Neprehliadnite

Veľkonočná sv. spoveď

Bude na Kvetnú nedeľu - 29. marca. V Turí budú kňazi spovedať od 14,00 hod. do 15,30 hod. Vo Višňovom budú spovedať od 14,00 hod. do 16,00 hod. Príď si aj Ty očistiť svedomie.... Pozývame Ťa do duchovnej čistiarne!

Krížová cesta rodín

Pozývame rodiny s deťmi na krížovú cestu rodín spojenú s turistikou, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. marca. Prejdeme si krížovú cestu z Lietavskej Závadky do sedla pod Roháčom. Stretneme sa o 9,00 pred kostolom a autami vyrazíme do Lietavskej Závadky. Trasa nie je turisticky príliš náročná, ale nie je vhodná pre kočíky.

Zmena času

Najbližší víkend (29. marca) sa mení čas. V nedeľu ráno o druhej hodine stredoeurópskeho času si posunieme hodiny na tretiu hodinu letného času.

Krížová cesta ulicami Višňového

Pozývam vás modliť sa Krížovú cestu ulicami Višňového na Veľký piatok - 3. apríla.

Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota

Na Zelený štvrtok budú sv. omše v Turí o 16,30 hod., vo Višňovom o 18,00 hod. Na Veľký piatok budú obrady vo farskom kostole vo Višňovom o 17,00 hod. Na Bielu sobotu začne veľkonočná vigília vo Višňovom o 19,30 hod. Pozývam vás ...

Detské sv. omše - Ukážem Ti cestu do neba

V piatok 10. a 17. apríla pokračujeme v detských sv. omšiach. V tomto roku sa venujeme sv. Jánovi Mária Vianneymu. V piatok deti dostanú ďalší obrázok. Príďte, zavolajte aj kamarátky, aj kamarátov. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,00 hod. na fare. O 18,00 hod. bude sv. omša.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v pondelok 13. apríla o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2015 bude 27. a 28. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 26. apríla 2015. Šiesta púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 6. septembra 2015. Pozývame vás na Prvú púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému, ktorá bude v nedeľu 3. mája 2015.

 

višňovský betlehem

"Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba: Sám Boh stačí." (Svätá Terézia Veľká z Avily) Prajem Vám a vyprosujem krásne života dni s Božou Láskou.

Jozef Bagin, kňaz

   

Veľkonočná sv. spoveď

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Bude na Kvetnú nedeľu - 29. marca. V Turí budú kňazi spovedať od 14,00 hod. do 15,30. hod. Vo Višňovom budú spovedať od 14,00 hod. do 16,00 hod.
Príďte si očistiť svedomie, aby sa Vám ľahšie dýchalo.
   

Na Zelený štvrtok 2. apríla bude 10 rokov...

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V tomto roku 2. apríl pripadá na Zelený štvrtok. V tento deň si pripomenieme už 10 rokov od smrti veľkého pápeža našich čias. Ján Pavol II. odišiel do Domu svojho Otca 2. apríla 2005 v predvečer nedele Božieho milosrdenstva o 21,37 hod. V nedeľu 3. mája, ktorá bude po dvoch dátumoch spojených s kanonizáciou Jána Pavla (1. máj 2011 a 27. apríl 2014) pozývame všetkých ctiteľov tohto veľkého pápeža na DEŇ SVÄTÉHO JÁNA PAVLA II. VO VIŠŇOVOM. Pozývame vás na prvú púť k tomuto pápežovi, ktorý tak miloval Slovensko.

   

Kardinál Lorenzo Baldisseri: Zverme sa Márii, ktorá je srdcom rodiny

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Bratislava 24. marca. Generálny sekretár Biskupskej synody, kardinál Lorenzo Baldisseri, dnes slávil svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Obetovaná bola za blížiacu sa biskupskú synodu a obete dnešného leteckého nešťastia, pri ktorom zahynulo vo Francúzsku 150 ľudí. Svätá omša sa konala v predvečer sviatku Zvestovania Pána a pri príležitosti slávenia Dňa počatého dieťaťa (25. marca) a výročia Sviečkovej manifestácie. Pri tejto príležitosti vám ponúkam v plnom znení homíliu kardinála Baldisseriho.

„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn” (Lk 1, 35)

Drahí bratia a sestry v Kristovi,

slová, ktorými sa anjel prihovoril Márii, nás privádzajú k jadru našej viery: Boh vstúpil do ľudských dejín: jednorodený Boží Syn sa stal človekom v lone ženy – sv. Pavol o ňom hovorí ako o „narodenom zo ženy“ (Gal 4,4) a Ján vo svojom Prológu píše: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami” (Jn 1, 14). V druhom čítaní sme počuli, že v okamihu, keď Syn prichádza na svet, obracia sa na Otca slovami: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo“ (Hebr 10, 5).

Áno, telo... Boží Syn sa stáva telom, prijíma všetko, čo telesnosť zahŕňa – krehkosť, biedu, dočasnosť, smrteľnosť; všetky tieto skutočnosti dobre vystihuje termín „telo (sàrx)“, v hebrejskom jazyku basàr, slovo, ktoré naznačuje práve slabosť a pominuteľnosť. Tento význam sa ešte posilňuje, keď je tento termín u Izaiáša (40, 6-7) postavený do protikladu s dabar, ktorým sa opisuje stálosť a večné trvanie Božieho slova: „Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet... Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky“.

Čítaj viac: Kardinál Lorenzo Baldisseri: Zverme sa Márii, ktorá je srdcom rodiny

   

Stretnutie mladých: Kvetná nedeľa 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pri príležitosti 30. svetového dňa mládeže Komisia pre mládež Žilinskej diecézy pozýva mladých na diecézne stretnutie mladých - Kvetná nedeľa, ktoré sa uskutoční 29. marca v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program začne svätou omšou o 10.30 hod. Popoludní bude program pokračovať v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke diecézy: http://mladez.dcza.sk/

   

Krížová cesta ulicami Višňového

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Na Veľký piatok (3. apríla) vás pozývam o 11, 00 hod. na Krížovú cestu, ktorú sa budeme modliť v uliciach Višňového...

 

Čítaj viac: Krížová cesta ulicami Višňového

   

Denný tábor FaraTour 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

20. - 24. júl 2015           Každý deň   9.00 – 19.00 hod.

CENA:   45 €     (celodenný výlet, strava a pitný režim sú už v cene)

PROGRAM:             ► hry, súťaže, zábava, nové poznatky

                                ► celodenný výlet (zahraničie)

                                ► opekačka, pokladovka

                                ► starí aj noví kamaráti

                                ► ceny a odmeny

                                ► veľa zážitkov

POTREBNÉ VECI:   ► biele tričko                       

                                ► kartička poistenca            

                                ► šiltovka, pršiplášť, fľaša na vodu

                                ► malý ruksak          

KONTAKT:              

Janka Šusteková – 0902 630 147, Maťka Paurová – 0911 374 714

   

Mene Tekel 2015 - prof. Petr Piťha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Piata detská sv. omša

Piatok 20. marca 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Dlhá cesta ku kňazstvu

Štvrtá rada – prijatie (kríža, ťažkostí)

 

Kňaz

Pripomínam, že naposledy sme hovorili o veľkej Jánovej túžbe stať sa kňazom. Chcel sa stať kňazom kvôli tomu, aby mohol zachraňovať duše. Ale ako si pamätáte, jeho cesta ku kňazstvu bola veľmi ťažká. Do sedemnástich rokov mal málo príležitostí učiť sa. Ako toho málo vie, sa presvedčil, keď začal chodiť na hodiny ku kňazovi Balleymu.

Čítaj viac: Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie

   

Detské sv. omše v roku 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V piatok 10. a 17. apríla pokračujeme v našich detských sv. omšiach. V tomto roku sa venujeme sv. Jánovi Mária Vianneymu. Témou sú jeho slová: "Ukážem Ti cestu do neba." Každý piatok deti dostanú nový obrázok. Tento si nalepíme do zošita, kam si píšeme aj odpovede na otázky zo sv. omše. Ak niekto ešte nemá zošit, nech si založí nový pre tieto detské sv. omše. Čo všetko bude nasledovať, sa dozvieme v piatok. Príďte, zavolajte aj kamarátky aj kamarátov. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,00 hod. na fare.O 18,00 hod. bude sv. omša.  

 

Čítaj viac: Detské sv. omše v roku 2015

   

Vyhlásenie KBS k prenasledovaniu kresťanov a iných skupín

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Slovensko 17. marca - Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie s výzvou na pomoc prenasledovaným kresťanom a členom iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe a v niektorých krajinách Afriky. Obrátila sa v ňom na vládu Slovenskej republiky, aby medzi svoje zahraničnopolitické priority zaradila starostlivosť o prenasledovaných. Na Kvetnú nedeľu 29. marca KBS vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Prinášame text publikovaný na 80. plenárnom zasadaní KBS v dňoch 16. – 17. marca v Melčiciach:

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k prenasledovaniu kresťanov

„Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v niektorých afrických štátoch. Sme šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany radikálnych islamských fundamentalistov.

Obraciame sa na vládu Slovenskej republiky, aby starostlivosť o prenasledovaných zaradila medzi svoje zahraničnopolitické priority. Uvedomujeme si, že nedostatočné úsilie aj európskych národov a inštitúcií prehlbuje humanitárnu katastrofu a núti kresťanov k odchodu z oblastí, kde žili dve tisícročia. Oceňujeme všetkých verejných činiteľov a občianskych aktivistov, ktorí neprestávajú upozorňovať verejnosť na túto nespravodlivosť a porušovanie základných ľudských práv.

V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vo viere, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko skúšanými cirkvami vyhlasujeme celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa uskutoční pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu, dňa 29. marca 2015. Rovnako sa obraciame na všetkých veriacich s naliehavou prosbou o modlitby za mier a zmierenie medzi národmi.

Nech naša konkrétna pomoc a modlitba prispejú k zmierneniu utrpenia a k skončeniu špirály násilia. Tieto tragické udalosti potvrdzujú, že zachovávanie náboženskej slobody je základným predpokladom rozvoja každej spoločnosti.“

   

Statočný biskup

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Bezpochyby patrí medzi najvýraznejších biskupov v histórii Slovenska. Na čele svojej diecézy stál vyše 20 rokov. Bol to statočný biskup, ktorý v žiadnom zápase nezaváhal. Aj preto pre mnohých z nás ostane jeho meno späté s odvážnym občianskym postojom. Práve v týchto dňoch uplynie 25 rokov od jeho konsekrácie za rímskokatolíckeho diecézneho biskupa.

Rudolf Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom pri Kremnici ako najmladší zo šiestich detí. Základnú školu navštevoval v rodnej obci Nevoľné. Zmaturoval na gymnáziu v Kremnici, po ktorom nasledovali roky štúdia a prípravy na kňazstvo v Kňazskom seminári v Bratislave. Po ukončení štúdií požiadal trikrát o možnosť vyššieho teologického štúdia, čo mu bolo zamietnuté – trikrát. Sviatosť kňazstva prijal z rúk biskupa Ambróza Lazíka 23. Júna 1963. Jeho prvým pôsobiskom po kňazskej vysviacke sa stalo Brezno. Po necelom roku už pôsobil ako kaplán vo Vrútkach a v rekordne krátkom čase bol opäť preložený - tentoraz do Kláštora pod Znievom. Posledné jeho pôsobiská pred odobratím štátneho súhlasu boli farnosť Pitelová a Biskupský úrad v Banskej Bystrici, kde vykonával povinnosti aktuára a ceremoniára. Bol známy širokému okoliu ako výborný kazateľ a kňaz, ktorý otvára srdcia a ukazuje cestu. Aj preto na jeho omše chodievali mládežníci z okolitých farností. Svojou prácou, zápalom a záujmom pritiahol veľa ľudí, najmä mladých a aj preto sa stal nepohodlným pre vtedajší režim. V roku 1971 mu bol odobratý štátny súhlas a bol postavený mimo pastoráciu. V tomto období pracoval ako traktorista v JRD v Nevoľnom a neskôr ako vodič nákladného auta v Domácich potrebách v Hronskej Dúbrave.

Čítaj viac: Statočný biskup

   

Doplnenie v radostnom ruženci

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Konferencia biskupov Slovenska sa na svojom 80. plenárnom zasadaní v Melčiciach (16. a 17. marca 2015) venovala viacerým témam života Cirkvi na Slovensku i vo svete.

Biskupi počas stretnutia schválili aj doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca. K štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca KBS doplnila zmienku o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Ten bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša chráme, a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, je takéto:

"Ježiš, ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme obetovala;

Ježiš, ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme našla."

   

Geometrický nárast prenasledovania kresťanov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Open Doors: geometrický nárast prenasledovania kresťanov

Vatikán 17. marca – Fenomén prenasledovania kresťanov vo svete dramaticky narastá. Podľa výsledkov prieskumu medzinárodnej organizácie Open Doors je v súčasnosti vo svete prenasledovaných či diskriminovaných pre vieru približne 100 miliónov kresťanov. Len v roku 2014 z tohto dôvodu prišlo o život 4344 ľudí, čo je dvojnásobný počet v porovnaní s predošlým rokom a štvornásobný počet v porovnaní s rokom 2012. Alarmujúci je tiež celosvetový počet kostolov, ktoré sa stali terčom útokov – len v minulom roku ich bolo 1602.

Ľudskoprávna organizácia Open Doors tiež pravidelne uvádza list najnebezpečnejších krajín pre kresťanov. Na prvých desiatich miestach zoznamu sa nachádzajú: Severná Kórea, Somálsko, Irak, Sýria, Afganistan, Sudán, Irán, Pakistan, Eritrea a Nigéria.  

Štatistiky o rastúcom prenasledovaní kresťanov žiaľ potvrdzujú aj správy posledných dní. V súvislosti s nedeľnými útokmi na dva kostoly v Pakistane, ktoré si vyžiadali 15 obetí, ako aj s násilím voči kresťanom na Blízkom východe, stály pozorovateľ OSN v Ženeve Mons. Silvano Tomasi hovorí o genocíde kresťanov a apeluje na OSN, aby zastavila toto krviprelievanie. Ako hovorí v rozhovore pre taliansku spravodajskú agentúru AdnKronos, použitie sily je krajným prostriedkom, ideálne je politické riešenie - bez dialógu neexistuje pokoj. Ak sa však toto ukáže ako nedostačujúce, nastupuje zodpovednosť medzinárodného spoločenstva za to, ako chrániť život a základné práva týchto osôb, povinnosť zásahu OSN na ich obranu. Podľa slov Mons. Tomasiho neprislúcha Cirkvi povedať, čo treba robiť, je to OSN, ktoré musí rozhodnúť.

Prenasledovanie kresťanov pretrváva aj v Iraku, kde samozvaný štát ISIS zároveň pokračuje ničiť kostoly a kresťanské náboženské symboly. Smutné správy o náboženskej neznášanlivosti voči kresťanom prichádzajú aj z Indie, kde dokonca došlo k skupinovým znásilneniam rehoľníčok. Poslednou obeťou bola 71-ročná rehoľná predstavená kláštornej školy Sestier Ježiša a Márie v Západnom Bengálsku, ktorá je momentálne hospitalizovaná.

   

Pápež František oznámil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Vatikán 13. marca - Pápež František dnes oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“, keď povedal:

„Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). A toto zvlášť pre spovedníkov: veľa milosrdenstva!

Tento Svätý rok sa začne na nastávajúcu slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie [pozn. 8. decembra 2015], a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva. Organizáciu tohto jubilea zverujem Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie, aby ho mohla animovať ako novú etapu cesty Cirkvi v jej poslaní zaniesť každému človeku evanjelium milosrdenstva.“

Čítaj viac: Pápež František oznámil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

   

Fatimská slávnosť v marci

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Stretli sme sa na Fatimskej slávnosti aj v pôstnom období. Trinásty marec je výročným dňoch zvolenia za pápeža Františka. Sv. Otec inicioval v celej Cirkvi modlitbu "24 hodín pre Pána". V piatok 13. marca o 17,00 hod. začala Fatimská slávnosť vo farskom kostole vo Višňovom. Uvažovali sme nad "Evanjeliom Panny Márie - Magnifikat". V marci to boli slová .... blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Po sv. omši bola vyložená Sviatosť Oltárna až do soboty do 17,00 hod., kedy sme adoráciu ukončili.

Keby niekto nevedel, kto je to 15 ročné dievča, musel by pokrčiť ramenami: Blahoslavená? Všetky národy? Ktože je to? Čo urobila? Nenamýšľa si? Mikuláš Kopernik povedal závratné slová o Slnku na nebi. A či mu všetci vzdávajú úctu? Vari ho nazývajú blahoslaveným? Koľko bolo veľkých vodcov v národoch? Maliarov, sochárov, umelcov, panovníkov. Vedia o nich všade na svete? O mnohých možno vedia, ale že by ich nazývali blahoslavenými? Kto je tá dievčinka z Nazareta? Kto je tá „mladá panenka“? Čo si ona o sebe myslí. Aby nevyšla na posmech! Je jej proroctvo správne, opodstatnené?

Určite je správne a opodstatnené. Pýcha v nej nie je. To sme si rozoberali na minulej Fatimskej slávnosti. Buďme pokojní, Mária by nepredpovedala niečo, za čím by nestál Všemohúci Boh. On si ju vyvolil. Mária nie je tá, ktorá by vykladala z kariet, z ruky, z kávy, ako to robia čarodejnice. Z anjelovej návštevy vieme, že sa stane Matkou Vykupiteľa. Teda bude aj Matkou jeho mystického tela. Na kríži sa udeje čosi zvláštne. „Hľa, Tvoja matka! Hľa tvoj Syn!“ Mária je Matkou nielen tých, ktorí veria, ale aj tých, ktorí nevedia, že boli vykúpení. Mária predpovedá svoju budúcnosť, lebo Boh tak chcel.

Všetky národy ma budú blahoslaviť. Áno! Všade tam kde bude oslavovaný Syn, tam bude oslavovaná aj Matka. Tam, kde je oltár Syna, v blízkosti je aj oltár Matky. Koľko krásnych piesní je v našom spevníku. Koľko hlbokej úcty je vloženej do tých slôh v našich piesňach. Koľko úcty majú jednotlivé národy voči Božej Matke.

Sv. Bernard napísal, že Matka mu srdce vytrhla. Sv. Dominik sa modlí sv. ruženec. Sv. Šimon Stock dáva škapuliar. Sv. Katarína Labouré Zázračnú medailu. Lurdy, Fatima, La Salette, Guadalupe, Čenstochová, Mariazell, Medzugorie, Šaštín, Levoča, Marianka, Višňové. Všetky národy slávia jej veľkosť.

A ako je to v súčasnosti? Zdá sa, akoby cirkev upadala, akoby mariánska úcta upadala. Mariánska úcta akoby bola ohrozená – povedal kedysi kardinál Štefan Wyšinsky. Diabol atakuje Cirkev i mariánsku úctu. Pavol VI. svojho času povedal, že diabol sa vtlačil do Cirkvi. Nemôže ublížiť Bohu, ani Márii. Môže pokúšať človeka. Človeku môže diabol uškodiť. Ako proti nemu bojovať? Čistým, zásadovým životom. Diabol miluje tých, ktorí žijú v hriechu. Máriu nenávidí, lebo ona mu škodí. Nad ňou nemal nikdy moc! Mária je pre nás silnou zbraňou v boji proti diablovi. Diabol útočí aj dnes, snaží sa mať vplyv takmer všade. Dielo Božie však ani ľudskou ani diabolskou mocou zahynúť nemôže. Máriu budú pokolenia blahoslaviť naďalej.

   

Krížová cesta za prenasledovaných

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Krížová cesta za prenasledovaných

Višňové, Pôst 2015

 

"Pamätajte na väzňov,

akoby ste boli s nimi uväznení,

a na tých, čo trpia,

veď aj vy sami ste v tele."

Hebr 13,3

 

Úvod

 

V mnohých krajinách sveta zomierajú kresťania preto, lebo odvážne vyznávajú vieru v Ježiša Krista:

Už viac ako 350 kresťanov uniesli ozbrojenci tzv. Islamského štátu na severovýchode Sýrie, asi 20 z nich zabili, cez 3-tisíc kresťanov uteká z napadnutých dedín. Patriarcha Sýrsko-katolíckej cirkvi Ignatius Youssif III. Younan hovorí o genocíde a vyzýva kresťanov v Európe, aby pamätali na svojich bratov a sestry na Blízkom východe, ktorí znášajú tieto perzekúcie. Medzinárodnému spoločenstvu patriarcha adresuje nasledovný apel:

„Apelujeme na spravodlivosť. Medzinárodné spoločenstvo - OSN, Spojené štáty, Európska únia – nás žiaľ naozaj zradili! Hľadajú len svoje ekonomické záujmy v otázke ropy. Sú spojencami vládnych systémov, ktoré patria medzi najväčších integralistov na svete, kde nie sú ani náboženské, ani občianske slobody a kde žena nemá takmer žiadne právo. Teda zabúdajú na svoje princípy skutočnej demokracie.“

Na adresu pápeža Františka a jeho neustáleho úsilia i modlitieb za pokoj v Sýrii a Iraku poznamenal:

Čítaj viac: Krížová cesta za prenasledovaných

   

Svätý Otec 24. marca

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pápežova homília z Domu sv. Marty: Prijať Božie spôsoby bez reptania

Vatikán 24. marca – Kiež počas blížiaceho sa Veľkého týždňa dokážeme prijať pomoc, ktorú nám Boh podáva, a to bez výhrad a vrtošivého nástojenia na našich vlastných predstavách. To je ústredná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka pri svätej omši v Dome sv. Marty.

Pápež poukázal na problém, „duchovných vrtochov“, šomrania voči Bohu, ktorý ponúka spásu tisícorakým spôsobom. Šomrania len preto, že sme ľudia, ktorí nevedia prijať „Boží štýl“ – takže začneme chabnúť a skĺzneme do „reptania“. Toto je chyba, ktorú dnes robia mnohí kresťania. Takto upadol aj izraelský ľud vyslobodený z otroctva.

Svätý Otec vychádzal z príbehu Knihy Numeri (21,4-9), kde sa Izraeliti búria pre námahy spojené s putovaním púšťou, pre biedny pokrm manny. Ako povedal pápež František, začínajú „šomrať na Boha“ a mnohí z nich zomierajú uštipnutím jedovatých hadov. Jedine modlitba Mojžiša, ktorý za nich oroduje a dvíha palicu na ktorej je had – symbol kríža, na ktorom bude zavesený Kristus – sa stane pre toho, kto sa naň pozrie, záchranou pred jedom:

Čítaj viac: Svätý Otec 24. marca

   

Adorácia za prenasledovaných

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Ponúkam vám niekoľko myšlienok k Adorácii za prenasledovaných:

Úvod:

Zo Sýrie neustále prichádzajú ťažké správy týkajúce sa najmä kresťanskej menšiny. Postup džihádistov tzv. Islamského štátu na severovýchode Sýrie zanechal za sebou niekoľko vypálených dedín obývaných prevažne kresťanmi. Počet kresťanov unesených ozbrojenými radikálmi vzrástol na takmer 250. Podľa slov apoštolského nuncia v Damasku Mons. Maria Zenariho tieto skutočnosti v obyvateľstve vyvolávajú ďalší strach: „Nielen kresťania, ale všetci ľudia sa boja, majú strach, a keď môžu, utekajú.“ Ako povedal, eviduje u ľudí všeobecne rozšírený pocit, že sú „zo strany medzinárodného spoločenstva opustení“ a v tejto ťažkej a dlho trvajúcej situácii ponechaní na seba samých.

Kňaz:

Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mt 10, 17 – 22)

Čítaj viac: Adorácia za prenasledovaných

   

Pôst 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pápežov tweet na Popolcovú stredu

Pane, daj nám milosť cítiť sa hriešnikmi. (Tweet pápeža Františka z 18. februára 2015)

„Keď telo priberá, duša chudne.“

Myšlienka mníchov z púšte.

Svätý Otec na Twitteri: Pôst ako príležitosť prekonať vlastnú ľahostajnosť

Počas Pôstneho obdobia hľadajme konkrétne spôsoby, ako prekonať našu ľahostajnosť. (Tweet pápeža Františka z utorka 17. februára 2015)


Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2015

 

„Posilnite si srdcia“ (Jak 5, 8)

Drahí bratia a sestry,

Pôstne obdobie je pre Cirkev, spoločenstvá i jednotlivých veriacich časom obnovy. Predovšetkým však je „milostivým časom“ (2 Kor 6, 2). Boh od nás nežiada nič, čo by nám už skôr nedaroval: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás“ (1 Jn 4, 19). On nie je voči nám ľahostajný. Každý z nás mu leží na srdci, pozná nás po mene, stará sa o nás a hľadá nás, keď ho opustíme. Každý z nás ho zaujíma; jeho láska mu bráni, aby bol ľahostajný voči tomu, čo sa deje. Avšak stáva sa, že keď nám je dobre a cítime sa pohodlne, zabúdame niekedy na druhých (čo Boh Otec nikdy nerobí!), nezaujímajú nás ich problémy, trápenia a nespravodlivosti, ktoré podstupujú... Naše srdce vtedy upadá do ľahostajnosti: pokým ja sa mám relatívne dobre a spokojne, zabúdam na tých, ktorí sa nemajú dobre. Tento egoistický, ľahostajný postoj dnes nadobudol svetový rozmer, a to až do takej miery, že môžeme hovoriť o globalizácii ľahostajnosti. Ide o nešvár, ktorému ako kresťania musíme čeliť.

Čítaj viac: Pôst 2015

   

Mládežnícka sv. omša vo februári

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Ďalší mládežnícky večer bol v piatok 27. februára. Začal sv. omšou o 18,00 hod. v kostole vo Višňovom.

Pôstny mládežnícky večer sme zahájili svätou omšou a svedectvom. Hosťka - Diana, porozprávala mladým o problémoch im blízkych. Veď povedzme si pravdu, je nám Boh taký drahý, že vnímame Jeho konkrétnu a reálnu prítomnosť? A azda ho milujeme tak, ako si skutočne zaslúži? Pre mnohých je Boh stále len niekým v koho veria, ale mu až tak celkom nedôverujú a nie sú schopní ho milovať tak, ako to tvrdia... Kde je problém? To vysvetlila Diana jednoducho a jasne. Aký máte vzťah so svojím otcom? Dnes už máloktorá dcéra či syn povedia, že výborný, ba priam dokonalý. Je to zvláštne, ale práve tieto vzťahy bývajú komplikované a bez lásky. Obraz "vzťahu dieťa - otec" sa však potom celkom hmatateľne pretavuje do predstavy "ja a môj Nebeský Otec". Keď nemilujem pozemského otca, ako mám uveriť, že Nebeský je dobrý, ba dokonca lepší? Diana - takto zranená svojím detstvom a životom, otcom, s ktorým nemala vzťah, otcom, ktorý dokonca neprišiel na svadbu svojej dcéry... Neodpustenie, nepochopenie a neschopnosť mať osobný vzťah s Otcom v nebesiach. Keď spoznala partiu mladých, ktorí ju medzi seba prijímali a rozhodla sa urobiť ten veľký krok odpustenia, zistila, že riešenie problému bolo nadosah. A hoci niekedy ešte zranenia a otvorené rany boleli, vedela, že je na správnej ceste. Túžba milovať seba samú takú, aká bola a dar odpustenia - tieto dve veci odstránili priepasť, a náruč Boha je pre ňu teraz otvorená. Tanec, po ktorom tak túžila venovala Bohu a pretancovala s ním hodiny. Tancovať Bohu... krásne, nie? :)

Po svätej omši sme rozoberali s pánom dekanom na fare pôst, evanjelium, predsavzatia a nadviazali sme na túto tému aj aktivitkou. Vyrábali sme malé papierové kríže, ktoré si môže hocikto vziať. Dovnútra napísal každý svoje predsavzatie. Tieto kríže sa potom budú zapichovať do Golgoty pod kríž, na ktorom je náš umučený Ježiš. I takto môžeme vyjadriť svoju vďaku za naše vykúpenie. Spojením nášho malého kríža a predsavzatia s jeho vykupiteľským krížom, ktorým nás zachránil.

Vďaka za ďalší spoločný večer...

-k-

   

Pôst so zasvätenými

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

24. marca 2015

V každej ťažkej misii musíme byť svätí.

Sv. Peter Chanel

 

23. marca 2015

Božiu prítomnosť si máme uvedomiť tak silne, ako si uvedomujeme napríklad to, že nás bolí zub.

Sv. Teofan, pustovník

Čítaj viac: Pôst so zasvätenými

   

2 % (3%) pre AMARENA - VIŠŇA

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní pre Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA. Potrebné údaje:

Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA

adresa: Višňové 70, 013 23 Višňové

právna forma: občianske združenie

IČO: 37976010

Tlačivá sú v kostoloch vzadu za lavicami, môžete si ich stiahnuť aj tu:

 

Vyhlásenie

Potvrdenie

Postup krokov, ako to urobiť

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC...

   

Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Portál cesta+ uverejnil tento článok:

Na tému referenda sa rozpráva cesta+ s uznávaným detským psychiatrom a diakonom o tom, ako by odpovedal na jednotlivé otázky a ako by tieto odpovede obhájil. Tiež sme rozprávali o častých protiargumentoch proti referendu a neobišli sme ani tému stupňujúcej sa agresivity. Psychiater m. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr. h. c.

Sledujete situáciu okolo referenda za rodinu na Slovensku?

Áno, sledujem, pretože Slovensko je mojím druhým domovom.

Petíciu za konanie referenda podpísalo viac ako 400 000 ľudí a zároveň ide o prvé ľudové referendum. Svedčí to o niečom?

Svedčí to, Bohu vďaka, o tom, že sa Slovensko začína prebúdzať a vnímať zodpovednosť za budúce generácie. Nechce tiež podľahnúť teroru, ktorý propaguje život v neprirodzenosti.

Ak by ste mali možnosť zúčastniť sa referenda, urobili by ste to?

Ak by som bol slovenským občanom, referenda by som sa zúčastnil, aj keby som mal ísť vo vysokých horúčkach k hlasovaniu po štyroch. Ide o vážnu vec pre budúcu generáciu.

Ako vnímate otázky, ktoré zaznejú v referende?

Očakávam, že v najbližšej dobe bude treba vyhlásiť referendum o tom, či máme chodiť po nohách. Vždy sa nájde dosť bohatá, vplyvná a "osvietená" skupina, ktorá to začne spochybňovať a tí, ktorí nechcú chodiť po hlave, budú označení za idiotov nehodných názvu človek.

Každé "právo" sa dá uzákoniť. Ak sa bratislavská žena zamiluje do sochy napoleonského vojaka na Hlavnom námestí a bude s ním chcieť uzavrieť manželstvo, je reálne takýto zákon vyrobiť a u viesť do života. Bude to síce proti zdravému rozumu, ale nebude to proti zákonu.

Pripomína mi to názor anglického spisovateľa G. K. Chestertona, ktorý povedal: "V súčasnej dobe je veľkým hrdinstvom hlásať normálnosť."

Čítaj viac: Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

   

Naša krásna Svätá Zem 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL