. na tému "Denník pápežovho anjela strážcu" Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

 

2. Prvý piatok. V týždni je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo Višňovom aj v Turí. Príď.

 

3. Fatimská slávnosť – v utorok 13. decembra o 17,00 hod. vo Farskom kostole. Téma: Prvá encyklika JPII: Redemptor hominis – Vykupiteľ človeka. Je potrebné poznať dielo tohto veľkého pápeža.

 

4. Vysielacia pobožnosť pre koledníkov bude v Tretiu adventnú nedeľu – 11. decembra v Pruskom. Sv. omša bude o 11,00 hod. Bude ju slúžiť otec biskup Tomáš.

 

5. Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v nedeľu 18. decembra popoludní.

 

6. Spovedanie chorých po domoch pred Vianocami: V Turí budem spovedať v utorok 13. decembra od 8,30 hod; vo Višňovom v stredu 14. decembra od 8,30 hod.

 

7. Vianočná výzdoba: budeme ju robiť vo štvrtok  22. decembra od 15. hod.

 

8. Kto dá prístrešie Svätej rodine? Nezabudnime na deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Začína večer 15. decembra. V rodine kde skončil minulý rok.

 

9. Jasličková slávnosť: na Božie narodenie popoludní aj vo Višňovom aj v Turí.

 

10. Koledovanie Dobrá novina: bude v pondelok na sviatok Sv. Štefana 26. decembra aj vo Višňovom aj v Turí.

 

11. Živý Betlehem: táto akcia sa už stáva krásnou tradičnou, aj v tomto vianočnom období Vás pozývame stretnúť malého Ježiška, Máriu, Jozefa, pastierov, kráľov. Všetko to bude v sobotu 7. januára na farskom dvore vo Višňovom. Budú vystúpenia našich detí, folklór, zaujímavý program, dobrý punč, koláčiky, čaj, káva, klobása. Začiatok o 14,00 hod.