Neprehliadnite

Prvoprijímajúce deti

Budete mať prvý nácvik na Prvé sv. prijímanie. Bude v Turí v utorok 22. apríla o 16,30 hod. v miestnosti Nebo. Prineste si knižku Cesta viery. Rodičia z Višňového, privezte, prosím, svoje deti.

Poďakovanie za svätorečenie

Tradične po 1. máji, keď bol Ján Pavol II. blahorečený - v prvú májovú sobotu, sme ďakovali. V tomto roku to bude po 27. apríli a 1. máji už ďakovanie za svätorečenie. Pozývame vás na ďakovnú sv. omšu za svätorečenie Jána XXIII. a Jána Pavla Veľkého. Bude v sobotu 3. mája o 17,00 hod. Po sv. omši si uctíme relikviu krvi svätého pápeža JPII.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v utorok 13. mája o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Je to krásne 97. výročie fatimských zjavení. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Slávnosť Prvého sv. prijímania

Bude v nedeľu 25. mája 2014 vo Farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2014 bude 28. a 29. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 11. mája 2014. Piata púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 7. septembra 2014.

 

Ako ja milujem Ježiša? Veľkú lásku Márie Magdalény a sv. Jána Ježiš odmenil vo veľkonočné ráno. Mladý umelec namaľoval obraz Ježiša a G. Doré ho mal ohodnotiť. Ten sa neponáhľal s hodnotením, ale v závere povedal: „Nemiluješ ho, keby si ho miloval, namaľoval by si ho lepšie.“ Prajem Vám všetkým, aby ste si boli s Ježišom sympatickí, aby Vám láska k Ježišovi prinášala také dary ako Márii Magdaléne.

Jozef Bagin, kňaz

   

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Štvrtý deň - Veľkonočný pondelok     

„Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho srdca duše neveriacich, ktoré Ťa ešte nepoznajú, nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj ony spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo, a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho srdca.

Nech svetlo Tvojej lásky

osvieti temnotu duše,

daj, aby Ťa tieto duše spoznali

a spolu s nami Tvoje milosrdenstvo oslavovali.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše neveriacich a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom srdci. Pritiahni ich do svetla evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.

Čítaj viac: Novéna k Božiemu milosrdenstvu

   

Via crucis v Koloseu 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Plné znenie krížovej cesty v rímskom Koloseu: Kristova tvár a tvár človeka

Rím 19. apríla. Na Veľký piatok 18. apríla večer o 21.15 h predsedal Svätý Otec František tradičnej krížovej ceste v Koloseu. Jednotlivé zastavenia tejto krížovej cesty, ktorá niesla názov "Kristova tvár a tvár človeka", pripravil Mons. Giancarlo Bregantini, arcibiskup diecézy Campobasso-Boiano. Celý text prinášame v plnom znení v slovenskom preklade.

Kristova tvár a tvár človeka

Úvod

A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“ (Jn 19, 35-37)

Milovaný Ježišu, vystúpil si bez váhania na Golgotu, naplnenie lásky a bez nariekania si sa nechal ukrižovať.

Pokorný Syn Márie, vzal si na seba ťarchu našej noci, aby si nám ukázal pre koľké svetlo si chcel rozšíriť naše srdce. V tvojich bolestiach je naše vykúpenie, v tvojich slzách sa maľuje „Hodina“ zjavenia nekonečnej Božej lásky.

Ako človek medzi ľuďmi nám sedem krát odpúšťaš a privádzaš všetkých k Otcovmu srdcu, aby si nám vo svojich posledných slovách ukázal do každej našej bolesti cestu spásy.

Ty, vtelené „Všetko“ sa stávaš na kríži ničím. Chápe ťa len Ona, matka, ktorá verne stála pod krížom. Tvoj smäd je žriedlom rozožatej nádeje, vystretou rukou aj pre kajúceho lotra, ktorý dnes, vďaka tebe, milý Ježišu, vstupuje do neba.

Ukrižovaný Pane Ježišu, naplň nás tvojim nekonečným Milosrdenstvom, vôňou Betánie nad naším svetom, dychom života pre celé ľudstvo. A napokon, nám, odovzdaným do rúk tvojho Otca, otvor bránu Života, ktorý nezomiera. Amen.

Čítaj viac: Via crucis v Koloseu 2014

   

Zelený štvrtok Sv. Otca Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Krížová cesta na Veľký piatok 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Jeho rany nás uzdravili...

 

 

Čítaj viac: Krížová cesta na Veľký piatok 2014

   

Eucharistia - pomoc Pána Ježiša na najťažšie situácie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Deň pred smrťou nám zanecháva nesmierne dary. Nielen slová, ale aj skutky.

Ježiš ustanovuje Eucharistiu vo veľmi ťažkom momente svojho pozemského života. Situácia je dramatická. Blízko neho zradca Judáš, za niekoľko hodín ho všetci opustia, Peter ho zaprie, jeho samého čaká nesmierne utrpenie a smrť. Ustanovujúc v takejto chvíli Eucharistiu dáva nám cenný odkaz: prijatie Ježiša v Eucharistii nám dáva silu, aby sme zvládli ťažké chvíle svojho života. Ježiš ustanovil Eucharistiu v momente zrady, v momente opustenia najbližšími, vo chvíľach utrpenia a smrti. Sám prežil také chvíle a nezničili ho. Preto v posledných hodinách svojho pozemského života nám dáva seba samého v Eucharistii ako pomoc na ťažké chvíle nášho života.

Kto to premedituje, ten nikdy nezanedbá účasť na svätej omši. Vždy bude vedieť, akú pomoc nám zanechal náš Pán. To je moc, vďaka ktorej si môžeme poradiť so zradou, opustenosťou, utrpením a dokonca smrťou. Zostali sme Pánom Ježišom obdarovaní na najťažšie situácie života.

A tak, keď Ti bude najťažšie, nechoď k Ježišovi nadávať, čo všetko ťažké Ti poslal do života. Choď k Ježišovi eucharistickému, prijmi ho, On Ti pomôže zvládať ťažké situácie.

Ak máš pochybnosti, či je v Eucharistii živý Ježiš, prečítaj si aj toto:

Posledný eucharistický zázrak, ktorý Cirkev uznala bol ten z roku 1996. Udial sa v Buenos Aires. Najskôr ho skúmali vedci v Argentíne, potom aj v USA.

Keď poinformovali doktora, že materiál, z ktorého vzali skúmanú vzorku, bol najprv mesiac uchovávaný v nádobe s obyčajnou vodou, potom tri roky v nádobe s destilovanou vodou (až potom vzali vzorku na výskum), ten bol udivený, lebo materiál mal automaticky podľahnúť zničeniu. Skúste mäso nechať týždeň len tak....

Jedným z lekárov skúmajúcich fragment substancie bol Dr. Frederic Zugibe, známy newyorský kardiológ a patológ súdnej medicíny. On potvrdil, že ním skúmaná substancia je opravdivým ľudským telom a krvou, v ktorej je prítomná DNA. Tento vedec potvrdil: „Skúmaný materiál je fragmentom srdcového svalu nachádzajúceho sa v stene ľavej komory srdca. Srdcový sval je v zapálenom stave, nachádza sa v ňom mnoho bielych teliesok. Tvrdím, že srdce žilo vo chvíli odoberania vzorky, lebo biele telieska odumierajú mimo živého organizmu. Ba čo viac, tieto biele telieska vnikli do tkaniva, čo poukazuje na fakt, že to srdce trpelo, napríklad mohlo zakusovať silné údery v okolí hrudnej kosti“.

Odpovedal, že nenachádza vedecké vysvetlenie pre tento fakt. Až potom mu povedali, že prameňom skúmanej vzorky je konsekrovaná Hostia, čiže biely nekvasený chlieb. Udivený doktor Zugibe takto skomentoval svoj výskum: „Akým spôsobom a prečo konsekrovaná Hostia mohla zmeniť svoj charakter a stať sa ľudským živým telom i krvou, zostane pre vedu neriešiteľným tajomstvom, ktoré úplne prerastá jej kompentenciu“.

   

Fatimská slávnosť v apríli

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Aj v apríli sme sa stretli na Fatimskej slávnosti s Matkou a jej vernými synmi - čoskoro už Cirkvou vyhlásenými za svätých - Jánom XXIII. a Jánom Pavlom Veľkým. Modlili sme sa a uvažovali nad našou spoločnou témou pred blížiacim sa svätorečením, ktorú nám ponúka svätý pápež z Poľska: Nebojte sa byť svätými. V pondelok Veľkého týždňa prišlo mnoho pútnikov do Višňového. Pokračovali sme v pohľade na svätosť. Pán dekan hovoril na tému: Mária - náš vzor svätosti. Jej sme zverili Veľký týždeň, sväté trojdnie, oktávu Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša i prežitie svätorečenia Jána XXIII. i Jána Pavla II. Veľkého, ktoré bude práve na záver oktávy. Obaja pápeži boli veľkými ctiteľmi Panny Márie. Brali každý deň do ruky ruženec a s Máriou prežívali svoju cestu za svätosťou. O svätosti Márie, ktorá je vzorom pre celú Cirkev hovoril na generálnej audiencii Sv. Otec Ján Pavol II. 3. septembra 1997. Mária síce bola uchránená od hriechu, my máme pokušenia k hriechu, musíme s nimi bojovať. Ona bola veľmi úzko zjednotená so svojim Synom, počúvala Boha a to veľmi kladie na srdce aj nám. My ho nepočúvame tak, ako by sme mali. Onedlho svätý pápež Karol Wojtyla vtedy na audiencii rozoberal tri čnosti, v ktorých nám je Mária veľkým vzorom. Sú to jej viera, nádej a láska. Pán dekan potom rozoberal tieto čnosti ako ich vysvetľoval Ján Pavol II. Spomínal Jána XXIII. ako dával požehnanie mladým snúbencom. Prišli na námestie, objali sa a pápež im z okna dal požehnanie, bez toho, aby o tom vedeli. Keď prosíme Pána aj cez svätcov, koľkokrát nám dobrotivý Boh dáva požehnanie tak, že si to ani neuvedomujeme.

Čítaj viac: Fatimská slávnosť v apríli

   

Šesť dní do svätorečenia Jána Pavla Veľkého

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Nadpozemské (nadprirodzené) priťahovanie

Raz sa pýtali pápežského fotografa Artura Mariho, kde by našiel Jána Pavla II., keby náhle vstúpil do jeho bytu. Možnosti sú dve – odpovedal fotograf. - Alebo v kancelárii pri stole, alebo v kaplnke pri kľakadle. Pápež sa modlil všade - hovorí v ​​rozhovore Arturo Mari. Sediac na stoličke, keď odpočíval. Modlil sa, keď niekto umrel, či to bol priateľ, či obeť atentátu alebo nehody. Modlil sa, keď kdesi vypukla vojna. Keď dostal zlé správy, alebo mal nejaký problém, okamžite išiel do kaplnky a modlil sa tak dlho až našiel riešenie. Vo Vilniuse šesť hodín kľačal na kľakadle. A stalo sa , že strávil celé noci v modlitbe. Bez chvíľky spánku. Keď sa pápež modlil, zdalo sa, akoby ani nebol prítomný, akoby sa nedotýkal zeme.

Mały Gość pripravil týchto 40 dní tak, že ponúka kalendár (odpočítavame dni do svätorečenia) a na každý deň má jednu úlohu pre deti. Ja ju budem tu písať, skús sa k tomu pridať aj ty. Je úplne jedno, či si malý alebo veľký...

Takže, ak sa vám podarí plniť úlohy z kalendára, môžete cítiť to, čo ľudia, ktorí sa stretli s Jánom Pavlom II. - zaujímavú nadpozemskú príťažlivosť, príťažlivosť k nebu, príťažlivosť k Bohu.

 

6 dní - 21. apríl: opýtaj sa svojich rodičov na svoj krst, nech Ti o ňom porozprávajú


Čítaj viac: Šesť dní do svätorečenia Jána Pavla Veľkého

   

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa dnes (16. 4.) dožíva 87 rokov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa dnes dožíva 87 rokov. Narodil sa v strede Bavorska, v mestečku Marktl am Inn, 16. apríla 1927.

Pápež František mu k sviatku zablahoželal prostredníctvom telefónu s uistením, že dnes ráno pri slávení svätej omše na neho osobitne pamätal v modlitbe. Ako informoval riaditeľ Tlačového strediska páter Federico Lombardi, vzhľadom na prežívanie Veľkého týždňa si Benedikt XVI. želal prežiť tento deň vo zvyčajnej atmosfére sústredenosti a modlitby, bez osobitných osláv.

Tento deň, ako spomína Joseph Ratzinger vo svojej autobiografii, publikovanej v 90. rokoch, bola Biela sobota: „Bol som pokrstený v deň narodenia, vodou posvätenou v tento deň Paschy.” Keď sa Benedikt XVI. počas Svetového stretnutia rodín v Miláne v roku 2012 delil so svojimi spomienkami na detstvo, povedal, že najdôležitejším momentom pre ich rodinu bola nedeľa. Už v sobotu im otec čítaval nedeľné čítania a v tejto radostnej a duchovnej atmosfére prežívala celá rodina deň Pánov. Ako povedal, vzájomná láska, ktorú prežívali v rodine, im dávala radosť aj z jednoduchých vecí, a tak sa dokázali podržať aj v ťažších chvíľach: „Toto sa mi zdá veľmi dôležité, aby nám aj malé veci prinášali radosť. Takto v tomto prostredí dôvery, radosti a lásky, sme boli šťastní. Myslím si, že v nebi by to malo byť podobne ako to bolo v rokoch mojej mladosti. V tomto zmysle dúfam, že idem domov kráčajúc smerom k druhej strane sveta.“

Už druhýkrát dnes Benedikt XVI. oslavuje svoje narodeniny ako emeritný pápež v kruhu svojej malej „rodiny“– zloženej z tajomníka Mons. Georga Gänsweina, štyroch laických sestier „Memores Domini“, ktoré sa už roky starajú o jeho domácnosť, sekretárky sr. Birgit a jeho brata Georga Ratzingera –, ktorá žije v bývalom kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách. Emeritný pápež Benedikt XVI. sa – tak ako vopred oznámil – utiahol po svojej abdikácii do ústrania. Od 2. mája 2013, keď sa po dvoch mesiacoch strávených v Castel Gandolfe presťahoval do svojej novej rezidencie, sa na verejnosti objavil dvakrát: 5. júla 2013 pri príležitosti inaugurácie novej sochy sv. Michala vo Vatikánskych záhradách a 22. februára tohto roku, keď sa na pozvanie pápeža Františka zúčastnil na konzistóriu pre kreovanie nových kardinálov.

Myslime na Benedikta v modlitbách.

   

Krížová cesta so svätým Jánom Pavlom II. Veľkým

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Aj takouto formou môžeš uvažovať nad utrpením Pána Ježiša a svätého Jána Pavla Veľkého. Klikni sem.
   

Štyridsiate deviate zamyslenie - 21. apríla - Veľkonočný pondelok

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Krst, ktorým sme Božími deťmi, a Eucharistia, ktorá nás zjednocuje s Kristom, sa musia premietnuť do života. Uživotniť v postojoch, správaní, gestách a životných voľbách. Milosť obsiahnutá vo veľkonočných sviatostiach predstavuje nesmierny potenciál osobnej bytostnej obnovy aj obnovy života rodín a spoločenských vzťahov. Ale všetko prechádza ľudským srdcom: ak sa otvorím pre dotyk milosti vzkrieseného Krista  a ak mu dovolím zmeniť nejakú moju nedobrú vlastnosť, škodlivú pre mňa i pre druhých - vtedy umožňujem Kristovmu víťazstvu zakoreniť sa v mojom živote so stále blahodarnejším ovocím. Toto je moc milosti. Bez nej nezmôžeme nič.

(Raduj sa nebies Kráľovná, 1. 4. 2013)

 Klikni sem

 

 

 

Čítaj viac: Štyridsiate deviate zamyslenie - 21. apríla - Veľkonočný pondelok

   

Navarro-Valls: Ján Pavol II. ukázal, ako komunikovať Boha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Joaquin Navarro-Valls, ktorý bol vyše 20 rokov po boku pápeža Jána Pavla II. ako vtedajší riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice, sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas zamýšľa nad dedičstvom komunikácie, ktoré nám pápež Wojtyla zanechal:

„Spomínam si na naše prvé stretnutie, poznačené intuíciou novej kapitoly v histórii pápežstva. V Jánovi Pavlovi II., tak mladom ako pápežovi, s tou výraznosťou, s tou otvorenosťou, s tou radosťou, s tým ústretovým prístupom, ktorý mal, som skutočne videl novú kapitolu v histórii pápežstva. Dnes, s odstupom času, je to potvrdené a umocnené celou jednou generáciou. Stal sa vzťažným bodom, na ktorý sa možno odvolávať, a to nielen pre dejiny Cirkvi, ale pre históriu ľudstva na všetkých úrovniach, od intelektuálov až po obyčajných ľudí na ulici.“

Bol počas vašej dlhej služby v blízkosti Jána Pavla II. nejaký moment, keď vám prišla na um myšlienka, že tento človek je nielen veľkým pápežom, ale že je to svätec?

„Tento moment sa dostavil veľmi skoro. Už od prvých dní, keď som bol v jeho blízkosti a pracoval som s ním a keď som ho vídaval jednoducho sa modliť. V týchto chvíľach som si bol istý, že tento človek je svätý, má dôverný vzťah s Bohom, ktorý je tak zrejmý, že to zodpovedá charakteristike svätosti podľa kritérií Katolíckej cirkvi.“

Ján Pavol II. bol zo svojej prirodzenosti mimoriadnym komunikátorom. Môžeme podľa vás aj v tejto jeho charizme nájsť prvky svätosti?

Čítaj viac: Navarro-Valls: Ján Pavol II. ukázal, ako komunikovať Boha

   

2. apríl 2005, 21,37 hod., kardinál Sandri, kardinál Dziwisz, pápež František

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Spomína kardinál Sandri, ktorý oznámil smrť Jána Pavla II.

V stredu 2. apríla uplynie deväť rokov odvtedy, ako si Pán povolal do večnosti pápeža Jána Pavla II. po rokoch hrdinského znášania utrpenia. Veriacim, ktorí vtedy premenili Námestie sv. Petra na obrovské večeradlo modlitby, správu vo večerných hodinách oznámil substitút Štátneho sekretariátu, kardinál Leonardo Sandri: „Drahí bratia a sestry, o 21:37 sa náš milovaný Svätý Otec Ján Pavol II. odobral do Otcovho domu. Modlime sa za neho.”

Kardinál Sandri, ktorý v súčasnosti stojí na čele Kongregácie pre východné cirkvi, si na udalosť spomína takto:

„Bola to obrovská emócia. Teraz vo svetle nadchádzajúcej kanonizácie je pre mňa toto oznámenie svätcovho prechodu z pozemského života do domu Otcovho emóciou dvojnásobnou. Cítim sa nehodným a ďaleko od toho byť v tej chvíli nástrojom tomu, ktorý bol ozajstným evanjelizátorom, mužom pokoja, človekom hlbokého vnútorného života, ktorý tvoril základ pre celú jeho činnosť, človeka, ktorý celú svoju službu prežíval s veľkým odriekaním a veľkou chudobou.“

Argentínsky kardinál ako niekdajší spolupracovník Jána Pavla II. v Rímskej kúrii takto zhŕňa svoju osobnú skúsenosť:

„Mám veľké množstvo spomienok. Predovšetkým som mal možnosť vidieť, ako Boh obdaril Karola Wojtyłu mimoriadne bohatou ľudskosťou. Všetka tá svätosť, ktorú sme potom videli počas jeho života ako kňaza, biskupa a pápeža, spočívala na ľudskej osobe, ktorá prešla toľkými utrpeniami: prenasledovanie, matkina smrť keď bol dieťaťom, prekážky zo strany režimu, keď bol nútený žiť v nepriateľsky zameranom prostredí, toto všetko prežil človek, mimoriadny pre svoju sympatiu, fyzický zjav, veľkú kultúrnu hĺbku a bohatstvo vďaka absolvovaným štúdiám, a to aj vo filozofii a osobitne vo fenomenológii... Ďalej pre jeho mimoriadnu znalosť ľudí, schopnosť nadväzovať kontakty, ovládanie jazykov, poznanie sveta ešte z čias, keď bol biskupom v Poľsku... A táto ľudskosť bola pozdvihnutá Bohom cez život tvrdých zápasov, cez život utrpenia, obety, tiež život odriekania. Toto som mal možnosť obdivovať aj v posledný deň jeho života, keď ležal na smrteľnej posteli. Bol to prejav totálneho sebazrieknutia, aj z materiálneho hľadiska: nebolo tam nijakého luxusu, ktorý by ho obklopoval. Túto ľudskosť Boh korunoval darmi Ducha Svätého, a teda všetkým tým - počnúc vierou, nádejou a láskou – čo z bežného človeka, takého ako všetci, robí svätca.“

Čítaj viac: 2. apríl 2005, 21,37 hod., kardinál Sandri, kardinál Dziwisz, pápež František

   

Marinko Šakota, jeho prednáška vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Svätorečenie - Vo Vatikáne predstavili prípravu kanonizačnej slávnosti

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Vo Vatikáne predstavili prípravu kanonizačnej slávnosti

Vatikán 31. marca 2014 - Dnes dopoludnia v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili prípravu na kanonizačnú slávnosť blahoslaveného Jána XXIII. a Jána Pavla II., ktorá sa uskutoční 27. apríla 2014. Sobotná modlitbová vigília v jedenástich kostoloch v centre Ríma, ktorá bude predchádzať svätorečeniu v Nedeľu Božieho milosrdenstva, a stretnutie mladých s postulátormi káuz blahoslavených pápežov (Mons. Slavomírom Oderom a P. Giovangiuseppem Califanom OFM) v utorok 22. apríla o 20.30 v rímskej Bazilike sv. Jána v Lateráne. Toto sú dve hlavné podujatia, ktoré budú blízkou prípravou na „veľkú slávnosť viery”, ako povedal hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi v úvode tlačovej konferencie.

Následne kardinál vikár Agostino Vallini poukázal na to, v čom spočíva veľkosť tohto podujatia: „Je to v podstate duchovné posolstvo, pretože je to sviatok svätosti. Vzťah, ktorý mali Ján XXIII. a Ján Pavol II. s Cirkvou Ríma, ktorej boli biskupmi, je vzťah veľmi blízky, hovorí o štýle, akým vykonávali túto svoju službu, o blízkosti, o prijatí a starostlivosti o ľudí, o človeka ako takého.“ Kardinál Vallini povzbudil k intenzívnemu prežívaniu týchto dní pred kanonizačnou slávnosťou slovami: „Kanonizácie sú Božou milosťou, ktorú nám preukazuje Pán predstavujúc nám ako vzory kresťanského života týchto dvoch mužov viery. Snažme sa teda prejsť touto cestou ako cestou k zintenzívneniu spirituality. Toto je spôsob, akým by sme sa mali pripraviť na toto podujatie.“

Mons. Giulio Dellavite, generálny sekretár Bergamskej diecézy, ktorá darovala Cirkvi pápeža Roncalliho, odvolajúc sa na odkaz všeobecne známej dobroty pápeža Jána XXIII. uviedol: „Diecéza Bergamo sa pripravuje na svätorečenie ako na okamih milosti, aby mal ako taký dôsledky v bežnom živote, aby sa každý cítil byť povzbudený k charite a solidarite vo svojom vlastnom životnom štýle, cez malé gestá v kontexte, ktorý je stále zložitejší.“ Vychádzajúc z Posolstva pápeža Františka k Pôstnemu obdobiu miestna cirkev realizovala charitatívne iniciatívy na Haiti, v Albánsku a v samotnom Bergame. „Okrem toho 900 kňazov Bergama darovalo svoj jeden plat na fond pre ľudí v ťažkej situácii na poli práce“ – uviedol Mons. Giulio Dellavite.

Don Walter Insero z Kancelárie pre spoločenskú komunikáciu vikariátu Ríma predstavil novinárom na dnešnej konferencii iniciatívy, ktoré pomôžu veriacim, najmä mladým, hlbšie sa oboznámiť so svedectvom dvoch budúcich svätých: Medzi nimi nový portál www.2papisanti.org, konto na Twitteri, Faceboooku, aplikáciu „Santo Subito“ a ďalšie.

Páter Lombardi potom v odpovedi na otázky novinárov uviedol, že zo strany Vatikánu nie sú k dispozícii žiadne odhady počtu veriacich, ktorí sa zúčastnia na kanonizácii, ale pozvaní sú všetci. Pripomenul, že pre vstup na Námestie sv. Petra a ulicu Via della Conciliazione nie sú potrebné lístky. Ako dodal, pred samotnou slávnosťou v nedeľu 27. apríla sa bude zhromaždenie modliť korunku Božieho milosrdenstva a budú sa tiež čítať texty oboch pápežov. Koncelebrantov bude okolo tisíc, medzi nimi kardináli, biskupi, najmenej 700 kňazov bude podávať sväté prijímanie. Páter Lombardi potom reagoval na možnú prítomnosť emeritného pápeža Benedikta XVI.: „Je zrejmé, že existuje isté očakávanie. Možno považovať za normálne, že bude pozvaný, ale chýba ešte takmer mesiac. Uvidíme potom, ako sa bude cítiť, či bude chcieť byť prítomný na takom náročnom podujatí. Teda je tu otvorená možnosť, avšak žiadna istota a nijaký záväzok vzhľadom na taký veľký časový odstup.“ Gobelíny, zobrazujúce nových svätých, ako dodal riaditeľ Tlačového strediska, budú tie, ktoré boli použité pre blahorečenie. Aj relikviár Jána Pavla II. bude ten istý ako bol na beatifikácii a podobný bude vyrobený pre Jána XXIII. Na slávnosti sa zúčastnia dve osoby, ktoré boli zázračne uzdravené na príhovor Karola Wojtylu. Po svätej omši bude možnosť uctiť si hroby dvoch nových svätcov. Na druhý deň, v pondelok 28. apríla bude na Námestí sv. Petra kardinál Angelo Comastri sláviť omšu vďakyvzdania za svätorečenie.

   

Mládežnícka sv. omša v marci

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

 

Tu si môžeš vypočuť Pavlovo svedectvo:

Klikni sem.

PS: Čo si robil večer 28.3. ty? Nudil si sa doma alebo presedel pred počítačom, prípadne s kamarátmi viedol bezduché debaty? Ak chceš zažiť iný piatok v príjemnej atmosfére, obohatiť i duchovnú stránku svojho života, budúci mesiac čakáme i Teba s tvojimi priateľmi.

V piatok sme sa stretli uz po tretíkrát. Bolo to naše prvé stretnutie v pôste. Preto sa pôst stal aj akýmsi leit-motívom aktivít, ktoré nás čakali. Svätá omša bola už tradične veľmi pekným spoločenstvom. Prišiel medzi nás aj hosť so svojím svedectvom - Pavol z Oravy. Jeho svedectvo bolo mocnou výpoveďou, aká sila drieme v človeku, keď žije svoj život s Bohom. On i jeho brat stretli na svojej ceste rakovinu - je ich krížom i paradoxne... požehnaním. Málokto by dokázal chváliť Boha za takýto ťažký kríž tak, ako to robia oni doma. Pavol sa z rakoviny zázračne vyliečil, jeho brat zatiaľ nie. "Brat mi umiera na posteli a my vedľa neho hráme na gitare a spievame chvály..." Šialenstvo - ľudsky, obrovská oddanosť, požehnanie a dôvera v Božiu Prozreteľnosť - vo viere. Toto sa nedá pochopiť rozumom, dá sa to pochopiť len na kolenách s Bohom... Tento príbeh bol pre mnohých z nás ako z inej planéty a zabúdali sme miestami zatvoriť ústa. Posilnení zo svätej omše sme prišli na faru. Nasledovalo bližšie zoznámenie sa partie, ktorá sa začala na fare počas doterajších stretnutí formovať. Vytiahli sme si každý meno toho, za koho sa budeme v nasledujúcom období modliť. Po ďalších aktivitách a diskusii sme vytvorili skupinky. Rozdelili sme si zastavenia krížovej cesty a spoločne sme vytvorili našu vlastnú krížovú cestu, v ktorej sme prednášali svoje potreby a modlitby Bohu. Túto krížovú cestu sme sa potom v sprievode so sviečkami a fakľami uprostred nočného Višňového, každý sám so sebou a vlastnými myšlienkami, spoločne pomodlili. Vďaka za ďalší pekný spoločne strávený piatok!

-o-

"... Len s láskou, len s veľkou láskou, je možné niesť tento kríž. Svet nikdy nedokáže chápať cenu Lásky obetovanej..."

Tretí mládežnícky večer bol opäť niečím výnimočný. Začali sme svätou omšou pri svetle sviečok, mládežníckych piesňach, ktoré nás ešte hlbšie vtiahli do pôstneho obdobia. Svoje svedectvo nám povedal 20-ročný Pavol, ktorý vyrastal v kresťanskej veriacej rodine. Odmalička chodil každú nedeľu do kostola, doma sa spolu modlievali, no bral to ako povinnosť... V deň svojich 16. narodenín a zároveň menín sa dozvedel nemilú správu o svojom zdravotnom stave. Rakovina. Pýtal sa sám seba: „Prečo práve ja?“ Hoci on sám o uzdravenie veľa neprosil, vďaka modlitbám iných sa Pavol z tejto choroby dostal. Po čase začal skutočne Boha poznávať, budovať si s ním vzťah a ako sám povedal, zamiloval sa do Pána Boha. No do rodiny prišiel ďalší kríž. Pavlovmu bratovi diagnostikovali nádor na mozgu. Hoci jeho zdravotný stav je zložitý, rodina neprestáva vzdávať vďaky Bohu za Jeho dobrotu a lásku. ...Môj brat leží na smrteľnej posteli a naša rodina každý deň sedí pri ňom, modlíme sa aspoň pol hodinku, piesňami a hraním na gitaru chválime Boha za to, aký je dobrý... Príde vám to čudné, možno neprirodzené chváliť Boha v takejto situácii? Ľudsky určite áno, no pochopiť to môžeme iba vo viere...

Po svätej omši sme sa stretli na fare. Na začiatku sme pomocou klbka vytvárali pavučinu a dozvedeli sme sa aspoň čo to nové o tom druhom. Pri čaji a občerstvení sme s pánom dekanom rozprávali o pôste. Nosnou myšlienkou boli slová Svätého Písma (Mt 6, 1-6. 16-18), ako mám ja prežívať pôst a čo môžem ja vylepšiť vo svojom živote... Následne sme si ťahali papieriky, na ktorých boli napísané mená všetkých nás. Dali sme si predsavzatie, že sa počas pôstu za konkrétneho človeka pomodlíme, prípadne sa niečoho zriekneme (deň bez sladkostí, bez facebooku, TV...), alebo pôjdeme na svätú omšu a budeme to všetko obetovať za neho. A to stále nie je všetko. „Piekli sme“ i biblický koláč, keď sme pomocou súradníc hľadali vo Svätom Písme konkrétne prísady. Najrýchlejšia skupinka so správne nájdenými prísadami získala odmenu. Bohatý program pokračoval. Rozdelili sme sa do dvojíc, vytvorili vlastné zastavenia krížovej cesty a dali kúsok zo seba. Jednoduché, úprimné zamyslenia, ale naše a o nás. Kráčajúc so sviečkami v rukách sme sa pomodlili vlastnú krížovú cestu na Hájiku, a tak zavŕšili náš mládežnícky večer. Ďakujeme všetkým, ktorí nám ho pripravili. Vďaka Tebe, Božko!

-u-

Čítaj viac: Mládežnícka sv. omša v marci

   

Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Piatok 21. marca

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Šiesta detská sv. omša

Chudobná cesta - cesta chudoby

Bl. Edmunda Bojanovského

 

Máme dnes piatok po druhej pôstnej nedeli. Pôstny čas sa snažíme využívať čo najlepšie. Prichádzame na naše detské sv. omše a spoznávame neobyčajne dobrých ľudí. Títo ľudia nemali na tejto zemi vôbec nič, ale zhromažďovali si poklady v nebi. My sa snažíme inšpirovať ich príkladom a byť im aspoň trochu podobní.

KŇAZ:

Aká je to cesta?

DETI:

Cesta chudoby, chudobná cesta.

KŇAZ:

Kam vedie táto cesta?

DETI:

K Bohu.

KŇAZ:

Čítaj viac: Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského

   

Zázračné schody sv. Jozefa

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Klikni sem.

   

2 % (3%) pre AMARENA - VIŠŇA

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní pre Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA. Potrebné údaje:

Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA

adresa: Višňové 70, 013 23 Višňové

právna forma: občianske združenie

IČO: 37976010

Tlačivá sú v kostoloch vzadu za lavicami, môžete si ich stiahnuť aj tu:

Potvrdenie

Vyhlásenie

Postup krokov, ako to urobiť

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC...

   

Sv. Jozef - vzor pre našich otcov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Od septembra 2013 si v stredu (deň sv. Jozefa), ak je liturgicky voľný deň, preberáme vznešenú postavu viery – sv. Jozefa. On je skutočným vzorom pre našich otcov! Žiadate, aby som hlavné myšlienky dal aj na našu stránku. Postupne to všetko doplním. Teraz vám ponúkam myšlienky z 12. februára:

Ako sa konkrétne prejavuje otcovstvo sv. Jozefa?

Santa Fe (Nové Mexiko)

Santa Fe (originálny názov: La Villa Real de la Santa Fé de San Francisco de Asís, v preklade: Kráľovské mesto svätej viery svätého Františka z Assisi) je hlavné mesto Nového Mexika v Spojených štátoch amerických. Mesto je centrom rímskokatolíckej arcidiecézy Santa Fe - medzi význačné stavby patrí katedrála svätého Františka.

Každý rok priťahuje záhada v meste približne 250 tisíc návštevníkov do kaplnky Loretto v Santa Fe v štáte Nové Mexiko. Predmetom záujmu návštevníkov je tajomné schodisko, ktorého vznik je považovaný za zázrak.

Čítaj viac: Sv. Jozef - vzor pre našich otcov

   

Pramienok - krásny príbeh o Wyšnovém

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Podarí sa richtárovi wyšnovskému zachrániť prvorodenú vnučku? Podarí sa Jánovi Zápoľovi zničiť bandu lúpežných rytierov, ktorí rabujú dediny v jeho panstve? Dokážu ľudia vo Wyšnovém postaviť kostol, hoci nedostali žiadne úľavy od hradného pána Zápoľu? Nájde Ján Zaffiri cestu k srdcu krásnej Magdalénky? Aký dopad budú mať na ľudí dva neúrodné roky 1771 a 1772?

Odpovede na tieto i na mnohé ďalšie otázky sa dozviete v príbehu Pramienok. Napísal ho pán Pavol Dubovec, farník farnosti Višňové pochádzajúci z Turia pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Višňové. Je to veľmi zaujímavé čítanie, od ktorého sa neodtrhnete, lebo vás stále drží v túžbe poznať, čo bude ďalej. Knihu v mäkej väzbe je možné kúpiť za 3,50 Eur; v tvrdej väzbe za 5 Eur na adrese Amarena - Višňa, Hlavná 70, 013 23 Višňové.

 

Čítaj viac: Pramienok - krásny príbeh o Wyšnovém

   

Sv. Otec 20. apríla

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Urbi et orbi: Pápež František vyprosoval pokoj celému svetu

Vatikán 20. apríla 2014 - Na Námestí sv. Petra bohato vyzdobenom kvetmi začal Svätý Otec slávenie Eucharistie Veľkončnej nedele obradom pokropenia vodou posvätenou počas vigílie. Slávnostným prednesom po latinsky a grécky zaznel úryvok z Evanjelia podľa Jána o tom, ako sa apoštoli Peter a Ján vidiac prázdny hrob presvedčili o Ježišovom vzkriesní. Účastníci bohoslužby, ktorí zaplnili priestor od baziliky až po ulicu Via della Conciliazione, sa potom započúvali do liturgického byzantského spevu Stichiry Paschy, ktorý je vo východnom obrade súčasťou Veľkonočnej utierne. Po Kréde nasledovali spoločné modlitby v jazykoch hindi, po francúzsky, čínsky, nemecky a kórejsky. Po skončení svätej omše pápež František nasadol do bieleho džípu, aby pozdravil veriacich na námestí. Potom sa presunul na loggiu Vatikánskej baziliky, odkiaľ predniesol veľkonočné posolstvo Mestu a svetu. Prinášame ho v plnom znení:

Posolstvo Svätého Otca Urbi et orbi

«Christus surrexit, venite et videte!» (Kristus vstal z mŕtvych, poďte a pozrite!)

Čítaj viac: Sv. Otec 20. apríla

   

Tweet pápeža Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Tweet Svätého Otca: Nie je ľahké nasledovať Ježiša na kríž

Nasledovať Ježiša zblízka nie je ľahké, pretože cesta, ktorú si volí, je cesta kríža. (Tweet pápeža Františka 18. apríla 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Každé stretnutie s Ježišom nás mení

"Každé stretnutie s Ježišom mení náš život." (Tweet pápeža Františka z 15. apríla 2014)

Čítaj viac: Tweet pápeža Františka

   

Radosť evanjelia

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

EVANGELII GAUDIUM  - RADOSŤ EVANJELIA

Ponúkam vám zaujimavé myšlienky exhortácie Sv. Otca, ktoré pripravila česká sekcia vatikánskeho rozhlasu:

1. Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost. V této exhortaci se obracím k věřícím křesťanům, abych je vyzval k nové etapě evangelizace vyznačující se touto radostí a ukázal putující církvi cesty příštích let.

I. Radost, která se obnovuje a sděluje

2. Velké riziko nynějšího světa s jeho rozmanitou a dotěrnou konzumní nabídkou je individualistický smutek, který prýští ze zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného dychtění po povrchních rozkoších a z izolovaného vědomí. Když se vnitřní život uzavře do vlastních zájmů, není už prostor pro druhé, nemohou už vstoupit chudí, nenaslouchá se Božímu hlasu, nezakouší se již radost z Jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra. I věřící jsou ohrožováni tímto jistým a trvalým rizikem. Mnozí do něj upadají a stávají se rozmrzelými a nespokojenými lidmi bez života. Toto není volba důstojného a plného života, toto není touha po Bohu, toto není život v Duchu, který pramení ze srdce vzkříšeného Krista.

3. Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se jej toto pozvání netýká, protože „nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán“[1]. Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už jeho na příchod čekal s otevřenou náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil svoji smlouvu s Tebou. Potřebuji Tě. Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi mne opět do své vykupitelské náruče“. Tolik dobrého se nám dostává, když se k Němu vracíme poté, co jsme bloudili! Znovu naléhám: Bůh nikdy neochabuje v odpouštění, jsme to my, kdo ochabujeme v žádosti o odpuštění. Ten kdo nás vyzval odpustit „sedmdesát sedmkrát“ (Mt 18,22), nám dává příklad. On odpouští sedmdesát sedmkrát. Vrací se, aby nás znovu a znovu bral na svá ramena. Nikdo nám nebude moci odejmout důstojnost, kterou nám uděluje tato nekonečná a nezlomná láska. S jemnocitem, který neklame a vždycky umí vrátit radost, umožní nám pozvednout hlavu a začít znovu. Neutíkejme před Ježíšovým vzkříšením, nikdy se nevzdávejme, ať se děje, co se děje. Nic nás nemůže hnát kupředu více než Jeho život!

Čítaj viac: Radosť evanjelia

   

Svätý, svätý, svätý, na tú chvíľu čaká svet ...

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

SANTO, SANTO, SANTO!

NA TÚTO CHVÍĽU ČAKAL SVET.

SANTO, SANTO, SANTO!

MILOVANÝ PÁPEŽ NÁŠ.

TO ČO V ŇOM

BOLO PRE NÁS SVÄTÉ,

JEHO HLAS, DOBROTA, JEHO MYŠLIENKY.

TO, ČO V ŇOM,

HOCI NEPOCHOPITEĽNÉ,

NA OLTÁROCH ZAČNE ŽIŤ!

SANTO, SANTO, SANTO,

BOŽÍ PÚTNIK ŤAŽKÝCH ČASOV.

SANTO, SANTO, SANTO,

OBYČANÝ ČLOVEK - JEDEN Z NÁS.

TO ČO V ŇOM

BOLO PRE NÁS SVÄTÉ,

JEHO HLAS, DOBROTA, JEHO MYŠLIENKY.

TO, ČO V ŇOM,

HOCI NEPOCHOPITEĽNÉ,

BOH SÁM PRIJAL DNES.

TO, ČO V ŇOM, PLODY TEJTO ZEME,

KTORÝ BUDE TRVAŤ PONAD ČAS,

PONAD ČAS.

TO ČO V ŇOM, SRDCE NAŠICH SŔDC.

TO, ČO V ŇOM: - NÁŠ PÁN.

 

   

Viac článkov...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL