Vitajte na našej stránke!

Vinš

      ... prázdny hrob vo Višňovom, iba dvaja anjeli v ňom ...

Pýtali sa muža, ako on šíri vieru v Krista: "O Ježišovi a viere hovorím len vtedy, keď sa ma spýtajú. Ale žijem tak, akoby sa ma pýtali neustále." Prajem vám, aby ste neustále hľadali Boha, upevnite sa dnes v dôvere v Živého Zmŕtvychvstalého Ježiša.

                                                         Jozef Bagin, kňaz