Neprehliadnite

Jasličková slávnosť vo Višňovom

Pozývame deti, aj birmovancov na prvý nácvik, ktorý bude v nedeľu 23. novembra o 15,00 hod. v kostole vo Višňovom.

Roráty 2014

Pozývam vás na Roráty 2014. Opäť zažijeme krásnu atmosféru rorátnych sv. omší. V tomto roku budú Roráty o sv. Terézii Avilskej. Začíname v pondelok - 1. decembra o 6,40 vo Farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom. Deti, mládež, otcovia, matky, starí rodičia, príďte sa povzbudiť.

Jasličková slávnosť v Turí

Pozývame vás na nácvik, ktorý bude v sobotu 29. novembra o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v miestnosti Nebo.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v sobotu 13. decembra o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2014 bude 28. a 29. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 11. mája 2014. Piata púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 7. septembra 2014.

 

Ako ja milujem Ježiša? Veľkú lásku Márie Magdalény a sv. Jána Ježiš odmenil vo veľkonočné ráno. Mladý umelec namaľoval obraz Ježiša a G. Doré ho mal ohodnotiť. Ten sa neponáhľal s hodnotením, ale v závere povedal: „Nemiluješ ho, keby si ho miloval, namaľoval by si ho lepšie.“ Prajem Vám všetkým, aby ste si boli s Ježišom sympatickí, aby Vám láska k Ježišovi prinášala také dary ako Márii Magdaléne.

Jozef Bagin, kňaz

   

Roráty 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Začíname 1. decembra ráno o 6,40 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Deti, mládež, rodičia i starí rodičia, pozývam Vás na tohtoročné Roráty so sv. Teréziou!

V pondelok ráno 1. 12. každé dieťa dostane plagát, na ktorý si bude celý adventný čas pridávať ďalšie obrázky, ktoré budú hovoriť o živote sv. Terézie z Avily.

Opäť zažijeme krásnu atmosféru rorátnych sv. omší. Opäť pôjdeme do tmavého kostola s našimi krásnymi adventnými lampášikmi, ktoré bude niesť každé dieťa.

Z Turia pôjde autobus každé ráno o 6,20 hod. Bude stáť na dolnom konci pri cintoríne, pri Požiarnej zbrojnici, aj na hornom konci pri ihrisku.   

     

Hlavnou postavou tohtoročných Rorátov bude sv. Terézia z Avily, veľká reformátorka rehoľného života, zakladateľka bosých karmelitánov, učiteľka Cirkvi. Výber tejto témy sa viaže s jubileom – 500 rokov od jej narodenia. Dňa 15. októbra sa začal Jubilejný rok sv. Terézie z Avily nielen v karmelitánskych kláštoroch, ale aj v celej Cirkvi, zvlášť ho budú prežívať v Španielsku, odkiaľ Terézia pochádza. Druhý dôvod, prečo je táto téma, je Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil Sv. Otec František. Tento Rok zasväteného života začne na sviatok Obetovania Panny Márie - 21. novembra 2014. Počas rorátnych sv. omší budú deti spoznávať život sv. Terézie z Avily, jej neobyčajnú lásku i dôverný vzťah s Pánom Bohom.

Je možné objednať si tieto materiály, ktoré sú preložené do slovenčiny, na adrese:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Objednávky sa budú zasielať na dobierku priebežne od 24.11. 2014. 

 

Čítaj viac: Roráty 2014

   

Arcibiskup Cyril Vasiľ: Sviatok Krista Kráľa u gréckokatolíkov

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V dedinke, v ktorej som vyrastal, je miestny kostol postavený v roku 1926 a zasvätený Kristovi Kráľovi. Ako chlapec som si dátum jeho stavby, uvedený na priečelí, všimol preto, lebo sa vtedy narodil môj otec. Až oveľa neskôr som si uvedomil, že to bol vlastne prvý kostol na Slovensku zasvätený Kristovi Kráľovi, krátko po tom, čo pápež Pius XI. encyklikou Quas primas z 11. decembra 1925 ustanovil pre celú Cirkev túto liturgickú slávnosť.

V časoch najväčšieho rozmachu totalitných ideológií 20. storočia – fašizmu, nacizmu a komunizmu - teda systémov, ktoré si nárokovali vládu nad človekom vo všetkých aspektoch jeho života a ktoré v ďalších rokoch priniesli celému ľudstvu smrť, biedu a zotročenie, Svätý Otec chcel upozorniť kresťanov, že viac ako akýkoľvek vodca, duce, fűhrer, vožď a generalissimus, skutočným vládcom sveta a každého človeka môže byť iba Kristus. Jedine jemu patrí oslava a poklona, len on ukazuje pravdivú cestu životom, pretože on sám je Cesta, Pravda a Život. Táto pápežova výzva bola nielen aktuálna, ale aj nadčasová a univerzálna a jeho posolstvo bolo v celej Cirkvi radostne prijaté. Dosvedčuje to aj skutočnosť, že nielen latinská, rímskokatolícka cirkev, ale aj východné cirkvi, a teda aj naša Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v krátkej dobe pripravili na túto slávnosť liturgické texty a ochotne ju zaradili do svojho liturgického života.

Niektorí liturgisti si kládli otázku, či zaradenie tohto sviatku bolo záväzné len pre latinskú cirkev, alebo sa týkalo aj východných cirkví. Na takto postavenú otázku je potrebné pripomenúť, že úcta Krista-Kráľa má na Východe hlboké korene a rozhodne nezačala až v časoch pápeža Pia XI. Obraz Krista-Kráľa, Vševládcu, (po grécky Pantokratora), v byzantských chrámoch už dávno predtým zdobil každý ikonostas ako centrálny motív tejto obrazovej steny spájajúcej svätyňu s loďou chrámu. Cirkevná architektúra a umenie totiž spĺňajú aj teologickú a katechetickú úlohu. Rozdelenie chrámu na loď a svätyňu pripomína rozdelenie sveta na jeho prirodzený a časný aspekt na jednej strane a na priestor posvätný, nekonečný, presahujúci hranice viditeľnej reality, predstavujúci Božie Kráľovstvo.

Čítaj viac: Arcibiskup Cyril Vasiľ: Sviatok Krista Kráľa u gréckokatolíkov

   

Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Piatok 21. novembra

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Sedemnásta detská sv. omša

Cesta chudoby - chudobná cesta

Bl. Matky Terezy

 

 KŇAZ:

Končíme naše detské sv. omše. Prešli sme dlhú cestu chudoby od januára až po dnešný deň. Prvého decembra už začínajú Roráty.

Otázka pre deti:

Koľko miest pre ľudí, ktorí si hromadili poklady v nebi, ostalo ešte na našom plagáte?

(Jedno miesto)

Čítaj viac: Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy

   

Kríž svetových dní mládeže - Kríž JPII

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

 

 

   

Naša Púť pútí do Svätej Zeme

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Na internete sa sme sa mohli ešte pred prihlásením na túto púť dočítať nasledujúcu informáciu: "Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu.

Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život." Dnes toto tvrdenie potvrdzujeme a ba, dodávame ešte viac. Je to obrovská milosť, ktorú prajeme naozaj všetkým. Navštíviť miesta, po ktorých chodil sám Pán Ježiš Kristus. Pán dekan nám stále opakoval, aby sme sa pripravili, čítali, hľadali informácie, pretože na púť do Svätej Zeme sa musíme pripraviť. Taktiež sme sa za toto Božie dielo modlili. Ako sa blížil dátum nášho odletu, chvenie v žalúdku sa zväčšovalo, naše vnútro bolo plné očakávaní. Let bol fantastický, hoci kontroly na letiskách boli dosť prísne a nepríjemné. Keď sme vystúpili v Tel Avive, čakal nás náš sprievodca otec Miroslav, ktorý ako vyzeral na prvý pohľad, takým naozaj bol. Úsmev, pokoj, srdečnosť, ochota, lepšieho sprievodcu sme si ani nevedeli predstaviť. Prišli sme v noci, takže sme sa ubytovali a išli sa vyspať. Náš prvý deň v Izraeli sme začali na symbolickom mieste - tam, kde začal svoj slávnostný vstup do Jeruzalema aj Pán Ježiš. Mali sme svätú omšu v Betfage. Potom sme boli na Olivovej hore, v Getsemanskej záhrade, pri Múre nárekov, v kostole Usnutia Panny Márie, na mieste, kde Peter zaprel Ježiša. Deň bol nabitý poznatkami a zážitkami viery. Druhý deň sme slávili Vianoce. Cieľom nášho putovania bol Betlehem. Spievali sme koledy a videli skutočné miesta zázrakov - Pole pastierov, Baziliku narodenia, Jaskyňu mlieka. Tretí deň sme cestovali ku Genezaretskému jazeru, kde sme zažili obrovský vietor a tance na našej lodi. Asi dve hodinky sme cestovali do Nazareta. Ďalej sme boli v Kafarnaume a obedovali sme v reštaurácii "Petrova ryba".

Čítaj viac: Naša Púť pútí do Svätej Zeme

   

Fatimská slávnosť v novembri

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V novembri sme sa opäť stretli na Fatimskej slávnosti. Pripravujeme sa na veľké jubileum - 100. výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Pán dekan sa včera – 12. novembra vrátil aj s našimi pútnikmi zo Svätej Zeme. Pokračoval v téme: slová Panny Márie. Práve včera dopoludnia pútnici navštívili vo Svätej Zemi Aim Karem – kostol Návštevy Panny Márie u sv. Alžbety. Po prvých slovách Matky Božej v Nazarete pri rozhovore s archanjelom, sa presúvame zo severu Izraela na juh, neďaleko Jeruzalema do istého judejského mesta v hornatom kraji. Mária vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Nepozdravila ani dobrý deň, ani ciao, ani ahoj, ani zdař Bůh. Pozdravila tak, ako hovorila židovská tradícia. Shalom – Pokoj vám! Vzťahuje sa na Mesiáša, ktorý prináša pokoj. Jeho predobrazom bol Šalamún – hebrejsky Šelomoh, zo slova šalom, pokoj, zdar, šťastie. Dávid vyjavil prisľúbenie, ktoré dostal od Pána: Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier.“ (1 Krn 22,9) Túto mesianistickú výzvu rozviedol Izaiáš: Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn, bude nazvaný zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ Anjeli v betlehemskej noci ohlasovali program Mesiáša: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Pavol nazýva Ježišovu blahozvesť „evanjeliom pokoja“ (Ef 6,15)

Pohanský Platón povedal pekné slová: Pokoj srdca – to je raj pre človeka. Nevystačia perly, peniaze, ani bohatstvo. Jedine Boh môže dať pokoj. Keď Mária zomrela, nikdy sa ľudia nemodlili: Odpočinutie večné, daj jej, Pane, nech odpočíva v pokoji. Nie! Mária mala Boží pokoj už tu na zemi, lebo žila v zhode s Bohom. On je jej pokoj. V nebi žije Boží pokoj v inom prevedení. Učme sa od Márie.

Som tvorcom pokoja, mám pokoj v duši, vo svedomí? Dávam okolo seba pokoj alebo nervozitu? Čo mám v srdci? Vojna kradne pokoj, nedáva pokoj. Ľudia, ktorí vojnu vyrábajú, nežijú v pokoji s Bohom. Ži v pokoji, rozdávaj ho zo svojho srdca. Zaujímavý tweet, ktorý som prečítal na internete po Fatimskej slávnosti, dnes zverejnil pápež František: Vojna ničí, zabíja, zbedačuje. Pane, daj nám svoj pokoj! (Tweet pápeža Františka z 13. novembra 2014) Zaujímavé! Akoby sa dnes pán dekan dohodol so Sv. Otcom.

Shalom (שָׁלוֹם) – Pokoj vám

   

Rastie počet posadnutí diablom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Muž, ktorý bol posadnutý diablom, navštívil Slovensko: Videl som brány pekiel

F. Vaiasuso v rozhovore s exorcistom G. Amorthom.

Talian Francesco Vaiasuso napísal knihu, v ktorej rozpráva o svojej posadnutosti 27 légiami zlých duchov a boji s nimi. Knihu pod názvom Posadnutý diablom v týchto dňoch vydalo Vydavateľstvo Don Bosco. Autor knihy ju v pondelok predstaví v Košiciach a v utorok v Bratislave.

Francesco Vaiasuso sa narodil v roku 1971 na Sicílii. Oženil sa a so svojou manželkou Danielou vedú rodinnú galériu. V roku 2002, keď mal tridsaťjeden rokov, navštívil kňaza, exorcistu Mattea La Gruu a jeho život preťalo nečakané odhalenie. Po modlitbe exorcizmu zistili, že sa jeho tela zmocnil satan a dvadsaťsedem légií démonov. Od tej chvíle začal každodenný boj so silami temnoty…

Denne sú vykonané tisíce exorcizmov. Nechýbajú ani slávni exorcisti ako Gabriele Amorth, ktorý už niekoľkokrát rozprával o svojich skúsenostiach. Nestáva sa však často, aby o nich hovorila osoba, ktorá podstúpila exorcizmus. Vy ste však svoj príbeh chceli vyrozprávať. Prečo?

V podstate sa ešte nikto takto neodhalil. Chcel som sa nejakým spôsobom vyjadriť v mene všetkých, čo trpia posadnutím alebo “duševnými poruchami”. Počas týchto piatich rokov, ktoré som si na vlastnej koži odžil, som došiel k záveru, že osoby prežívajúce takúto drámu cítia mnoho samoty, či už kvôli samotnému duševnému utrpeniu alebo kvôli tomuto “tabu”. Čím menej sa o tom rozpráva, tým je to pre osobu ubijajúcejšie.

Čítaj viac: Rastie počet posadnutí diablom

   

Mládežnícka sv. omša v októbri

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V piatok 31. októbra 2014 o 18,00 hod. vo Višňovom.

Po piatkovom mládežníckom večere mi vŕtalo v hlave, prečo sme my mladí k ponúkaným hodnotám ľahostajní, prečo nie sme ochotní zariadiť si čas tak, aby sme spolu jeden piatok v mesiaci zažili iný večer? Veď je ponúkaný práve NÁM, nie deťom, nie starkým, nie našim rodičom, ale MLADÝM... Alebo sa už ako 18, 20, 25-roční necítime mladí...? Či už nepotrebujeme duchovne rásť, diskutovať na rôzne témy, tvoriť spoločenstvo, ktoré verí a patrí Bohu? ... V posledný októbrový večer sme prežili opäť výnimočný čas. Prišli nás svojím svedectvom, hudbou, životom povzbudiť mladí z Dolného Kubína, ktorí si hovoria Mladá generácia. Mohli v tento večer sedieť doma alebo s priateľmi pri pive. Oni prišli k nám, aby nám odovzdali to, čo sami dostali. A spoločne sme oslavovali nášho Boha. Spevom i nástrojmi sprevádzali svätú omšu, po ktorej to skutočne roztočili a ukázali nám, že i spôsobom nám blízkym (tancom, skákaním...), môžeme chváliť Boha. Počas kázne sa pán dekan veľmi pekne prihovoril mladým a zvlášť birmovancom. Nemôžeš človeka prinútiť, aby ťa miloval. No Pán Boh vie, čo robí a dáva hlavný príkaz: „Milovať budeš Pána, svojho Boha...!“ Keďže sme jeho ponuku neprijali a nepochopili, lásku prikazuje.

Po svätej omši nás čakal program i na fare. Vyrobili sme biele stužky, ktoré od 2. novembra môžeme nosiť na oblečení ako znak života. I tento čas, v ktorom žijeme, potrebuje svätcov, svätcov 21.storočia. Pripomenuli sme si, že svätými sa môžeme stať i my. Vyvrcholením večera bola modlitba. Naši hostia sa modlili za každého jedného z nás osobitne. I prostredníctvom nich sme mohli viac pocítiť Božiu prítomnosť. Bol to skutočne požehnaný čas.

ĎAKUJEME za krásny večer!

-r-

iný pohľad:

7. mládežnícky večer bol večerom chvál. Chvály nie sú koncert, neprišli sme sa pozerať a počúvať. Prišli sme sa aktívne zapojiť, aby bolo oslávené meno nášho Boha a jeho dobrota. Navštívili nás naši milí hostia z Oravy - skupina Mladá generácia, ktorí to, čo majú vo svojom názve, aj naozaj robia a činia vo svojich životoch. Správajú sa ako praví mladí, a napriek tomu nedrogujú, nesedia v krčmách a radšej nacvičujú piesne a pomáhajú druhým na ceste k Bohu. V kostole urobili naozaj pravý "hurhaj". Keď už mladí nebudú živí a v pohybe, tak kto teda? V kázni sa pán dekan prihovoril mladým a birmovancom. Pýtal sa, či nám môže niekto prikázať, aby sme milovali druhého človeka. Nie! A predsa to Pán Boh robí, lebo vie, čo je pre nás dobré. Máme ho postaviť na prvé miesto a milovať ho...a pokiaľ to sami rozumom a srdcom nechápeme, musí nám to prikázať. Nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Náš duchovný otec povzbudil birmovancov, aby sa snažili čas, ktorý je pred nimi prežiť v Božej láske, nie nasilu, ale dobrovoľne a s radosťou. Po svätej omši a chválach sa ešte niektorí mladí stretli na fare. Vyrábali sme stužky, ktoré budeme nosiť ako symbol, že sme za život a proti potratom. Hovorili sme o svätosti...veď ruku na srdce, kto by nechcel ísť do neba? Potom nasledovala diskusia so spoločenstvom Mladá generácia, ktorí nás uviedli do tajomstiev modlitieb. Modlili sme sa jeden za druhého a tento čas bol naozaj krásnym a požehnaným. Nechýbal smiech ani slzy. Pomaly sa už večer chýlil ku koncu, poupratovali sme a pobrali sa domov, aby sme si toľké pekné a silné momenty večera mohli v tichu pred spaním ešte prebrať každý sám so sebou.

Ďakujeme našim hosťom za príjemnú atmosféru a posolstvo, s ktorým k nám prišli. Tiež ďakujeme pánovi dekanovi za jeho otvorenosť, priateľstvo a prijatie takýchto akcií v našej farnosti...

-k-

   

Svätý Otec 23. novembra

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Nedeľa Krista Kráľa priniesla Cirkvi šesť nových svätých

Vatikán 23. novembra – V nedeľu Krista Kráľa predsedal Svätý Otec František eucharistickému sláveniu na Námestí sv. Petra, pri ktorom kanonizoval šesť nových svätých. Medzi veriacim ľudom boli výrazne prítomní pútnici z Indie, vlasti dvoch nových svätých, a tiež z regiónov Talianska, odkiaľ pochádzali ďalší štyria. Po vzývaní Ducha Svätého spevom Veni Creator Spiritus kardinál Angelo Amato ako prefekt Kongregácie pre kauzy svätých predniesol tzv. Petitio, žiadosť o ich zapísanie do zoznamu svätých, a predstavil stručne ich životné osudy.

Latinská kanonizačná formula zaznela po speve litánií. Svätý Otec tak slávnostným výrokom vyhlásil za svätých biskupa Giovanniho Antonia Farinu, karmelitánskeho kňaza Kuriakose Eliasa Chavaru od Svätej rodiny, františkánskeho kňaza Ľudovíta z Casorie, brata Nicolu da Longobardiho z rehole minimov, indickú karmelitánku sestru Eufráziu od Božského Srdca a brata Amata Ronconiho z tretieho rádu sv. Františka.

V homílii sa Svätý Otec zameral na význam Kristovho kráľovského titulu, ktorý spočíva v jeho úlohe Dobrého pastiera a v poslušnom napĺňaní Božieho plánu záchrany človeka. Vysvetlil, že Ježiš svoje kráľovstvo naďalej buduje aj po svojom zmŕtvychvstaní, až po definitívne víťazstvo. Slovami Matúšovho evanjelia o poslednom súde potom pápež František poukázal na požiadavky, ktoré Ježiš ako kráľ vyžaduje. Pri Božom súde bude kritériom dobročinná láska prejavená voči núdznym:

Čítaj viac: Svätý Otec 23. novembra

   

Liturgická spomienka na sv. Jána Pavla Veľkého

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V sobotu 25. októbra sme si prvý krát pripomenuli liturgickú spomienku (22. 10.) na svätého Jána Pavla Veľkého. O 16,30 hod. bola modlitba sv. ruženca k pápežovi rodiny za naše rodiny, potom bola sv. omša. V krátkych meditáciach pred desiatkami sme prosili Jána Pavla za jednotlivé stavy  v našej spoločnosti vychádzajúc z jeho života. Prosili sme tohto svätca, ktorého relikviu krvi máme v našom chráme. Po sv. omši sme si uctili relikviu tohto svätého pápeža. Opäť nám zaspieval náš spevokol krásne piesne, ktoré poznáme ako Santo, Wadowice alebo pieseň zo Svetových dní mládeže.

Pán dekan nám ponúkol myšlienku „krásny človek“. Nejde len o zovňajšok, ani len o inteligenciu. Ide o čosi, čo pramení vo vnútri. Krásny človek nielen očarí, on nás mení. V jeho blízkosti sa cítime dobre. Napĺňa nás pozitívnou energiou, dodáva nám krídla. Chceme pri ňom byť lepší. Snažíme sa. Tak to bolo s Jánom Pavlom Veľkým. Cirkev nevyrába svätých. Ona len rozpoznáva svätosť. Boh sa kedysi predstavil ako Boh Abraháma, Izáka, Jakuba, teraz sa predstavuje ako Boh Jána Pavla. Samotný Ján Pavol sa vyjadril, že svätí nepotrebujú, aby sme im tlieskali, ale aby sme ich nasledovali. „Nebojte sa, otvorte Kristovi dvere dokorán!“ Nie je snáď už nič, čo by sme o Jánovi Pavlovi nevedeli, o to viac ho treba nasledovať. Žiť úprimnú vieru tak, ako to on žil v celom svojom živote. Pán dekan spomenul niektoré zázraky, ktoré sa udiali na príhovor tohto svätca. Či už vyliečenie muža, ktorému po úraze hlavy nedávali lekári žiadnu šancu na prežitie, alebo obrátenie neveriaceho človeka, či vyprosenie dieťatka pre rodinu, ktorá dlhé roky nemohla mať dieťa.

Čo si ja dám ako predsavzatie? Poctivú sv. spoveď a nový začiatok, svedomitú modlitbu každý deň, ruženec za moju rodinu, čítanie Sv. Písma. Budem dobrý každý deň. Budem prosiť tohto svätca, aby mi pomáhal v mojich ťažkostiach....  

Je za čo ďakovať svätému Jánovi Pavlovi Veľkému....

 Svätý Ján Pavol, oroduj za nás.

   

Príď sa modliť ruženec každý deň: deti za tatu a mamu, tato a mama za deti

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

30. október

Sv. Stanislav Kostka

Vedel si, že otec nikdy nebude súhlasiť s tým, že sa staneš rehoľníkom. Rozhodol si sa v preoblečení vyraziť z Mazowsa do Ríma. Dokonca brat Ťa nespoznal. Chcel si žiť len pre Boha.

Vyprosuj, aby sa v našej rodine deti navzájom znášali.


Čítaj viac: Príď sa modliť ruženec každý deň: deti za tatu a mamu, tato a mama za deti

   

22. október - sviatok svätého Jána Pavla Veľkého

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Čo povedal Slovákom? Počúvajme:

 

   

Začal rok sv. Terézie z Avily

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

František o svaté Terezii z Avily: Je čas jít

Vatikán. Vatikán. Sv. Terezie z Avily nás učí, že cesta k Bohu je také cestou k lidem, píše papež František v poselství avilskému biskupovi v den, kdy církev slaví liturgickou památku sv. Terezie od Ježíše. Petrův nástupce svůj list zasílá na začátku jubilejního roku, který připomíná pětisté výročí narození španělské mystičky, bosé karmelitánky a učitelky církve.

„Evangelium není olověná brašna, kterou s sebou člověk namáhavě vleče, nýbrž zdroj radosti, který naplňuje Bohem celé srdce a ponouká jej, aby sloužilo lidem.“ Papež František popisuje Terezii z Avily jako vzor světice, která, jak říká, „vybíhá ven, aby procházela cestami svého času, s evangeliem v ruce a Duchem v srdci“. Svatý otec připomíná čtyři neochvějné body tereziánské spirituality: radost, modlitbu, bratrství a přilnutí ke své době. Zdůrazňuje, jakou hodnotu má radost z objevu Boží lásky a následný podnět k lásce mezi bližními. Dále poukazuje na skutečnost, že to vše je živeno modlitbou. „Modlitba překonává pesimismus a plodí dobré činy“, píše papež, který se poté zastavuje u důležitosti, jakou má bytí v kontextu své doby. Papež o sv. Terezii od Ježíše říká: „Její mystická zkušenost ji neoddělila od světa, ani od lidských starostí. Naopak, dodala jí nové impulsy a odvahu ke skutkům“. Jak papež poznamenává, „Terezie z Avily prožívala obtíže své doby“.

František v této souvislosti mluví o „tereziánském realismu“ a podotýká: „Když je svět v ohni, nelze ztrácet čas podružnými aktivitami“. Papež proto opakuje doporučení, které světice zanesla do svých spisů: Už je čas jít. Podle Petrova nástupce jsou rady španělské mystičky trvale aktuální a platné jak pro jednotlivce, kteří se ubírají vlastní cestou k Bohu a lidem, tak pro společenství zasvěceného života. „Kéž se v kultuře provizoria rozhodneme pro trvalou věrnost, kéž se ve světě bez naděje ukáže plodnost zamilovaného srdce a kéž se ve společnosti, jež si volí množství model, stáváme svědky toho, že Bůh sám stačí“, uzavírá Svatý otec své poselství do španělské Avily.

Čítaj viac: Začal rok sv. Terézie z Avily

   

Sv. ruženec v októbri

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V stredu 1. otóbra začína mesiac Panny Márie. Pozývam vás modliť sa sv. ruženec. V októbri bude v Ríme synoda za rodinu. My sa budeme sv. ruženec modliť za naše rodiny – za ocka, mamu, za celú rodinu. Každý deň 1/2 hodinu pred sv. omšou. Deti pozývam každý deň, budeme opäť zbierať na plagát zaujímavé obrázky.

Kto sa bude predmodlievať?

V pondelok miništranti a deti,

v stredu otcovia a muži,

v piatok mládež,

v utorok, štvrtok a sobotu ráno ženy a matky,

v nedeľu spoločne popoludní.

Deti dostanú plagát a každý deň obrázok s malými svätými, blahoslavenými, alebo kandidátmi svätorečenia (Nenolina, sv. Dominik, sv. Terezka). Na každom obrázku je aj modlitba za rodinu.  

Aká je hodnota ruženca? Páter Amorth, exorcista, hovorí: pre diabla nie je nič horšie ako ruženec. Túto modlitbu absolútne neznáša. K mnohým oslobodeniam došlo, keď sa ľudia veľa posadnutého modlili ruženec! Raz mi počas exorcizmu satan povedal: „Nenávidím ich!“ Čo? – pýtal som sa. „Tie zrnka! Hnusia sa mi! Neznášam ich! Aj všetkých tých, čo sa ho modlia. Nech ma nechajú tak.“ Je to modlitba proti nemu. Je tak proti nemu, že ho neznáša, že ho nemôže počuť.

 

 

 

Čítaj viac: Sv. ruženec v októbri

   

Pavol Demitra: 38 - pocta hokejovej legende

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Zaznelo na Púti mužov 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Prvá prednáška ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. na tému: Otcovstvo - problém alebo výzva. Klikni sem.

Chvály - Spoločenstvo Nový Jeruzalem, Richard Vašečka: Klikni sem.

 

Druhá prednáška ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. na tému: O čom chlapi nehovoria a prečo? Klikni sem.

Svedectvo Jána Barteka, Žákovce. Príbeh muža, ktorého alkohol takmer zabil. Boh mu dal druhú šancu, vrátil sa k Nemu. Prestal piť. Klikni sem.

Svedectvo MUDr. Ivana Wallenfelsa, kresťanského gynekológa. Považská Bystrica. Moje stretnutia s Bohom a ľuďmi. Klikni sem.

Púť mužov vyrcholila svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Tu je jeho homília: Klikni sem.

 

Púť mužov v televízii LUX:

Na Púť mužov prišli aj redaktori televízie LUX. Urobili krátku reportáž, ktorú si môžete pozrieť.

Piata púť mužov z Višňového v spravodajstve televízie LUX.   Klikni sem.

   

Púť mužov 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Vo Višňovom pokračuje tradícia, ktorá tu bola v minulosti, že v prvú nedeľu v mesiaci september vítame najmä mužov. 7. septembra sme sa tiež tešili hojnej účasti na pripravenom duchovnom programe. Začali sme rannou svätou omšou, ktorú slúžil pán dekan Jozef Bagin. Nasledovali ranné chvály a prvá prednáška, v ktorej sa prihovoril mužom a chlapcom Dr. Juraj Sedláček, ktorý pôsobí v univerzitnom pastoračnom centre v Trenčíne. Uistil mužov o ich dôležitosti v spoločenskom živote a obrovskom význame otca v rodine. Na mnohých príkladoch zo života ukázal, že malý chlapec potrebuje v otcovi vidieť človeka, ktorý je hodný nasledovania. Kedysi otec rástol v očiach syna, keď priniesol domov ulovenú zver obrovskej veľkosti, vtedy si syn povedal: „Mám silného otca, keď toto dokázal!“ Dnes už otcovia nemajú príležitosť ukazovať silu takýmto spôsobom. Často sú nútení odchádzať za prácou do zahraničia, a tým berú na seba aj riziko, že svoje deti mnohokrát neuvidia aj celé týždne, či mesiace. Táto dlhá odluka oslabuje vzťah syn – otec a tiež naštrbuje otcovu autoritu, lebo si dieťa môže povedať, že to otec neuvidí, čo urobilo. Dr. Sedláček zdôraznil najväčšie veci v živote muža a tými sú modlitba a vzor. „Sú veci, o ktorých sa radím výlučne so svojím otcom, lebo potrebujem počuť zdravý chlapský názor a ten je na nezaplatenie,“ povedal. Po prednáške sa pútnici presunuli do kultúrneho domu, kde mali možnosť pozrieť si film Zápas o druhú šancu. Každý sa mohol povzbudiť a zobrať si z filmu niečo do svojho života. Tak ako sa z alkoholizmu dokázal vyliečiť hlavný hrdina, aj muž, ktorý sa nevie zbaviť závislosti to zvládne, keď do tohto problému pozve mocného Boha. Film bol plný emócií, ktoré filmová postava – Cory, v sebe nedokázal zvládať, pretože si so sebou niesol zranenia ešte z detstva od svojho otca. Až keď mu odpustil, bol schopný pomôcť aj sám sebe a zvíťaziť nad závislosťou na alkohole. Po filme bol pripravený pre všetkých obed na farskom dvore, pútnici si pochutili na dobrom guláši. Posilnení na tele sa chlapi opäť vrátili do chrámu, kde začali chvály a svedectvá pod vedením spoločenstva Nový Jeruzalem a Richarda Vašečku. Spevom a modlitbou sme mohli chváliť svojho Boha.

Čítaj viac: Púť mužov 2014

   

Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Kázání Petra Piťhy na svátek sv. Vojtěcha

Přišli jsme oslavit svátek sv. Vojtěcha. Chceme ho žádat o přímluvu u spravedlivého Boha, který nikomu nestraní a odplácí každému podle jeho skutků. Na začátku mše jsme vyznali své hříchy. Nevím, co komu přitom vystoupilo z paměti, nejspíš pár drobností z dnešního dne, nebo něco vážnějšího, co zneklidňuje lidské svědomí, a třeba vůbec nic. Znám to dobře z vlastní zkušenosti. Není lehké po celodenním spěchu ukáznit vlastní myšlenky a ztišit se. Proto se k vyznání vin ještě na chvilku vrátím.

Přicházíme žádat o přímluvu muže, kterého naši předkové odmítli, vyhnali ze země a byli připraveni ho zabít. Neměli bychom se s ním nejprve usmířit, požádat ho o odpuštění? Je to aktuální, nemůžeme to svést na dávné předky. Je tu asi něco, co trvá, když naše národní úcta k tomuto světci je tak divně rozpačitá, taková trochu bez radosti, jakoby nedostavěná a nevyzdobená. Občas jsme k němu vykročili, ale nikdy jsme nedošli. Nesli jsme s úctou jeho lebku od města k městu v roce 1947. Zahájili jsme k jeho miléniu desetiletí vpodstatě kající duchovní obrody národa v roce 1987, ale vytrvali jen nemnozí.

Přitom víme, že sv. Vojtěch je nám dán jako vzor biskupa, ale zároveň i jako vzor člena národního společenství. Připomeňme si proto alespoň některé z jeho vlastností a ctností. Vynikal vzdělaností, naše vzdělanost stále klesá. Uvažoval v celoevropských souvislostech, my jsme jak králíci skrčení ve své české jamce. Neohroženě hájil humanitní ideály křesťanství, vykupoval otroky a pranýřoval jejich prodávání. Hájil i cizoložnou ženu, které hrozila nelidská smrt. My o humanitě rádi a hojně mluvíme, ale důstojnost člověka pošlapáváme často i sami v sobě. Co hlásal, také žil. Jeho slova se nelišila od skutků. Naše řeči jsou prázdné, neboť nemají sobě odpovídající činy. Byl připraven ke smíru a spolupráci přes mnohá zklamání a dokonce přesto, že celý jeho rod podlehl genocidě. My se hádáme pomalu každý s každým, většinou o hlouposti.

Čítaj viac: Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

   

Zaznelo na Púti rodín

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pani starostka Marta Brezovská privítala otca biskupa: Klikni sem.

Otec biskup Viliam sa prihovoril touto kázňou: Klikni sem.

Doc. František Trstenský, prorektor KU v Ružomberku: Klikni sem.

Mons. Ján Šmelka v zaverečnej sv. omši Púte rodín: Klikni sem.

 

Svedectvá:

Manželia Peter a Mirka Valáškovci priviedli na svet 7 detí. Na púť prišli so všetkými žijúcimi deťmi. Krížom ich rodiny je veľmi vzácna choroba – osteopetróza. Tri z ich detí majú tieto zdravotné ťažkosti, ktoré sa vyznačujú krehkosťou a lámavosťou kostí spojených so slepotou. Jedna z ich „ruží z porcelánu“, ako nazvali svoje deti, maličký Janko, už je u Pána Boha. Klikni sem.

Manželia Robert a Vicky de Hoxar z Anglicka hovorili zaujímavo o veľkej Božej láske, o Otcovej láske. Predstavili školu Otcovej Lásky. Robert nás nechal nahliadnuť aj do svojho vzťahu so svojím otcom. Otcova láska premenila naše životy, hovorí Vicky. Klikni sem.

Monika Jurčáková je od narodenia na vozíku. V apríli oslávila 40. narodeniny. Má vysokú lomivosť kostí. Bolestí prežila neúrekom. Dlho sa nedokázala zmieriť s tým, že je na vozíku. Obrovskú silu jej dáva jej silná viera. Klikni sem.

Manželia Daniel a Mária Jurčíkovci. Majú 13 detí. Spolu sa modlia, spolu v nedeľu čítajú zo Svätého Písma. Otec Daniel hovorí, aké je dôležité, že jeden druhého potrebujeme. Ich odkaz: Modlitba ťa neoberá o čas, modlitba ťa oberá o problémy. Klikni sem.

MUDr. Oľga Čechová hovorila o náhlom odchode syna. O tom ako to prežívali s manželom. Lekári navrhli darovanie orgánov po jeho smrti. Hovorila ako žena viery, ktorá všetko trápenie zvládala vo viere. Klikni sem.

   

rozVEDENÍ k Bohu - pán dekan v televízii Lux

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

"rozVEDENÍ k Bohu" - téma v televízii Lux 28. mája 2014. Hostia: Prof. Ladislav Csontos SJ, PhD., ktorý sa venuje pastorácii rozvedených; Dr. Jozef Bagin - súdny vikár a saletín Matej Trizuliak - organizátor duchovných cvičení pre rozvedených. Moderuje Janka Fedešová. Klikni sem.

   

Boli sme na svätorečení, kde boli prítomní štyria pápeži

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V piatok 25. apríla 2014 sme sa vybrali z Višňového na historickú cestu do večného mesta. Vedomí si toho, že Ján Pavol Veľký je pápežom našej generácie, mužom hlbokej viery a odvahy, ktorý nás učil ako prakticky žiť každedennú vieru, putovali sme "za našim pápežom". V sobotu sme navštívili v Ríme dôležité miesta pre našu vieru. Boli sme v Bazilike sv. Pavla, v Bazilike sv. Jána v Lateráne, v Bazilike Panny Márie Santa Maria Maggiore. Navštívili sme Koloseum, kde boli umučení mnohí kresťania. Putovali sme do Baziliky sv. Klementa, kde je pochovaný sv. Cyril. Kľačiac sme putovali po Svätých schodoch.... Bolo to za čo obetovať. A v nedeľu ráno sme si privstali - o 2,30 hod. Hlavné mesto nielen Poliakov, ale aj mnohých Slovákov bolo na 5 dní  mesto Roma. Atmosféra, piesne, tance na námestiach, oslava Milosrdného Boha, životy nových svätých - jednoducho Rím žil svätými pápežmi. V pondelok sme si opäť privstali a oplatilo sa. Prišli sme do Vatikánu medzi prvými. Pred nami bolo len niekoľko poľských skupín. Zaujali sme miesta na svätopeterskom námesti v prvom sektore a sv. omšu sme mali ako na dlani. Pán dekan koncelebroval sv. omšu, ktorú slúžil kardinál Comastri a ktorá bola poďakovaním za svätorečenie. My sme boli prítomní na Námestí sv. Petra, Taliani ďakovali za svätorečenie Jána XXIII. v kostole sv. Karola, kde bol Ján XXIII. vysvätený za biskupa. Popoludní sme ešte pozreli uličky Ríma, nakúpili spomienkové darčeky a vybrali sme sa do všedných dní na naše krásne Slovensko.

Pane Ježišu Kriste, Milosrdný Bože, ďakujeme Ti za krásnu púť do Ríma, kde sme sa povzbudili vo viere, ďakujeme Ti za krásny život nových svätých pápežov - svätého Jána XXIII. a svätého Jána Pavla Veľkého.

Svätý Ján XXIII., svätý Ján Pavol Veľký, orodujte za nás!

 

Čítaj viac: Boli sme na svätorečení, kde boli prítomní štyria pápeži

   

Kto bol Ján Pavol II.? Odpoveď je v Evanjeliu!

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Homilia kardinála Angela Comastriho prednesená 28. 4. 2014 vo Vatikáne počas sv. omše na poďakovanie za kanonizáciu Jana XXIII. a  Jána Pavla Veľkého:

8. 4. 2005 – sotva pred deviatimi rokmi - mnohí z nás tu boli na tomto námestí, aby odovzdali pápežovi Jánovi Pavlovi II. posledný pozdrav. Naše oči mokré od sĺz pozerali s počudovaním – pozerali na Evanjeliár, položený na jednoduchej dubovej truhle, umiestnenej v centre na námestí. Zrazu vietor k úžasu všetkých začal prevracať strany knihy.

Všetci sa v tom okamihu pýtali: „Kto to bol Ján Pavol II.? Prečo ho tak veľmi milovali?“

Neviditeľná ruka, ktorá prevracala stránky Evanjeliára akoby chcela povedať: „Odpoveď je v evanjeliu! Život pápeža Jána Pavla bola neustála poslušnosť Evanjeliu Ježiša: preto – hovoril vietor - preto ste ho milovali. V jeho živote ste rozpoznali večné Evanjelium, Evanjelium, ktoré dalo svetlo i nádej mnohým generáciám.“

Dnes už vieme, že tento pocit bol inšpiráciou, pretože Cirkev včera cez Sv. Otca Františka uznala svätosť Jána Pavla II. a dnes sa radujeme a ďakujeme Bohu spoločne, ďakujeme neúnavnému tvorcovi svätých.

Spomínajúc na slová Jána Pavla II.: "Svätí neprosia, aby sme ich chválili, ale nasledovali,“ musíme sa pýtať sami seba: "Čo nás učí svätosť tohto neobyčajného Ježišovho učeníka v dvadsiatom storočí?"

Čítaj viac: Kto bol Ján Pavol II.? Odpoveď je v Evanjeliu!

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Tweet pápeža Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Svätý Otec na Twitteri: Sme schopní vidieť v núdznych Božiu tvár?

Keď sa stretneme s človekom skutočne núdznym, spoznáme v ňom tvár Boha? (Tweet z 22. novembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Žiť dôstojne podľa kresťanského povolania

Snažme sa žiť spôsobom vždy hodným nášho kresťanského povolania. (Tweet pápeža Františka z 20. novembra 2014)

 

Svätý Otec na Twitteri: Učme sa byť v tichu

Koľko hluku je na svete! Učme sa byť v tichu pred sebou a pred Bohom. (Tweet pápeža Františka z 18. novembra 2014)

Čítaj viac: Tweet pápeža Františka