Neprehliadnite

Detské sv. omše

Každý druhý a tretí piatok v mesiaci pozývame deti na Detské sv. omše. V septembri to bolo 12. a bude ešte 19. septembra. V Turí je začiatok o 16,30 hod., vo Višňovom o 18,00 hod. Príď aj Ty. Hneď na prvej sv. omši dostali deti zaujímavý plagát, na ktorý si postupne budú pridávať ďalšie obrázky v podobe mincí. Pôjdeme zaujímavou cestou chudoby. Myšlienka je od Sv. Otca Františka. Tam je zaujímavé pravidlo: toľko máš, koľko dáš! Zavolaj aj ďalších kamarátov a kamarátky.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v pondelok 13. októbra o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2014 bude 28. a 29. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 11. mája 2014. Piata púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 7. septembra 2014.

 

Ako ja milujem Ježiša? Veľkú lásku Márie Magdalény a sv. Jána Ježiš odmenil vo veľkonočné ráno. Mladý umelec namaľoval obraz Ježiša a G. Doré ho mal ohodnotiť. Ten sa neponáhľal s hodnotením, ale v závere povedal: „Nemiluješ ho, keby si ho miloval, namaľoval by si ho lepšie.“ Prajem Vám všetkým, aby ste si boli s Ježišom sympatickí, aby Vám láska k Ježišovi prinášala také dary ako Márii Magdaléne.

Jozef Bagin, kňaz

   

Manželské večery vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

 

Opäť chceme začať Manželské večery vo Višňovom. Prosím, podporte ich svojou modlitbou. Vďaka Vám za túto pomoc!

 
Pozývame Vás na kurz Manželské večery určený pre manželské páry v každom veku, ktoré sú rozhodnuté žiť svoje manželstvo naplno, chcú zlepšiť, posilniť a prehĺbiť svoj vzťah - alebo prechádzajú náročným obdobím.

Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám môžu pomôcť ťažkosti prekonať. Kurz môže byť aj príležitosťou k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať k sebe pre páry, ktoré žijú oddelene...

Kurz pozostáva z ôsmych stretnutí raz do týždňa v nedeľu večer a dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár. Každé stretnutie začína večerou v príjemnom prostredí, po ktorej nasleduje prednáška. Počas večera majú manželia príležitosť sa spolu porozprávať a prebrať podnety z prednášanej témy alebo tie, na ktoré v rýchlosti bežného dňa nie je čas.

Súkromie každého páru je rešpektované a skupinová diskusia či zdieľanie sa ostatným nie sú súčasťou večerov.

Podrobnosti o kurze:

Kurz sa bude konať vždy v nedeľu o 17,30 hod v Kultúrnom dome Višňové.

Zahájenie kurzu plánujeme za dva-tri týždne. Prihlášky môžete posielať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. alebo na mob. +421 905 342 691,

prihlásiť sa môžete taktiež v sakristii a na farskom úrade vo Višňovom.                           

Prihlášky prijímame do 24.9.2014

Témy jednotlivých večerov:

 

Čítaj viac: Manželské večery vo Višňovom

   

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Program Národnej púte k Panne Márii Sedembolestnej si môžeš pozrieť tu. Klikni sem.

MODLITBA ZVERENIA SA PANNE MÁRII

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi.

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ.

Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.

Kardinál Tomko: I dnes nám všetkým treba ochranu Sedembolestnej

Šaštín 15. Septembra. Mariánsky Šaštín privítal tradičnú národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii. Patrónku Slovenska si prišli uctiť desaťtisíce pútnikov z celého Slovenska. Vyvrcholením slávnosti bola slávnostná svätá omša, ktorú za prítomnosti slovenských biskupov celebroval kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Jeho homília v plnom znení:

Drahí bratia a sestry v Kristu - Pánovi, pútničky a pútnici,

Čítaj viac: Modlitba zverenia sa Panne Márii

   

Pavol Demitra: 38 - pocta hokejovej legende

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Fatimská slávnosť v septembri

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Fatimská slávnosť, ktorá bola 13. septembra vo Višňovom, sa niesla v znamení veľkej prípravy na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažovali sme nad druhou vetou Panny Márie z Evanjelia: Hľa, služobnica Pána. Pán dekan nám priblížil pokornú služobnicu. To, čo povedala Mária po anjelovom oznámení ako sa to všetko stane, to vychádzalo z jej vnútra, to je ona sama v sebe, vo svojej podstate: pokorná služobnica. Teológovia hovoria, že keď sa predstavovala v Lurdoch, triasol sa jej hlas, keď mala hovoriť o tom, že je Nepoškvrnené Počatie, o tom, aké obrovské milosti dostala od Boha Otca. V gréckom texte je slovo dulos, ktoré je používané pre sluhu aj otroka. Mária je služobnica Pána. Ako keby hovorila: som otrokyňa Pána, ktorá nič nemá, ale všetko patrí Pánovi. Tak ako otrok bol vlastníctvom Pána. Mária si nič nerezervuje pre seba, vo všetkom prijíma Pánovu vôľu.

Mária nás pozýva, aby sme aj my slúžili Bohu nezištne. Môžeme slúžiť preto, aby nás pochválili, aby sme prerazili, aby sme boli hviezdy. Môžeme slúžiť s falošnými pohnútkami. Mária tak neslúžila. Ona sa celá odovzdala Bohu. Ako poctivo slúžili všetci tí, ktorých preberáme s deťmi na detských sv. omšiach. Bohu slúžiť znamená kraľovať. Mária bola služobnicou. Ako to ďaleko „dotiahla“ – je Kráľovnou! Na hrobe slúžky, ktorá slúžila celý život, je nápis: „Čisté srdce a verná duša vynášajú obyčajnú slúžku do hodnosti kráľovnej.“

Žijeme, aby sme slúžili Bohu. Uvedomujeme si to? Či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na chválu Pánovu, tak píše sv. Pavol Korinťanom...

   

Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Piatok 12. septembra

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Jedenásta detská sv. omša

Cesta chudoby - chudobná cesta

sv. Jána z Boha

 

KŇAZ:

Srdečne vás vítam na prvej detskej sv. omši v novom školskom roku. Čas beží rýchlo, ani nevieme, ako prešli tie dva mesiace prázdnin. Ale teraz máme školský rok a tešme sa, že sa môžeme zase niečo nové naučiť. Zase prídu aj prázdniny. Všetko príde vo svojom čase, netrápte sa.

Naša chudobná cesta, cesta k Bohu, sa nám krásne kľukatí a my sa štveráme vyššie na našom plagáte.

Za necelých desať mesiacov budú opäť veľké prázdniny. O tri mesiace sú Vianoce. Budeme očakávať narodenie Pána Ježiša. Dovtedy je pred nami ešte niekoľko pekných postáv. Dnes máme výnimočného človeka. Jeho život by postačoval na natočenie super dobrodružného filmu. V podstate každý, koho tu stretávame, je výnimočný a každý v inom. Pri poslednej sv. omši v júni sme spoznali, v čom vynikala kňažná Hedviga.

Čítaj viac: Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha

   

Detské sv. omše - CESTA CHUDOBY

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Každý druhý a tretí piatok v mesiaci pozývame deti na Detské sv. omše. V septembri to bude 12. a 19. septembra. V Turí je začiatok o 16,30 hod., vo Višňovom o 18,00 hod. Príď aj Ty. Hneď na prvej sv. omši si dostal zaujímavý plagát, na ktorý si postupne budeš pridávať ďaľšie obrázky v podobe mincí. Ak ešte nemáš tento plagát, dáme Ti ho. Budeme pozorovať svätých, ktorí sa vo svojom živote venovali chudobným. Myšlienka je od Sv. Otca Františka. Pôjdeme zaujímavou cestou chudoby. Tam je zaujímavé pravidlo: toľko máš, koľko dáš!

Zavolaj aj ďaľších kamarátov a kamarátky.

Nebeské poklady

Koľko dáš, toľko máš!

 

Čítaj viac: Detské sv. omše - CESTA CHUDOBY

   

Púť mužov v televízii LUX

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Na Púť mužov prišli aj redaktori televízie LUX. Urobili krátku reportáž, ktorú si môžete pozrieť.

Piata púť mužov z Višňového v spravodajstve televízie LUX.   Klikni sem.

   

Zaznelo na Púti mužov 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Prvá prednáška ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. na tému: Otcovstvo - problém alebo výzva. Klikni sem.

Chvály - Spoločenstvo Nový Jeruzalem, Richard Vašečka: Klikni sem.

Druhá prednáška ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. na tému: O čom chlapi nehovoria a prečo? Klikni sem.

Svedectvo Jána Barteka, Žákovce. Príbeh muža, ktorého alkohol takmer zabil. Boh mu dal druhú šancu, vrátil sa k Nemu. Prestal piť. Klikni sem.

Svedectvo MUDr. Ivana Wallenfelsa, kresťanského gynekológa. Považská Bystrica. Moje stretnutia s Bohom a ľuďmi. Klikni sem.

Púť mužov vyrcholila svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Tu je jeho homília: Klikni sem.

   

Púť mužov 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Vo Višňovom pokračuje tradícia, ktorá tu bola v minulosti, že v prvú nedeľu v mesiaci september vítame najmä mužov. 7. septembra sme sa tiež tešili hojnej účasti na pripravenom duchovnom programe. Začali sme rannou svätou omšou, ktorú slúžil pán dekan Jozef Bagin. Nasledovali ranné chvály a prvá prednáška, v ktorej sa prihovoril mužom a chlapcom Dr. Juraj Sedláček, ktorý pôsobí v univerzitnom pastoračnom centre v Trenčíne. Uistil mužov o ich dôležitosti v spoločenskom živote a obrovskom význame otca v rodine. Na mnohých príkladoch zo života ukázal, že malý chlapec potrebuje v otcovi vidieť človeka, ktorý je hodný nasledovania. Kedysi otec rástol v očiach syna, keď priniesol domov ulovenú zver obrovskej veľkosti, vtedy si syn povedal: „Mám silného otca, keď toto dokázal!“ Dnes už otcovia nemajú príležitosť ukazovať silu takýmto spôsobom. Často sú nútení odchádzať za prácou do zahraničia, a tým berú na seba aj riziko, že svoje deti mnohokrát neuvidia aj celé týždne, či mesiace. Táto dlhá odluka oslabuje vzťah syn – otec a tiež naštrbuje otcovu autoritu, lebo si dieťa môže povedať, že to otec neuvidí, čo urobilo. Dr. Sedláček zdôraznil najväčšie veci v živote muža a tými sú modlitba a vzor. „Sú veci, o ktorých sa radím výlučne so svojím otcom, lebo potrebujem počuť zdravý chlapský názor a ten je na nezaplatenie,“ povedal. Po prednáške sa pútnici presunuli do kultúrneho domu, kde mali možnosť pozrieť si film Zápas o druhú šancu. Každý sa mohol povzbudiť a zobrať si z filmu niečo do svojho života. Tak ako sa z alkoholizmu dokázal vyliečiť hlavný hrdina, aj muž, ktorý sa nevie zbaviť závislosti to zvládne, keď do tohto problému pozve mocného Boha. Film bol plný emócií, ktoré filmová postava – Cory, v sebe nedokázal zvládať, pretože si so sebou niesol zranenia ešte z detstva od svojho otca. Až keď mu odpustil, bol schopný pomôcť aj sám sebe a zvíťaziť nad závislosťou na alkohole. Po filme bol pripravený pre všetkých obed na farskom dvore, pútnici si pochutili na dobrom guláši. Posilnení na tele sa chlapi opäť vrátili do chrámu, kde začali chvály a svedectvá pod vedením spoločenstva Nový Jeruzalem a Richarda Vašečku. Spevom a modlitbou sme mohli chváliť svojho Boha.

Čítaj viac: Púť mužov 2014

   

Kázeň pána biskupa Tomáša na Púti mužov 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Púť otcov, mužov    Višňové 2014 (Mt 1,1-16.18-23)

Ponúkam vám niekoľko myšlienok od pána biskupa:

Milí otcovia a mužovia, bratia a sestry. Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu vo vieroučnej konštitúcii o Cirkvi konštatujú, že Máriou, “vznešenou dcérou Siona, sa konečne po dlhom očakávaní prisľúbenia napĺňa čas a nastoľuje sa nový poriadok spásy”(LG 55).

Udalosť dnešného sviatku Narodenia Panny Márie je vyjadrením Božieho plánu spásy v dejinách ľudstva. Je dôkazom toho, že Boh vždy plní svoje prísľuby. Podľa svätého biskupa Ondreja Krétskeho skutočným významom dnešného sviatku je „vtelenie Slova. Mária sa narodila a vyrástla, aby sa stala Matkou Kráľa dejín, Matkou Ježiša Krista, Boha i človeka“. Toto starodávne svedectvo nás vovádza do podstaty témy, spomínanej konštitúcie o Cirkvi Lumen Gentium (Svetlo národov) v jej ôsmej časti s názvom Blahoslavená Bohorodička Panna Mária v tajomstve Krista a Cirkvi, že Mária “napredovala na ceste viery” (LG 58).

Teológovia hovoria, že tu ide o "nexus mysteriorum", teda intímne spojenie medzi tajomstvami kresťanskej viery, ktoré Koncil zdôraznil ako smer pre pochopenie jednotlivých elementov a rozličných tvrdení patrimónia katolíckej viery. Osobitná postava Božej Matky sa musí prijať a prehlbovať z rozličných doplňujúcich perspektív: popri jej napredovaní na ceste viery (via fidei) a stále platnej a nevyhnutnej ceste pravdy (via veritatis) je dôležité sledovať aj cestu krásy (via pulchritudinis) a cestu lásky (via amoris), aby sme objavili a kontemplovali ešte viac Máriinu žiarivú a pevnú vieru, jej lásku k Bohu, a jej neochvejnú nádej (via spei). Podobne ako Máriin príbeh sa dotýka všetkých, aj Jozefov príbeh zachytený svätým Matúšom v Ježišovom rodokmeni je adresovaný všetkým. “Jakub (splodil) mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus” (Mt 1, 16).

Čítaj viac: Kázeň pána biskupa Tomáša na Púti mužov 2014

   

Púť dekanátu Rajec do Šaštína

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V pondelok 1. septembra 2014 putoval Boží ľud z dekanátu Rajec do národnej svätyne do Šaštína. 13 autobusov, z toho 4 z višňovskej farnosti, priviezli k Matke Božej pútnikov, ktorí jej prišli ďakovať, ale ju aj prosiť o milosti. V autobuse sme si povedali základné informácie o histórii Šaštína, aj o tom ako sa vyvíjala mariánska úcta k Sedembolestnej na Slovensku. Pomodlili sme sa ruženec k Sedembolestnej Panne Márii s meditáciami. O 10,00 hod. bola spoločná modlitbu bolestného sv. ruženca v bazilike. O 10,30 hod. nasledovala sv. omša s kňazmi dekanátu, ktorej predsedal náš pán dekan Jozef Bagin. Homíliu o Matke Márii mal pán farár z Rosiny Stanislav Vnuk. Hovoril o tom, čo by nám povedala Matka Mária dnes. Každý poznáme históriu svojej matky, bolo by dobré, aby sme poznali aj históriu Božej Matky a učili sa od nej. Po sv. omši nám salezián kňaz Marek v bazilike porozprával podrobne o Šaštíne. Po súkromných modlitbách sme sa vybrali cestou späť, aby sme sa zastavili na Skalke pri Trenčíne. Tam nás privítal miestny kňaz pán farár Peter Beňo. Na Skalke sme sa pomodlili Krížovú cestu o svätcoch Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, ktorú napísal nitriansky otec biskup Viliam. Potom sme putovali aj do pôvodnej jaskyne pustovníkov. Aj keď nám popoludní trochu pršalo, vôbec nám to nepokazilo krásny deň, ktorý sme prežili. Ďakujeme.

Čítaj viac: Púť dekanátu Rajec do Šaštína

   

Svätý Otec 16. septembra

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Predstavili program blížiacej sa návštevy pápeža Františka v Albánsku

Vatikán 15. septembra - Po augustovej návšteve Kórey už len pár dní delí Svätého Otca od ďalšej, v poradí štvrtej zahraničnej apoštolskej cesty. Jej cieľom bude Albánsko, malá balkánska krajina s rozlohou 30-tisíc kilometrov štvorcových a asi tromi miliónmi obyvateľov.

„Jednodňová cesta, štvrtá zahraničná cesta pápeža Františka a prvá európska krajina mimo Talianska, ktorú navštívi“– povedal v úvode dnešnej tlačovej konferencie riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi. Cieľom nedeľnej návštevy bude albánske hlavné mesto Tirana. Bohatý program, vtesnaný do jediného dňa, bude zahŕňať dve dopoludňajšie a tri popoludňajšie aktivity, s akcentom na motívy cesty.

„Prvým motívom je uctenie si mučeníctva pre vieru, prežívaného v tejto krajine počas tvrdého prenasledovania zo strany ateistického komunistického režimu.“ Ako povedal páter Lombardi, ide o krajinu, kde bol potvrdený prvý ateistický štát na svete, ktorý si vpísal ateizmus aj do svojej ústavy.

Druhý akcent cesty je sústredený na rozmer spolužitia rôznych náboženstiev v Albánsku, ktoré je krajinou s prevahou moslimov. Po nich nasledujú katolíci, pravoslávni, bektaši (moslimské náboženstvo), protestanti a iní kresťania. V súvislosti s návštevou Tirany 21. septembra vystúpia do popredia dve postavy, bl. Matka Tereza, ku ktorej sa Albánci hlásia ako ku svojej národnej hrdinke, a sv. Ján Pavol II., ktorý krajinu poctil svojou návštevou v roku 1993.

Čítaj viac: Svätý Otec 16. septembra

   

90 rokov DHZ v Turí

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V sobotu 16. augusta bola v Turí krásna slávnosť miestnych hasičov z príležitostí 90. výročia založenia Dobrovoľného hačiského zboru. Viac ako 50 hasičov spolu so svojím dorastom - chlapcami i dievčatami prišlo zaspomínať na roky poctivej služby. Slávnosť začala v kostole. Na sv. omši sa zúčastnil aj prezident DZH pán PhDr. Ladislav Petho, z Republikovej rady pán Jaroslav Urban, za žilinskú organizáciu pán Jozef Trnka. Pán dekan v homíli vyzdvihol dobrovoľnú činnosť hasičov, ich tichú prácu a vzťahy, ktoré ich posúvajú vpred. Predstavil všetkým vzor vo sv. Floriánovi, patrónovi hasičov. Spomenul aj iných patrónov: sv. Jána z Boha, sv. Vavrinca, či sv. Agátu. Zamýšľal sa aj nad tým, čo všetko dávajú do svoje služby. Daj a budeš mať - to platí aj o dobrovoľných hasičoch. Pripomenul aj zaujímavý film Fireproof - v Jednom ohni alebo Ohňuvzdorný. Podotkol, že tento film by mala mať snáď každá organizávia hasičov vo svojom archíve. Vždy je potrebné hasiť oheň, ktorý ničí ľudí a ich majetky, ale v prvom rade je potrebné  hasiť aj ten vnútorný oheň, ktorý ničí nás a vnútro človeka.  

Po slávnostnom obede nasledovali slávnostná časť: povyšovanie v DHZ Turie. DHZ Turie má svoj dlhoročný kredit aj v rámci Žilinského okresu či kraja. Jeho členovia zasahujú až na celoštátnu úroveň, čo patrične bolo spomenuté aj z úst predstaviteľov Republikovej rady. Za všetkých treba spomenúť pani Danu Kianičkovú, ktorá je dušou všetkých miestnych hasičov. Ako povedal jeden z nich: chlapi hasiči lepšie poslúchajú ženu vo vedení ako muža.

Čítaj viac: 90 rokov DHZ v Turí

   

FaraFotoTour 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

 

Čítaj viac: FaraFotoTour 2014

   

FaraTour 2014 - Muži zákona

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V pondelok 4. augusta začal FaraTour 2014. Detský tábor na tému: Muži zákona. 60 detí spoznávalo veľkých mužov viery.

 

Piatok - DÁVID: MÁ KRÁSNE VNÚTRO, BOH NEPOZERÁ NA ZOVŇAJŠOK

 

Samuel pomazal za kráľa najmladšieho. Najstarší bol silný zdatný muž, pekného výzoru. Boh ale nepozerá na zovňajšok, on pozerá dovnútra. Dôležité je, aby bolo moje vnútro pred Pánom dobré, čisté krásne, nie zovňajšok.

Kráľ Dávid predstavuje azda najpopulárnejšiu postavu Starého zákona a židovských dejín: sympatický pastierik a mocný kráľ, dvorný spevák a vodca zbojníkov, kajúci ctiteľ Jahveho.

Kráľ Dávid zjednotil všetky kmene Izraela, odrazil jeho nepriateľov a zväčšil teritórium štátu. Staral sa o poddaných, dbal, aby vždy víťazila spravodlivosť a dobrota. Bol múdry, zbožný a štedrý, hoci aj on občas robil chyby, ku ktorým sa však dokázal priznať. Zapísal sa do pamäti svojho národa ako dokonalý vojvoda a spravodlivý sudca a tiež mysliteľ a básnik, a predovšetkým ako veľký Pánov spevák. To jemu sa pripisuje autorstvo Piesne piesní, knihy Kazateľ, knihy Prísloví a najmenej 73 žalmov, ktoré sú obsiahnuté v knihe Žalmov. Postava Dávida je veľmi zaujímavá a poučujúca zároveň. Dávid bol človekom veľmi citlivým na Pána Boha a prostým v spôsobe bytia. Nenariekal na svoj osud, hoci doma vykonával najjednoduchšie služby. Pochopil totiž, že veľkosť človeka nespočíva v postavení, ktoré zaujíma, ale v tom, ako plní svoje povinnosti. Dobre vedel, že nie je dôležité to, čo robí, ale ako to robí a pre koho to robí. Preto tiež vykonával dobre a zo srdca aj najjednoduchšie veci, ktorými bol poverený. Dávid nám svojím postojom ukazuje, že ak je srdce verné v malom, rastie a je schopné byť verné i vo veľkých veciach.

Takto Boh videl Dávida, preto ho vyhľadal uprostred pastvín a urobil ho kráľom. Boh sa totiž nepozerá na vonkajšok, Pán Boh vidí do ľudského srdca, ktoré sa pred ním nemôže ukryť. „Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ Boh dokáže postrehnúť všetko. Boh teda v Dávidovom srdci uvidel veľkú dobrotu, ušľachtilosť a spravodlivosť a zatúžil, aby mu slúžil inými svojimi talentami a schopnosťami. Boh ho postavil nad svojím ľudom, aby spolu s ním prežíval svoj život a pomáhal mu nachádzať Boha - Pána vo svojej každodennosti. A ako vieme, Dávid splnil svoju úlohu dokonale, lebo slovom, múdrosťou i príkladom života pomáhal ľuďom smerovať priamou cestou do neba. Smelo môžeme povedať, že Dávid bol človekom Božím.

Čítaj viac: FaraTour 2014 - Muži zákona

   

Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Kázání Petra Piťhy na svátek sv. Vojtěcha

Přišli jsme oslavit svátek sv. Vojtěcha. Chceme ho žádat o přímluvu u spravedlivého Boha, který nikomu nestraní a odplácí každému podle jeho skutků. Na začátku mše jsme vyznali své hříchy. Nevím, co komu přitom vystoupilo z paměti, nejspíš pár drobností z dnešního dne, nebo něco vážnějšího, co zneklidňuje lidské svědomí, a třeba vůbec nic. Znám to dobře z vlastní zkušenosti. Není lehké po celodenním spěchu ukáznit vlastní myšlenky a ztišit se. Proto se k vyznání vin ještě na chvilku vrátím.

Přicházíme žádat o přímluvu muže, kterého naši předkové odmítli, vyhnali ze země a byli připraveni ho zabít. Neměli bychom se s ním nejprve usmířit, požádat ho o odpuštění? Je to aktuální, nemůžeme to svést na dávné předky. Je tu asi něco, co trvá, když naše národní úcta k tomuto světci je tak divně rozpačitá, taková trochu bez radosti, jakoby nedostavěná a nevyzdobená. Občas jsme k němu vykročili, ale nikdy jsme nedošli. Nesli jsme s úctou jeho lebku od města k městu v roce 1947. Zahájili jsme k jeho miléniu desetiletí vpodstatě kající duchovní obrody národa v roce 1987, ale vytrvali jen nemnozí.

Přitom víme, že sv. Vojtěch je nám dán jako vzor biskupa, ale zároveň i jako vzor člena národního společenství. Připomeňme si proto alespoň některé z jeho vlastností a ctností. Vynikal vzdělaností, naše vzdělanost stále klesá. Uvažoval v celoevropských souvislostech, my jsme jak králíci skrčení ve své české jamce. Neohroženě hájil humanitní ideály křesťanství, vykupoval otroky a pranýřoval jejich prodávání. Hájil i cizoložnou ženu, které hrozila nelidská smrt. My o humanitě rádi a hojně mluvíme, ale důstojnost člověka pošlapáváme často i sami v sobě. Co hlásal, také žil. Jeho slova se nelišila od skutků. Naše řeči jsou prázdné, neboť nemají sobě odpovídající činy. Byl připraven ke smíru a spolupráci přes mnohá zklamání a dokonce přesto, že celý jeho rod podlehl genocidě. My se hádáme pomalu každý s každým, většinou o hlouposti.

Čítaj viac: Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

   

Zaznelo na Púti rodín

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pani starostka Marta Brezovská privítala otca biskupa: Klikni sem.

Otec biskup Viliam sa prihovoril touto kázňou: Klikni sem.

Doc. František Trstenský, prorektor KU v Ružomberku: Klikni sem.

Mons. Ján Šmelka v zaverečnej sv. omši Púte rodín: Klikni sem.

 

Svedectvá:

Manželia Peter a Mirka Valáškovci priviedli na svet 7 detí. Na púť prišli so všetkými žijúcimi deťmi. Krížom ich rodiny je veľmi vzácna choroba – osteopetróza. Tri z ich detí majú tieto zdravotné ťažkosti, ktoré sa vyznačujú krehkosťou a lámavosťou kostí spojených so slepotou. Jedna z ich „ruží z porcelánu“, ako nazvali svoje deti, maličký Janko, už je u Pána Boha. Klikni sem.

Manželia Robert a Vicky de Hoxar z Anglicka hovorili zaujímavo o veľkej Božej láske, o Otcovej láske. Predstavili školu Otcovej Lásky. Robert nás nechal nahliadnuť aj do svojho vzťahu so svojím otcom. Otcova láska premenila naše životy, hovorí Vicky. Klikni sem.

Monika Jurčáková je od narodenia na vozíku. V apríli oslávila 40. narodeniny. Má vysokú lomivosť kostí. Bolestí prežila neúrekom. Dlho sa nedokázala zmieriť s tým, že je na vozíku. Obrovskú silu jej dáva jej silná viera. Klikni sem.

Manželia Daniel a Mária Jurčíkovci. Majú 13 detí. Spolu sa modlia, spolu v nedeľu čítajú zo Svätého Písma. Otec Daniel hovorí, aké je dôležité, že jeden druhého potrebujeme. Ich odkaz: Modlitba ťa neoberá o čas, modlitba ťa oberá o problémy. Klikni sem.

MUDr. Oľga Čechová hovorila o náhlom odchode syna. O tom ako to prežívali s manželom. Lekári navrhli darovanie orgánov po jeho smrti. Hovorila ako žena viery, ktorá všetko trápenie zvládala vo viere. Klikni sem.

   

Púť rodín 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V dňoch 28. – 29. júna 2014 sa vo Višňovom stretli ctitelia Matky Božej. Keďže je Rok Sedembolestnej Panny Márie, aj tohtoročná téma Púte rodín – Mária, Matka bolestná – sa uberala týmto smerom. Počasie bolo naozaj vymodlené, Pán požehnal tieto dni na oslavu svojho mena. Do programu boli vtkané postupne všetky tajomstvá ruženca, začali sme v sobotu o 15,00 ružencom Božieho milosrdenstva. Aby pútnici mohli plnohodnotne prežívať tajomstvá viery, s vďakou pristupovali k sviatosti zmierenia, túžili očistiť svoje duše, kňazi spovedali celé dva dni. Pútnikov prišlo viac ako 4000. Počas celej púte bola v chráme vystavená relikvia krvi svätého Jána Pavla II. Tento svätec, pápež rodiny, je v našej farnosti veľmi obľúbený, mnohí sa k nemu utiekajú so svojimi prosbami a ťažkosťami a naozaj nám pomáha, oroduje za nás v nebi. O 17,00 nás svojím svedectvom prišli povzbudiť manželia Peter a Mirka Valáškovci aj so svojimi deťmi. Krížom ich rodiny je veľmi vzácna choroba – osteopetróza. Tri z ich 6 detí majú tieto zdravotné ťažkosti, ktoré sa vyznačujú krehkosťou a lámavosťou kostí spojených so slepotou. Jedna z ich „ruží z porcelánu“, ako nazvali svoje deti, maličký Janko, už je u Pána Boha. Porozprávali nám, ako fungujú doma, predviedli nám aj svoje krátke scénky a piesne. Mamina, ktorá vyštudovala tvorivú dramatiku, sa deťom v tejto oblasti venuje, je im spolu stále veselo. Nezaostával ani ocko, ktorý deti sprevádzal hrou na gitare. Títo manželia nám ukázali, ako vnímať Boží plán. Nie to, čo chceme my, je to najlepšie, pretože ani netušíme, aký skvelý život nám môže On pripraviť. Nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval náš vzácny hosť – nitriansky otec biskup Viliam Judák. Povzbudil pútnikov, že aj v dnešných ťažkých časoch, keď je rodina a manželstvo v kríze, musíme dokázať pevne stáť na základoch viery a lásky. Obeta matky a otca dáva rodine zmysel. Za naše rodiny sme prosili v Eucharistickej adorácii, meditovali sme nad myšlienkami svätého otca Františka a svätého Jána Pavla II., ako vzor našim rodinám má byť svätá rodina – Jozef, Mária a Ježiš.

Čítaj viac: Púť rodín 2014

   

Svätý Otec František píše rodinám

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

PÁPEŽ FRANTIŠEK PÍŠE LIST RODINÁM

Pápež František v ňom prosí rodiny o modlitbu za biskupskú synodu, ktorá sa uskutoční v jeseni 2014. List napísal 2. februára 2014 na sviatok Obetovania Pána, ktorý sa viaže na udalosť zo života Svätej rodiny, kedy Mária s Jozefom prinášajú Ježiša do chrámu a stretávajú sa so Simeonom a Annou.

Drahé rodiny, prichádzam na prah vášho domu, aby som vám povedal o podujatí, ktoré, ako je už známe, sa bude konať v mesiaci októbri 2014 vo Vatikáne. Ide o mimoriadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, zvolané kvôli prediskutovaniu témy „Pastoračné výzvy týkajúce sa rodiny v kontexte evanjelizácie“. Dnes je totiž Cirkev povolaná hlásať evanjelium aj tým, že sa postaví k novým naliehavým pastoračným potrebám, ktoré sa týkajú rodiny.

Táto dôležitá udalosť sa týka celého Božieho ľudu, biskupov, kňazov, zasvätených osôb a laikov z miestnych cirkví na celom svete, ktoré sa aktívne podieľajú na jej príprave konkrétnymi návrhmi a nevyhnutne potrebným príspevkom modlitby. Modlitbová podpora je naozaj potrebná a dôležitá obzvlášť z vašej strany, drahé rodiny.

Čítaj viac: Svätý Otec František píše rodinám

   

rozVEDENÍ k Bohu - pán dekan v televízii Lux

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

"rozVEDENÍ k Bohu" - téma v televízii Lux 28. mája 2014. Hostia: Prof. Ladislav Csontos SJ, PhD., ktorý sa venuje pastorácii rozvedených; Dr. Jozef Bagin - súdny vikár a saletín Matej Trizuliak - organizátor duchovných cvičení pre rozvedených. Moderuje Janka Fedešová. Klikni sem.

   

Boli sme na svätorečení, kde boli prítomní štyria pápeži

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V piatok 25. apríla 2014 sme sa vybrali z Višňového na historickú cestu do večného mesta. Vedomí si toho, že Ján Pavol Veľký je pápežom našej generácie, mužom hlbokej viery a odvahy, ktorý nás učil ako prakticky žiť každedennú vieru, putovali sme "za našim pápežom". V sobotu sme navštívili v Ríme dôležité miesta pre našu vieru. Boli sme v Bazilike sv. Pavla, v Bazilike sv. Jána v Lateráne, v Bazilike Panny Márie Santa Maria Maggiore. Navštívili sme Koloseum, kde boli umučení mnohí kresťania. Putovali sme do Baziliky sv. Klementa, kde je pochovaný sv. Cyril. Kľačiac sme putovali po Svätých schodoch.... Bolo to za čo obetovať. A v nedeľu ráno sme si privstali - o 2,30 hod. Hlavné mesto nielen Poliakov, ale aj mnohých Slovákov bolo na 5 dní  mesto Roma. Atmosféra, piesne, tance na námestiach, oslava Milosrdného Boha, životy nových svätých - jednoducho Rím žil svätými pápežmi. V pondelok sme si opäť privstali a oplatilo sa. Prišli sme do Vatikánu medzi prvými. Pred nami bolo len niekoľko poľských skupín. Zaujali sme miesta na svätopeterskom námesti v prvom sektore a sv. omšu sme mali ako na dlani. Pán dekan koncelebroval sv. omšu, ktorú slúžil kardinál Comastri a ktorá bola poďakovaním za svätorečenie. My sme boli prítomní na Námestí sv. Petra, Taliani ďakovali za svätorečenie Jána XXIII. v kostole sv. Karola, kde bol Ján XXIII. vysvätený za biskupa. Popoludní sme ešte pozreli uličky Ríma, nakúpili spomienkové darčeky a vybrali sme sa do všedných dní na naše krásne Slovensko.

Pane Ježišu Kriste, Milosrdný Bože, ďakujeme Ti za krásnu púť do Ríma, kde sme sa povzbudili vo viere, ďakujeme Ti za krásny život nových svätých pápežov - svätého Jána XXIII. a svätého Jána Pavla Veľkého.

Svätý Ján XXIII., svätý Ján Pavol Veľký, orodujte za nás!

 

Čítaj viac: Boli sme na svätorečení, kde boli prítomní štyria pápeži

   

Kto bol Ján Pavol II.? Odpoveď je v Evanjeliu!

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Homilia kardinála Angela Comastriho prednesená 28. 4. 2014 vo Vatikáne počas sv. omše na poďakovanie za kanonizáciu Jana XXIII. a  Jána Pavla Veľkého:

8. 4. 2005 – sotva pred deviatimi rokmi - mnohí z nás tu boli na tomto námestí, aby odovzdali pápežovi Jánovi Pavlovi II. posledný pozdrav. Naše oči mokré od sĺz pozerali s počudovaním – pozerali na Evanjeliár, položený na jednoduchej dubovej truhle, umiestnenej v centre na námestí. Zrazu vietor k úžasu všetkých začal prevracať strany knihy.

Všetci sa v tom okamihu pýtali: „Kto to bol Ján Pavol II.? Prečo ho tak veľmi milovali?“

Neviditeľná ruka, ktorá prevracala stránky Evanjeliára akoby chcela povedať: „Odpoveď je v evanjeliu! Život pápeža Jána Pavla bola neustála poslušnosť Evanjeliu Ježiša: preto – hovoril vietor - preto ste ho milovali. V jeho živote ste rozpoznali večné Evanjelium, Evanjelium, ktoré dalo svetlo i nádej mnohým generáciám.“

Dnes už vieme, že tento pocit bol inšpiráciou, pretože Cirkev včera cez Sv. Otca Františka uznala svätosť Jána Pavla II. a dnes sa radujeme a ďakujeme Bohu spoločne, ďakujeme neúnavnému tvorcovi svätých.

Spomínajúc na slová Jána Pavla II.: "Svätí neprosia, aby sme ich chválili, ale nasledovali,“ musíme sa pýtať sami seba: "Čo nás učí svätosť tohto neobyčajného Ježišovho učeníka v dvadsiatom storočí?"

Čítaj viac: Kto bol Ján Pavol II.? Odpoveď je v Evanjeliu!

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Tweet pápeža Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Svätý Otec na Twitteri: Pán nás očakáva a prijíma vo svojej láske

Pán nás vždy čaká, aby nás prijal vo svojej láske. Je to úžasná skutočnosť, ktorá nás nikdy neprestane prekvapovať. (Tweet pápeža Františka zo 16. septembra 2014)

 

Svätý Otec nás v tweete pozýva k Petrovmu vyznaniu lásky

Aj napriek našim hriechom môžeme opakovať spolu s Petrom: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. (Tweet pápeža Františka z 13. septembra 2014)

Čítaj viac: Tweet pápeža Františka