Neprehliadnite

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v stredu 13. augusta o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Púť mužov 2014

V nedeľu 7. septembra 2014 bude vo Višňovom Púť mužov. Pripravujeme opäť zaujímavý program. Naplánujte si čas tak, aby ste v prvú septembrovú nedeľu mohli prísť na Púť mužov.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2014 bude 28. a 29. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 11. mája 2014. Piata púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 7. septembra 2014.

 

Ako ja milujem Ježiša? Veľkú lásku Márie Magdalény a sv. Jána Ježiš odmenil vo veľkonočné ráno. Mladý umelec namaľoval obraz Ježiša a G. Doré ho mal ohodnotiť. Ten sa neponáhľal s hodnotením, ale v závere povedal: „Nemiluješ ho, keby si ho miloval, namaľoval by si ho lepšie.“ Prajem Vám všetkým, aby ste si boli s Ježišom sympatickí, aby Vám láska k Ježišovi prinášala také dary ako Márii Magdaléne.

Jozef Bagin, kňaz

   

Púť mužov 2014 - predbežne

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Svätý Otec 27. júla

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Apel pápeža Františka proti násiliu na Blízkom východe, Iraku a Ukrajine: Je na čase prestať! Zastavte sa, prosím!

Vatikán 27. júla 2014 - Počas dnešného nedeľného stretnutia s veriacimi pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul zajtrajšie 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny a opakovane vyzval k ukončeniu násilia na Blízkom východe, v Iraku a na Ukrajine. V príhovore pre modlitbou dal návod, ako možno nájsť poklad, ktorým je Božie kráľovstvo.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň,

krátke podobenstvá, ktoré nám predstavuje dnešná liturgia, sú záverom kapitoly Matúšovho evanjelia, venovanej podobenstvám o Božom kráľovstve (13,44-52). Medzi nimi sú dve malé majstrovské diela: podobenstvo o poklade ukrytom v poli a o vzácnej perle. Hovoria nám, že objavenie Božieho kráľovstva sa môže udiať znenazdajky, ako u roľníka, ktorý pri oraní našiel neočakávaný poklad, alebo po dlhom hľadaní, ako u obchodníka s perlami, ktorý napokon našiel vzácnu perlu, o ktorej dlho sníval. Ale v každom prípade zostáva primárna skutočnosť, že poklad a perla sú cennejšie než všetok ostatný majetok. Preto, keď ich roľník a kupec nájdu, zrieknu sa všetkého ostatného, aby si ich mohli kúpiť. Nepotrebujú rozmýšľať, či zamýšľať sa, zvažovať. Okamžite si uvedomia neporovnateľnú hodnotu toho, čo našli a sú ochotní stratiť všetko, aby to mali.

Čítaj viac: Svätý Otec 27. júla

   

Púť dekanátu Rajec do Šaštína

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Kázání Petra Piťhy na svátek sv. Vojtěcha

Přišli jsme oslavit svátek sv. Vojtěcha. Chceme ho žádat o přímluvu u spravedlivého Boha, který nikomu nestraní a odplácí každému podle jeho skutků. Na začátku mše jsme vyznali své hříchy. Nevím, co komu přitom vystoupilo z paměti, nejspíš pár drobností z dnešního dne, nebo něco vážnějšího, co zneklidňuje lidské svědomí, a třeba vůbec nic. Znám to dobře z vlastní zkušenosti. Není lehké po celodenním spěchu ukáznit vlastní myšlenky a ztišit se. Proto se k vyznání vin ještě na chvilku vrátím.

Přicházíme žádat o přímluvu muže, kterého naši předkové odmítli, vyhnali ze země a byli připraveni ho zabít. Neměli bychom se s ním nejprve usmířit, požádat ho o odpuštění? Je to aktuální, nemůžeme to svést na dávné předky. Je tu asi něco, co trvá, když naše národní úcta k tomuto světci je tak divně rozpačitá, taková trochu bez radosti, jakoby nedostavěná a nevyzdobená. Občas jsme k němu vykročili, ale nikdy jsme nedošli. Nesli jsme s úctou jeho lebku od města k městu v roce 1947. Zahájili jsme k jeho miléniu desetiletí vpodstatě kající duchovní obrody národa v roce 1987, ale vytrvali jen nemnozí.

Přitom víme, že sv. Vojtěch je nám dán jako vzor biskupa, ale zároveň i jako vzor člena národního společenství. Připomeňme si proto alespoň některé z jeho vlastností a ctností. Vynikal vzdělaností, naše vzdělanost stále klesá. Uvažoval v celoevropských souvislostech, my jsme jak králíci skrčení ve své české jamce. Neohroženě hájil humanitní ideály křesťanství, vykupoval otroky a pranýřoval jejich prodávání. Hájil i cizoložnou ženu, které hrozila nelidská smrt. My o humanitě rádi a hojně mluvíme, ale důstojnost člověka pošlapáváme často i sami v sobě. Co hlásal, také žil. Jeho slova se nelišila od skutků. Naše řeči jsou prázdné, neboť nemají sobě odpovídající činy. Byl připraven ke smíru a spolupráci přes mnohá zklamání a dokonce přesto, že celý jeho rod podlehl genocidě. My se hádáme pomalu každý s každým, většinou o hlouposti.

Čítaj viac: Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

   

Bergogliov učiteľ o pápežovi Františkovi

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Bergogliov učiteľ o pápežovi Františkovi (CZ)

Řím. Juan Carlos Scannone, dvaaosmdesátiletý jezuita, byl jedním z učitelů papeže Františka. V roce 1957 profesor Scannone vyučoval řečtinu a literaturu v diecézním semináři Villa Devoto argentinského hlavního města, kde jedenadvacetiletý Jorge Mario Bergoglio nastoupil svou cestu ke kněžství. Scannone na něj vzpomíná jako na šikovného studenta, ačkoliv v oné době jistě nevěděl, že má před sebou budoucího spolubratra a prvního latinskoamerického papeže. Argentinský teolog a významný představitel „teologie lidu“ od poloviny dubna žije v Evropě jako host jezuitského periodika La Civiltá Cattolica. Vatikánský rozhlas se jej ptal, v čem spatřuje zvláštní přínos papeže Františka pro církev naší doby.

“Vane tu nový vzduch, nový duch, který hýbe církví. Myslím, že papež František je nástrojem Ducha svatého a že mu prostřednictvím téhož Ducha lid odpovídá. A to nejenom v Římě, ale prakticky na celém světě. Nedávno jsem navštívil Německo a viděl jsem reakce lidí, jejich zájem o to, co se týká papeže Františka…Vládne tento nový duch, který je pokračováním druhého Vatikánského koncilu, byť za nových a současných okolností, které se neshodují se situací druhé poloviny minulého století.“

Čítaj viac: Bergogliov učiteľ o pápežovi Františkovi

   

Fatimská slávnosť v júli

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Po zaujímavej Púti rodín, na ktorú prišlo veľké množstvo pútnikov, prišlo množstvo pútnikov aj na Fatimskú slávnosť. Je čas prázdnin, dovoleniek, oddychu. Pútnici si prišli oddýchnuť do tône Božej Lásky - k nohám Ježiša Krista a jeho Matky Márie. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Pán dekan nám ponúkol pohľad na Máriine slová. Slovo v dnešnej dobe akoby strácalo na svojej hodnote. Mnohí hovoria, ani by nemuseli. Mnohí by mali mlčať, ale nevedia to. Kazateľ spomenul múdrehe muža a jeho priateľa. Sokrates sa pýtal svojho priateľa, keď mu chcel niečo povedať, či to preosial cez tri sitá. Matka Božia nepotrebovala žiadne sitá, ona nemusela nič preosievať. Jej slová boli vždy premyslené, úprimné. Čo všetko jej musel v tichosti Nazareta povedať dokonalý, vznešený, múdry Boh – Ježiš. Za 30 rokov skrytého života v Nazarete Božia Múdrosť – Ježiš Kristus povedal vznešené slová svojej Matke. Zo všetkých týchto slov čerpala Mária silu aj cestou na Gogotu. Vedela, že jej Syn je Boh, ktorý vstane zmŕtvych. Človek by možno niektoré slová viac nevyslovil. Niektoré by možno, keby mohol, aj vzal späť. Mária nikdy nemusela ľutovať svoje slová. Jej slová majú čo povedať ľudstvu aj v 21. storočí. Zo Sv. Písma poznáme 7 rôznych situácii, pri ktorých Mária prehovorila. Máriino evanjelium - Magnificat. Vznešený spev pokory a poníženosti, ktorý presahuje spev Cherubínov a Serafínov. 

Pán dekan spomínal sj svetoznámeho talianskeho speváka Albana Carissiho, ktorého poznáme pod menom Al Bano. Slová jeho matky a otca obaja potvrdzovali krásnym životom praktickej viery. Siali slová, z ktorých syn čerpal.

Mária aj nám chce povedať, aby sme si pripomínali jej slová. Počúvame jej slová, počúvame slová jej Syna? Možno ich počúvame, ale ako podľa nich žijeme? Aké slová používame vo svojom slovníku? Počúvaš svojho manžela? Počúvaš svoju manželku? Počúvaš svojich rodičov?

   

Zaznelo na Púti rodín

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pani starostka Marta Brezovská privítala otca biskupa: Klikni sem.

Otec biskup Viliam sa prihovoril touto kázňou: Klikni sem.

Doc. František Trstenský, prorektor KU v Ružomberku: Klikni sem.

Mons. Ján Šmelka v zaverečnej sv. omši Púte rodín: Klikni sem.

 

Svedectvá:

Manželia Peter a Mirka Valáškovci priviedli na svet 7 detí. Na púť prišli so všetkými žijúcimi deťmi. Krížom ich rodiny je veľmi vzácna choroba – osteopetróza. Tri z ich detí majú tieto zdravotné ťažkosti, ktoré sa vyznačujú krehkosťou a lámavosťou kostí spojených so slepotou. Jedna z ich „ruží z porcelánu“, ako nazvali svoje deti, maličký Janko, už je u Pána Boha. Klikni sem.

Manželia Robert a Vicky de Hoxar z Anglicka hovorili zaujímavo o veľkej Božej láske, o Otcovej láske. Predstavili školu Otcovej Lásky. Robert nás nechal nahliadnuť aj do svojho vzťahu so svojím otcom. Otcova láska premenila naše životy, hovorí Vicky. Klikni sem.

Monika Jurčáková je od narodenia na vozíku. V apríli oslávila 40. narodeniny. Má vysokú lomivosť kostí. Bolestí prežila neúrekom. Dlho sa nedokázala zmieriť s tým, že je na vozíku. Obrovskú silu jej dáva jej silná viera. Klikni sem.

Manželia Daniel a Mária Jurčíkovci. Majú 13 detí. Spolu sa modlia, spolu v nedeľu čítajú zo Svätého Písma. Otec Daniel hovorí, aké je dôležité, že jeden druhého potrebujeme. Ich odkaz: Modlitba ťa neoberá o čas, modlitba ťa oberá o problémy. Klikni sem.

MUDr. Oľga Čechová hovorila o náhlom odchode syna. O tom ako to prežívali s manželom. Lekári navrhli darovanie orgánov po jeho smrti. Hovorila ako žena viery, ktorá všetko trápenie zvládala vo viere. Klikni sem.

   

Púť rodín 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V dňoch 28. – 29. júna 2014 sa vo Višňovom stretli ctitelia Matky Božej. Keďže je Rok Sedembolestnej Panny Márie, aj tohtoročná téma Púte rodín – Mária, Matka bolestná – sa uberala týmto smerom. Počasie bolo naozaj vymodlené, Pán požehnal tieto dni na oslavu svojho mena. Do programu boli vtkané postupne všetky tajomstvá ruženca, začali sme v sobotu o 15,00 ružencom Božieho milosrdenstva. Aby pútnici mohli plnohodnotne prežívať tajomstvá viery, s vďakou pristupovali k sviatosti zmierenia, túžili očistiť svoje duše, kňazi spovedali celé dva dni. Pútnikov prišlo viac ako 4000. Počas celej púte bola v chráme vystavená relikvia krvi svätého Jána Pavla II. Tento svätec, pápež rodiny, je v našej farnosti veľmi obľúbený, mnohí sa k nemu utiekajú so svojimi prosbami a ťažkosťami a naozaj nám pomáha, oroduje za nás v nebi. O 17,00 nás svojím svedectvom prišli povzbudiť manželia Peter a Mirka Valáškovci aj so svojimi deťmi. Krížom ich rodiny je veľmi vzácna choroba – osteopetróza. Tri z ich 6 detí majú tieto zdravotné ťažkosti, ktoré sa vyznačujú krehkosťou a lámavosťou kostí spojených so slepotou. Jedna z ich „ruží z porcelánu“, ako nazvali svoje deti, maličký Janko, už je u Pána Boha. Porozprávali nám, ako fungujú doma, predviedli nám aj svoje krátke scénky a piesne. Mamina, ktorá vyštudovala tvorivú dramatiku, sa deťom v tejto oblasti venuje, je im spolu stále veselo. Nezaostával ani ocko, ktorý deti sprevádzal hrou na gitare. Títo manželia nám ukázali, ako vnímať Boží plán. Nie to, čo chceme my, je to najlepšie, pretože ani netušíme, aký skvelý život nám môže On pripraviť. Nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval náš vzácny hosť – nitriansky otec biskup Viliam Judák. Povzbudil pútnikov, že aj v dnešných ťažkých časoch, keď je rodina a manželstvo v kríze, musíme dokázať pevne stáť na základoch viery a lásky. Obeta matky a otca dáva rodine zmysel. Za naše rodiny sme prosili v Eucharistickej adorácii, meditovali sme nad myšlienkami svätého otca Františka a svätého Jána Pavla II., ako vzor našim rodinám má byť svätá rodina – Jozef, Mária a Ježiš.

Čítaj viac: Púť rodín 2014

   

EU a USA hlasovali v OSN proti rezolúcii za prirodzenú rodinu

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Ženeva. 25. června schválila Rada OSN pro lidská práva rezoluci na podporu rodiny chápané jako „přirozená a základní jednotka společnosti“. Text rezoluce byl schválen 26 hlasy, proti bylo 14 hlasů a 6 se hlasování zdrželo. „Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu“ praví se v rezoluci, která tak jen cituje Všeobecnou deklaraci lidských práv (čl.16,3). Radu OSN pro lidská práva tvoří 47 států. Zaráží fakt, že zmíněnou rezoluci schválili africké a arabské státy, Rusko, Čína a Venezuela. Naopak proti hlasovali s výjimkou Bosny-Hercegoviny a Makedonie všechny evropské státy, tedy i Česká republika, dále USA, z asijských zemí byli proti Korea a Japonsko a z Latinské Ameriky Chile. Pět dalších Latinsko-amerických států se spolu s Makedonií hlasování zdrželo. Co znamená toto rozdělení? Odpovídá profesor obojího práva Carlo Cardia z University Roma Tre:

„Tato rezoluce je v dokonalé shodě s prohlášením Všeobecné deklarace práv člověka z roku 1948, která byla přijata na obranu rodiny před totalitními státy a totalitarismem a je přejata také Evropskou úmluvou o lidských, sociálních a občanských právech z roku 1966 a všemi mezinárodními deklaracemi. To stojí za zamyšlení, protože Evropa, která je kolébkou lidských práv, nyní hlasovala proti lidským právům formulovaným nejslavnější deklarací světových dějin.“

Čítaj viac: EU a USA hlasovali v OSN proti rezolúcii za prirodzenú rodinu

   

Vysvetlenie pána prorektora Katolíckej univerzity

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Prečo chce Katolícka univerzita kúpiť nové autá?

V médiách sa včera, vo štvrtok 3. júla 2014 objavila podozrievavá správa o tom, že Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) chce nakúpiť nové drahé autá. Je bez pochybnosti, že zdroje treba na univerzite míňať veľmi racionálne a efektívne. Tiež je samozrejmé, že auto má slúžiť na dopravu a nie na luxus či reprezentáciu. Súčasné vedenie KU v tejto súvislosti vyhlasuje, že vyššie uvedené princípy sa na KU rešpektujú a ctia. Na druhej strane však treba tento nákup vysvetliť, aby nevznikol u niekoho dojem, že autá sa idú na KU nakúpiť z rozmaru alebo neracionálne. V skutočnosti KU ide autá vymeniť. Staršie a opotrebované chce predať, a kúpiť nové, s plánom bezporuchovej prevádzky a nižších nákladov.

V roku 2008 predchádzajúce vedenie Katolíckej univerzity (KU) zakúpilo pre potreby rektorátu nové Audi A6 Quattro v hodnote cca. 48 000 EUR. Súčasné vedenie univerzity sa však rozhodlo ísť inou cestou. Usúdilo, že takto luxusné auto nepotrebuje a jeho prevádzka a servisné náklady sú pre univerzitu neúnosné. Preto chce terajšie vozidlo odpredať cez aukciu za čo najvyššiu cenu a zakúpiť nové v strednej triede.

Druhé vozidlo bude určené pre potreby Fakulty zdravotníctva KU, pretože doterajšie vozidlo VW Passat s rokom výroby 2008 už potrebuje výrazné servisné zásahy. Auto už viackrát zostalo na ceste nepojazdné, naposledy v Maďarsku v máji tohto roku. V obidvoch prípadoch sa autá nekupujú z rozmaru, ale ide o nutné výmeny vozidiel, ktoré sú opotrebované a vyžadujú vysoké servisné náklady. Za rok 2013 boli prevádzkové náklady a servis obidvoch aut 5 500 EUR. Len za prvý polrok tohto roku to už bolo 4 800 EUR.

Keďže KU je verejnou vysokou školou v zmysle zákona zverejnila výzvu o kúpe dvoch nových vozidiel, od čoho si sľubuje úspory v prevádzke. Nepôjde o žiadne vozidlá luxusnej značkovej triedy, ale o autá strednej triedy. Vedenie KU predpokladá, že vďaka konkurencii sa v elektronickej aukcii napokon dosiahne výrazne nižšia cena, ako sú katalógové ceny a ako museli byť oznámené vo vestníku verejného obstarávania. O konečných cenách nových áut bude po nákupe informovaný Akademický senát KU ako najvyšší orgán akademickej samosprávy.

doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy KU

   

Svätý Otec František píše rodinám

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

PÁPEŽ FRANTIŠEK PÍŠE LIST RODINÁM

Pápež František v ňom prosí rodiny o modlitbu za biskupskú synodu, ktorá sa uskutoční v jeseni 2014. List napísal 2. februára 2014 na sviatok Obetovania Pána, ktorý sa viaže na udalosť zo života Svätej rodiny, kedy Mária s Jozefom prinášajú Ježiša do chrámu a stretávajú sa so Simeonom a Annou.

Drahé rodiny, prichádzam na prah vášho domu, aby som vám povedal o podujatí, ktoré, ako je už známe, sa bude konať v mesiaci októbri 2014 vo Vatikáne. Ide o mimoriadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, zvolané kvôli prediskutovaniu témy „Pastoračné výzvy týkajúce sa rodiny v kontexte evanjelizácie“. Dnes je totiž Cirkev povolaná hlásať evanjelium aj tým, že sa postaví k novým naliehavým pastoračným potrebám, ktoré sa týkajú rodiny.

Táto dôležitá udalosť sa týka celého Božieho ľudu, biskupov, kňazov, zasvätených osôb a laikov z miestnych cirkví na celom svete, ktoré sa aktívne podieľajú na jej príprave konkrétnymi návrhmi a nevyhnutne potrebným príspevkom modlitby. Modlitbová podpora je naozaj potrebná a dôležitá obzvlášť z vašej strany, drahé rodiny.

Čítaj viac: Svätý Otec František píše rodinám

   

List lásky Boha Otca človeku

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pozvánka na prednášku manželov Vicky a Roberta de Hoxar z Anglicka, ktorá bude na Púti rodín v sobotu 28. júna 2014 o 22,00 hod. 

   

Pozvánka do kina: Posledný vrchol

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Kde začína nebo?

Réžia: Juan Manuel Cotelo

Nie je dnes ľahké nájsť v médiách modely dobrých kňazov. La Ultima Cima ukazuje typ kňaza, o ktorom nikto nehovorí: anonymný kňaz, ktorý slúži Bohu tým, že slúži druhým. Pablo Domínguez Prieto - španielsky kňaz prekypujúci radosťou s veľkou záľubou v horolezectve - vedel, že zomrie mladý a prial si, aby to bolo v horách. Odovzdal svoj život Bohu a Boh prijal jeho ponuku. V 42 rokoch zomiera pri zostupe hory Moncayo. Pablo bol známy a milovaný veľkým počtom ľudí, ktorý o tom svedčia po jeho smrti.

   

Eucharistia - pomoc Pána Ježiša na najťažšie situácie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Deň pred smrťou nám zanecháva nesmierne dary. Nielen slová, ale aj skutky.

Ježiš ustanovuje Eucharistiu vo veľmi ťažkom momente svojho pozemského života. Situácia je dramatická. Blízko neho zradca Judáš, za niekoľko hodín ho všetci opustia, Peter ho zaprie, jeho samého čaká nesmierne utrpenie a smrť. Ustanovujúc v takejto chvíli Eucharistiu dáva nám cenný odkaz: prijatie Ježiša v Eucharistii nám dáva silu, aby sme zvládli ťažké chvíle svojho života. Ježiš ustanovil Eucharistiu v momente zrady, v momente opustenia najbližšími, vo chvíľach utrpenia a smrti. Sám prežil také chvíle a nezničili ho. Preto v posledných hodinách svojho pozemského života nám dáva seba samého v Eucharistii ako pomoc na ťažké chvíle nášho života.

Kto to premedituje, ten nikdy nezanedbá účasť na svätej omši. Vždy bude vedieť, akú pomoc nám zanechal náš Pán. To je moc, vďaka ktorej si môžeme poradiť so zradou, opustenosťou, utrpením a dokonca smrťou. Zostali sme Pánom Ježišom obdarovaní na najťažšie situácie života.

A tak, keď Ti bude najťažšie, nechoď k Ježišovi nadávať, čo všetko ťažké Ti poslal do života. Choď k Ježišovi eucharistickému, prijmi ho, On Ti pomôže zvládať ťažké situácie.

Ak máš pochybnosti, či je v Eucharistii živý Ježiš, prečítaj si aj toto:

Posledný eucharistický zázrak, ktorý Cirkev uznala bol ten z roku 1996. Udial sa v Buenos Aires. Najskôr ho skúmali vedci v Argentíne, potom aj v USA.

Keď poinformovali doktora, že materiál, z ktorého vzali skúmanú vzorku, bol najprv mesiac uchovávaný v nádobe s obyčajnou vodou, potom tri roky v nádobe s destilovanou vodou (až potom vzali vzorku na výskum), ten bol udivený, lebo materiál mal automaticky podľahnúť zničeniu. Skúste mäso nechať týždeň len tak....

Jedným z lekárov skúmajúcich fragment substancie bol Dr. Frederic Zugibe, známy newyorský kardiológ a patológ súdnej medicíny. On potvrdil, že ním skúmaná substancia je opravdivým ľudským telom a krvou, v ktorej je prítomná DNA. Tento vedec potvrdil: „Skúmaný materiál je fragmentom srdcového svalu nachádzajúceho sa v stene ľavej komory srdca. Srdcový sval je v zapálenom stave, nachádza sa v ňom mnoho bielych teliesok. Tvrdím, že srdce žilo vo chvíli odoberania vzorky, lebo biele telieska odumierajú mimo živého organizmu. Ba čo viac, tieto biele telieska vnikli do tkaniva, čo poukazuje na fakt, že to srdce trpelo, napríklad mohlo zakusovať silné údery v okolí hrudnej kosti“.

Odpovedal, že nenachádza vedecké vysvetlenie pre tento fakt. Až potom mu povedali, že prameňom skúmanej vzorky je konsekrovaná Hostia, čiže biely nekvasený chlieb. Udivený doktor Zugibe takto skomentoval svoj výskum: „Akým spôsobom a prečo konsekrovaná Hostia mohla zmeniť svoj charakter a stať sa ľudským živým telom i krvou, zostane pre vedu neriešiteľným tajomstvom, ktoré úplne prerastá jej kompentenciu“.

   

František izraelskému a palestínskemu prezidentovi: Rozpoznajte v sebe synov jediného Otca

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Vo Vatikánskych záhradách sa za mier vo Svätej zemi modlili dvaja duchovní a dvaja politickí lídri: pápež František, ekumenický patriarcha Bartolomej I., izraelský prezident Šimon Peres a jeho palestínsky náprotivok Mahmúd Abbás.

Vatikánskymi záhradami – s kupolou Baziliky sv. Petra a zapadajúcim slnkom v pozadí – sa v nedeľu večer niesli židovské, kresťanské a moslimské modlitby za pokoj vo Svätej zemi. Počas jej nedávnej návštevy František pozval prezidentov Peresa a Abbása do „svojho domu vo Vatikáne“, aby spoločne prosili o mier.

Pápežovým úmyslom bolo, aby k spoločnej modlitbe došlo priamo vo Svätej zemi, ale kvôli politickým a organizačným prekážkam k nej došlo na neutrálnej vatikánskej pôde.

Jedinečné stretnutie

„Dúfam, že toto stretnutie bude začiatkom novej cesty pri hľadaní toho, čo spája, aby bolo prekonané to, čo rozdeľuje. (...) K nastoleniu mieru je treba oveľa viac odvahy ako k rozpútaniu vojny,“ povedal vo svojom príhovore František. Po ňom dostali slovo aj obaja prezidenti.

Čítaj viac: František izraelskému a palestínskemu prezidentovi: Rozpoznajte v sebe synov jediného Otca

   

rozVEDENÍ k Bohu - pán dekan v televízii Lux

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

"rozVEDENÍ k Bohu" - téma v televízii Lux 28. mája 2014. Hostia: Prof. Ladislav Csontos SJ, PhD., ktorý sa venuje pastorácii rozvedených; Dr. Jozef Bagin - súdny vikár a saletín Matej Trizuliak - organizátor duchovných cvičení pre rozvedených. Moderuje Janka Fedešová. Klikni sem.

   

Pápež František vo Svätej Zemi

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

 

 

Pápež na záver cesty slávil Eucharistiu vo Večeradle

Vatikán/Jeruzalem 26. mája 2014 - Po stretnutí so zasvätenými v kostole Getsemani na Olivovej hore sa pápež František autom presunul do Večeradla, vzdialeného asi 2 km. Tu krátko po 17. hodine miestneho času začal slávenie svätej omše podľa formulára zo Slávnosti zoslania Ducha Svätého. Hlavnými koncelebrantmi boli kardináli Parolin, Sandri, patriarcha Twal a páter Pizzaballa.

Po čítaní zo Skutkov apoštolov o zoslaní Ducha Svätého, ktoré bolo prečítané v arabčine, nasledoval spev žalmu a sekvencie Veni Sancte Spiritus. Úryvok z Jánovho evanjelia (20,19-23) o zjavení vzkrieseného Krista vo Večeradle v prvý deň v týždni uviedol homíliu Svätého Otca, ktorú nižšie prinášame v plnom znení. Modlitby veriacich sa čítali v arabčine, taliančine, angličtine, francúzštine, španielčine a hebrejčine.

Páter Pierbattista Pizzaballa v záverečnom príhovore pripomenul osobitosť tohto miesta, na ktorom sa, žiaľ, neslávi Eucharistia, s výnimkou dnešného dňa. „Chceme uzdravovať tieto rany, a tiež udržiavať nádej“ – poznamenal. Záverečným požehnaním Svätého Otca a spevom Regina caeli sa skončila slávnosť vo Večeradle, ktorá bola posledným dôležitým bodom programu druhej apoštolskej cesty pápeža Františka.

Čítaj viac: Pápež František vo Svätej Zemi

   

Homília nitrianskeho biskupa Viliama Judáka v deň svätorečenia Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Druhá veľkonočná nedeľa

Kanonizácia sv. Jána XXIII. a sv. Jána Pavla II.    Nitra, 27.4. 2014

Viera v Zmŕtvychvstalého je viera v to, čo sa skutočne stalo. Nechať sa osloviť po mene a nechať sa dotknúť, ako apoštol Tomáš, z dnešného evanjelia, z ktorého opadli všetky pochybnosti, a ktorý urobil veľkolepé vyznanie Bohu: „Pán môj a Boh môj!“ Apoštoli za túto pravdu položili aj svoje životy a potom pokračovali ďalší a ďalší, až do dnešných čias.

Medzi týchto svedkov našich čias patria aj dnešní kanonizovaní pápeži sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. Je iste vhodné pripomenúť si základné informácie z ich života.

Pápež Ján XXIII., vlastným menom Angelo Guiseppe Roncalli sa narodil 25. novembra 1881 v podhorskej dedinke Sotto il Monte neďaleko Bergama na severe Talianska, ako štvrtý z 12 detí. Ako jedenásťročný sa rozhodol svoj život zasvätiť Bohu. Po skončení štúdií v seminári v Ríme sa stal v roku 1904 kňazom a neskôr tajomníkom bergamského biskupa Giacoma Radini-Tedeschiho, pričom v tom čase tiež prednášal patristiku, cirkevné dejiny a apologetiku. Počas rokov prvej svetovej vojny slúžil na fronte ako zdravotník a neskôr kaplán vo vojenskej nemocnici.

V roku 1925 bol vysvätený za biskupa a pápež Pius XI. ho vymenoval za apoštolského vizitátora v Sofii v Bulharsku. Tam strávil 10 rokov, pričom navštevoval katolícke spoločenstvá a rozvíjal vzťahy s ostatnými kresťanmi.

Čítaj viac: Homília nitrianskeho biskupa Viliama Judáka v deň svätorečenia Jána XXIII. a Jána Pavla II.

   

Boli sme na svätorečení, kde boli prítomní štyria pápeži

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V piatok 25. apríla 2014 sme sa vybrali z Višňového na historickú cestu do večného mesta. Vedomí si toho, že Ján Pavol Veľký je pápežom našej generácie, mužom hlbokej viery a odvahy, ktorý nás učil ako prakticky žiť každedennú vieru, putovali sme "za našim pápežom". V sobotu sme navštívili v Ríme dôležité miesta pre našu vieru. Boli sme v Bazilike sv. Pavla, v Bazilike sv. Jána v Lateráne, v Bazilike Panny Márie Santa Maria Maggiore. Navštívili sme Koloseum, kde boli umučení mnohí kresťania. Putovali sme do Baziliky sv. Klementa, kde je pochovaný sv. Cyril. Kľačiac sme putovali po Svätých schodoch.... Bolo to za čo obetovať. A v nedeľu ráno sme si privstali - o 2,30 hod. Hlavné mesto nielen Poliakov, ale aj mnohých Slovákov bolo na 5 dní  mesto Roma. Atmosféra, piesne, tance na námestiach, oslava Milosrdného Boha, životy nových svätých - jednoducho Rím žil svätými pápežmi. V pondelok sme si opäť privstali a oplatilo sa. Prišli sme do Vatikánu medzi prvými. Pred nami bolo len niekoľko poľských skupín. Zaujali sme miesta na svätopeterskom námesti v prvom sektore a sv. omšu sme mali ako na dlani. Pán dekan koncelebroval sv. omšu, ktorú slúžil kardinál Comastri a ktorá bola poďakovaním za svätorečenie. My sme boli prítomní na Námestí sv. Petra, Taliani ďakovali za svätorečenie Jána XXIII. v kostole sv. Karola, kde bol Ján XXIII. vysvätený za biskupa. Popoludní sme ešte pozreli uličky Ríma, nakúpili spomienkové darčeky a vybrali sme sa do všedných dní na naše krásne Slovensko.

Pane Ježišu Kriste, Milosrdný Bože, ďakujeme Ti za krásnu púť do Ríma, kde sme sa povzbudili vo viere, ďakujeme Ti za krásny život nových svätých pápežov - svätého Jána XXIII. a svätého Jána Pavla Veľkého.

Svätý Ján XXIII., svätý Ján Pavol Veľký, orodujte za nás!

 

Čítaj viac: Boli sme na svätorečení, kde boli prítomní štyria pápeži

   

Kto bol Ján Pavol II.? Odpoveď je v Evanjeliu!

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Homilia kardinála Angela Comastriho prednesená 28. 4. 2014 vo Vatikáne počas sv. omše na poďakovanie za kanonizáciu Jana XXIII. a  Jána Pavla Veľkého:

8. 4. 2005 – sotva pred deviatimi rokmi - mnohí z nás tu boli na tomto námestí, aby odovzdali pápežovi Jánovi Pavlovi II. posledný pozdrav. Naše oči mokré od sĺz pozerali s počudovaním – pozerali na Evanjeliár, položený na jednoduchej dubovej truhle, umiestnenej v centre na námestí. Zrazu vietor k úžasu všetkých začal prevracať strany knihy.

Všetci sa v tom okamihu pýtali: „Kto to bol Ján Pavol II.? Prečo ho tak veľmi milovali?“

Neviditeľná ruka, ktorá prevracala stránky Evanjeliára akoby chcela povedať: „Odpoveď je v evanjeliu! Život pápeža Jána Pavla bola neustála poslušnosť Evanjeliu Ježiša: preto – hovoril vietor - preto ste ho milovali. V jeho živote ste rozpoznali večné Evanjelium, Evanjelium, ktoré dalo svetlo i nádej mnohým generáciám.“

Dnes už vieme, že tento pocit bol inšpiráciou, pretože Cirkev včera cez Sv. Otca Františka uznala svätosť Jána Pavla II. a dnes sa radujeme a ďakujeme Bohu spoločne, ďakujeme neúnavnému tvorcovi svätých.

Spomínajúc na slová Jána Pavla II.: "Svätí neprosia, aby sme ich chválili, ale nasledovali,“ musíme sa pýtať sami seba: "Čo nás učí svätosť tohto neobyčajného Ježišovho učeníka v dvadsiatom storočí?"

Čítaj viac: Kto bol Ján Pavol II.? Odpoveď je v Evanjeliu!

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Marinko Šakota, jeho prednáška vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Tweet pápeža Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Tweet pápeža Františka: Čo znemožňuje skutočné šťastie

Keď žijeme pripútaní k peniazom, pýche či moci, je nemožné byť šťastnými. (Tweet pápeža Františka z 24. júla 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Lakomé srdce vedie k smutnému individualizmu

Veľkým rizikom dnešného sveta je individualistický smútok, ktorý pramení z lakomého srdca. (Tweet pápeža Františka z 22. júla 2014)

 

Svätý Otec v tweete: Cirkev je zásadne misionárska

Cirkev je vo svojej podstate misionárska. Existuje preto, aby sa každý muž a žena mohli stretnúť s Ježišom. (Tweet pápeža Františka zo 17. júla 2014)

Čítaj viac: Tweet pápeža Františka