Neprehliadnite

Roráty 2015 - každé ráno - 6,40 hod.

Pozývame deti, mládež, rodičov i starých rodičov na Roráty 2015. Začíname v pondelok ráno 30. novembra o 6,40 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Téma: "STROM ŽIVOTA. Krst žriedlom milosrdenstva.“ V pondelok ráno 30. 11. každé dieťa dostane plagát, na ktorý si bude celý adventný čas pridávať ďalšie obrázky, ktoré budú hovoriť o živote zaujímavých ľudí. Opäť zažijeme krásnu atmosféru rorátnych sv. omší, s našimi krásnymi adventnými lampášikmi. Skúsme priniesť nejakú obetu počas adventu – aj to, že budeme ráno vstávať na Roráty. Pozývam deti odvážne a silné, nie lenivé. Z Turia bude chodiť autobus každé ráno a po sv. omši vás zavezie do školy. Vždy v sobotu pozývam všetky deti na raňajky na faru.

Veľká sv. omša v nedeľu

Opäť bude začínať o 11,00 hod. V nedeľu 29. novembra budú sv. omše o 7,15 hod. a 11,00 hod.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v nedeľu 13. decembra o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2016 bude 25. a 26. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 17. apríla 2016. Siedma púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 4. septembra 2016. Pozývame vás na Druhú púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému, ktorá bude v nedeľu 1. mája 2016.

 

Ježiš Kristus nie je obyčajný človek, ani čarodejník, ani burič. Je Priateľ a Boh, ktorý odpúšťa, dáva nádej, život, pokoj svedomia. Kiežby ste neboli duchovne mŕtvymi ľuďmi. Nedajte sa pomýliť diablovmu "žiarivému svetlu". Skutočné svetlo pre život ponúka len Vzkriesený Ježiš. Prajem vám a vyprosujem Božie svetlo a hlbokú vieru.  

Jozef Bagin, kňaz

   

Vstávame na Roráty!

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Roráty 2015 - Začíname v pondelok ráno o 6,40 hod.

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pieseň na Roráty 2015 je tu: Klikni sem. Je to hymna svetových dní mládeže, ktoré budú v Krakove.

Text piesne je tu.

   

Druhý deň cesty pápeža Františka - Keňa

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Príhovor pápeža Františka v pobočke OSN v Nairobi

Vatikán 26. novembra – V plnom znení prinášame príhovor pápeža Františka v sídle pobočky OSN v Nairobi (UNON) pri jeho návšteve dňa 26. novembra 2015:

Chcem sa poďakovať za milé pozvanie a za slová privítania pani Sahle-Work Zewdeovej, generálnej riaditeľky Úradu OSN v Nairobi, ako aj pánovi Achimovi Steinerovi, výkonnému riaditeľovi Programu OSN pre životné prostredie a pánovi Joanovi Closovi, výkonnému riaditeľovi OSN-Habitat. Využívam príležitosť, aby som pozdravil všetok personál a všetkých tých, ktorí spolupracujú s tu prítomnými inštitúciami.

Po ceste do tejto sály ma pozvali zasadiť strom v parku Centra OSN. Prijal som toto pozvanie k symbolickému a jednoduchému gestu, ktoré veľa znamená v mnohých kultúrach.

Zasadiť strom je na prvom mieste pozvanie pokračovať v boji proti fenoménom ako sú odlesňovanie a vytváranie púští. Pripomína nám dôležitosť chrániť a zodpovedným spôsobom spravovať tie «pľúca planéty bohaté na biodiverzitu, [ako to môžeme na tomto kontinente doceniť v prípade] povodia Konga», zásadne dôležité miesta «pre celú planétu a budúcnosť ľudstva». Preto sa vždy oceňuje a povzbudzuje «angažovanosť medzinárodných organizácií a občianskych združení, ktoré zvyšujú informovanosť obyvateľstva a aj s použitím legitímnych donucovacích prostriedkov kriticky spolupracujú na tom, aby si každá vláda plnila svoju nezastupiteľnú povinnosť chrániť životné prostredie a prírodné zdroje svojej krajiny bez toho, aby sa zapredala pochybným miestnym alebo medzinárodným záujmom» (Laudato si´, 38).

Sadenie stromu nás vyzýva mať aj naďalej dôveru, mať nádej a osobitne konkrétne sa angažovať za premenu všetkých situácií nespravodlivosti a úpadku, ktorými dnes trpíme.

Čítaj viac: Druhý deň cesty pápeža Františka - Keňa

   

Kňazská vysviacka prof. J. Maxa Kašparů

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V nedeľu 6. septembra 2015 nám pán profesor prednášal veľmi zujímavé veci na Púti mužov. Klikni  sem.

V sobotu 31. 10. 2015 v kostole sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici prijal kňazské svätenie vo východnom obrade. Svätiteľom bol Mons. Ladislav Hučko. Sprevádzajme otca Maximiliána svojimi modlitbami.

 

   

Roráty 2015 - ráno 6,40 hod.

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pozývame deti,  mládež, rodičov i  starých rodičov na  Roráty 2015.  Začíname v  pondelok  ráno 30.  novembra o  6,40  hod. vo farskom  kostole vo  Višňovom.  Téma: "STROM  ŽIVOTA. Krst žriedlom milosrdenstva.“

Začína rok milosrdenstva, budeme sa tejto téme venovať aj na Rorátoch, budeme spoznávať zaujímavých svätcov, ktorí nám majú čo povedať do nášho života.

 V pondelok ráno 30. 11.        každé    dieťa dostane plagát, na ktorý si bude celý adventný čas pridávať ďalšie obrázky, ktoré budú hovoriť o živote zaujímavých ľudí. Opäť zažijeme krásnu atmosféru rorátnych sv. omší. Opäť pôjdeme do tmavého kostola s našimi krásnymi adventnými lampášikmi, ktoré bude niesť každé dieťa. Skúsme priniesť nejakú obetu počas adventu – aj to, že budeme ráno vstávať na Roráty. Pozývam deti odvážne a silné, nie lenivé.

Z Turia bude chodiť autobus     každé ráno a po sv. omši vás   zavezie do školy.

Vždy v sobotu pozývam  všetky  deti na raňajky na  faru. 

   

Roráty 2015 - Strom života

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Tohoročný advent bude opäť zaujímavý. Poliaci, ktorí pripravujú Roráty, budú oslavovať 1050. výročie krstu Poľska a v celej Cirkvi v utorok 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa začne Mimoriadny rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom.

„Malý Gošč“ ponúka Roráty pod názvom „Strom života. Krst prameňom milosrdenstva“, v ktorom sa snaží spojiť dve dôležité udalosti cirkvi.

Najskôr nám predstavujú niekoľkých poľských svätcov z histórie. Ukazujú nám, všetkým zúčastneným na Rorátoch, aké je veľmi dôležité, aby bol Boh prítomný v národe. Tu si môžeme uvedomiť, akou cestou kráča slovenský národ. Pripomenieme si aj našich svätcov, ktorých je však menej ako poľských. Nemôžeme obísť ani vo svojej dobe najväčšieho občana sveta - sv. Jána Pavla Veľkého.

V druhej časti Rorát spoznajú účastníci sv. Faustínu a jej veľké posolstvo Božieho milosrdenstva odovzdané celému svetu.

V poslednom adventnom týždni nám autori odporúčajú, aby bola zapálená prostredníctvom konkrétnych skutkov iskra Božieho milosrdenstva a bola naďalej udržiavaná v každodennom živote.

Rorátna téma je zobrazená na veľkom plagáte v kostole – strome života, z ktorého v priebehu storočí vyrástli veľkí svätci.

 

 

 

 

Čítaj viac: Roráty 2015 - Strom života

   

Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Osemnásta detská sv. omša

Piatok 20. novembra 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Program dňa svätého farára

Jedenásta rada – modlitba

 

Kňaz:

Naše stretnutia so sv. Jánom Vianneym sa blížia ku koncu. Srdečne vítam, zvlášť tých najvytrvalejších, pretože sú podobní sv. Jánovi Vianeymu. Viete prečo? Pretože sa snažia byť vytrvalí podobne ako sv. Ján Mária Vianney. On bol tak vytrvalý, tiež často chodil do kostola, obyčajne veľmi zavčasu. Ako zavčasu vám hneď poviem, ale najprv sa vás spýtam:

Čítaj viac: Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba

   

Pater Hyacint Jozef Tandara OP

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Človek so srdcom na dlani

V tomto roku si pripomíname 10 rokov od úmrtia Hyacinta Jozefa Tandaru (21.10.1925 - 30.11.2005), dominikána a kňaza, ktorý stál pri začiatkoch obnovenia rehoľného života po roku 1989 v Košiciach. Nemalou mierou sa zaslúžil o začatie fungovania košického kláštora a tiež pôsobil v službách košickej diecézy a neskôr arcidiecézy ako riaditeľ biskupskej kancelárie.

V pozostalosti P. Hyacinta Jozefa Tandaru sme objavili kázeň písanú rukou. Bolo to výnimočné, pretože páter všetko písal na svojom obľúbenom písacom stroji. Možno aj preto nám tie rukou napísané slová znejú obzvlášť výnimočne - ako jeho duchovný testament.

„Boh nás miloval prv, ako sme jestvovali. Ešte nežiarili na nebi hviezdy, a ani slnko nehrialo zem, a ty si bol už v jeho mysli,“ napísal P. Hyacint. „Videl ťa vo svojej myšlienke tak, ako umelec vidí vo svojom duchu svoje dielo. Videl ťa a miloval ťa. Preto si prišiel na tento svet. Keby nás nebol miloval, nebol by nás ani stvoril. A takých nás mal už vtedy rád, akí sme teraz - aj s chybami. A stále nás miluje, napriek všetkým našim nedbalostiam. Miluje nás tak veľmi, akoby sme boli preňho na svete len my sami. A aby nás zachránil pred uplatnením svojej božskej spravodlivosti, ku ktorej ho stále provokujú naše hriechy, poslal svojho jednorodeného, aby sa nás zastal. A hoci neprestáva naša nevďačnosť, neodopiera nám krásu slnečných dní a hviezdnych nocí... ani prísľub blaženej a slávnej večnosti.“

Detstvo

P. Hyacint sa narodil 21. októbra 1925 v obci Turie neďaleko Žiliny, v rodine Daniela Tandaru a Apolónie rod. Mangovej ako jeden z piatich chlapcov. Pri krste dostal meno Jozef. Jeho otec bol v tom čase nútený znovu vycestovať za prácou do Ameriky. Prvý raz tam odišiel, keď mal 18-rokov, potom sa vrátil a oženil sa. Následne sa im narodili dvaja chlapci (Henrich a Vladimír), ale pre zlé sociálne podmienky obaja zomreli.

Čítaj viac: Pater Hyacint Jozef Tandara OP

   

Diabol sa HO bojí. Ján Pavol II. pomáha počas exorcizmov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Hlavný exorcista Ríma vidí vzrastajúci počet mladých ľudí, ktorí sa dostávajú pod vplyv zlého, ale v posledných rokoch svojej služby zisťuje, že svätý Ján Pavol II. je mocným orodovníkom v boji o duše.

Malá, nenápadná kancelária na juhozápade Ríma vyzerá príliš všedne na to, aké obrovské boje dobra a zla sa v nej odohrávajú. Ale práve tu otec Gabriele Amorth vykonal počas posledných dvadsiatich šiestich rokov väčšinu zo svojich sedemdesiattisíc exorcizmov.

„Svet sa musí dozvedieť, že Satan existuje,“ vyjadril sa otec Gabriele pre CNA. „Diabol a démoni sú mnohí a majú dva druhy moci – obyčajnú a výnimočnú.“

Deväťdesiatročný taliansky kňaz zo Spoločnosti svätého Pavla a oficiálny exorcista Rímskej diecézy vysvetľuje rozdiel. „Takzvaná obyčajná moc je tá, ktorou pokúša človeka, aby sa vzdialil od Boha a mohol byť vzatý do pekla. Túto moc prejavuje voči všetkým mužom a ženám, nech sú kdekoľvek a akéhokoľvek vyznania.“

Čo sa týka nadprirodzenej moci, ktorú satan používa, otec Amorth ju vysvetľuje ako konanie diabla, keď sa sústredí na jedného človeka. Prejavy tejto moci kategorizuje na štyri typy: posadnutie diablom; diabolské útrapy, ktorými trpel napríklad páter Pio, keď mu diabol fyzicky ubližoval; posadnutosť v myšlienkach, ktorá môže človeka priviesť k zúfalstvu a skaze; a keď diabol obhospodaruje nejaký priestor, zviera či dokonca predmet.

Otec Amorth dodáva, že takáto výnimočná prítomnosť je zriedkavá, ale jej výskyt sa zvyšuje. Obáva sa najmä množstva mladých ľudí, ktorí sú ovplyvňovaní satanom cez sekty, seansy a drogy. Ale nezúfa si. „S Ježišom Kristom a Máriou nám dal Boh prísľub, že nikdy nedovolí, aby boli pokušenia väčšie než naše sily.“

Zároveň dáva veľmi praktický návod, ktorý môže každý z nás využiť v boji proti satanovi. „Pokušenia diabla je možné poraziť na prvom mieste tým, že sa vyhýbame príležitostiam pokušení, pretože diabol vždy vyhľadáva naše najslabšie miesta. A potom modlitbou. My kresťania máme výhodu, pretože máme Ježišovo Slovo, máme sviatosti a modlitbu k Bohu.“

Nie je prekvapujúce, že „Ježiš Kristus“ je meno, ktoré otec Amorth vyslovuje pri vyháňaní zlých duchov najčastejšie. Ale obracia sa aj na svätých mužov a ženy a prosí ich o nebeskú asistenciu.

Čítaj viac: Diabol sa HO bojí. Ján Pavol II. pomáha počas exorcizmov

   

Fatimská slávnosť v novembri

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Na novembrovej Fatimskej slávnosti sa zúčastnilo opäť veľké množstvo pútnikov. Uvažovali sme o posledných slovách Máriinho Magnificat: ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. Pán dekan znova hovoril do duše. Prežívame "dušičkový" mesiac. Niekto sa ho pýtal: Ako by ste zareagovali na to, keby vám povedali: Máte rakovinu. Pán dekan nám dal krásnu odpoveď plnú viery. Potom nám ponúkol pohľad na Máriu a Abraháma.

Mária hovorí o otcoch, o Abrahámovi a jeho potomstve: Boh sľúbil a to, čo Boh sľúbil, bude aj dodržané. O čo ide? Vieme všetci. Archanjel rozprával s Máriou. To akoby bol tajomný spis medzi Nebom a Zemou. Boh to vie, archanjel to vie, Mária to vie, dozvie sa to v krátkej dobe Alžbeta a Jozef. Až keď sa Ježiš narodí v Betleheme, anjeli ohlásia svetu veľkú novinu. Či ten zázrak narodenia bol počiatkom nášho vykúpenia? Nie. Od hriechu prvých rodičov – povedzme lepšie: od vekov vedel Boh o betlehemskom zázraku. Najskôr treba vybrať jeden národ a vychovať ho, aby z lona toho národa mohla byť matka hodná porodiť Spasiteľa. Mária vidí Božie plány a je si vedomá, že dávno pred ňou Boh plnil svoje prísľuby. Pozerá 2000 rokov späť. Abrahám je to prvé ohnivko v retiazke a Mária to ostané. Boh si vybral Abraháma, aby sa stal otcom toho veľkého národa. Boh ho nepotreboval hľadať. Boh vie, kde sa nachádza. Ur chaldejský ponúka človeka, ktorého vidí Boh. Abram. Muž nesmierne hlbokej viery. Muž, ktorý snáď celý život ide proti ľudskej nádeji, ale kráča s Bohom a to je rozhodujúce. Boh do skúša. Najskôr so synom, ktorého nemá a potom so synom, ktorého má obetovať. Boh však zadrží ruku, ktorou by obetoval otec syna.    

Nie je možné porovnávať Máriu a Abraháma. Predsa však majú veľké pokrvné príbuzenstvo: Boh povoláva Abraháma, lebo mu zveruje veľkú misiu. Boh povoláva Máriu, aby zrealizovala misiu, ktorú začal Abrahám. Abrahám je nazvaný otcom všetkých veriacich. Mária je prvá, ktorá uverila všetkému veľkému, čo jej zvestoval archanjel. Abrahám má obetovať syna. Mária skutočne aj obetovala Syna. Tam Boh zadržal ruku Abrahámovi. Tu Boh ruku katom nezadržal. Biedni by sme boli, keby to bol urobil... Nebo, spasenie, večnosť nazývame aj „lono Abrahámovo“. Avšak Abrahám ešte nie je s osláveným telom v nebi. Jeho telo musí ešte čakať na vzkriesenie. Je tam však Mária s telom i dušou. Nikto väčší ako Mária na zemi nebol. Boh Abrahámovi sľúbil veľké dobrá. Dal nám ich cez Máriu v Ježišovi. Sľúbil to Abrahámovi a jeho potomstvu. On mal nesmiernu dôveru a vieru v svojho Boha. Takú vieru ako mal Abrahám chce Boh aj odo mňa. Ak mám vieru, viem si upratať hierarchiu. Viem, že najskôr je večnosť, potom časné zábavky. Viem, že najskôr je sv. omša, potom výlet. Najskôr povinnosť, potom zábava. Ak čosi opustíš kvôli Ježišovi, stokrát ti to vráti. Viera. Boh ju chce. Máš ju? Aká je tvoja viera? Vieš Bohu obetovať najlepšie veci, hodnoty?     

   

Plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pred slovenskými biskupmi

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Rím 12. novembra. Pápež František dnes prijal na audiencii slovenských biskupov, ktorý sú na návšteve ad limina apostolorum v Ríme. Na audiencii sa zúčastnilo 15 biskupov.

Drahí bratia v biskupskej službe!

S radosťou sa s vami stretávam, pastieri Cirkvi na Slovensku, počas tejto návštevy ad limina, pri ktorej prichádzate k hrobom apoštolov obnovujúc si vieru v Ježiša Krista a putá spoločenstva s Petrovým nástupcom, prehlbujúc sa tiež v zmysle kolegiality a vzájomnej spolupráce medzi vami. Chcem vás povzbudiť v pastoračnej práci, ktorú konáte aj uprostred ťažkostí súčasnej doby, charakterizovanej rýchlymi premenami v mnohých oblastiach ľudského života a veľkou výzvou globalizácie. V tomto sa stretáme neraz s hrozbami pre veľmi početné národy, ale súčasne aj s prvkami, ktoré môžu ponúknuť nové príležitosti. Príležitosťou, ktorá sa stala znamením čias, je fenomén migrácie, ktorý si vyžaduje, aby bol poňatý a riešený s citlivosťou a zmyslom pre spravodlivosť. Cirkev je povolaná hlásať a dosvedčovať vľúdne prijatie migranta v duchu lásky a rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby, v kontexte nevyhnutného dodržiavania zákonnosti.

Čítaj viac: Plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pred slovenskými biskupmi

   

Vo Vatikáne preverujú zázrak na príhovor Zdenky Schelingovej

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Slovenskí biskupi sa vo Vatikáne informovali aj o procesoch blahorečenia biskupov Vojtaššáka a Buzalku či laičky Anky Kolesárovej.

Kongregácia pre kauzy svätých sa momentálne zaoberá posudzovaním zázraku, ktorý sa mal stať na príhovor blahoslavenej rehoľníčky Zdenky Schelingovej. Informáciu slovenským biskupom potvrdili predstavitelia vatikánskej kongregácie v rámci prebiehajúcej návštevy ad limina apostolorum v Ríme.

K predpokladanému zázračnému uzdraveniu na príhovor sestry Zdenky došlo v arcidiecéze Denver v USA. Preverovanie na diecéznej úrovni uzavreli začiatkom roka 2014. Takmer 700-stranový spis, ktorý obsahuje svedectvá a lekárske záznamy o uzdravení, následne doručili do Ríma.

„Ak sa preukáže, že táto udalosť je podľa lekárskej vedy naozaj nevysvetliteľná, môžeme dúfať, že Svätý Otec František bude rozhodovať o svätorečení sestry Zdenky Schelingovej, mučenice komunistického režimu,“ uviedla v tom čase Šebastiana Tuptová, provinciálna predstavená Milosrdných sestier Svätého kríža na Slovensku, ku ktorým patrila aj sestra Zdenka.

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Angelo Amato informoval slovenských biskupov aj o procesoch blahorečenia, ktoré sa týkajú biskupov Vojtaššáka a Buzalku, saleziána Titusa Zemana, laičky Anky Kolesárovej a otca a syna Munkovcov. Diecézna fáza týchto prípadov je už uzavretá, ich posudzovanie má v rukách vatikánska kongregácia.

Kardinál Amato zároveň zdôraznil, že pápež František považuje kauzy mučeníkov viery z obdobia komunistického prenasledovania za významné a povzbudil biskupov, aby o nich hovorili.

Zdenka Schelingová sa narodila v roku 1916 v Krivej na Orave. V roku 1952 ju zatkli príslušníci ŠtB, mučili ju a odsúdili na 12-ročné väzenie za údajnú velezradu. Zomrela v roku 1955 vo veku nedožitých 39 rokov. Pápež Ján Pavol II. ju ako prvú ženu v novodobej histórii Slovenska vyhlásil za blahoslavenú počas návštevy našej krajiny v roku 2003.

   

Slovenskí biskupi na návštevu Ad limina apostolorum

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Sobota 14. novembra 2015

Ukončenie návštevy: Klikni  sme.

Kázeň kardinála Jozefa Tomku: Klikni  sem.

 

Piatok  13. novembra 2015

Info z piateho dňa: Klikni  sem.

Brífing M. kramaru a S. Zvolenského: Klikni  sem.

Brífing S. Zvolenského: Klikni sem.

Kázeň biskup J. Haľka v Bazilike sv. Pavla: Klikni sem.

Video 5 je tu: Klikni  sem.

Rím 13. novembra. V Ríme vrcholí návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum. Program piateho dňa bol spojený s navštevami viacerých vatikánskych úradov. Program ukončili biskupi svätou omšou v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Prinášame aktualizované informácie z návštevy.

Piatkový program biskupov začal návštevou Kongregácie pre biskupov. Za KBS predniesol úvodný príhovor jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Sústredil sa na opis situácie slovenskej cirkvi po územnej reorganizácii diecéz, o ktorom Svätá Stolica rozhodla v roku 2008.

Ďalším dikastériom, ktoré slovenskí biskupi navštívili, bola Kongregácia pre klérus. V ich mene sa tentoraz prihovoril nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý pri KBS vedie komisiu pre klérus. Predstavil jej jednotlivé subkomisie - pre trvalý diakonát, pre pastoráciu povolaní a semináre a pre trvalú formáciu. Mons. Judák hovoril o aktivitách komisie a rámcovo predstavil štatistické údaje týkajúce sa seminaristov, diakonov a kňazov na Slovensku. Spomenul počet povolaní, ktorý je oproti situácii na poslednej ad limina v roku 2007 nižší, aj keď každoročný prírastok nových kňazov na Slovensku ešte stále prevyšuje počet tých, ktorí za rok zomreli. V záverečnej časti svojho príhovoru informoval o dokumentoch, ktoré boli na Slovensku za posledné roky publikované ohľadom kňazskej formácie. Kardinál Beniamino Stella, ktorý vedie Kongregáciu pre klérus, slovenských biskupov naliehavo povzbudil, aby investovali čím intenzívnejšie úsilie do formácie formátorov, teda do prípravy tých, ktorí majú dbať nad formáciou kandidátov kňazského svätenia.

Čítaj viac: Slovenskí biskupi na návštevu Ad limina apostolorum

   

Detský čin pomoci 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V októbri sme sa i my zapojili do celoslovenskej kampane - Detský čin pomoci. Mali sme pripravené aktivity rozdelené do troch stretiek. Hoci nás nebolo veľa, mohli sme sa navzájom povzbudiť v konaní dobra. Na prvom stretnutí sme odkrývali záhadu neznámeho balíka, po odbalení jeho vrstiev sme sa dopracovali ku drachme. Zo Svätého písma sme si rozobrali podobenstvo o stratenej drachme a zoznámili sa s pojmom MILOSRDENSTVO. Na druhom stretku sme sa oboznámili so skutkami duchovného i telesného milosrdenstva a ukázali si, ako môžeme my sami konať skutky milosrdenstva. Tretie stretnutie bolo vyvrcholením tohtoročného DČP, konkrétnym skutkom - vytvorením balíčka pomoci, sme pomohli ľuďom v núdzi. Balíček, ktorý sme poslali mal skoro 11 kg. Veríme, že rodine pomôže a zároveň ich poteší. Počas celého mesiaca sme zbierali i štuplíky z plastových fliaš. Ďakujeme všetkým, ktorí vrchnáčiky nosili, na rehabilitáciu pre chlapčeka sme odviezli do dm drogérie cca 10 kg štuplíkov.

   

Neplatné manželstvo, rozvedení, Synoda

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Jozef Bagin: „Rozvedených nikto nemôže vylúčiť z Cirkvi. Sú súčasťou veľkej Božej rodiny. Záleží však, aký spôsob života si po rozvode vybrali.“

Svätý Otec František zvolal do Ríma riadnu synodu, ktorá sa zaoberala otázkami manželstiev a rodiny. Redakcia časopisu Naša Žilinská diecéza oslovila JCDr. PaedDr. Jozefa Bagina, PhD., súdneho vikára Žilinskej diecézy, aby nám odpovedal na niekoľko otázok.

Svätý Otec František uskutočnil reformy súdneho procesu v otázkach vyhlásenia neplatnosti manželstiev. Čo to konkrétne znamená?

Pápež František nič nemení na učení Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva, ale snaží sa podporovať „nie nulitu manželstiev, ale urýchlenie súdnych procesov”. Svätý Otec vytvoril po minuloročnej mimoriadnej synode o rodine odbornú študijnú komisiu na prípravu reformy. Z práce týchto odborníkov v kánonickom práve vzišiel dokument, ktorý bol zverejnený 8. septembra a začne záväzne platiť od 8. decembra 2015. Je v záujem cirkvi, aby procesy manželských káuz boli „rýchlejšie a dostupnejšie“. Znamená to, že sa prechádza k jednému rozsudku. Ak Diecézny cirkevný súd v Žiline vyhlási manželstvo za neplatné, nemusí ísť daná kauza na Metropolitný tribunál do Bratislavy. Išla by tam iba v prípade, ak by sa niekto odvolal voči rozsudku prvej inštancie. Ešte jedna výrazná zmena vyplýva z iniciatívy pápeža Františka: pridáva sa kratší proces „v prípadoch, keď je deklarovaná nulita manželstva podoprená osobitne zjavnými argumentmi,“ napríklad, keď sú žiadosti podané oboma manželmi alebo so súhlasom toho druhého. Krátky proces je v rukách diecézneho biskupa.

Cirkev manželstvá nerozvádza, ale vyhlasuje za neplatné od začiatku. Ktoré konkrétne skutočnosti sú dôvodom, aby manželstvo bolo vyhlásené za neplatné?

Veľmi správne ste podotkli, že Cirkev manželstvá nerozvádza. Ona skúma, či manželstvo vôbec vzniklo.

Čítaj viac: Neplatné manželstvo, rozvedení, Synoda

   

Homília Mons. Viliama Judáka na pohrebe otca Kardinála

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Homília nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka na pohrebe kardinála Korca

Nitra 31. októbra. Otec Kardinál Ján Chryzostom Korec sa dnes symbolicky vrátil na Nitriansky hrad. Zádušnej svätej omši predsedal krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz, bývalý osobný sekretár svätého Jána Pavla II. V homílii sa prihovoril nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Tu je jeho homília:

Drahí bratia a sestry, milí slúžiaci.

Mnohokrát si kladieme otázku o zmysle života, o jeho prúdení, o jeho zavŕšení i naplnení. Ľudský život má začiatok a priebeh, so svojimi etapami a cieľom. Základ nášho života chápaného ako cesta spočíva v tom, že človek je bytie v čase, je dynamickou realitou, ktorá sa kontinuálne stáva. Iba na konci sa bude vedieť, kým je v skutočnosti človek.

Každý človek sa ocitá na rázcestí, v nutnosti rozhodnúť sa a vybrať správny smer, ako to vyjadruje aj starozákonná kniha proroka Micheáša: „Človeče, bolo ti povedané, čo je dobré a čo Pán od teba žiada: Praktizovať spravodlivosť, milovať nábožnosť, kráčať pokorne so svojím Bohom“ (Mich 6,8). Nasledovať Božiu cestu, znamená zrovnať sa s Božou logikou. V tomto zmysle Sväté písmo kladie pred človeka dve cesty: cestu dobra a cestu zla (Dt 30, 15). Teda život je voľba. Boh sa však neuspokojuje len s akousi všeobecnou morálkou, ale žiada, aby sa postupne prechádzali jeho cesty, často zneisťujúce: „Vaše cesty nie sú mojimi cestami“ (Iz 55,8). Presahujúc ľudské očakávania, cesta Božia sa dá popísať ako „exodus“. Kresťanstvo samo je nazvané „novou cestou“ (porov. Sk 2,28;), ktorá žiada obrátenie, vieru a nasledovanie. Nakoniec Kristus sám je „cestou“, ktorá vedie k Otcovi, kde je veľa príbytkov, ktoré nám odchádza po splnení svojej spasiteľskej úlohy, pripraviť (porov. Jn 14,2).

Čítaj viac: Homília Mons. Viliama Judáka na pohrebe otca Kardinála

   

Pohreb otca Kardinála

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Kard. Dziwisz: Lúčime sa s verným synom Cirkvi, pre ktorého bol Ježiš všetkým

 

Hrob je v dolnej časti Baziliky sv. Emeráma (foto J. Bagin)

Nitra 31. októbra. Kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý dnes predsedal pri poslednej rozlúčke s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom v Nitre, zvlášť poukázal na vzťah poľského pápeža voči zosnulému. Ako niekdajší osobný sekretár pápeža sv. Jána Pavla II. dosvedčil obdiv a uznanie, ktoré požíval zosnulý kardinál vo Wojtyłových očiach už v období, keď bol arcibiskupom Krakova, ako i neskôr po jeho nástupe na Petrov stolec. Prinášame úvodný príhovor, ktorý predniesol kardinál Dziwisz v Katedrále sv. Emeráma v Nitre, nad rakvou po slovensky.

 foto z televízie

Dnes sa lúčime s veľkým človekom, na ktorého môže byť hrdý slovenský národ. Lúčime sa s verným synom Cirkvi, pre ktorého bol Ježiš Kristus všetkým. Nasledoval ho od mladosti a slúžil mu do posledného dychu. Lúčime sa s odvážnym a nezlomným pastierom, ktorý v temných rokoch totalitného systému sa dožadoval pravdy o Bohu a o človekovi. Bránil dôstojnosť ľudskej osoby, jej právo na život v slobode. Zaplatil za to vysokú cenu rokmi, ktoré strávil vo väzení. Jeho biskupský odev sa stal odevom robotníka. Jeho katedrou sa stal malý byt v paneláku, kde tajne svätil kňazov pre prenasledovanú Cirkev vo svojej vlasti. Dočkal sa konca komunistického režimu v našej časti Strednej a Východnej Európy, k čomu prispel aj Ján Pavol II.

Krakovský metropolita Karol Wojtyła pomáhal prenasledovanej Cirkvi v Československu. To isté robil ako pápež. Bol som toho osobne svedkom. Svätý Otec bol dojatý čítaním knižky „Od barbarskej noci“, ktorá opisuje prenasledovanie Cirkvi, ale tiež hrdinské postoje otca biskupa Korca. Ján Pavol II. uviedol biskupa Nitry do kolégia kardinálov. Tu, v Nitre, sa pápež stretol so slovenskou mládežou, a privítal ho dojatý kardinál a pastier diecézy. O niekoľko rokov neskôr ho požiadal, aby viedol duchovné cvičenia vo Vatikáne. Po ich skončení ďakoval mu po taliansky, ale tiež po slovensky, a úprimne sa tešil, že tieto duchovné cvičenia pre celú Rímsku kúriu po prvý raz dával slovenský kardinál.

Vtedy svätý pápež povedal: „Ďakujem Ti, tak ako všetci tu prítomní, za duchovné úvahy, ktoré si nám sprostredkoval. Osobitne však za svedectvo odvážnej vernosti Kristovi, ktoré si vydal v ťažkých rokoch, počas ktorých si sa vo svojej vlasti stal oporou pre kňazov a laikov.“

jednoduchá rakva pripomínajúca rakvu Jána Pavla Veľkého (foto J. Bagin)

Bratia a sestry, nech nás dnes zjednotí vrúcna modlitba za dušu v blahej pamäti zosnulého pastiera. Nespytujme sa Boha, prečo ho vzal. Ďakujme Bohu za to, že nám ho dal, že ho dal Cirkvi na Slovensku a že ho dal celej Cirkvi. Tieto slová vďačnosti vyslovujem aj v mene poľského episkopátu a celej Cirkvi v Poľsku.“

   

Moja spolupráca s otcom Kardinálom - mužom silnej viery

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Bol som študent na teológii, keď ma starší spolubrat vzal za vtedajším tajne vysvätením „biskupom v monterkách“. Od prvého ročníka sme sa stretávali s otcom biskupom. Formovali nás v seminári, ale niektorí sme mali inú formáciu od bratov jezuitov. Mňa viedol dr. Karol Ďurček. Pravidelne sme sa stretávali s otcom biskupom Korcom. Prvé tri roky sme fungovali pod vedením starších, potom sme my ako tretiaci prebrali toto žezlo. Bolo potrebné zorganizovať stretnutie v nejakom byte v Petržalke. Od pondelka som bral vždy dvoch – troch spolubratov a zaviezli sme sa k bytu v Petržalke, aby v sobotu zase oni zobrali dvoch - troch. Takto sme v sobotu prišli v malých skupinkách z rôznych strán, aby sme sa stretli s mužom, ktorý nás veľmi posilňoval vo viere v tej zložitej dobe pred rokom 1989. Raz sa dostal k nám jeden spolubrat, ktorý „nabonzoval“ eštébakom toto plánované stretnutie. Nastal medzi nami veľký poplach, ale včas sme to zistili. Totiž páni z ŠtB by si na nás boli zgustli! Všetko sa zrušilo a stretnutie v sobotu nebolo! Išiel som to povedať otcovi biskupovi na Vilovu ul., kde býval. Vždy ma upozorňoval : buď opatrný, pred mojím vchodom vždy sedia eštébaci v autách a sledujú, kto ku mne ide!

Raz som ku nemu prišiel a zrovna dostal knihy zo zahraničia: Komentár k evanjeliu podľa sv. Jána, ktorý on napísal a v zahraničí to vytlačili. Na Slovensku vtedy takmer nebolo možné náboženské knihy zohnať. Hneď som mu povedal, že zoberiem so sebou, koľko budem vládať... A už som ich dával okolo svojho pásu a snažil som sa dobre zatiahnuť opasok. Otec biskup mi hovorí: Neber toho toľko, padne ti to na zem a budeš rovno pred eštébakom. Ja – veľmi odvážny, som si nedal povedať – otec biskup to zvládnem. Nabalil som sa knihami a vykročil som z bytu, ktorý veľmi pozorne strážili eštébaci. Toľko, čo som vyšiel pred činžiak, poobzeral som sa, pozrel som na eštébaka v aute – čítal noviny. Rezko som vykročil, urobil som zopár krokov a – skutočne mi všetky knihy vypadli na zem! Priam v jednej sekunde som ich všetky pozbieral a kráčal som ďalej. Eštébak čítal noviny, jedným očkom som ho sledoval, a nebolo mi vtedy všetko jedno.

Mali sme stretnutie s otcom kardinálom v jednom z bytov v Petržalke. Do seminára sme sa mali vrátiť do 16,00 hod. Od 16,15 hod začínala skriptúra – čítanie Sv. Písma a následne štúdium. Mnohí chlapci sa stihli vrátiť, ale niektorí sme mali ešte organizačné povinnosti, a teda sme prišli neskôr. Už počas cesty do seminára sme sa dohadovali, že niektorí pôjdu riadnym schodišťom a ostatní bočným, lebo prefekti kontrolovali príchod a už bolo asi 16,35 hod., keď sme prichádzali do budovy. V bočnom schodišti stál prefekt, samozrejme sa pýtal, že kde boli. Jeden bohoslovec bona fide povedal, že sme mali stretnutie s otcom biskupom Korcom. A to zrejme nemal povedať. Bolo to cca o 16,35 hod. čo sa to predstavení dozvedeli, a už po večeri v pánskej jedálni, cca o 19,00 hod. bolo rozhodnuté, že všetci, čo boli dnes na stretnutí s Korcom, budú vyhodení zo seminára! Asi o 19,30 hod. si ma dal zavolať prof. Anton Bagin, ktorý prednášal cirkevné dejiny a so slzami v očiach ma vítal vo dverách: „Čo si to vyviedol. Aj teba idú vyhodiť zo seminára!“ V pokoji som sa obhajoval pred pánom profesorom s tým, že som neurobil nič zlé, len som sa stretol s otcom biskupom Korcom. Ak by ma vyhodili zo seminára, trápila by ma len jedna vec: otec biskup by ma bol vysvätil za kňaza potajomky, len by som to nemohol povedať mojim rodičom, ktorí by sa nemohli ani zúčastniť mojej kňazskej vysviacky. Našťastie prišiel November ´89 a veci sa pohli iným smerom.    

Keď sa rozbehla revolúcia v novembri 1989, všetky vysoké školy už štrajkovali v Bratislave, fungovala   len Politická akadémia Klementa Gottwalda a teologická fakulta. Spolu s jedným spolubratom sme urobili plagáty, v noci sme ich rozvešali po seminári, boli sme na Koordinačnom centre a vrátili sme sa s odhodlaním, že ani teologická fakulta sa nebude učiť a ideme do štrajku aj my, aby sme sa pripojili k ostatným vysokoškolákom. Vedenie fakulty sa rozhodlo, že bude lepšie, ak všetkých bohoslovcov prepustia domov na prázdniny. Bolo to niekedy pred sviatkom sv. Mikuláša, teda pred 6. decembrom 1989. My, hlavní organizátori sme boli proti, lebo sme si povedali, že musíme byť jednotní spolu s ostatnými študentmi. Vtedy sme sa ale dohodli, že nepočúvneme predstavených v seminári a na fakulte, ktorých sme považovali za posluhovačov režimu. Predsa len sme sa dohodli, že pôjdeme po radu k otcovi biskupovi Korcovi do Petržalky. Už pred odchodom k nemu sme si povedali, že ako on povie a rozhodne, tak urobíme. Prišli sme k nemu, povedali sme, čo máme na duši, boli sme horkokrvní, naladení na rebéliu s tým, že nikam zo seminára nejdeme a na protest proti nášmu vedeniu, ostávame v seminári. Otec biskup mal na to ale iný názor. Chcel, aby sme poslúchli prestavených. Vtedy medzi dverami na vtedajší otec biskup Korec chytil veľmi mocne za plece, stlačil mi ho a povedal mi: „Počuj Jožko, za štyridsať rokov prenasledovanej Cirkvi na Slovensku, som sa naučil dôverovať Pánu Bohu. Poslúchnite ma, choďte domov, povedz v seminári, že to ja odkazujem. Nech ma všetci poslúchnu. Rešpektujte svojich predstavených a uvidíte, že Pán Boh to všetko na dobré obráti.“   Poslúchli sme otca biskupa. Prišili sme do seminára, po celom seminári sme rozniesli jeho prianie a skutočne všetci do nohy opustili seminár. Odišli sme domov teda nie až pred Vianocami ako tradične, ale už pred sviatkom sv. Mikuláša. Po Novom roku 1990 udalosti nabrali rýchly spád. Otec biskup Korec sa stal rektorom seminára.   6. februára 1990 bol menovaný za sídelného nitrianskeho biskupa a teda sa stal mojím biskupom. Tak ako sme dovtedy naširoko obchádzali byt rektora, zrazu sme si podávali kľučky na rektoráte, lebo tam prišiel Človek, ktorý si vždy stál za slovom, vyznával hodnoty, trpel pre pravdu a Krista. Nebol to krivý človek vo svojej funkcii, ale priamočiary, verný len a len Mocnému Bohu.  

Keď sa blížila kňazská vysviacka, otec biskup nás svätencov, pozval do Nitry, kde sme strávili aj poslednú noc pred vysviackou. Bolo možno už 21,30 hod. Spolubratia sa pripravovali na nocľah, mňa prišli zavolať, že otec biskup sa chce so mnou rozprávať. Išiel som k nemu. Jeho prvá otázka bola: „Ako sa cítiš pred zajtrajším svätením?“ „Trochu sa toho bojím“ – odpovedal som mu spontánne. „To je dobre, že sa bojíš, keby si išiel do toho ako suverén, ako majster sveta, že Ty všetko zvládneš, nebolo by to dobre. Tá obava a pokora je dobrá.“ Hodnú chvíľu sme spolu rozprávali, potom mi poprial dobrú noc a vystrojil ma, aby som sa dobre pred zajtrajším veľkým dňom vyspal. A ja som bol prvý človek, ktorého otec biskup verejne vysvätil za kňaza. Dovtedy svätil mnohých potajomky. Ja som bol prvý, na ktorého položil ruky verejne a oficiálne. Všeličo sme spolu prežili, boli mnohé ťažké situácie, jednou z nich bol aj môj preklad z Púchova do Višňového. Keď som k nemu prišiel vtedy do Nitry, vysvetlil mi preklad. Vtedy mi povedal niečo, čo zostane len medzi nami. Viem, že otec Kardinál ma vždy nosil zvláštnym spôsobom v srdci, modlil sa za mňa. Aj ja za neho. Vždy mi to pripomínal, aj odkazoval. Aj ja som ho vždy nosil vo svojom kňazskom srdci, aj nosím. Roky sa za neho modlím, aj teraz pri Panne Márii vo Višňovom. Veľa dal mojej viere, mnohým veciam ma naučil.

Otec Kardinál, orodujte za Slovensko, aj za mňa pred Pánom v kráse Neba.  

 

 

   

Otvorenie svätej brány vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Otvorenie svätej brány v Žilinskej diecéze

V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši o 10,30 hod. otvorená Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom, Porta sancta (svätá brána) v rámci Svätého Roku milosrdenstva. Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvoria sväté brány i v ďalších piatich určených chrámoch:

Bazilika Narodenia Panny Márie vo Farnosti Rajecká Lesná,

Farský kostol sv. Mikuláša vo Farnosti Višňové,

Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina-Hájik,

Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom,

Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.

Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia Svätého Otca budú sväté brány otvorené i vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Svätá brána je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.

 

List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva

Ctenému bratovi Mons. Rinovi Fisichellovi,

predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie.

Blízkosť mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mi dovoľuje, aby som sa zameral na pár bodov, ktoré sa mi zdajú dôležité, lebo umožnia, aby sa slávenie svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom. Mojou túžbou je, aby bolo jubileum živým zakúsením Otcovej blízkosti, bezprostredným, priam rukolapným dotykom s jeho nežnosťou, ktorý upevní vieru každého veriaceho a urobí jeho svedectvo účinnejším.

Čítaj viac: Otvorenie svätej brány vo Višňovom

   

Vizitácia pána biskupa Tomáša vo farnosti Višňové - historická chvíľa pre našu generáciu

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

VIZITÁCIA FARNOSTI VIŠŇOVÉ

dňa 15. októbra 2015

Návšteva pána biskupa Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa

Historickú chvíľu zažila naša generácia. Vizitáciu farnosti diecézneho biskupa. Nikto z nás to ešte nezažil! Za minulého režimu to nebolo možné. Višňové má vizitáciu a historické fakty z nej z roku 1713 !!!

O 8,30 pán dekan privítal pána biskupa na fare vo Višňovom. Najskôr sa pomodlili časť z breviára - Horu mediu, potom sa rozprávali. O 9,00. hod už bola naplánovaná prvá návšteva - u pána starostu v Turí. Pán starosta pred svojim úradom čakal pána biskupa. Privítal ho, predstavil sa mu, pozval hostí do úradu. Predstavil svoje p. úradníčky. Potom sa spolu rozprávali. Pred 9,30 hod. už pán dekan vstúpil do rozhovoru, aby sa posunuli ďalej.

Čítaj viac: Vizitácia pána biskupa Tomáša vo farnosti Višňové - historická chvíľa pre našu generáciu

   

Svätý Otec 23. novembra

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Ranná homília: Cirkev je ako vdova, ktorá verne očakáva Pána

Vatikán 23. novembra – Cirkev je verná, ak jej jediným pokladom a jediným záujmom je Ježiš. Avšak je vlažná a priemerná, ak hľadá svoje istoty vo svetských veciach. To sú myšlienky z homílie pápeža Františka pri svätej omši v Dome sv. Marty.

Dnešné evanjelium (Lk 21,1-4) hovorí o chudobnej vdove, ktorá hádže do chrámovej pokladnice dve mince, zatiaľ čo boháči sa pýšia svojimi veľkými darmi. Ježiš zdôrazňuje, že „táto vdova, tak chudobná, vhodila viac než všetci ostatní“, lebo iní dali zo svojho nadbytku, zatiaľ čo ona vo svojej biede darovala „všetko, čo mala na živobytie“. Ako povedal pápež František, v Biblii „je vdova osamelou ženou, ktorá nemá manžela, ktorý by ju chránil; žena si musí poradiť ako vie, žije z dobročinnosti ostatných. Vdova v tomto evanjeliovom úryvku „mala nádej jedine v Pánovi“. „Mne sa páči vidieť vo vdovách z evanjelia obraz ‚vdovstva‛ Cirkvi, ktorá očakáva Ježišov návrat“, povedal Svätý Otec:

„Cirkev je Ježišovou nevestou, avšak jej Pán odišiel. Jej jediným pokladom je jej Pán. A Cirkev, keď je verná, zanechá všetko v očakávaní svojho Pána. Naopak, keď Cirkev nie je verná alebo keď je nie veľmi verná, či keď nemá mnoho viery v lásku svojho Pána, snaží sa zariadiť sa aj prostredníctvom iných vecí, iných istôt, viac svetských než Božích.“

Čítaj viac: Svätý Otec 23. novembra

   

Prof. ThDr. Jozef Haľko pokračuje v tweetoch

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

bratislavský pomocný biskup

 

jozef haľko@twiter

25. 11.

Keď vyjdem do zimy,môžem sa vrátiť do tepla.Ako sa však trasú tí,čo nemajú útočisko?!Ešte horšia je zima,čo mrazí neprijatých, odmietnutých.

24. 11.

Ježiš dnes nalieha: nechoďte za tými, čo hlásajú koniec sveta. Koniec sveta nie je budúcnosť, je to hriech spáchaný v prítomnom okamihu.

23. 11.

Aj Bratislavská arcidiecéza bude mať svoj stánok na Vianočných trhoch v centre Bratislavy. Na občerstvenie duše.Teším sa, že sa tam uvidíme!

22. 11.

Vo filme Stopy v snehu hovorí Branislav Borovský, odsúdený za pašovanie náboženských kníh: "Ani vo väzení nám nezobrali vnútornú slobodu!"

21. 11.

Dnes mi birmovanci dali dar: veľký ruženec so zrnkami s odtlačkami svojich prstov. Symbolický prísľub: chcú sa modliť - pravidelne a osobne.

Čítaj viac: Prof. ThDr. Jozef Haľko pokračuje v tweetoch

   

Zaznelo na Púti mužov 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V nedeľu 6. septembra 2015 začala Púť mužov prvou prednáškou prof. Dr. Maxa Kašparů. Stavy a vzťahy - bludný kruh - 1. časť: Klikni sem.

Prednáška dp. PhLic. Rastislava Zelenaya. Ako sa stať dobrým otcom: Klikni  sem.

Druhá prednáška prof. Dr. Maxa Kašparů. Stavy a vzťahy - bludný kruh - 2. časť: Klikni sem.

Tretia prednáška prof. Dr. Maxa Kašparů. Rodina - problém definície a definícia problému: Klikni  sem.

Púť mužov vyrcholila slávnostnou sv. omšou, ktorú slúžil otec biskup prof. Jozef Haľko: Klikni sem.

Manželia Ing. Peter a Ing. Katarína Mihovci poďakovali otcovi biskupovi: Klikni  sem.

Otec biskup Jozef Haľko povedal pred požehnaním: Klikni sem.

VIDEO z Púte mužov, ktoré spracovala televízia LUX si môžete pozrieť tu: Klikni sem.

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Viac článkov...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL