Neprehliadnite

Deň sv. Jána Pavla II. vo Višňovom

Pozývame vás na Prvú púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému do Višňového. Bude v nedeľu 3. mája 2015. Ponúkneme vám zaujímavý program.

Detské sv. omše - Ukážem Ti cestu do neba

V piatok 8. mája, 15. mája a 22. mája pokračujeme v detských sv. omšiach. V tomto roku sa venujeme sv. Jánovi Mária Vianneymu. V piatok deti dostanú ďalší obrázok. Príďte, zavolajte aj kamarátky, aj kamarátov. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,00 hod. na fare. O 18,00 hod. bude sv. omša.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v stredu 13. mája o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Bude to 98. výročie Fatimských zjavení. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2015 bude 27. a 28. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 26. apríla 2015. Šiesta púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 6. septembra 2015. Pozývame vás na Prvú púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému, ktorá bude v nedeľu 3. mája 2015.

 

Ježiš Kristus nie je obyčajný človek, ani čarodejník, ani burič. Je Priateľ a Boh, ktorý odpúšťa, dáva nádej, život, pokoj svedomia. Kiežby ste neboli duchovne mŕtvymi ľuďmi. Nedajte sa pomýliť diablovmu "žiarivému svetlu". Skutočné svetlo pre život ponúka len Vzkriesený Ježiš. Prajem vám a vyprosujem Božie svetlo a hlbokú vieru.  

Jozef Bagin, kňaz

   

"Bol uprostred nas"

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Súčasťou Prvej púte k sv. Jánovi Pavlovi Veľkému "Deň sv. Jána Pavla II vo Višňovom" je aj multimediálna výstava. Dnes - 25. apríla nám ju už poľskí autori nainštalovali. Od nedele 26. apríla do 15. mája 2015 bude možné navštíviť vo Višňovom výstavu "Bol uprostred nás". Výstava ponúka obrazy zo štyroch oblastí života Karola Wojtylu - svätého Jána Pavla Veľkého. Roky mladosti, roky kňaza, roky biskupa, roky pápeža. Autorom je kňaz Paweł Danek z poľskej diecézy Bielsko - Biała. Zároveň bude možné pozrieť si niekoľko zaujímavých filmov ako aj dokumentov zo života svätého pápeža. Pozývame priaznivcov tohto pápeža na výstavu, taktiež pozývame učiteľov, katechétov so svojimi triedami. Výstava bude k dispozícii každý deň v čase od 10,00 hod. do 21,00 hod. Návštevu si môžete dohodnúť na tel. 041/5972 298 alebo na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

 

 Plagát na stiahnutie je tu. Klikni sem.

   

Púť rodičov kňazov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

„OTEC, MAMA ... KTO JE KŇAZ?“

RODIČIA KŇAZOV ŽILINSKEJ DIECÉZY ĎAKUJÚ...


Pozývame rodičov kňazov na

ĎAKOVNÚ PÚŤ K PANNE MÁRII DO VIŠŇOVÉHO PRI ŽILINE,

ktorá bude v Nedeľu Dobrého Pastiera – 26. apríla 2015

Program:

10,15 Via lucis - cesta svetla - za našich kňazov (rodičia kňazov)

11,00 slávnostnú sv. omšu celebruje Mons. Jozef Petráš

Plagát je tu: Klikni sem. 

   

Deň sv. Jána Pavla II. vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

 

Plagát na siahnutie je tu: klikni sem.

   

Prejav Václava Havla 21. apríla 1990

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Projev prezidenta ČSFR Václava Havla při přivítání papeže Jana Pavla II. v Praze

Praha-Ruzyně, 21. dubna 1990

Vaše Svatosti,

milí spoluobčané,

nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku: člověk, který byl ještě před šesti měsíci zatýkán jako nepřítel svého státu, vítá dnes jako jeho prezident prvního papeže v dějinách katolické církve, který stanul na půdě,kde tento stát leží.

Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že budu dnes odpoledne účastníkem zázraku: na tomtéž místě, kde se před pěti měsíci - v den, kdy jsme se radovali ze svatořečení Anežky České - rozhodovalo o budoucnosti naší země, bude dnes hlava katolické církve sloužit mši svatou a pravděpodobně děkovat naší světici za její přímluvu u toho, kdo má ve svých rukou tajemný běh všech věcí.

Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku: do země zdevastované ideologií nenávisti přijíždí posel lásky; do země zdevastované vládou nevzdělanců přijíždí živoucí symbol vzdělanosti; do země donedávna ničené ideou konfrontace a rozdělení světa přijíždí posel míru, dialogu, vzájemné tolerance, úcty a laskavého porozumění, zvěstovatel bratrské jednoty v různosti.

Po dlouhá desítiletí byl z naší vlasti vyháněn duch. Mám tu čest být svědkem okamžiku, kdy její půdu líbá apoštol duchovnosti.

Vaše Svatosti, vítám Vás v Československu!

   

Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Siedma detská sv. omša

Piatok 17. apríla 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Prvé dni služby vo farnosti Ars

Sv. Ján M. Vianney navštevuje svojich farníkov

Kňaz

Srdečne vás vítam na našej ďalšej detskej sv. omši. Na našom plagáte tu v kostole pribúdajú rady. Ukazujú nám správny smer na najdôležitejšej ceste nášho života, na ceste do neba. Tieto usmernenia nám pomáhajú trafiť na správnu cestu na stretnutie s naším Spasiteľom.

Čítaj viac: Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars

   

Fatimská slávnosť v apríli

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V júli minulého roku sme začali na Fatimských slávnostiach novú sériu úvah. Blíži sa 100. výročie Fatimských zjavení. (13. máj 2017) Pán dekan začal „rozoberať“ slová Božej Matky, ktoré povedala. Postupne to bolo takto: Máriine slová (13. 7. 2014), Ako sa sto stane? (Lk 1, 34; 13. 8. 2014), Hľa služobnica Pána (Lk 1, 38; 13. 9. 2014), nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38; 13. 10. 2014). Pozdrav Máriin „Šalom“ (Lk 1, 40; 13. 11. 2014). Od decembra sme začali uvažovať nad „Máriiným evanjeliom - Magnifikat“. Velebí moja duša Pána (Lk 1, 46; 13. 12. 2014) a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi (Lk 1, 47; 13. 1. 2015), lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. (Lk 1, 48; 13. 2. 2015) Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia (Lk 1, 48; 13. 3. 2015), lebo veľké veci mi urobil (Lk 1, 49; 13. 4. 2015) Práve o veľkých veciach, ktoré urobil Pán Márii sme uvažovali na aprílovej Fatimskej slávnosti. Opäť prišlo do Višňového množstvo pútnikov, ktorí zaplnili Boží chrám. Kazateľ v úvode pripomenul tri hlavné myšlienky, ktoré nám chcel ponúknuť: veľké veci môže konať len Boh, veľké veci urobil Boh Márii a tretia bola formou otázky, či každému z nás Boh neurobil veľké veci?

1. Človek je tvor biedny, slabý, hriešny. Toto ho sprevádza celým životom. Niekedy urobí niečo, čím ohúri. Letí do vesmíru, urobí diela maliarske, či rezbárske. Urobí míľové kroky v elektronike. Takýmito skutkami zaimponuje. Ale príde oheň, sila vody, zemetrasenie a najkrajšie ľudské diela hynú.

Čítaj viac: Fatimská slávnosť v apríli

   

Misericordiae Vultus - Tvár Milosrdenstva

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Bula vyhlasujúca mimoriadny Svätý rok Milosrdenstva

Česká sekce RV

František, římský biskup a služebník Božích služebníků, všem, kdo čtou tento list:

milost, milosrdenství a pokoj!

1. Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milosrdný“ (Ef 2,4) Otec poté, co zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného a milostivého, shovívavého, velmi laskavého a věrného“ (Ex 34,6), dával nadále poznávat svoji božskou přirozenost různými způsoby a v mnoha dějinných momentech. V „plnosti času“ (Gal 4,4), když bylo podle Jeho plánu spásy všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou[1] zjevuje Boží milosrdenství.

2. Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého v životě potká. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení svého hříchu.

Čítaj viac: Misericordiae Vultus - Tvár Milosrdenstva

   

Detské sv. omše v roku 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V piatok 8. mája, 15. mája a 22. mája pokračujeme v našich detských sv. omšiach. V tomto roku sa venujeme sv. Jánovi Mária Vianneymu. Témou sú jeho slová: "Ukážem Ti cestu do neba." Každý piatok deti dostanú nový obrázok. Tento si nalepíme do zošita, kam si píšeme aj odpovede na otázky zo sv. omše. Ak niekto ešte nemá zošit, nech si založí nový pre tieto detské sv. omše. Čo všetko bude nasledovať, sa dozvieme v piatok. Príďte, zavolajte aj kamarátky aj kamarátov. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,00 hod. na fare.O 18,00 hod. bude sv. omša.  

 

Čítaj viac: Detské sv. omše v roku 2015

   

Veľkonočná vigília vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Veľký piatok vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Zelený štvrtok v Ríme

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Zelený štvrtok vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

2. apríl 2005 - 21,37 - Narodil sa pre Nebo

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

10. výročie odchodu do Neba pápeža Jána Pavla II.

Vatikán – Dnes 2. apríla uplynie desať rokov od vtedy, ako odišiel do domu svojho Otca nezabudnuteľný pápež Ján Pavol II. Šieste výročie bolo prežiarené radostným očakávaním jeho blahorečenia. O týchto dvoch momentoch - o smrti a o pozdvihnutí na oltár - v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kardinál Angelo Comastri, vikár Svätého Otca pre Štát Vatikán povedal: „Musíme uznať, že Boží ľud už vo chvíli smrti Jána Pavla II. bol istý, že vstúpil do neba - svätý. Okrem toho Joseph Ratzinger, vtedy kardinál, 8. apríla 2005 počas pohrebu na Námestí sv. Petra zvolával požehnanie Jána Pavla II. «z okna nebies», a teda v istom zmysle ho už považoval za svätého. Všetci si pamätáme tie dojemné slová. Beatifikáciou bude presvedčenie Božieho ľudu potvrdené slávnostným a oficiálnym aktom zo strany cirkevnej autority.“ K posledným slovám Jána Pavla II. „Nechajte ma odísť“, kardinál Comastri dodáva: „Nechajte ma odísť" má presný význam: Ján Pavol II. cítil, že je už na prahu domu Otca. Tieto slová, toto vyjadrenie bolo dychtivosťou srdca, radosťou, túžbou urýchliť kroky, aby prišiel k Ježišovi, vzal za ruku Máriu. Vo svojej fantázii viery som si tú chvíľu predstavoval, a som si istý, že v nebeskej bráne stála Mária.“

Ján Pavol II. bol povýšený na oltár Benediktom XVI. Dvaja pápeži, dvaja priatelia, dve osobnosti, zviazané navzájom takým putom. Aj to je aspekt mimoriadneho významu, dalo by sa hovoriť o Prozreteľnosti? Odpovedá kardinál Comastri: „Verím, že je to po prvýkrát v histórii Cirkvi, že pápež má tú radosť blahorečiť svojho predchodcu. Iste to bude mimoriadny pocit pre Benedikta XVI., ale aj duchovné ubezpečenie, že Ján Pavol II. teraz z neba chráni stopy svojho nástupcu a povzbudzuje ho čeliť výzvam dnešnej Cirkvi. Pápež Benedikt XVI. vo svojich prvých príhovoroch povedal: «Zdá sa mi, že stále počujem jeho hlas, ktorý mi hovorí: Neboj sa!» Toto pozvanie, tento imperatív, ktorý pápež Wojtyla hovoril do celého sveta, isto opakuje z neba v tejto dramatickej chvíli histórie. Držte sa Ježiša, pod pohľadom Márie prejdeme cez všetky búrky histórie, istí, že dosiahneme Boží prístav.“

   

Desiate výročie smrti sv. Jána Pavla II. - svedectvo kardinála Sandriho

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Vatikán 2. apríla – Dnes si pripomíname desiate výročie smrti svätého pápeža Jána Pavla II., momentu, ktorý sa zapísal do dejín svojou emotívnou silou a duchovným svedectvom modlitbového prežívania obrovským zhromaždením veriacich vo Vatikáne i na celom svete v spojení cez médiá. Správu o smrti poľského pápeža, ktorá nastala o 21. hodine a 37. minúte, oficiálne oznámil veriacim kardinál Leonardo Sandri. Dlhoročný blízky spolupracovník Jána Pavla II. dnes takto spomína na svedectvo tohto svätého pápeža:

Pastier blízky ľudu

„Bol som pri ňom v jeho posledných rokoch, keď jeho zdravie začínalo stále viac chabnúť, zvlášť po poslednej návšteve, ktorú Svätý Otec vykonal v Lurdoch. Zachovávam si veľmi živú spomienku na pápeža Jána Pavla II. Treba pripomenúť jeho veľkú osobnosť z intelektuálneho, doktrinálneho, a samozrejme, pastoračného hľadiska. To všetko v kontexte vízie sveta, ktorý dokázal zmeniť, pretože to nerobil priamo, ale k uskutočneniu tejto zmeny povzbudzoval veriacich a rodiny, aby priľnuli k náuke Ježiša Krista, teda k láske, spravodlivosti, slobode a solidarite... Myslím si, že tieto aspekty Jána Pavla II. dnešná Cirkev našla v osobe pápeža Františka. Mám tým na mysli osobitnú blízkosť k ľuďom, ktorú Ján Pavol II. vyjadroval prekvapujúcimi gestami, avšak najmä prostredníctvom pohľadu. Jeho pohľad bol hravý, prenikal až k srdciam veriacich a tých, ktorí boli dlhodobo iba na pokraji viery.“

Odvaha pápeža Wojtylu

„Myslím si, že desať rokov po jeho smrti by osobnosť Jána Pavla mohla byť oživená a akoby znovuobjavená vďaka mnohým osobitným spomienkam, napríklad na medzinárodné cesty.

Čítaj viac: Desiate výročie smrti sv. Jána Pavla II. - svedectvo kardinála Sandriho

   

Otvorený list herečke Zdene Studenkovej

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

"Ja si zasa neprajem financovať kultúru. Žiadnu!"

Vážená pani Studenková!

V relácii Teleráno na Markíze 24. 3. 2015 ste o.i. povedali: "Ja si neprajem financovať cirkev. Žiadnu, žiadnu!" Považujem sa za jedného z tých, čo s rešpektom uznávajú Vaše herecké kvality a vnímajú Vás ako výraznú osobnosť. Aj z tohto dôvodu vzbudil moju pozornosť Váš pohľad na tému financovania cirkví. Nemám obavy z iných názorov, môžem dokonca o sebe povedať, že aj dobre mienenú kritiku na adresu cirkví sa snažím chápať ako potrebnú a prospešnú. To, čo ma ale zarazilo na Vašej výpovedi, bola obsahová radikálnosť.

Ak by som sa mal naladiť na rovnakú „vlnovú dĺžku" Vašich slov, mohol by som reagovať aj takto: Ja si zasa zo štátneho rozpočtu neprajem financovať kultúru! Nie je ťažké domyslieť si, kam až by mohla zájsť výmena názorov na túto tému, ak by bola vedená v podobnej „tónine".

U človeka kultúry Vášho formátu predpokladám ochotu viesť dialóg. Snáď sa zhodneme na tom, že viac, než radikálne vyjadrenia je potrebná diskusia. Celospoločenská i odborná. Sme na tú celospoločenskú pripravení? Ak áno, nemalo by nám robiť problém ponajprv uznať hodnotu práce toho druhého. Absolútne nepochybujem o nezastupiteľnej úlohe kultúry v živote jednotlivca i spoločnosti a toto moje presvedčenie deklarujem aj súhlasom s čerpaním financií z verejných zdrojov na kultúru.

Čítaj viac: Otvorený list herečke Zdene Studenkovej

   

Denný tábor FaraTour 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

20. - 24. júl 2015           Každý deň   9.00 – 19.00 hod.

CENA:   45 €     (celodenný výlet, strava a pitný režim sú už v cene)

PROGRAM:             ► hry, súťaže, zábava, nové poznatky

                                ► celodenný výlet (zahraničie)

                                ► opekačka, pokladovka

                                ► starí aj noví kamaráti

                                ► ceny a odmeny

                                ► veľa zážitkov

POTREBNÉ VECI:   ► biele tričko                       

                                ► kartička poistenca            

                                ► šiltovka, pršiplášť, fľaša na vodu

                                ► malý ruksak          

KONTAKT:              

Janka Šusteková – 0902 630 147, Maťka Paurová – 0911 374 714

   

Mene Tekel 2015 - prof. Petr Piťha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Svätý Otec 24. apríla

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pápež v rannej homílii: Majme v pamäti naše životné stretnutie s Ježišom

Vatikán 24. apríla - Ježiš nikdy nezabúda na deň, kedy sme ho prvýkrát stretli. Prosme si od Boha „milosť pamäti“, aby sme na to stále pamätali. Na tento zdroj hlbokej nádeje poukázal dnes Svätý Otec v homílii rannej svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty.

Spôsobom, ktorý si Ježiš zvolil na to, aby zmenil život druhých, je stretnutie. Výstižne to vyjadruje príbeh Pavla z Tarzu, prenasledovateľa kresťanov, ktorý sa vďaka zážitku pred vstupom do Damasku stáva apoštolom. Na túto známu epizódu z dnešnej liturgie slova (Sk 9,1-20) nadviazal Svätý Otec a pohľad sústredil na nespočetné stretnutia, ktoré sú predmetom rozprávania evanjelií.

Presnejšie povedané, pápež považuje „prvé stretnutie“ s Ježišom za to, ktoré „mení život“ tých, čo stoja pred ním. Ján a Andrej, ktorí trávia s Pánom „celý večer,“ Šimon, ktorý sa okamžite stáva „skalou“ novej komunity, a potom žena Samaritánka, malomocný, ktorý sa vráti poďakovať za uzdravenie, chorá žena, ktorá sa uzdravuje dotykom Kristovho plášťa. Tieto rozhodujúce stretnutia kresťana utvrdzujú v tom, že nesmie zapadnúť prachom spomienku na svoj prvý kontakt s Ježišom:

„On nikdy nezabúda, ale my zabúdame na stretnutie s Ježišom. A toto by mohla byť celkom pekná domáca úloha – zaspomínať si: ‚Kedy som cítil Pána skutočne blízko pri mne? Kedy som pocítil, že by som mal zmeniť svoj život, alebo byť lepším, alebo odpustiť nejakej osobe? Kedy som počul, že Pán ma o niečo žiada? Kedy som sa stretol s Pánom?‘ Pretože naša viera je stretnutím s Ježišom. Toto je základ viery: stretol som sa dnes, tak ako Šavol, s Ježišom.“

Čítaj viac: Svätý Otec 24. apríla

   

2 % (3%) pre AMARENA - VIŠŇA

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní pre Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA. Potrebné údaje:

Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA

adresa: Višňové 70, 013 23 Višňové

právna forma: občianske združenie

IČO: 37976010

Tlačivá sú v kostoloch vzadu za lavicami, môžete si ich stiahnuť aj tu:

 

Vyhlásenie

Potvrdenie

Postup krokov, ako to urobiť

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC...

   

Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Portál cesta+ uverejnil tento článok:

Na tému referenda sa rozpráva cesta+ s uznávaným detským psychiatrom a diakonom o tom, ako by odpovedal na jednotlivé otázky a ako by tieto odpovede obhájil. Tiež sme rozprávali o častých protiargumentoch proti referendu a neobišli sme ani tému stupňujúcej sa agresivity. Psychiater m. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr. h. c.

Sledujete situáciu okolo referenda za rodinu na Slovensku?

Áno, sledujem, pretože Slovensko je mojím druhým domovom.

Petíciu za konanie referenda podpísalo viac ako 400 000 ľudí a zároveň ide o prvé ľudové referendum. Svedčí to o niečom?

Svedčí to, Bohu vďaka, o tom, že sa Slovensko začína prebúdzať a vnímať zodpovednosť za budúce generácie. Nechce tiež podľahnúť teroru, ktorý propaguje život v neprirodzenosti.

Ak by ste mali možnosť zúčastniť sa referenda, urobili by ste to?

Ak by som bol slovenským občanom, referenda by som sa zúčastnil, aj keby som mal ísť vo vysokých horúčkach k hlasovaniu po štyroch. Ide o vážnu vec pre budúcu generáciu.

Ako vnímate otázky, ktoré zaznejú v referende?

Očakávam, že v najbližšej dobe bude treba vyhlásiť referendum o tom, či máme chodiť po nohách. Vždy sa nájde dosť bohatá, vplyvná a "osvietená" skupina, ktorá to začne spochybňovať a tí, ktorí nechcú chodiť po hlave, budú označení za idiotov nehodných názvu človek.

Každé "právo" sa dá uzákoniť. Ak sa bratislavská žena zamiluje do sochy napoleonského vojaka na Hlavnom námestí a bude s ním chcieť uzavrieť manželstvo, je reálne takýto zákon vyrobiť a u viesť do života. Bude to síce proti zdravému rozumu, ale nebude to proti zákonu.

Pripomína mi to názor anglického spisovateľa G. K. Chestertona, ktorý povedal: "V súčasnej dobe je veľkým hrdinstvom hlásať normálnosť."

Čítaj viac: Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

   

Naša krásna Svätá Zem 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Papež František k 500. výročí narození sv. Terezie od Ježíše

Vatikán. K dnešnímu 500. výročí narození sv. Terezie od Ježíše napsal Petrův nástupce list adresovaný generálnímu představenému bosých karmelitánů o. Xaveriovi Cannistrovi. Papež František považuje za prozřetelnostní, že právě na Rok zasvěceného života připadá významné jubileum světice z Avily, která je „bezpečnou vůdkyní a přitažlivým vzorem naprosté odevzdanosti Bohu“. Svatý otec poukázal na tři charakteristické stránky její osobnosti: zasvěcení zrozené ze setkání s Kristem, modlitbu jako nepřetržitý dialog s Bohem a komunitní život založený na mateřství církve.

„Svatá Terezie – čteme v papežově listu – je především učitelka modlitby. V její zkušenosti má ústřední postavení Kristovo lidství. Pohnuta touhou sdílet tuto osobní zkušenost s ostatními, popisuje ji živě a jednoduše jako dosažitelnou pro všechny, neboť spočívá v „důvěrném přátelství .. s Tím, od něhož víme, že nás miluje“ (Život, 8,5). Její vyprávění často přechází v modlitbu jako by chtěla uvést čtenáře do svého vnitřního dialogu s Kristem. Terezie nevyhrazovala modlitbě pouze určitý prostor či denní dobu, ale modlila se spontánně za nejrůznějších okolností: „Bylo by hrozné, kdyby se modlitba mohla konat jenom v nějakém ústraní“ (Kniha o zakládání, 5,16). Byla přesvědčena, že nepřetržitá modlitba je hodnotná, i když není vždycky dokonalá. Světice nás vybízí, abychom byli vytrvalí a věrní i uprostřed vyprahlosti, v osobních těžkostech a naléhavých povinnostech.

Pro obnovu zasvěceného života v dnešní době – pokračuje papež František – nám Terezie zanechala obrovský poklad, plný konkrétních návrhů, cest a metod, které zdaleka nekončí u nás a nevedou ani k pouhému našemu vnitřnímu pokoji, ale vždycky nám umožňují začít od Ježíše a představují opravdovou školu růstu v lásce k Bohu a k bližnímu.

Svatá Terezie – píše papež v souvislosti s druhou charakteristikou osobnosti španělské mystičky – začala žít nový život v důsledku svého setkání s Ježíšem a proměnila se v neúnavnou šiřitelku evangelia (srov. Život, 23,1). Toužila sloužit církvi a uprostřed vážných problémů svojí doby nebyla pouhou divačkou reality, která ji obklopovala. V postavení ženy i se svými zdravotními obtížemi se rozhodla – jak sama píše - „vykonat to málo, co záviselo na mně: plnit evangelní rady co možná nejdokonaleji a starat se o to, aby tak jednalo i těch málo řeholnic v tomto domě“ (Cesta k dokonalosti, 1,2). Tak začala tereziánská reforma, v níž od sester požadovala, aby v rozhovoru s Bohem nejednaly o „bezvýznamných věcech“, když „je svět v plamenech“ (ibid., 1,5). Touto misionářskou a církevní dimenzí se bosí karmelitáni i bosé karmelitky vždycky vyznačovali.

Stejně jako tehdy nám také dnes světice otevírá nové horizonty, svolává nás k obrovskému tažení, abychom totiž hleděli na svět Kristovýma očima, hledali, co hledá On, a milovali, co miluje On.

Čítaj viac: Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Tweet pápeža Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Svätý Otec na Twitteri: Sviatosti sú zdrojom sily

Vo sviatostiach nachádzame silu na to, aby sme zmýšľali a konali podľa evanjelia. (Tweet pápeža Františka z 23. apríla 2015)

 

Svätý Otec tweetuje na ekologickú tému

Musíme ochraňovať zem, aby aj naďalej bola – ako to Boh chce – zdrojom života pre celú ľudskú rodinu. (Tweet pápeža Františka z 21. apríla 2015)

 

Pápež v tweete prosí Bolestnú matku

Mária, Bolestná matka, pomôž nám chápať Božiu vôľu vo chvíľach veľkého utrpenia. (Tweet pápeža Františka zo 17. apríla 2015)

Čítaj viac: Tweet pápeža Františka