Neprehliadnite

Krstná náuka

Bude na fare v sobotu 29. augusta o 9,00 hod. Po nej bude sv. spoveď pre rodičov a krstných rodičov.

Začiatok školského roka

Svätá omša na začiatok školského roka bude v stredu 2. septembra o 8,00 hod. vo farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom. Pozývame žiakov, študentov, p. učiteľky, p. učiteľov, rodičov, starých rodičov.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v nedeľu 13. septembra o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2015 bude 27. a 28. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 26. apríla 2015. Šiesta púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 6. septembra 2015. Pozývame vás na Prvú púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému, ktorá bude v nedeľu 3. mája 2015.

 

Ježiš Kristus nie je obyčajný človek, ani čarodejník, ani burič. Je Priateľ a Boh, ktorý odpúšťa, dáva nádej, život, pokoj svedomia. Kiežby ste neboli duchovne mŕtvymi ľuďmi. Nedajte sa pomýliť diablovmu "žiarivému svetlu". Skutočné svetlo pre život ponúka len Vzkriesený Ježiš. Prajem vám a vyprosujem Božie svetlo a hlbokú vieru.  

Jozef Bagin, kňaz

   

Púť mužov 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

 Program na stiahnutie v .pdf je tu Klikni sem.

 

   

Prof. ThDr. Jozef Haľko príde na Púť mužov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

bratislavský pomocný biskup

 

jozef haľko@twiter

27. 8.

V momente urážky prehoď výhybku a obetuj to - za toho, čo uráža i za tých, ktorých si ty urazil. Kde chýba láska, miesto hnevu prines lásku.

26. 8.

Na svadobnom oznámení Márie a Andreja čítam aj takýto podnet: “30 minút pred sv. omšou a počas nej bude možné prijať sviatosť zmierenia…”

25. 8.

Krvavé lekárske rukavice boli v sobotu expresívnym symbolom protestu proti obchodovaniu s potratenými deťmi. Krv nevinných volá k nebesám.

24. 8.

Na pohrebe biskupa Vladimíra Fila dnes v Trnave vo viacerých príhovoroch rezonovala spoločná myšlienka: naše jestvovanie je veľký Boží dar.

23. 8.

Jeden zo zachránených parašutistov vidiac kostol poznamenal: “Druhý krát som sa narodil”. Chrám ozaj pozýva k znovuzrodeniu, tomu duchovnému.

Čítaj viac: Prof. ThDr. Jozef Haľko príde na Púť mužov

   

Profesor Jaroslav Maximilián Kašparů na Púti mužov vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. príde na Diecéznu púť mužov do Višňového 6. septembra 2015. Bude mať tri prednášky na akutálne témy pre mužov. Po každej bude nasledovať diskusia. Chcem vám ho bližšie predstaviť: 

Ako spisovateľ známy pod autorským menom Max Kašparů, (* 14. máj 1950, Žirovnice) je český psychiater, pedagóg, premonštrátsky diakon a esperantista. Pôsobí v Pelhřimove. Je autorom duchovnej literatúry. Je externým spolupracovníkom Českého rozhlasu. Príležitostne vystupuje aj v reláciách Českej televízie.

Po gymnáziu mal v úmysle študovať literatúru na Akadémii múzických umení. Pod vplyvom rodiny sa prihlásil k prijímaciemu konaniu na Fakultu všeobecného lekárstva Karlovej univerzity. Pretože sa umiestnil v druhej tretine uchádzačov, mohol študovať odbor stomatológia (prvá tretina bola prijatá k všeobecnému lekárstvu). V priebehu štúdia ho zaujala psychiatria. Stážoval na psychiatrickej klinike pod vedením profesora Petra Zvolského.

Po absolvovaní zubného lekárstva sa rozhodol pokračovať v štúdiu všeobecného lekárstva a následne sa špecializovať v psychiatrii. Stomatológovia mohli, podľa jeho vyjadrenia, doštudovať iba štvrtý až šiesty ročník odboru všeobecného lekárstva v riadnom dennom štúdiu. M. Kašparů však zvolil diaľkovú formu štúdia popri zamestnaní. Jedinou lekárskou fakultou, ktorá túto formu umožnila, bola Univerzita Komenského v Bratislave. Na nej musel opäť zložiť všetky skúšky zo šiestich ročníkov vrátane štátnych záverečných skúšok. V dôsledku rozhodnutia pokračovať v štúdiu a nenastúpiť na dráhu stomatológa, s ním ukončila vzťah spolužiačka krátko pred plánovanou svadbou.

Vyštudoval tiež odbory teológia a pedagogika na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. V štúdiu teológie ďalej pokračoval a získal doktorát (PhD). Habilitoval sa (t. j. stal docentom) na univerzite v Košiciach v odbore pastorálna teológia prácou, ktorá vyšla v upravenej podobe knižne pod názvom Hypnóza – Pastorálna kauza. Doktorát z pedagogiky získal na GTF PU v roku 2012.

Čítaj viac: Profesor Jaroslav Maximilián Kašparů na Púti mužov vo Višňovom

   

Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Portál cesta+ uverejnil tento článok:

Na tému referenda sa rozpráva cesta+ s uznávaným detským psychiatrom a diakonom o tom, ako by odpovedal na jednotlivé otázky a ako by tieto odpovede obhájil. Tiež sme rozprávali o častých protiargumentoch proti referendu a neobišli sme ani tému stupňujúcej sa agresivity. Psychiater m. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr. h. c.

Sledujete situáciu okolo referenda za rodinu na Slovensku?

Áno, sledujem, pretože Slovensko je mojím druhým domovom.

Petíciu za konanie referenda podpísalo viac ako 400 000 ľudí a zároveň ide o prvé ľudové referendum. Svedčí to o niečom?

Svedčí to, Bohu vďaka, o tom, že sa Slovensko začína prebúdzať a vnímať zodpovednosť za budúce generácie. Nechce tiež podľahnúť teroru, ktorý propaguje život v neprirodzenosti.

Ak by ste mali možnosť zúčastniť sa referenda, urobili by ste to?

Ak by som bol slovenským občanom, referenda by som sa zúčastnil, aj keby som mal ísť vo vysokých horúčkach k hlasovaniu po štyroch. Ide o vážnu vec pre budúcu generáciu.

Ako vnímate otázky, ktoré zaznejú v referende?

Očakávam, že v najbližšej dobe bude treba vyhlásiť referendum o tom, či máme chodiť po nohách. Vždy sa nájde dosť bohatá, vplyvná a "osvietená" skupina, ktorá to začne spochybňovať a tí, ktorí nechcú chodiť po hlave, budú označení za idiotov nehodných názvu človek.

Každé "právo" sa dá uzákoniť. Ak sa bratislavská žena zamiluje do sochy napoleonského vojaka na Hlavnom námestí a bude s ním chcieť uzavrieť manželstvo, je reálne takýto zákon vyrobiť a u viesť do života. Bude to síce proti zdravému rozumu, ale nebude to proti zákonu.

Pripomína mi to názor anglického spisovateľa G. K. Chestertona, ktorý povedal: "V súčasnej dobe je veľkým hrdinstvom hlásať normálnosť."

Čítaj viac: Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

   

Boli sme v Medžugorií...

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V nedeľu 16. augusta sme sa opäť vydali na púť za Matkou. Miesto premodlené, kde Mária vyprosuje mnohé milosti, sme navštívili aj my s vierou, že si ju ešte viac posilníme. Deti, poďte domov; deti, poďte jesť; deti, poďte spať. Matka nás stále volá, lebo jej záleží na každom jednom z nás. Zúčastnili sme sa každodenného programu, adorácii, boli sme na sv. omšiach, v jedno ráno už o 4,30 hod. sme putovali na Križevac, kde sa pán dekan modlil Krížovú cestu. Niektorí putovali kráčajúc po ostrých skalách aj bosí... Na vrchu Podbrdo sme meditovali nad tajomstvami sv. ruženca. Potešili sme sa aj pri mori, kde sme si vychutnávali krásu Božej prírody.  

 

V nedeľné popoludnie sa začala naša púť za Pannou Máriou do Medžugoria. Po nočnej jazde autobusom nás vítalo ranné slnko na Makarskej riviére. Deň sme začali svätou omšou na pútnickom mieste Veprič,

Čítaj viac: Boli sme v Medžugorií...

   

Šiesta diecézna Púť mužov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

ŠIESTA DIECÉZNA PÚT MUŽOV

vo Višňovom pri Žiline v nedeľu 6. septembra 2015

V chráme je relikvia krvi svätého Jána Pavla II.

 

•07,15 Nedeľná sv. omša - JCDr. Jozef Bagin

•08,45 Ranné chvály

•08,55 Privítanie mužov, otcov, mládencov

 

•09,00 Stavy a vzťahy - bludný kruh - 1. časť

1.prednáška + diskusia

Prof. MUDr. ThDr. Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., diakon

 

•10,30 Izba boja - film

Dáva návod dospelým i deťom ako sa modliť (Kultúrny dom Višňové)

•12,30 Modlitba Anjel Pána, prestávka na obed

Obed pre pútnikov je na farskom dvore

 

•13,30 Tri deformácie otcovstva alebo Ako sa stať dobrým otcom

2.prednáška - prežívanie otcovstva podľa katechéz pápeža Františka

PhLic. Rastislav Zelenay, farár v Dubovej pri Modre

 

•14,15 Dychová hudba Senioranka pod vedením Ing. Jána Kolejáka

Pásmo náboženských piesní (kostol)

 

•14,45 Stavy a vzťahy - bludný kruh - 2. časť

3. prednáška + diskusia

Prof. MUDr. ThDr. Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., diakon

 

•16,15 Dychová hudba Senioranka pod vedením Ing. Jána Kolejáka

Na ľudovú nôtu (vonkajšie pódium)

 

16,45 Rodina - problém definície a definícia problému

4. prednáška + diskusia

Prof. MUDr. ThDr. Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., diakon

 

•18,00 Svätá omša,

celebruje Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. bratislavský pomocný biskup

   

Fatimská slávnosť v auguste

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Aj v druhom prázdninovom mesiaci sme sa stretli na Fatimskej slávnosti s našou Matkou. Zastavili sme sa pri matke, ona nám vždy má čo povedať a poradiť do života... Uvažovali sme nad Evanjeliom Panny Márie – Magnifikat. Tentokrát to boli slová: "mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených." Aj v augustovom čase prišlo do Višňového veľa pútnikov. Pán dekan položil na úvod otázku: často sa pýtam, kto vychovával vrahov z IS. Akú mal každý z týchto vrahov matku, akého mal otca? Ako ich vychovali, čo im odovzdali do svedomia, do srdca, do celého života? Koľkí ľudia sa hrajú na mocnárov tohto sveta, ktorí si myslia, že môžu všetko, dokonca zabíjať? Na akých mocnárov sa hrali komunisti, liberáli, Stalin, Lenin, Hitler a iní? Boh reaguje na správanie sa mocnárov. Ukazuje im, že ich moc je sebaklam. A ľudí, ktorí sú nevychovaní, tých treba vychovať!

Zaujímavým prípadom je Giovani Papini. ... mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených... kde boli rodičia Papiniho? Kde boli rodičia ..........? Treba vychovávať k charakteru, čnosti, zodpovednosti, k úcte? Rodičia, takto vychovávate? Vyčíta vám niečo svedomie, čo ste vo výchove nezachovali? Ešte stále je šanca. Nehádž flintu do žita. Modli sa a obetuj pre svoje dieťa, aj keď už má svoju rodinu. Prvým kľakadlom tvojho dieťaťa musia byť tvoje kolená: kolená matky a otca! Ak ho naučíš kľačať pri modlitbe, naučíš ho všetko! Škola ak len vyučuje a nevychováva, neplní dobrú funkciu. Boh sa raz nebude pýtať, koľko som mal vedomostí a doktorátov, aký vzdelaný bol môj intelekt. Boh sa bude pýtať, koľko dobrých skutkov som urobil! Rodičia - to je strom, ktorý má prinášať dobré ovocie. Cirkev – to je záhradník, ktorý bdie nad stromom a nad ovocím!

Mária nám je príkladom vo výchove. Na ňu sa treba vždy obrátiť. Ak budeme jej svedomitými žiakmi, jej Syn nás bude požehnávať.

Mama, a kedy už budem aj ja dospelý tak ako ocko, aby som sa nemusel modliť. Veď ani ocko sa nemodlí.

Mama, môžeš mi ukázať tvoj jazyk. - Je to jazyk vreteničí?   

   

Gól v poslednej sekunde...

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Takto MŠK Žilina s naším Jakubom Paurom postúpila cez Poltavu. Gólom v poslednej sekunde druhého predĺženia. Boli to nervy, ale so šťastným koncom... Ukrajinský komentátor zrazu zabudol dopočítať poslednú sekundu:

   

Vyjadrenie Petra Sagana

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

„Technika ide stále dopredu, ale mám pocit, že až príliš rýchlo. Rozmýšľam či sme príliš nepreskočili dobu. Rodičia dajú deťom do ruky telefón či iPad, aby boli ticho, ale von ich nezoberú.“

"Som ešte z generácie, ktorá sa chodila naháňať na ulicu či opekať si do lesa. To sa vytráca. Aj náš šport sa mení a robí z nás robotov. Všetci sledujú rôzne čísla, tepy, watty a pocity športovca idú bokom. Prestávame žiť a strácame chvíľu, pre ktorú žijeme," dodal.

   

Päťdesiat rokov od smrti otca biskupa Jána Vojtaššáka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Dnes - 4. augusta - je 50 rokov (4. 8. 1965) od smrti otca biskupa Jána Vojtaššáka.

Modlitba za blahorečenie božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka

Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na tvoju slávu a pre dobro Cirkvi. 

Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposednejšie práce niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z tvojich rúk kalich utrpenia. 

Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril ty sám, Bože. 

Prosíme ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi. Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. 

Imprimatur 19.5.1995 + Dr. František Tondra

 

Cesta spásy Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka

 > Narodenie: 14. 11. 1877 v Zákamennom

> Sviatosť krstu: 15. 11. 1877 v Zákamennom

> Prvé sväté prijímanie: (máj 1887 ?) v Zákamennom

> Sviatosť birmovania: 30. 5. 1896 v Spišskej Kapitule

> Kňazská vysviacka: 1. 7. 1901 v Spišskej Kapitule

> Prvá svätá omša: 7. 7. 1901 v Zákamennom

> Biskupská konsekrácia: 13. 2. 1921 v Nitre

> Začiatok biskupskej služby: 27. 2. 1921 v Spišskej Kapitule

> Prvé väzenie: 5. 5. 1945 v Bratislave

> Internácia: 3. 6. 1950 v biskupskej rezidencii

> Druhé zatknutie: 16. 9. 1950 do Ruzyne v Prahe

> Súd a odsúdenie: 15. 1. 1951 v Bratislave

> Pobyt vo väzení: 15. 1. 1951 – 5. 10. 1963 vo viacerých väzniciach (Ilava, Valdice, Leopoldov, Pankrác..)

> Nútený pobyt v starobincoch v ČR: 3. 11. 1963 - 4. 8. 1965

> Úmrtie: 4. 8. 1965 v Říčanoch

> Pohreb: 7. 8. 1965 v Zákamennom

> Začiatok procesu blahorečenia na diecéznej úrovni: máj 1996 v Spišskom Podhradí

> Odovzdanie spisu pre druhú fázu procesu blahorečenia v Ríme: 31. 10. 2001 v Spišskej Kapitule

> Exhumácia telesných pozostatkov na kanonický výskum: 30. 6. 2003 v Zákamennom

> Uloženie pozostatkov v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule: 11. 11. 2003

> Uloženie čiastky pozostatkov v pôvodnom hrobe na cintoríne v Zákamennom: 14. 11. 2003

Čítaj viac: Päťdesiat rokov od smrti otca biskupa Jána Vojtaššáka

   

FaraTour 2015 - SOS - Spolok odvážnych stroskotancov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

PIATOK – 24. 7. 2015

Talenty

ČO SME DNES ROBILI? Dnes sme mali veľkú súťažnú pokladovku, zoznámili sme sa s domorodcami, ktorí žijú na ostrove, na ktorom sme stroskotali. Aby sme všetky úlohy pokladovky v tímoch splnili, každý použil talenty, ktoré má. Vyhodnotili sme tábor, každý dostal odmenu.

Podobenstvo o talentoch Mt 25,14-30

Istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje." Jeho pán mu povedal: "Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."

Čítaj viac: FaraTour 2015 - SOS - Spolok odvážnych stroskotancov

   

Prezident republiky menoval Františka Trstenského za profesora - BLAHOŽELÁME!

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (* 13. marec 1973, Trstená) katolícky kňaz, teológ a publicista, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy.

 foto:TASR

Dňa 2. júna 2015 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval Františka Trstenského za profesora v odbore katolícka teológia.

Pochádza z Tvrdošína na Orave. Je profesorom na Teologickej fakulte KU v Ružomberku, kde prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Je členom viacerých domácich a zahraničných biblických a teologických združení. Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami s biblickým zameraním. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou Lux pri príprave relácií s biblickou tematikou. Keď mu čas dovolí, prichádza k svojmu bratovi Jánovi, ktorý žije so svojou rodinkou u nás vo Višňovom.

Čítaj viac: Prezident republiky menoval Františka Trstenského za profesora - BLAHOŽELÁME!

   

Detský tábor FaraTour 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Svätý Otec 26. augusta

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Stá generálna audiencia pápeža Františka: Modlitba v rodine a nedostatok času

Vatikán 26. augusta – Generálna audiencia Svätého Otca Františka, ktorá sa dnes konala už na Námestí sv. Petra, bola v poradí stou od začiatku jeho pontifikátu. Ako zvyčajne, nechýbali na nej ani skupiny veriacich zo Slovenska. Svätý Otec v katechéze hovoril o význame času venovaného modlitbe uprostred rodiny. Katechézu uviedol úryvok z Jánovho evanjelia o návšteve Ježiša u sestier Márie a Marty (Lk 10,38-42):

«Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“»

Plné znenie katechézy

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Po tom, čo sme sa zamýšľali nad tým, ako rodina prežíva čas sviatku a čas práce, teraz pouvažujeme nad časom modlitby. Najčastejšie si kresťania zvyknú poťažkať práve na nedostatok času: „Mal by som sa viac modliť... Aj by som chcel, no často mi chýba čas“. Počúvame to neustále. Iste, je to úprimné vyjadrenie ľútosti, lebo srdce človeka, i bez toho, že by si to uvedomoval, stále hľadá modlitbu. A ak ju nenachádza, nemá pokoja. A preto, aby sa navzájom stretli, je potrebné v srdci pestovať „horúcu“ lásku k Bohu, lásku plnú citu.

Čítaj viac: Svätý Otec 26. augusta

   

Siedma diecézna Púť rodín

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Višňové aj tento rok privítalo veľký počet pútnikov. Siedma diecézna Púť rodín sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. júna 2015 pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie. Motto bolo inšpirované Svätým Otcom Františkom, ktorý vyhlásil Rok zasvätených, my sme túto myšlienku spracovali do témy púte „Mária, Matka zasvätených v manželstve“.

Povzbudili nás mnohí hostia z blízkeho i ďalekého okolia. Hlavnú večernú svätú omšu celebroval pán biskup Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD., kazateľom bol pán arcibiskup z Ríma Mons. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD., sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Kázeň bola veľmi aktuálna, zameraná na komunikáciu, stretnutia v našich životoch a vzájomné navštevovanie sa v rodinách. Samota ľudí ničí. Mali by sme byť otvorení a priateľskí voči sebe navzájom a modliť sa za seba, prosiť jeden za druhého, sýtiť svoje duše, stretávať sa s Bohom. Svedectvá a chvály zazneli z úst spoločenstva Nový Jeruzalem, Mgr. Richarda Vašečku, manželov Ladislava a Márie Baránkovcov, vzácnou hosťkou bola aj poslankyňa Európskeho parlamentu, pani MUDr. Anna Záborská. Večerný program pokračoval divadelným spracovaním histórie višňovského chrámu pod názvom Pramienok, do ktorého sa zapojilo mnoho rodín. Náš chrám si totiž pripomína 500. výročie postavenia. Vicky a Robert de Hoxar, manželia z Anglicka, mali prednášku pod názvom „Boh je náš skutočný Otec“. Polnočnú svätú omšu slúžil pán dekan Jozef Bagin, venoval sa problematike partnerských vzťahov a otázke, či k šťastiu v tomto zväzku je potrebné sviatostné manželstvo pred Bohom. Nočný program sme ukončili zaujímavou krížovou cestou s témou: čo ničí naše rodiny. Rannú sv. omšu v nedeľu celebroval náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Slávnostnú svätú omšu celebroval ThDr. Ivan Špánik, PhD. Prihovoril sa pútnikom svojou kázňou o manželstve, rodine, Cirkvi ako Kristovej neveste.

Počasie držalo celý víkend na vlásku, ale Pán požehnal všetko, čo bolo pripravené s láskou a vierou pre tých, ktorí sa k nám prišli povzbudiť. Vďaka Nebeskému Otcovi i Panne Márii za celé more milostí, ktoré vyliali počas tohto víkendu na Višňové a všetkých pútnikov.

Postupne zverejníme kázne, svedectvá, príhovory.

   

Čo zaznelo na Púti rodín?

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pani starostka JUDr. Marcela Halaganová privítala hostí na siedmej diecéznej Púti rodín. Privítanie pani starostky je tu.

Pán dekan Jozef Bagin predstavil vzácneho hosťa z Ríma. Privítanie pána dekana je tu. 

Otec arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, predniesol svoju homíliu na Púti rodín v sobotu 27. júna. Kázeň otca arcibiskupa je tu.

Po sv. omši nasledovala adorácia, v ktorej sme uvažovali o rodine a prosili o milosti pre naše rodiny. Adorácia rodín je tu.

Poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská sa na Púti rodín podelila s pútnikmi o jej pohľad na rodinu. Vyjadrenie MUDr. Anny Záborskej je tu.

Manželia Ladislav a Mária Baránkovci, rodičia ôsmich detí, povedali svoje svedectvo a návod ako riešiť mnohé situácie v rodine: Prijímaj, obetuj, odpúšťaj, zasväcuj. Svedectvo manželov Baránkovcov je tu.

Svoje svedectvo o tom, že Boh je naším skutočným Otcom povedali na Púti rodín aj manželia z Anglicka Vicky a Robert de Hoxar. Svedectvo Vicky a Roberta je tu.

V nedeľu rannú sv. omšu slúžil náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Kázeň Mgr. Ondreja Gašicu je tu.

Slávnostnú sv. omšu slúžil v nedeľu ThDr. Ivan Špánik, PhD. Kázeň ThDr. Ivana Špánika je tu.       Jeho myšlienky v .pdf sú tu.

   

Diecézna púť rodín 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Laudato si´

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Ponúkam Vám celú novú encykliku sv. Otca Františka Laudato si´ v češtine:

Úvod

Česká sekce RV

1. „Tobě buď chvála, Pane,“ zpíval svatý František z Assisi. V tomto krásném chvalozpěvu nám připomínal, že náš společný dům je jako bratr, s nímž sdílíme život, a jako krásná matka, která nás objímá svou náručí: „Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, která nás živí a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.“[1]

2. Tato sestra protestuje proti zlu, které jí působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh. Vyrostli jsme s myšlenkou, že jsme jejími majiteli a vládci, oprávněni ji plenit. Násilí, které tkví v lidském srdci, jež bylo zraněno hříchem, se projevuje rovněž v příznacích choroby, kterou vnímáme v půdě, vodě, vzduchu a živých bytostech. Proto patří mezi nejvíce opuštěné a trýzněné chudé naše sužovaná a devastovaná země, která „sténá a spolutrpí“ (Řím 8,22). Zapomínáme, že i my sami jsme stvořeni z prachu země (srov. Gen 2,7). Naše tělo se skládá z prvků této planety, jejíž vzduch nám dává dech a jejíž voda nás oživuje a občerstvuje.

Nic z tohoto světa nám není lhostejné

3. Před více než padesáti lety, kdy se svět potácel nad propastí nukleární krize, svatý papež Jan XXIII. napsal encykliku, v níž se neomezil jenom na odmítnutí války, ale přišel s nabídkou k míru. Svoje poselství Pacem in terris adresoval sice celému „katolickému světu“, ale dodal: „jakož i všem lidem dobré vůle“. Nyní vzhledem ke globálnímu zhoršování životního prostředí se chci obrátit ke každému člověku této planety. Svoji exhortaci Evangelii gaudium jsem napsal členům církve, abych mobilizoval proces misionářské reformy, kterou je dosud třeba uskutečnit. V této encyklice mám v úmyslu navázat se všemi dialog týkající se našeho společného domu.

Čítaj viac: Laudato si´

   

Púť k sv. Jánovi Pavlovi vo Višňovom vo fotografiách

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Deň so sv. Jánom Pavlom Veľkým vo Višňovom + reakcie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Svätý Ján Pavol II. – náš obľúbený svätý, ktorý – ako hovorieva náš pán dekan – má v nebi veľké slovo a je tam "in". S modlitbami obrátenými k Bohu na príhovor tohto pápeža sme prišli prežiť nedeľu vo Višňovom.

Pomodlili sme sa ruženec i Korunku Božieho milosrdenstva. Vzácnou návštevou bol kňaz Pawel Danek z Poľska, ktorý nám sprostredkoval informácie o význame a vzniku multimediálnej výstavy, ktorú sme mali možnosť vo Višňovom vidieť. Pútnici, ktorí by mali ešte záujem, budú môcť toto dielo s názvom "Bol uprostred nás" navštíviť do 15. mája. Výstava sa venuje životu Jána Pavla II. od jeho narodenia, cez roky mladosti, roky kňaza, biskupa, až po pápežské roky. Aký je význam tejto práce? Odhaliť svätosť života Karola Wojtylu a snažiť sa ním inšpirovať. Prežiť krásne a múdro svoj život – tak ako on. Dôležitou súčasťou programu bola aj prednáška Dr. Ivana Špánika, ktorý nám priblížil vzťah medzi Pannou Máriou a Jánom Pavlom II. Dozvedeli sme sa mnohé nové poznatky, dostali sme rady i odporúčania. Veď sám Ján Pavol miloval modlitby k Panne Márii, rád sa utiekal k svojej nebeskej Matke, neustále opakoval "Totus tuus, Mária". Klikni sem. Nasledovalo svedectvo farníka Jozefa Vojtylu, ktorý porozprával dojímavý a veľmi autentický príbeh svojej manželky Katky. Lekári stanovili diagnózu nezlučiteľnú so životom. Celá rodina zverila tento problém Jánovi Pavlovi. Nechýbali emócie z ťažko prežitých chvíľ a následnej radosti z uzdravenia z ťažkej rakoviny. Klikni sem. Potom sme sa v modlitbe vhĺbili do tajomstiev Božej lásky v adorácii spojenej s videoprojekciou. Predposledná hodinka patrila našim deťom a mladým, ktorí nám pripravili divadelné predstavenie s názvom "Bol to náš pápež". Zobrazili najdôležitejšie míľniky Karola Wojtylu na jeho pozemskej púti. Po speve, tanci a divadle nasledovala svätá omša, ktorá bola akýmsi vyvrcholením celého popoludnia. Celebroval ju pán dekan Dr. Jozef Bagin. Tému kázne vyjadril jedným slovom – bozk. Klikni sem. Bozk Jána Pavla zemi každej krajiny, na ktorú vstúpil, bozk lásky manželovi, manželke, deťom. Bozk ako gesto úcty a lásky, ktorú prinášam so sebou.

Čítaj viac: Deň so sv. Jánom Pavlom Veľkým vo Višňovom + reakcie

   

Mene Tekel 2015 - prof. Petr Piťha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

 

Odkaz Svätého Otca mladým zídeným v Avile: Rásť v priateľstve s Kristom

atikán/Španielsko 10.augusta – V španielskej Avile sa v týchto dňoch koná Európske stretnutie mladých pri príležitosti 500. výročia narodenia sv. Terézie z Avily. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin zaslal v mene Svätého Otca šiestim tisíckam mladých list, v ktorom cituje odkaz svätice: „byť v tvrdých časoch silnými priateľmi Boha“.

Ako píše kardinál Parolin, Svätý Otec mladých, pre ktorých je charakteristické „prahnutie po pravde, dobre a kráse“, „povzbudzuje neprispôsobovať sa priemernému životu a životu bez ašpirácií, ale naopak, aby sa snažili napredovať v živote hlbokého priateľstva s Kristom“. Povzbudzuje ich aj k tomu, „aby si každý deň hlbšie uvedomovali nesmierny dar prijatý v krste a vo sviatosti birmovania, ktorý nás ženie prinášať Kristovu lásku našim bratom.“ Pripomína im tiež potrebu „neustále rásť v láske ku Cirkvi a k bratom“.

 

Sv. Terézia z Avily na medaile 3. roku pontifikátu pápeža Františka

Vatikán 10. augusta - Na pamätnej medaile tretieho roka pontifikátu pápeža Františka nebude zobrazená ako zvyčajne pápežova podobizeň, ale španielska národná svätica sv. Terézia z Avily, ktorej 500. výročie narodenia Cirkev v tomto roku slávi. Za toto gesto pripomenutia osobnosti karmelitánskej mystičky a učiteľky Cirkvi sa pápežovi Františkovi listom poďakoval generálny predstavený bosých karmelitánov páter Saverio Cannistrá. Medaila zobrazuje výjav mystického videnia sv. Terézie podľa predlohy slávneho mramorového súsošia od majstra baroka Gian Lorenza Berniniho z roku 1647, ktoré možno vidieť v rímskom kostole Panny Márie Víťaznej - Santa Maria della Vittoria. Po obvode medaily, ktorá je razená v zlatej, striebornej a bronzovej verzii, je latinský nápis: „Amorem Christi in animo teneamus“ ako povzbudenie pre každého kresťana nosiť vo svojom srdci Kristovu lásku.

Čítaj viac: Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Tweet pápeža Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Tweet Svätého Otca o kresťanoch naviazaných na peniaze

Kresťan príliš naviazaný na peniaze si zmýlil cestu. (Tweet pápeža Františka z 25. augusta 2015)

 

Pápež na Twitteri odporúča dennodenne čítať evanjelium

Dennodenné čítanie evanjelia nám pomáha zvíťaziť nad naším egoizmom a s odhodlanosťou nasledovať nášho Majstra, Ježiša. (Tweet pápeža Františka z 21. augusta 2015)

 

Pápež tweetuje: Deliť sa o radosť z milosrdnej lásky Otca

Keď zažívame Otcovu milosrdnú lásku, sme viac schopní deliť sa o túto radosť s druhými. (Tweet pápeža Františka z 18. augusta 2015)

 

Pápežov tweet k sviatku Panny Márie: Boh koná veľké diela cez pokorných

Máriin život ukazuje, že Boh koná veľké veci prostredníctvom tých najpokornejších. (Tweet pápeža Františka z 15. augusta 2015)

Čítaj viac: Tweet pápeža Františka