Neprehliadnite

Vianočná sv. spoveď

Bude na Štvrtú adventnú nedeľu - 21. decembra. V Turí budú kňazi spovedať od 14,00 hod. do 15,30 hod. Vo Višňovom budú spovedať od 14,00 hod. do 16,00 hod. Príď si aj Ty očistiť svedomie.... Pozývame Ťa do duchovnej čistiarne!

Roráty 2014

Pozývam vás na Roráty 2014. Opäť zažijeme krásnu atmosféru rorátnych sv. omší. V tomto roku sú Roráty o sv. Terézii Avilskej. Pokračujeme v pondelok - 15. decembra o 6,40 vo Farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom. Deti, mládež, otcovia, matky, starí rodičia, príďte sa povzbudiť.

Jasličková slávnosť v Turí

Pozývame vás na nácvik, ktorý bude vo štvrtok 18. decembra o 17,00 hod. v kostole v Turí. Príďte všetci, tešíme sa na vás.

Jasličková slávnosť vo Višňovom

Pozývame deti, aj birmovancov na ďalší nácvik, ktorý bude v sobotu 20. decembra o 15,30 hod. v kostole vo Višňovom. Príďte všetci, tešíme sa na vás

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v budúcom roku - v utorok 13. januára o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2015 bude 27. a 28. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 26. apríla 2015. Šiesta púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 6. septembra 2015. Pozývame vás na Prvú púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému, ktorá bude v nedeľu 3. mája 2015.

 

Ako ja milujem Ježiša? Veľkú lásku Márie Magdalény a sv. Jána Ježiš odmenil vo veľkonočné ráno. Mladý umelec namaľoval obraz Ježiša a G. Doré ho mal ohodnotiť. Ten sa neponáhľal s hodnotením, ale v závere povedal: „Nemiluješ ho, keby si ho miloval, namaľoval by si ho lepšie.“ Prajem Vám všetkým, aby ste si boli s Ježišom sympatickí, aby Vám láska k Ježišovi prinášala také dary ako Márii Magdaléne.

Jozef Bagin, kňaz

   

Vianočná sv. spoveď

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Bude na Štvrtú adventnú nedeľu - 21. decembra. V Turí budú kňazi spovedať od 14,00 hod. do 15,30. hod. Vo Višňovom budú spovedať od 14,00 hod. do 16,00 hod.
Príďte si očistiť svedomie, aby sa Vám ľahšie dýchalo.
   

Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Štvrtok po 3. adventnej nedeli

18. december 2014

Nové kláštory

Nič nevzniklo bez toho, aby som to neodtrpela

 

Kňaz:

Vitajte! Včera sme začali bezprostrenú prípravu na narodenie Pána. Mohli sme si to všimnúť v Božom slove. Včerajšie evanjelium nám pripomenulo pôvod Pána Ježiša. Evanjelista Matúš vymenoval všetkých predkov nášho Vykupiteľa. Jeho starých otcov, prastarých otcov a pra, pra,.... a tak ďalej. Hlavnou postavou dnešného evanjelia bol sv. Jozef.

Čítaj viac: Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň

   

Kláštor sv. Jozefa - 14. deň

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Streda po 3. adventnej nedeli

17. december 2014

Kláštor sv. Jozefa

Túžila som založiť taký kláštor

Kňaz:

Prežívame stredu tretieho adventného týždňa. Všetkých vás tu vítam a spolu s vami mám radosť z toho, že o týždeň budeme mať Štedrý deň. Vtedy budeme mať posledné Roráty. Zostáva nám okrem dneška ešte šesť stretnutí na prípravu, nesmieme ten čas premárniť.

Niektorí z vás sa poctivo pripravujú od prvého dňa, z toho sa veľmi teším. Ak sa vám podarilo priviesť niekoho prvýkrát, je to super. Moja radosť je o to väčšia a vaša určite tiež.

Čítaj viac: Kláštor sv. Jozefa - 14. deň

   

Mons. František Rábek k Vianociam

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Mons. František Rábek, biskup, napísal pastiersky list k Vianociam

Bratislava 15. decembra. Ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených síl SR Mons. František Rábek pri príležitosti blížiacich sa Vianoc napísal pastiersky list. List je distribuovaný vojenskými, policajnými a väzenskými kaplánmi do všetkých zložiek Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Jeho cieľom je poskytnúť veriacim v týchto zložkách štátu podnety k zamysleniu sa nad podstatou kresťanskej viery, skutočným zmyslom Vianoc. List vám ponúkam v plnom znení.

Pastiersky list vojenského ordinára Ozbrojených síl a Ozbrojených síl SR k Vianociam 2014

Vážení priatelia,

opäť prichádzajú najkrajšie sviatky roka, kedy si je človek človeku bližší, sviatky, ktoré nám dávajú pocítiť čaro domova a rodiny. Náš ordinariát je tiež povolaný k tomu, aby sme sa my, jeho členovia, stávali veľkou duchovnou rodinou. Keďže sa nemôžem v týchto dňoch stretnúť s každým s Vás osobne, chcem sa Vám prihovoriť aspoň týmto listom:

Rodina na úteku

Tohoročný pastiersky list k Vianociam ilustrujem mozaikou od Pátra Marka Rupnika, ktorá je realizovaná v San Giovanni Rotondo (Taliánsko, miesto pôsobenia sv. Pátra Pia) a znázorňuje útek svätej Rodiny do Egypta. Evanjelium nám hovorí o tom, že krátko po Ježišovom narodení sa mu prišli pokloniť Mudrci z Východu. Tí sa nevrátili do Jeruzalema, aby informovali tamojšieho kráľa Herodesa o tom, kde sa nachádza novonarodený Kráľ (pretože Herodes chcel túto informáciu zneužiť na likvidovanie tohto Dieťaťa), Herodes sa teda rozhodol pre istotu dať pozabíjať v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov do dvoch rokov. Preto dostáva Jozef pokyn od anjela, aby zobral Dieťa i jeho matku a utiekol s nimi pred Herodesom do Egypta.

Čítaj viac: Mons. František Rábek k Vianociam

   

Fatimská slávnosť v decembri

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Aj v decembri sme sa stretli na Fatimskej slávnosť vo Višňovom. Uvažovali sme o slovách Panny Márie. V sobotu to boli úvodné slová krásneho chválospevu: Velebí moja duša Pána.

Modlitbu sv. ruženca sme obetovali za naše rodiny, aj za referendum o rodine, ktoré bude 7. februára 2015, aby bolo úspešné.

"Velebí moja duša Pána." Čo všetko zaujímavé a vznešené zažila Mária v Nazarete! Môže o tom niekomu povedať? Môže niekomu hovoriť, že bude matkou Boha? Veď by sa jej vysmiali. Anjel jej oznamuje, že jej teta je v požehnanom stave. Ide k nej. V živote Alžbety sa udiali Božie zázraky, v živote Márie sa udiali Božie zázraky, budú sa vedieť pochopiť. A Alžbeta víta "Matku môjho Pána". Predbehne všetkých doktorov teológov a zadefinuje Máriu ako Matku Boha. A čo na to Mária? Velebí moja duša Pána.... Sv. Ľudovit Grignion z Montfortu napíše: Magnificat je jediná modlitba, jediné dielo, ktoré zložila Mária, alebo lepšie povedané – zložil ho Ježiš., pretože On hovoril skrze ústa Matky. Slovo velebiť po grécky: megalyno obsahuje veľký význam: zväčšovať, rozmnožiť, chváliť, robiť z niečoho veľké veci, sláviť, velebiť. Pri slove duša Lukáš siahol po slove psyche. Má veľmi široký význam: život, duša, charakter, osobnosť v rôznych aspektoch: duch, odvaha.

Možno to vyjadriť aj tak: Môj život robí Pána veľkým. Svojím životom mám urobiť, že Boh sa stane veľkým. Ako to chápať? Som len obyčajný hriešny človek. Ja nemôžem spôsobiť, aby bol Boh väčší. A predsa: môžem sa snažiť žiť krásny život. Tým ho budem oslavovať, budem mu robiť dobrú reklamu. Vedy môj život robí Pána Boha veľkým. Ako krásne to robil napr. sv. Tomáš Akvinský svojimi dielami, ktoré napísal o Bohu. Sám Boh ho za to pochválil! Svätci rad za radom robili Boha veľkým svojim životom. Ako robila Boha veľkým vo svojom živote sv. Terézia z Avily, sv. Ján Pavol Veľký, blahoslavená Matka Tereza. Boha velebia stromy, lesy, jazerá, moria i ryby, vtáky i plazy. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, nech je zvelebený jeho Syn, nech je zvelebený Duch Svätý, nech je zvelebené Jeho sväté meno, nech je zvelebený Ježiš vždy a všade...

Ako môžem svojim životom robiť Boha veľkým ja?

   

Roráty 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Začíname 1. decembra ráno o 6,40 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Deti, mládež, rodičia i starí rodičia, pozývam Vás na tohtoročné Roráty so sv. Teréziou!

V pondelok ráno 1. 12. každé dieťa dostane plagát, na ktorý si bude celý adventný čas pridávať ďalšie obrázky, ktoré budú hovoriť o živote sv. Terézie z Avily.

Opäť zažijeme krásnu atmosféru rorátnych sv. omší. Opäť pôjdeme do tmavého kostola s našimi krásnymi adventnými lampášikmi, ktoré bude niesť každé dieťa.

Z Turia pôjde autobus každé ráno o 6,20 hod. Bude stáť na dolnom konci pri cintoríne, pri Požiarnej zbrojnici, aj na hornom konci pri ihrisku.   

Pieseň na Roráty - tu je slovenská verzia.  Počúvaj a nauč sa ju:

KLIKNI SEM

 

     

Hlavnou postavou tohtoročných Rorátov bude sv. Terézia z Avily, veľká reformátorka rehoľného života, zakladateľka bosých karmelitánov, učiteľka Cirkvi. Výber tejto témy sa viaže s jubileom – 500 rokov od jej narodenia. Dňa 15. októbra sa začal Jubilejný rok sv. Terézie z Avily nielen v karmelitánskych kláštoroch, ale aj v celej Cirkvi, zvlášť ho budú prežívať v Španielsku, odkiaľ Terézia pochádza. Druhý dôvod, prečo je táto téma, je Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil Sv. Otec František. Tento Rok zasväteného života začne na sviatok Obetovania Panny Márie - 21. novembra 2014, oficiálne od Prvej adventnej nedele. Počas rorátnych sv. omší budú deti spoznávať život sv. Terézie z Avily, jej neobyčajnú lásku i dôverný vzťah s Pánom Bohom.

 

Čítaj viac: Roráty 2014

   

Solo Dios basta

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Rorátna pieseň:

Solo Dios basta

Vravela miluj! Veď láska je oukej.

Vravela dúfaj, pochybnosti odvej.

Sám Boh postačí, zver mu každý svoj deň,

Sám Boh postačí a teraz spievaj len preň:

 

Ref: Dievča zo španielskeho mesta.

Solo Dios basta, solo Dios basta.

Zasiala zrno, ktoré vzrastá.

Solo Dios basta, solo Dios basta.

 

Vravela teš sa, Boh ti dal tento čas,

Otvor mu srdce, počúvaj jeho hlas.

Sám Boh postačí, zver mu každý svoj deň,

Sám Boh postačí a teraz spievaj len preň:

 

Ref: Dievča zo španielskeho mesta.

Solo Dios basta, solo Dios basta.

Zasiala zrno, ktoré vzrastá.

Solo Dios basta, solo Dios basta.

 

Neboj sa, neboj, života ciest,

Boh pôjde s tebou, nechaj sa viesť.

 

2x Ref: Dievča zo španielskeho mesta.

Solo Dios basta, solo Dios basta.

Zasiala zrno, ktoré vzrastá.

Solo Dios basta, solo Dios basta.

Solo Dios basta, solo Dios basta.

Basta!

 

Počúvaj a nauč sa ju:

KLIKNI SEM

   

Advent so svätým Jánom Pavlom Veľkým

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

18. december

Čítaj viac: Advent so svätým Jánom Pavlom Veľkým

   

Advent, Vianoce 2014 vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Plán na Advent a Vianoce 2014 vo farnosti Višňové

1. Roráty 2014 - ranné sv. omše vo Višňovom o 6,40 hod. na tému "Sám Boh stačí". Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente...

 

2. Prvý piatok. V týždni je prvý v mesiaci. Spovedať budem vo Višňovom aj v Turí. Pozývam aj teba.

 

3. Rozsvietenie stromčeka pred kostolom a Obecným úradom vo Višňovom. V sobotu 6. decembra o 16,00 hod. sa pôjde z fary ku kostolu a potom pred Obecný úrad.

 

4. Fatimská slávnosť – v sobotu 13. decembra o 17,00 hod. vo Farskom kostole. Téma: Slová Panny Márie. Pripravujeme sa na 100. výročie Fatimských zjavení.

 

Čítaj viac: Advent, Vianoce 2014 vo Višňovom

   

Pápež František v Turecku

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Spoločné prehlásenie pápeža Františka a patriarchu Bartolomeja

Spoločné prehlásenie, ktoré podpísali pápež František a ekumenický patriarcha Bartolomej I. dňa 30. novembra 2014 v sídle Ekumenického patriarchátu vo Fanare (Istanbul)

My, pápež František a ekumenický patriarcha Bartolomej I., vyjadrujeme našu hlbokú vďačnosť Bohu za tento dar nového spoločného stretnutia, ktoré nám – v prítomnosti členov Svätej synody, kléru a veriacich Ekumenického patriarchátu – umožňuje spoločne sláviť sviatok sv. Andreja, prvého z povolaných a brata apoštola Petra. Naše pripomenutie si apoštolov, ktorí ohlasovali dobrú zvesť evanjelia svetu svojím kázaním a vydaním mučeníckeho svedectva, v nás chce posilniť túžbu ďalej spoločne kráčať s cieľom prekonať, v láske a dôvere, prekážky, ktoré nás rozdeľujú.

V máji tohto roku pri príležitosti spoločného stretnutia v Jeruzaleme, ako pripomienke historického momentu objatia sa našich ctihodných predchodcov pápeža Pavla VI. a ekumenického patriarchu Atenagora, sme podpísali spoločné vyhlásenie. Pri dnešnej, ďalšej šťastnej príležitosti nášho bratského stretnutia sa, chceme opätovne potvrdiť naše spoločné úmysly a zámery.

Čítaj viac: Pápež František v Turecku

   

Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Sv. Terézia od Ježiša - učiteľka modlitby

(11. kap.)

„Bol raz jeden úspešný manažér. Hodinky, mobilný telefón a počítač určovali jeho deň. Každá sekunda bola pre neho nesmierne dôležitá.

Jedného dňa mal stretnutie v sídle istej významnej právnickej kancelárie. Nanešťastie, táto luxusná budova bola uprostred centra mesta a uponáhľaný manažér si so zdesením uvedomil, že nemyslel na to, aká bude premávka a aké bude ťažké nájsť miesto na parkovanie. Keď dorazil do centra, najskôr obišiel budovu, aby zmapoval situáciu. Nič. Každučké parkovacie miesto bolo obsadené. Skúsil zájsť ďalej. Nikde vôbec nič. V bezradnosti sa začal modliť: „Pane, prosím, pomôž mi, teraz ťa potrebujem. Daj, aby som našiel parkovacie miesto. Ak vypočuješ moju prosbu, sľubujem, že pôjdem každú nedeľu na omšu.“ Urobil ešte jedno kolo. Nič, nikde by sa nebol zmestil ani špendlík. Začal sa modliť intenzívnejšie: „Pane, nemôžem meškať na toto stretnutie. Ak mi umožníš miesto na parkovanie, budem sa spovedať aj každý týždeň a nikdy nevynechám večernú modlitbu.“ Dookola sa modlil a pomaličky obchádzal budovu, pričom skúmal každý pohyb na ceste. „Pane, prosím ťa, ide mi o život! Ak mi pomôžeš nájsť voľné miesto, budem každý deň čítať evanjelium a možno sa pridám aj ku ketechétom.“ V tej chvíli jedno auto pred ním odišlo a uvoľnilo miesto. Manažér s veľkou úľavou vzápätí povedal: „Pane, nenechaj sa rušiť. Práve som našiel miesto.“

Čítaj viac: Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

   

Pápež František v Európskom parlamente

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Branislav Škripek o návšteve Svätého Otca v europarlamente

Tlačová správa europarlamentu o návšteve Františka bola napísaná socialistickou optikou. Z pápežovho prejavu vybrala len neškodné heslá zodpovedajúce ich politickému programu. Nespomenula ani jedinú duchovnú myšlienku.

Veľmi si cením, aký hlboký myšlienkový obsah predložil pápež František poslancom Európskeho parlamentu (EP) počas svojho vystúpenia. Podal nám mnoho závažných posolstiev, ktorými prehovoril do politiky EP.

Som rád, že vatikánska diplomacia spravila všetko preto, aby mohli zaznieť slová Františka na pôde tejto inštitúcie. Mali sme možnosť počuť muža, ktorý hovoril do smerovania civilizovaného európskeho sveta. Pápež, ako autorita, má čo povedať do témy smerovania Európy ako takej.

"Pápež explicitne poukázal na to, že Európa je bohatá a nerešpektuje život. Keď sa v ňom niečo pokazí, vyhodí ho ako odpad – to sú chorí, slabí, prestarnutí a nenarodení ľudia. Podľa neho je to kultúra odpadu a prehnaného konzumu."

Čítaj viac: Pápež František v Európskom parlamente

   

Naša Púť pútí do Svätej Zeme

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Na internete sa sme sa mohli ešte pred prihlásením na túto púť dočítať nasledujúcu informáciu: "Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu.

Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život." Dnes toto tvrdenie potvrdzujeme a ba, dodávame ešte viac. Je to obrovská milosť, ktorú prajeme naozaj všetkým. Navštíviť miesta, po ktorých chodil sám Pán Ježiš Kristus. Pán dekan nám stále opakoval, aby sme sa pripravili, čítali, hľadali informácie, pretože na púť do Svätej Zeme sa musíme pripraviť. Taktiež sme sa za toto Božie dielo modlili. Ako sa blížil dátum nášho odletu, chvenie v žalúdku sa zväčšovalo, naše vnútro bolo plné očakávaní. Let bol fantastický, hoci kontroly na letiskách boli dosť prísne a nepríjemné. Keď sme vystúpili v Tel Avive, čakal nás náš sprievodca otec Miroslav, ktorý ako vyzeral na prvý pohľad, takým naozaj bol. Úsmev, pokoj, srdečnosť, ochota, lepšieho sprievodcu sme si ani nevedeli predstaviť. Prišli sme v noci, takže sme sa ubytovali a išli sa vyspať. Náš prvý deň v Izraeli sme začali na symbolickom mieste - tam, kde začal svoj slávnostný vstup do Jeruzalema aj Pán Ježiš. Mali sme svätú omšu v Betfage. Potom sme boli na Olivovej hore, v Getsemanskej záhrade, pri Múre nárekov, v kostole Usnutia Panny Márie, na mieste, kde Peter zaprel Ježiša. Deň bol nabitý poznatkami a zážitkami viery. Druhý deň sme slávili Vianoce. Cieľom nášho putovania bol Betlehem. Spievali sme koledy a videli skutočné miesta zázrakov - Pole pastierov, Baziliku narodenia, Jaskyňu mlieka. Tretí deň sme cestovali ku Genezaretskému jazeru, kde sme zažili obrovský vietor a tance na našej lodi. Asi dve hodinky sme cestovali do Nazareta. Ďalej sme boli v Kafarnaume a obedovali sme v reštaurácii "Petrova ryba".

Čítaj viac: Naša Púť pútí do Svätej Zeme

   

Svätý Otec 17. decembra

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Narodeninová generálna audiencia pápeža Františka: Rodina z Nazareta

Vatikán 17. decembra - „Tanti auguri a Te“ sa ozývalo Námestím sv. Petra k dnešným 78. narodeninám pápeža Františka. Účastníci generálnej audiencie v stredu 17. decembra sa postarali o skutočne slávnostnú a radostnú atmosféru už počas príchodu Svätého Otca k pódiu. Oslávenec od nich prijímal nielen gratulácie, prejavené spevom či skandovaním, ale aj darčeky. Bola medzi nimi dokonca i torta so zažatými sviečkami, ktoré musel Svätý Otec sfúknuť, kresby od detí, ktoré znalecky ohodnocoval. Pripíjal povestným juhoamerickým nápojom maté.

Samotná katechéza dnešnej 43. a poslednej generálnej audiencie v tomto roku bola pokračovaním cyklu katechéz o rodine, ktorý začal Svätý Otec minulý týždeň. Dnešná téma mala názov „Nazaret“. Biblickým pozadím pre jej uvedenie bolo čítanie z Lukášovho evanjelia (2,39-40), ktoré zaznelo v rôznych jazykoch hneď po úvodnom prežehnaní a liturgickom pozdrave. Ide o úryvok, ktorý hovorí o návrate Svätej rodiny do Nazareta. Evanjelista v ňom píše: «Keď Mária a Jozef vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.»

Vtelenie Božieho Syna a jeho narodenie, ktoré budeme čoskoro sláviť, otvára nový začiatok všeobecných dejín, povedal Svätý Otec. A tento nový začiatok sa deje v lone rodiny v Nazarete: „Ježiš sa narodil v rodine. Mohol prísť nejakým premysleným spôsobom, alebo ako bojovník, alebo ako vládca. To však nie. Prišiel ako dieťa rodiny, v rodine. Toto je dôležité, hľadieť do jasieľ na túto nádhernú scénu. Boh si zvolil, že sa narodí v ľudskej rodine, ktorú vytvoril on sám. Dal jej vzniknúť v jednej stratenej dedine na periférii Rímskeho impéria. Nie v Ríme, ktorý bol hlavným mestom impéria. (...) Nuž a práve tam, na tej periférii veľkého impéria sa začali najsvätejšie a najlepšie dejiny, dejiny Ježiša medzi ľuďmi! Tam, v tejto rodine.“

Čítaj viac: Svätý Otec 17. decembra

   

Pavol Demitra: 38 - pocta hokejovej legende

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Kázání Petra Piťhy na svátek sv. Vojtěcha

Přišli jsme oslavit svátek sv. Vojtěcha. Chceme ho žádat o přímluvu u spravedlivého Boha, který nikomu nestraní a odplácí každému podle jeho skutků. Na začátku mše jsme vyznali své hříchy. Nevím, co komu přitom vystoupilo z paměti, nejspíš pár drobností z dnešního dne, nebo něco vážnějšího, co zneklidňuje lidské svědomí, a třeba vůbec nic. Znám to dobře z vlastní zkušenosti. Není lehké po celodenním spěchu ukáznit vlastní myšlenky a ztišit se. Proto se k vyznání vin ještě na chvilku vrátím.

Přicházíme žádat o přímluvu muže, kterého naši předkové odmítli, vyhnali ze země a byli připraveni ho zabít. Neměli bychom se s ním nejprve usmířit, požádat ho o odpuštění? Je to aktuální, nemůžeme to svést na dávné předky. Je tu asi něco, co trvá, když naše národní úcta k tomuto světci je tak divně rozpačitá, taková trochu bez radosti, jakoby nedostavěná a nevyzdobená. Občas jsme k němu vykročili, ale nikdy jsme nedošli. Nesli jsme s úctou jeho lebku od města k městu v roce 1947. Zahájili jsme k jeho miléniu desetiletí vpodstatě kající duchovní obrody národa v roce 1987, ale vytrvali jen nemnozí.

Přitom víme, že sv. Vojtěch je nám dán jako vzor biskupa, ale zároveň i jako vzor člena národního společenství. Připomeňme si proto alespoň některé z jeho vlastností a ctností. Vynikal vzdělaností, naše vzdělanost stále klesá. Uvažoval v celoevropských souvislostech, my jsme jak králíci skrčení ve své české jamce. Neohroženě hájil humanitní ideály křesťanství, vykupoval otroky a pranýřoval jejich prodávání. Hájil i cizoložnou ženu, které hrozila nelidská smrt. My o humanitě rádi a hojně mluvíme, ale důstojnost člověka pošlapáváme často i sami v sobě. Co hlásal, také žil. Jeho slova se nelišila od skutků. Naše řeči jsou prázdné, neboť nemají sobě odpovídající činy. Byl připraven ke smíru a spolupráci přes mnohá zklamání a dokonce přesto, že celý jeho rod podlehl genocidě. My se hádáme pomalu každý s každým, většinou o hlouposti.

Čítaj viac: Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

   

rozVEDENÍ k Bohu - pán dekan v televízii Lux

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

"rozVEDENÍ k Bohu" - téma v televízii Lux 28. mája 2014. Hostia: Prof. Ladislav Csontos SJ, PhD., ktorý sa venuje pastorácii rozvedených; Dr. Jozef Bagin - súdny vikár a saletín Matej Trizuliak - organizátor duchovných cvičení pre rozvedených. Moderuje Janka Fedešová. Klikni sem.

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Tweet pápeža Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Svätý Otec na Twitteri: Pre pokoj v rodine je nevyhnutný dialóg

Aké je dôležité počúvať! Dialóg medzi manželmi je zásadne dôležitý, aby v rodine vládol pokoj. (Tweet pápeža Františka zo 16. decembra 2014)

 

Svätý Otec v deň výročia svojej vysviacky prosí v tweete o modlitbu za kňazov

„Dnes je výročie mojej kňazskej vysviacky. Prosím vás, modlite sa za mňa a za všetkých kňazov.“ Tweet tohto znenia rozoslal Svätý Otec František dnes v deň 45. výročia svojej kňazskej vysviacky. Jorge Mario Bergoglio bol za kňaza Spoločnosti Ježišovej vysvätený po absolvovaní štúdia teológie vo Veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli v Argentíne 13. decembra 1969 vkladaním rúk arcibiskupa Cordoby Ramóna Josého Castellana.

 

Tweet Svätého Otca na sviatok patrónky Ameriky

Naša Pani z Guadalupe, pros za nás! (Tweet pápeža Františka z 12. decembra 2014)

Čítaj viac: Tweet pápeža Františka