Neprehliadnite

Krstná náuka

Bude na fare v sobotu 8. augusta o 9,00 hod. Po nej bude sv. spoveď pre rodičov a krstných rodičov.

Sväté omše v nedeľu

V nedeľu 9. augusta budú sv. omše vo Višňovom o 7, 15 hod. a o 10,30 hod. V Turí bude sv. omša o 9,00 hod.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude vo štvrtok 13. augusta o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2015 bude 27. a 28. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 26. apríla 2015. Šiesta púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 6. septembra 2015. Pozývame vás na Prvú púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému, ktorá bude v nedeľu 3. mája 2015.

 

Ježiš Kristus nie je obyčajný človek, ani čarodejník, ani burič. Je Priateľ a Boh, ktorý odpúšťa, dáva nádej, život, pokoj svedomia. Kiežby ste neboli duchovne mŕtvymi ľuďmi. Nedajte sa pomýliť diablovmu "žiarivému svetlu". Skutočné svetlo pre život ponúka len Vzkriesený Ježiš. Prajem vám a vyprosujem Božie svetlo a hlbokú vieru.  

Jozef Bagin, kňaz

   

Päťdesiat rokov od smrti otca biskupa Jána Vojtaššáka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Dnes - 4. augusta - je 50 rokov (4. 8. 1965) od smrti otca biskupa Jána Vojtaššáka.

Modlitba za blahorečenie božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka

Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na tvoju slávu a pre dobro Cirkvi. 

Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposednejšie práce niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z tvojich rúk kalich utrpenia. 

Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril ty sám, Bože. 

Prosíme ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi. Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. 

Imprimatur 19.5.1995 + Dr. František Tondra

 

Cesta spásy Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka

 > Narodenie: 14. 11. 1877 v Zákamennom

> Sviatosť krstu: 15. 11. 1877 v Zákamennom

> Prvé sväté prijímanie: (máj 1887 ?) v Zákamennom

> Sviatosť birmovania: 30. 5. 1896 v Spišskej Kapitule

> Kňazská vysviacka: 1. 7. 1901 v Spišskej Kapitule

> Prvá svätá omša: 7. 7. 1901 v Zákamennom

> Biskupská konsekrácia: 13. 2. 1921 v Nitre

> Začiatok biskupskej služby: 27. 2. 1921 v Spišskej Kapitule

> Prvé väzenie: 5. 5. 1945 v Bratislave

> Internácia: 3. 6. 1950 v biskupskej rezidencii

> Druhé zatknutie: 16. 9. 1950 do Ruzyne v Prahe

> Súd a odsúdenie: 15. 1. 1951 v Bratislave

> Pobyt vo väzení: 15. 1. 1951 – 5. 10. 1963 vo viacerých väzniciach (Ilava, Valdice, Leopoldov, Pankrác..)

> Nútený pobyt v starobincoch v ČR: 3. 11. 1963 - 4. 8. 1965

> Úmrtie: 4. 8. 1965 v Říčanoch

> Pohreb: 7. 8. 1965 v Zákamennom

> Začiatok procesu blahorečenia na diecéznej úrovni: máj 1996 v Spišskom Podhradí

> Odovzdanie spisu pre druhú fázu procesu blahorečenia v Ríme: 31. 10. 2001 v Spišskej Kapitule

> Exhumácia telesných pozostatkov na kanonický výskum: 30. 6. 2003 v Zákamennom

> Uloženie pozostatkov v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule: 11. 11. 2003

> Uloženie čiastky pozostatkov v pôvodnom hrobe na cintoríne v Zákamennom: 14. 11. 2003

Čítaj viac: Päťdesiat rokov od smrti otca biskupa Jána Vojtaššáka

   

P15 - piatok, sobota

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Piatok: Sobota:
   

Začalo sa stretnutie P15. Tisícky mladých budú v Poprade odkrývať poklady

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Do Popradu, kde sa v piatok začalo Národné stretnutie mládeže P15, prišli asi tri tisícky mladých ľudí, kňazov či rehoľníkov.

Piatok - čítaj a pozeraj tu.

Sobota - čítaj a pozeraj tu.

Podujatiu predchádzala desaťmesačná duchovná príprava s názvom Čistý rok, ktorú minulý rok v septembri odštartoval Celoslovenský mládežnícky program 7BOLESTNÁ. Prvé podujatie tohto druhu s názvom R13 bolo naposledy pred dvoma rokmi v Ružomberku.

Poprad sa stal hlavným mestom mládeže

Organizátori pripravili pre účastníkov bohatý duchovný, kultúrny a športový program, ktorý vychádza z biblického verša „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). „Toto blahoslavenstvo symbolicky rozoberieme na súčiastky. Naším ďalším veľkým snom je, aby stretnutím žilo celé mesto, v ktorom sa koná. Chceme sa preto ukázať a byť prítomní v celom meste, nielen v hale, ale byť všade – ako hovorí Svätý Otec František – vyjsť z kostola do ulíc,“ vysvetlil tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Ondrej Chrvala.

Čítaj viac: Začalo sa stretnutie P15. Tisícky mladých budú v Poprade odkrývať poklady

   

Púť mužov 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

FaraTour 2015 - SOS - Spolok odvážnych stroskotancov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

PIATOK – 24. 7. 2015

Talenty

ČO SME DNES ROBILI? Dnes sme mali veľkú súťažnú pokladovku, zoznámili sme sa s domorodcami, ktorí žijú na ostrove, na ktorom sme stroskotali. Aby sme všetky úlohy pokladovky v tímoch splnili, každý použil talenty, ktoré má. Vyhodnotili sme tábor, každý dostal odmenu.

Podobenstvo o talentoch Mt 25,14-30

Istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva." Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje." Jeho pán mu povedal: "Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."

Čítaj viac: FaraTour 2015 - SOS - Spolok odvážnych stroskotancov

   

Prezident republiky menoval Františka Trstenského za profesora - BLAHOŽELÁME!

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (* 13. marec 1973, Trstená) katolícky kňaz, teológ a publicista, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy.

 foto:TASR

Dňa 2. júna 2015 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval Františka Trstenského za profesora v odbore katolícka teológia.

Pochádza z Tvrdošína na Orave. Je profesorom na Teologickej fakulte KU v Ružomberku, kde prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Je členom viacerých domácich a zahraničných biblických a teologických združení. Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami s biblickým zameraním. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou Lux pri príprave relácií s biblickou tematikou. Keď mu čas dovolí, prichádza k svojmu bratovi Jánovi, ktorý žije so svojou rodinkou u nás vo Višňovom.

Čítaj viac: Prezident republiky menoval Františka Trstenského za profesora - BLAHOŽELÁME!

   

Detský tábor FaraTour 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Prof. ThDr. Jozef Haľko príde na Púť mužov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

bratislavský pomocný biskup

 

3. 8.

Až kričí to absolútne ticho slovenských médií o troch tisíckach mladých kresťanov cez víkend v Poprade. Mlčanie náhodné, či zámerné?

2. 8.

Arcibiskup Cyril Vasiľ mládeži v Poprade: Ježišova “reč na kopci” o blahoslavenstvách nemá vyvolať náš “kopec rečí”, ale konkrétne skutky.

1.8.

Apel biskupa Petra Rusnáka mladým v Poprade: Nech sa na vašich tvárach dá rozpoznať, že ste našli Poklad - vieru v Ježiša Krista!

31. 7.

Odkaz pesimistom: v Poprade vidím tisíce mladých, čo spievajú, smejú sa a vtipkujú. A modlia sa a rozjímajú! Sú nádejou našej budúcnosti.

Čítaj viac: Prof. ThDr. Jozef Haľko príde na Púť mužov

   

Biskup Viliam Judák na Skalke pri Trenčíne

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Biskup Viliam Judák počas púte na Skalke: Nebuďme len nedeľní či púťoví kresťania

Na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku na Skalke pri Trenčíne sa od 17. do 19. júla 2015 konala púť ku cti svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy. V rámci tohtoročnej púte malo svoje miesto aj osobitné stretnutie zasvätených (v rámci Roka zasvätených). Vrcholom púte bola nedeľná svätá omša (19. júla 2015), ktorej predsedal na priestranstve pred kostolom na Novej Skalke nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na jej začiatku miestny farár Peter Beňo pripomenul, že Skalka je jediné pútnické miesto na Slovensku na ktorom si veriaci uctievajú zasvätených – svätých rehoľníkov – Andreja Svorada a Beňadika.

Čítaj viac: Biskup Viliam Judák na Skalke pri Trenčíne

   

Fatimská slávnosť v júli

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Fatimská slávnosť aj v prázdninovom mesiaci júl naplnila višňovský chrám. A vzhľadom k tomu, že sú prázdniny a dovolenky, pútnikov bolo skutočne veľa. Uvažujeme o slovách Panny Márie. V júli to boli slová: „Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú“ (Lk 1, 51). Reč bola o pýche. 

Nikto z nás nech netvrdí, že nemá problém s pýchou. Veľmi zaujímavo hovorí o pýche sv. Ján Mária Vianney: „Aby som vám podal náležité poznanie pýchy, je potrebné, aby som so súhlasom Boha vyňal z podsvetia Lucifera a postavil ho na moje miesto, aby vám on sám predstavil hrôzu tohto hriechu a ukázal, aké nebeské dobrá kvôli pýche stratil a aké nešťastie na seba pritiahol. Tento hriech neraz trvá chvíľu, ale trest, aký po ňom nasleduje, je večný. Pyšný človek nechce uveriť, že je pyšný, nechce priznať, že nemá pravdu. Jemu sa zdá, že všetko, čo hovorí, je dobré. Podľa čoho môžeme poznať veľkosť tohto hriechu? Podľa utrpenia a pokorenia, ktoré prijal Pán Ježiš, aby ho vykorenil. Pozrite, aké veľké nešťastia priviedol na zem tento hriech. Keby nebolo pýchy, nebolo by pekla. Keby nebolo tohto hriechu, Adam by doteraz prebýval v pozemskom raji, my všetci by sme boli šťastní: nepodliehali by sme chorobám a všetkým nedostatkom, nebolo by smrti ani strašného súdu; nemuseli by sme sa báť nešťastnej večnosti, mali by sme zaistené nebo. Dobre by nám bolo na tomto a ešte lepšie na tamtom svete; život by nám plynul na slávu dobrého Boha a kedysi s dušu i telom by sme to isté robili v nebi. Keby nie tento prekliaty hriech, Ježiš Kristus by nebol musel zomrieť. Koľkých utrpení by bol ušetrený Božský Spasiteľ! Spýtate sa ma, prečo tento hriech spôsobil toľko nešťastí? Preto, že keby Lucifer a jeho anjeli neboli pyšní, nebolo by zlých duchov, nikto by nepokúšal prvých rodičov a preto by vytrvali v dobrom.“

Čítaj viac: Fatimská slávnosť v júli

   

Vdp. Milan Blaha odchádza do Francúzska

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Náš rodák vdp. Milan Blaha, ktorý pôsobil v Bosne a Hercegovine, sa sťahuje do Francúzska. Odchádza na nové pôsobisko, sprevádzajme ho svojimi modlitbami. Na obrázku je vdp. Milan Blaha so Svätým Otcom Františkom na audiencii v Ríme, ktorá bola 6. marca 2015.

   

Svätý Otec 2. augusta

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pápež František: Zahanbenie pri spovedi je milosť, pripravuje nás na objatie Otca

Vatikán 2. augusta – Poludňajšia modlitba Svätého Otca s veriacimi, ktorí sa zhromaždili na Námestí sv. Petra napriek veľkej horúčave, sa niesla ako zvyčajne v radostnej atmosfére. Podľa farebných tričiek bolo možné v okolí Baziliky sv. Petra rozpoznať chlapcov miništrantov, ktorých počas budúceho týždňa v Ríme čaká osobitný program medzinárodnej púte miništrantov, s účasťou najmä z európskych krajín.

Svätý Otec sa v príhovore pred modlitbou Anjel Pána sústredil na význam Ježišových slov o „chlebe života“, ktorým je samotný Pán. Vysvetlil, že okrem výzvy nezostať pri sústreďovaní sa na materiálne veci nás Ježiš pozýva chápať svet i náš vlastný príbeh v horizonte definitívneho stretnutia s Bohom vo večnosti. Eucharistia ako „chlieb života“, ktorý dáva nášmu životnému putovaniu zmysel a nádej, je nám daná zároveň ako úloha svedčiť o Kristovi a tak zasycovať duchovný i materiálny hlad našich blížnych.

V závere stretnutia Svätý Otec pripomenul, že odpustky spojené so sviatkom Porciunkuly, ktorý sa viaže k Assisi a reholi františkánov, sú poukazom na tajomstvo Božieho milosrdenstva.

Celý príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V túto nedeľu pokračuje čítanie šiestej kapitoly Jánovho evanjelia. Po rozmnožení chlebov sa ľudia vybrali hľadať Ježiša a napokon ho nachádzajú pri Kafarnaume. On dobre rozumie motívu toľkého nadšenia pre jeho nasledovanie a odhaľuje ho jasným slovami: «Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa» (Jn 6,26). V skutku, títo ľudia ho nasledujú kvôli materiálnemu chlebu, ktorým v predchádzajúci deň zasýtil ich hlad, keď Ježiš uskutočnil rozmnoženie chlebov. Nepochopili, že ten chlieb, rozlámaný pre toľkých, tak mnohých, bol vyjadrením lásky samotného Ježiša. Pripisovali väčšiu hodnotu tomu chlebu, než jeho darcovi.

Čítaj viac: Svätý Otec 2. augusta

   

Profesor Jaroslav Maximilián Kašparů na Púti mužov vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. príde na Diecéznu púť mužov do Višňového 6. septembra 2015. Bude mať tri prednášky na akutálne témy pre mužov. Po každej bude nasledovať diskusia. Chcem vám ho bližšie predstaviť: 

Ako spisovateľ známy pod autorským menom Max Kašparů, (* 14. máj 1950, Žirovnice) je český psychiater, pedagóg, premonštrátsky diakon a esperantista. Pôsobí v Pelhřimove. Je autorom duchovnej literatúry. Je externým spolupracovníkom Českého rozhlasu. Príležitostne vystupuje aj v reláciách Českej televízie.

Po gymnáziu mal v úmysle študovať literatúru na Akadémii múzických umení. Pod vplyvom rodiny sa prihlásil k prijímaciemu konaniu na Fakultu všeobecného lekárstva Karlovej univerzity. Pretože sa umiestnil v druhej tretine uchádzačov, mohol študovať odbor stomatológia (prvá tretina bola prijatá k všeobecnému lekárstvu). V priebehu štúdia ho zaujala psychiatria. Stážoval na psychiatrickej klinike pod vedením profesora Petra Zvolského.

Po absolvovaní zubného lekárstva sa rozhodol pokračovať v štúdiu všeobecného lekárstva a následne sa špecializovať v psychiatrii. Stomatológovia mohli, podľa jeho vyjadrenia, doštudovať iba štvrtý až šiesty ročník odboru všeobecného lekárstva v riadnom dennom štúdiu. M. Kašparů však zvolil diaľkovú formu štúdia popri zamestnaní. Jedinou lekárskou fakultou, ktorá túto formu umožnila, bola Univerzita Komenského v Bratislave. Na nej musel opäť zložiť všetky skúšky zo šiestich ročníkov vrátane štátnych záverečných skúšok. V dôsledku rozhodnutia pokračovať v štúdiu a nenastúpiť na dráhu stomatológa, s ním ukončila vzťah spolužiačka krátko pred plánovanou svadbou.

Vyštudoval tiež odbory teológia a pedagogika na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. V štúdiu teológie ďalej pokračoval a získal doktorát (PhD). Habilitoval sa (t. j. stal docentom) na univerzite v Košiciach v odbore pastorálna teológia prácou, ktorá vyšla v upravenej podobe knižne pod názvom Hypnóza – Pastorálna kauza. Doktorát z pedagogiky získal na GTF PU v roku 2012.

Čítaj viac: Profesor Jaroslav Maximilián Kašparů na Púti mužov vo Višňovom

   

Siedma diecézna Púť rodín

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Višňové aj tento rok privítalo veľký počet pútnikov. Siedma diecézna Púť rodín sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. júna 2015 pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie. Motto bolo inšpirované Svätým Otcom Františkom, ktorý vyhlásil Rok zasvätených, my sme túto myšlienku spracovali do témy púte „Mária, Matka zasvätených v manželstve“.

Povzbudili nás mnohí hostia z blízkeho i ďalekého okolia. Hlavnú večernú svätú omšu celebroval pán biskup Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD., kazateľom bol pán arcibiskup z Ríma Mons. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD., sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Kázeň bola veľmi aktuálna, zameraná na komunikáciu, stretnutia v našich životoch a vzájomné navštevovanie sa v rodinách. Samota ľudí ničí. Mali by sme byť otvorení a priateľskí voči sebe navzájom a modliť sa za seba, prosiť jeden za druhého, sýtiť svoje duše, stretávať sa s Bohom. Svedectvá a chvály zazneli z úst spoločenstva Nový Jeruzalem, Mgr. Richarda Vašečku, manželov Ladislava a Márie Baránkovcov, vzácnou hosťkou bola aj poslankyňa Európskeho parlamentu, pani MUDr. Anna Záborská. Večerný program pokračoval divadelným spracovaním histórie višňovského chrámu pod názvom Pramienok, do ktorého sa zapojilo mnoho rodín. Náš chrám si totiž pripomína 500. výročie postavenia. Vicky a Robert de Hoxar, manželia z Anglicka, mali prednášku pod názvom „Boh je náš skutočný Otec“. Polnočnú svätú omšu slúžil pán dekan Jozef Bagin, venoval sa problematike partnerských vzťahov a otázke, či k šťastiu v tomto zväzku je potrebné sviatostné manželstvo pred Bohom. Nočný program sme ukončili zaujímavou krížovou cestou s témou: čo ničí naše rodiny. Rannú sv. omšu v nedeľu celebroval náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Slávnostnú svätú omšu celebroval ThDr. Ivan Špánik, PhD. Prihovoril sa pútnikom svojou kázňou o manželstve, rodine, Cirkvi ako Kristovej neveste.

Počasie držalo celý víkend na vlásku, ale Pán požehnal všetko, čo bolo pripravené s láskou a vierou pre tých, ktorí sa k nám prišli povzbudiť. Vďaka Nebeskému Otcovi i Panne Márii za celé more milostí, ktoré vyliali počas tohto víkendu na Višňové a všetkých pútnikov.

Postupne zverejníme kázne, svedectvá, príhovory.

   

Čo zaznelo na Púti rodín?

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pani starostka JUDr. Marcela Halaganová privítala hostí na siedmej diecéznej Púti rodín. Privítanie pani starostky je tu.

Pán dekan Jozef Bagin predstavil vzácneho hosťa z Ríma. Privítanie pána dekana je tu. 

Otec arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, predniesol svoju homíliu na Púti rodín v sobotu 27. júna. Kázeň otca arcibiskupa je tu.

Po sv. omši nasledovala adorácia, v ktorej sme uvažovali o rodine a prosili o milosti pre naše rodiny. Adorácia rodín je tu.

Poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská sa na Púti rodín podelila s pútnikmi o jej pohľad na rodinu. Vyjadrenie MUDr. Anny Záborskej je tu.

Manželia Ladislav a Mária Baránkovci, rodičia ôsmich detí, povedali svoje svedectvo a návod ako riešiť mnohé situácie v rodine: Prijímaj, obetuj, odpúšťaj, zasväcuj. Svedectvo manželov Baránkovcov je tu.

Svoje svedectvo o tom, že Boh je naším skutočným Otcom povedali na Púti rodín aj manželia z Anglicka Vicky a Robert de Hoxar. Svedectvo Vicky a Roberta je tu.

V nedeľu rannú sv. omšu slúžil náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Kázeň Mgr. Ondreja Gašicu je tu.

Slávnostnú sv. omšu slúžil v nedeľu ThDr. Ivan Špánik, PhD. Kázeň ThDr. Ivana Špánika je tu.       Jeho myšlienky v .pdf sú tu.

   

Diecézna púť rodín 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Laudato si´

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Ponúkam Vám celú novú encykliku sv. Otca Františka Laudato si´ v češtine:

Úvod

Česká sekce RV

1. „Tobě buď chvála, Pane,“ zpíval svatý František z Assisi. V tomto krásném chvalozpěvu nám připomínal, že náš společný dům je jako bratr, s nímž sdílíme život, a jako krásná matka, která nás objímá svou náručí: „Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, která nás živí a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.“[1]

2. Tato sestra protestuje proti zlu, které jí působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh. Vyrostli jsme s myšlenkou, že jsme jejími majiteli a vládci, oprávněni ji plenit. Násilí, které tkví v lidském srdci, jež bylo zraněno hříchem, se projevuje rovněž v příznacích choroby, kterou vnímáme v půdě, vodě, vzduchu a živých bytostech. Proto patří mezi nejvíce opuštěné a trýzněné chudé naše sužovaná a devastovaná země, která „sténá a spolutrpí“ (Řím 8,22). Zapomínáme, že i my sami jsme stvořeni z prachu země (srov. Gen 2,7). Naše tělo se skládá z prvků této planety, jejíž vzduch nám dává dech a jejíž voda nás oživuje a občerstvuje.

Nic z tohoto světa nám není lhostejné

3. Před více než padesáti lety, kdy se svět potácel nad propastí nukleární krize, svatý papež Jan XXIII. napsal encykliku, v níž se neomezil jenom na odmítnutí války, ale přišel s nabídkou k míru. Svoje poselství Pacem in terris adresoval sice celému „katolickému světu“, ale dodal: „jakož i všem lidem dobré vůle“. Nyní vzhledem ke globálnímu zhoršování životního prostředí se chci obrátit ke každému člověku této planety. Svoji exhortaci Evangelii gaudium jsem napsal členům církve, abych mobilizoval proces misionářské reformy, kterou je dosud třeba uskutečnit. V této encyklice mám v úmyslu navázat se všemi dialog týkající se našeho společného domu.

Čítaj viac: Laudato si´

   

Pán dekan ďakoval za 25 rokov kňazstva

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pán dekan prijal sviatosť kňazstva 17. júna 1990 v Nitre z rúk otca kardinála, vtedajšieho nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma Korca. Po rokoch totality bol pán dekan prvým, ktorého vysvätil oficiálne "tajne svätený biskup Korec". Ďakujme s ním za nesmierny dar kňazsva. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal, viem, že som toho nehodný, ďakujem Ti za kňazsva dar....

   

Púť k sv. Jánovi Pavlovi vo Višňovom vo fotografiách

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Deň so sv. Jánom Pavlom Veľkým vo Višňovom + reakcie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Svätý Ján Pavol II. – náš obľúbený svätý, ktorý – ako hovorieva náš pán dekan – má v nebi veľké slovo a je tam "in". S modlitbami obrátenými k Bohu na príhovor tohto pápeža sme prišli prežiť nedeľu vo Višňovom.

Pomodlili sme sa ruženec i Korunku Božieho milosrdenstva. Vzácnou návštevou bol kňaz Pawel Danek z Poľska, ktorý nám sprostredkoval informácie o význame a vzniku multimediálnej výstavy, ktorú sme mali možnosť vo Višňovom vidieť. Pútnici, ktorí by mali ešte záujem, budú môcť toto dielo s názvom "Bol uprostred nás" navštíviť do 15. mája. Výstava sa venuje životu Jána Pavla II. od jeho narodenia, cez roky mladosti, roky kňaza, biskupa, až po pápežské roky. Aký je význam tejto práce? Odhaliť svätosť života Karola Wojtylu a snažiť sa ním inšpirovať. Prežiť krásne a múdro svoj život – tak ako on. Dôležitou súčasťou programu bola aj prednáška Dr. Ivana Špánika, ktorý nám priblížil vzťah medzi Pannou Máriou a Jánom Pavlom II. Dozvedeli sme sa mnohé nové poznatky, dostali sme rady i odporúčania. Veď sám Ján Pavol miloval modlitby k Panne Márii, rád sa utiekal k svojej nebeskej Matke, neustále opakoval "Totus tuus, Mária". Klikni sem. Nasledovalo svedectvo farníka Jozefa Vojtylu, ktorý porozprával dojímavý a veľmi autentický príbeh svojej manželky Katky. Lekári stanovili diagnózu nezlučiteľnú so životom. Celá rodina zverila tento problém Jánovi Pavlovi. Nechýbali emócie z ťažko prežitých chvíľ a následnej radosti z uzdravenia z ťažkej rakoviny. Klikni sem. Potom sme sa v modlitbe vhĺbili do tajomstiev Božej lásky v adorácii spojenej s videoprojekciou. Predposledná hodinka patrila našim deťom a mladým, ktorí nám pripravili divadelné predstavenie s názvom "Bol to náš pápež". Zobrazili najdôležitejšie míľniky Karola Wojtylu na jeho pozemskej púti. Po speve, tanci a divadle nasledovala svätá omša, ktorá bola akýmsi vyvrcholením celého popoludnia. Celebroval ju pán dekan Dr. Jozef Bagin. Tému kázne vyjadril jedným slovom – bozk. Klikni sem. Bozk Jána Pavla zemi každej krajiny, na ktorú vstúpil, bozk lásky manželovi, manželke, deťom. Bozk ako gesto úcty a lásky, ktorú prinášam so sebou.

Čítaj viac: Deň so sv. Jánom Pavlom Veľkým vo Višňovom + reakcie

   

Mene Tekel 2015 - prof. Petr Piťha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Portál cesta+ uverejnil tento článok:

Na tému referenda sa rozpráva cesta+ s uznávaným detským psychiatrom a diakonom o tom, ako by odpovedal na jednotlivé otázky a ako by tieto odpovede obhájil. Tiež sme rozprávali o častých protiargumentoch proti referendu a neobišli sme ani tému stupňujúcej sa agresivity. Psychiater m. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr. h. c.

Sledujete situáciu okolo referenda za rodinu na Slovensku?

Áno, sledujem, pretože Slovensko je mojím druhým domovom.

Petíciu za konanie referenda podpísalo viac ako 400 000 ľudí a zároveň ide o prvé ľudové referendum. Svedčí to o niečom?

Svedčí to, Bohu vďaka, o tom, že sa Slovensko začína prebúdzať a vnímať zodpovednosť za budúce generácie. Nechce tiež podľahnúť teroru, ktorý propaguje život v neprirodzenosti.

Ak by ste mali možnosť zúčastniť sa referenda, urobili by ste to?

Ak by som bol slovenským občanom, referenda by som sa zúčastnil, aj keby som mal ísť vo vysokých horúčkach k hlasovaniu po štyroch. Ide o vážnu vec pre budúcu generáciu.

Ako vnímate otázky, ktoré zaznejú v referende?

Očakávam, že v najbližšej dobe bude treba vyhlásiť referendum o tom, či máme chodiť po nohách. Vždy sa nájde dosť bohatá, vplyvná a "osvietená" skupina, ktorá to začne spochybňovať a tí, ktorí nechcú chodiť po hlave, budú označení za idiotov nehodných názvu človek.

Každé "právo" sa dá uzákoniť. Ak sa bratislavská žena zamiluje do sochy napoleonského vojaka na Hlavnom námestí a bude s ním chcieť uzavrieť manželstvo, je reálne takýto zákon vyrobiť a u viesť do života. Bude to síce proti zdravému rozumu, ale nebude to proti zákonu.

Pripomína mi to názor anglického spisovateľa G. K. Chestertona, ktorý povedal: "V súčasnej dobe je veľkým hrdinstvom hlásať normálnosť."

Čítaj viac: Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

   

Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Avila slávi 500-ročnicu narodenia sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Španielsko 3. augusta - Objaviť v kontemplácii a meditácii „učiteľky modlitby“ sv. Terézie od Ježiša „prameň pravého poznania a skutočných hodnôt“ ako základ života. K tomuto povzbudzuje pápež František v liste adresovanom účastníkom kongresu, ktorý sa dnes koná na Katolíckej univerzite v Avile s názvom: „Svätá Terézia od Ježiša, učiteľka života“.

Posolstvo pápeža, podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, prečítal biskup Avily, Jesus Garcia Burillo, pri otvorení konferencie so 450 účastníkmi z 26 krajín, za prítomnosti španielskeho ministra vnútra Jorgeho Fernandeza Diaza. Pápež tiež povzbudzuje, aby podľa príkladu sv. Terézie z Avily, ktorá sa narodila pred 500 rokmi (28. marca 1515), sa v súčasnosti na katolíckych univerzitách formovali „silní priatelia Boží, tak nevyhnutní v ťažkých časoch,“ ako sú tieto. Počas medziuniverzitnej konferencie bude sv. Terézii Avilskej, panne a učiteľke Cirkvi, symbolicky udelený čestný doktorát honoris causa.

„Boh sám stačí“ - je známy výrok sv. Terézie, ktorá na svojej duchovnej ceste spolupracovala so sv. Jánom z Kríža a spoločne založili viacero karmelitánskych kláštorov s pôvodnou prísnosťou. Terézia napísala aj vlastné diela, ako Životopis, Cesta k dokonalosti, Rozjímania o Veľpiesni, Vnútorný hrad, Vzdychy duše k Bohu (básnická zbierka). Majú svoje stále miesto aj vo svetovej literatúre

Čítaj viac: Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Viac článkov...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL