Neprehliadnite

Detské sv. omše

Každý druhý a tretí piatok v mesiaci pozývame deti na Detské sv. omše. V októbri to bude 10. a 17. októbra. V tomto mesiaci bude detská sv. omša aj tretí piatok v mesiaci - teda 24. októbra. V Turí je začiatok o 16,30 hod., vo Višňovom o 18,00 hod. Príď aj Ty. Hneď na prvej sv. omši dostali deti zaujímavý plagát, na ktorý si postupne budú pridávať ďalšie obrázky v podobe mincí. Pôjdeme zaujímavou cestou chudoby. Myšlienka je od Sv. Otca Františka. Tam je zaujímavé pravidlo: toľko máš, koľko dáš! Zavolaj aj ďalších kamarátov a kamarátky.

Sviatosť krstu

Krstná náuka bude v sobotu 25. októbra o 9,00 hod. na fare. Po nej sv. spoveď pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v nedeľu vo farskom kostole vo Višňovom.

Liturgická spomienka na svätého Jána Pavla Veľkého

V sobotu 25. októbra si prvý krát pripomenieme liturgickú spomienku (22. 10.) na svätého Jána Pavla Veľkého. O 16,30 hod. bude modlitba sv. ruženca k pápežovi rodiny za naše rodiny, o 17,00 hod. bude sv. omša. Príďte prosiť tohto svätca, ktorého relikviu krvi máme v našom chráme.

Zmena času

Zmena letného času na zimný: v nedeľu 26. októbra 2014 posunieme hodinky späť z 3,00 hod. na 2,00 hod.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude vo štvrtok 13. novembra o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2014 bude 28. a 29. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 11. mája 2014. Piata púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 7. septembra 2014.

 

Ako ja milujem Ježiša? Veľkú lásku Márie Magdalény a sv. Jána Ježiš odmenil vo veľkonočné ráno. Mladý umelec namaľoval obraz Ježiša a G. Doré ho mal ohodnotiť. Ten sa neponáhľal s hodnotením, ale v závere povedal: „Nemiluješ ho, keby si ho miloval, namaľoval by si ho lepšie.“ Prajem Vám všetkým, aby ste si boli s Ježišom sympatickí, aby Vám láska k Ježišovi prinášala také dary ako Márii Magdaléne.

Jozef Bagin, kňaz

   

Liturgická spomienka na sv. Jána Pavla Veľkého

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V sobotu 25. októbra si prvý krát pripomenieme liturgickú spomienku (22. 10.) na svätého Jána Pavla Veľkého. O 16,30 hod. bude modlitba sv. ruženca k pápežovi rodiny za naše rodiny, o 17,00 hod. bude sv. omša. Príďte prosiť tohto svätca, ktorého relikviu krvi máme v našom chráme. Po sv. omši si uctíme relikviu tohto svätého pápeža.

Je za čo ďakovať svätému Jánovi Pavlovi Veľkému....

 

Svätý Ján Pavol, oroduj za nás.

   

Prvá liturgická spomienka na svätého Jána Pavla v Ríme

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Mons. Slawomir Oder : Láska Božího lidu ke sv. Janu Pavlu II. stále roste

Itálie. V den první liturgické památky sv. Jana Pavla II. byla kaple v druhém poschodí římské univerzitní kliniky Gemelli zasvěcena právě tomuto světci, který byl za svého života ve jmenované nemocnici desetkrát hospitalizován.

Jak pro Vatikánský rozhlas uvedl mons. Slawomir Oder, postulátor kanonizační kauzy polského papeže, devět let po Wojtylově smrti nadále roste láska a úcta k jedné z nejvýraznějších postav novodobé historie církve.

“Je to jev, kterého jsem si povšimnul už v letech kanonizačního procesu a při shromažďování svědectví. Lidé v mnoha různých jazycích jako refrén opakovali : Náš papež. Mají v paměti jeho úsměv a slova, otcovský postoj – přísný, ale také shovívavý, jistotu jeho učení, blízkost lidem, kteří potřebují lásku a milosrdenství.“

Dvacátý druhý říjen se pojí s větou „Nemějte strach!“ Tato slova ze zahajovací mše pontifikátu v roce 1978 se stala jakýmsi mottem jeho sedmadvacetiletého trvání…

Čítaj viac: Prvá liturgická spomienka na svätého Jána Pavla v Ríme

   

Dnes slávime sviatok svätého Jána Pavla Veľkého

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Čo povedal Slovákom? Počúvajme:

   

Jeho celý pontifikát jedným slovom - Láska

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Príď sa modliť ruženec každý deň: deti za tatu a mamu, tato a mama za deti

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

20. október

Svätý Alojz Gonzaga

Tvoj otec nebol nadšený, keď si povedal, že chceš byť rehoľníkom. Plánoval pre Teba kariéru rytiera. Napriek tomu Ty si viac ako za panským spôsobom života túžil po Bohu.

Vyprosuj nám – deťom v našej rodine – čisté a dobré srdcia.

Čítaj viac: Príď sa modliť ruženec každý deň: deti za tatu a mamu, tato a mama za deti

   

Pavol VI. je blahoslavený

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pápež Pavol VI. je blahoslavený, dňom slávenia je 26. september 

Vatikán 19. októbra - Pri dnešnej eucharistickej slávnosti na Námestí sv. Petra, ktorá uzavrela III. mimoriadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, Svätý Otec František za účasti emeritného pápeža Benedikta XVI. a synodálnych otcov vykonal slávnostný akt blahorečenia Božieho služobníka pápeža Pavla VI.

Medzi 70 tisíckami veriacich z Talianska i zo zahraničia, bolo aj päťtisíc pútnikov z Brescie a tritisíc z Milána. Žiadosť o blahorečenie v rámci predpísaného rítu predniesol Mons. Luciano Monari, biskup Brescie, rodnej diecézy Pavla VI. Životopis Božieho služobníka prečítal postulátor kauzy P. Antonio Marrazzo CSsR. Nasledoval slávnostný výrok Svätého Otca v latinskom jazyku, ktorým povolil liturgickú úctu pápeža Pavla VI. s titulom „blahoslavený“. Ako príslušný deň liturgického slávenia určil 26. september.

K verejnému ucteniu bola potom vystavená relikvia nového blahoslaveného. Priehľadná schránka obsahovala kus bieleho odevu pápeža Pavla VI., na ktorom zostali stopy krvi po pokuse o atentát počas apoštolskej návštevy filipínskej Manily. Útok sa udial dňa 27. novembra 1970 rukou nepríčetného muža. Bodnutie nožom bolo stlmené vďaka duchaprítomnosť okolostojacich.

Čítaj viac: Pavol VI. je blahoslavený

   

Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Piatok 17. októbra

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Štrnásta detská sv. omša

Cesta chudoby - chudobná cesta

sv. Martina de Porres

 

Čítaj viac: Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres

   

Detské sv. omše - CESTA CHUDOBY

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Každý druhý a tretí piatok v mesiaci pozývame deti na Detské sv. omše. V októbri to bude 10. a 17. októbra. V tomto mesiaci bude detská sv. omša aj v tretí piatok mesiaca - 24. októbra. V Turí je začiatok o 16,30 hod., vo Višňovom o 18,00 hod. Príď aj Ty. Hneď na prvej sv. omši si dostal zaujímavý plagát, na ktorý si postupne budeš pridávať ďaľšie obrázky v podobe mincí. Ak ešte nemáš tento plagát, dáme Ti ho. Budeme pozorovať svätých, ktorí sa vo svojom živote venovali chudobným. Myšlienka je od Sv. Otca Františka. Pôjdeme zaujímavou cestou chudoby. Tam je zaujímavé pravidlo: toľko máš, koľko dáš!

Zavolaj aj ďaľších kamarátov a kamarátky.

Nebeské poklady

Koľko dáš, toľko máš!

 

Čítaj viac: Detské sv. omše - CESTA CHUDOBY

   

Začal rok sv. Terézie z Avily

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

František o svaté Terezii z Avily: Je čas jít

Vatikán. Vatikán. Sv. Terezie z Avily nás učí, že cesta k Bohu je také cestou k lidem, píše papež František v poselství avilskému biskupovi v den, kdy církev slaví liturgickou památku sv. Terezie od Ježíše. Petrův nástupce svůj list zasílá na začátku jubilejního roku, který připomíná pětisté výročí narození španělské mystičky, bosé karmelitánky a učitelky církve.

„Evangelium není olověná brašna, kterou s sebou člověk namáhavě vleče, nýbrž zdroj radosti, který naplňuje Bohem celé srdce a ponouká jej, aby sloužilo lidem.“ Papež František popisuje Terezii z Avily jako vzor světice, která, jak říká, „vybíhá ven, aby procházela cestami svého času, s evangeliem v ruce a Duchem v srdci“. Svatý otec připomíná čtyři neochvějné body tereziánské spirituality: radost, modlitbu, bratrství a přilnutí ke své době. Zdůrazňuje, jakou hodnotu má radost z objevu Boží lásky a následný podnět k lásce mezi bližními. Dále poukazuje na skutečnost, že to vše je živeno modlitbou. „Modlitba překonává pesimismus a plodí dobré činy“, píše papež, který se poté zastavuje u důležitosti, jakou má bytí v kontextu své doby. Papež o sv. Terezii od Ježíše říká: „Její mystická zkušenost ji neoddělila od světa, ani od lidských starostí. Naopak, dodala jí nové impulsy a odvahu ke skutkům“. Jak papež poznamenává, „Terezie z Avily prožívala obtíže své doby“.

František v této souvislosti mluví o „tereziánském realismu“ a podotýká: „Když je svět v ohni, nelze ztrácet čas podružnými aktivitami“. Papež proto opakuje doporučení, které světice zanesla do svých spisů: Už je čas jít. Podle Petrova nástupce jsou rady španělské mystičky trvale aktuální a platné jak pro jednotlivce, kteří se ubírají vlastní cestou k Bohu a lidem, tak pro společenství zasvěceného života. „Kéž se v kultuře provizoria rozhodneme pro trvalou věrnost, kéž se ve světě bez naděje ukáže plodnost zamilovaného srdce a kéž se ve společnosti, jež si volí množství model, stáváme svědky toho, že Bůh sám stačí“, uzavírá Svatý otec své poselství do španělské Avily.

Čítaj viac: Začal rok sv. Terézie z Avily

   

Fatimská slávnosť v októbri

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pripravujeme sa na veľké jubileum - 100. výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Modlitbu sv. ruženca sme v mesiaci synody o rodine obetovali za naše rodiny. Celá Fatimská slávnosť bola obetovana za naše rodiny, aby sme pre ne vyprosovali potrebné milosti - teda za tatu, mamu, za deti.

Aj na októbrovej Fatimskej slávnosti sme pokračovali v úvahách nad slovami Panny Márie. „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Tieto slová povedala Mária v Nazarete anjelovi, keď jej povedal odpoveď na jej otázku. Anjel jej hovorí o Božom Synovi, o spáse ľudstva. Mária sa nepýta na utrpenie, na kríž, nepýta sa na bolesť. Mária mala možno nejasnosť v tom, že keď sľúbila Pánu Bohu svoje panenstvo, ako je možné zladiť túto jej túžbu s materstvom, ku ktorému ju pozýva Pán. Anjel vysvetľuje, Mária nešpekuľuje, vo svojej viere a dôvere všetko odovzdáva do rúk Všemohúceho Boha. Mária prijíma Božiu vôľu, napriek tomu, že ona poznajúc Písmo Sväté Starého zákona musela vedieť, čo všetko predpovedal o Mesiášovi napr. Izaiáš. „Muža bolesti“ zo Starého zákona Mária poznala. Ak je Syn plný bolesti, inak to nemôže byť ani s Matkou. A predsa Mária neváha, hovorí svoje fiat Božej vôli. Keď to Boh takto chce, On sa postará!

Ako ja plním Božiu vôľu? Spoznávam Božiu vôľu vo svojom živote. Ako krásne plnil Božiu vôľu Abrahám. Učme sa od neho, učme sa od Mojžiša, učme sa od Márie, ako ona plnila Božiu vôľu. Povieme, že s Abrahámom hovoril sám Boh, s Mojžišom hovoril sám Boh, s Máriou hovoril anjel. Ale veď k nám hovorí cez Desatoro. Tam nám presne uvádza, čo máme robiť, ako sa máme správať. Postav Boha na prvé miesto vo svojom živote. Nemaj tam peniaze, mamonu, majetok. Modli sa, klaňaj sa Bohu, nie modlám, nerieš život cez horoskopy. Nevyslovuj Božie meno nadarmo, nehreš, nehovor neslušné slová, ani dvojzmyselné vtipy. Choď v nedeľu do kostola navštíviť Kráľa a Pána tejto zeme, neurážaj ho neúčasťou na hostine, na ktorú ťa pozýva. Zvony ťa pozývajú na sv. omšu, chcú ti byť pripomienkou a možno aj výčitkou, ak žiješ zle. Rešpektuj rodičov, aj autoritu. Neškoď si na zdraví ani alkoholom, ani drogou, nezabíjaj druhých zlými slovami. Neohováraj, nebuď klebetný. Zastav u teba klebety, nedávaj ich ďalej. Ži čisto. Lucie Bílá spieva o Desatore a má tam zaujímavé slová: lidé, nelezte do cizích postelí....! Ži podľa toho, pripomeň to svojmu dieťaťu. Nekradni, nepremiestňuj, čo nie je tvoje. Boh nám jasne hovorí, čo je jeho vôľa! Nehovor, že nevieš, čo je Božia vôľa v tvojom živote. Ako ju spoznávať? Pomôžem Ti: prehlbuj si vieru, modli sa, buď pokorný, nechaj si správne formovať svoje svedomie, čítaj Božie slovo – Sväté Písmo.        

   

Synoda o rodine v Ríme

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Príhovor pápeža Františka pri záverečnom zasadnutí Synody

Vatikán 19. októbra – Podobne ako na začiatku, tak aj závere prác III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody sa v pléne prihovoril Svätý Otec František. Uvádzame plné znenie príhovoru, ktorý predniesol v sobotu 18. októbra 2014 večer v rámci 15. generálnej kongregácie, ktorej náplňou bolo hlasovanie o texte záverečnej Relácie synody:

„Eminencie, Blaženosti, Excelencie, bratia a sestry,

so srdcom plným uznania a vďačnosti by som chcel spolu s vami poďakovať Pánovi, že nás sprevádzal a viedol v uplynulých dňoch svetlom Ducha Svätého!

Zo srdca ďakujem pánovi kardinálovi Lorenzovi Baldisserimu, generálnemu sekretárovi synody, Jeho Excelencii Mons. Fabiovi Fabenemu, podsekretárovi a spolu s nimi ďakujem relátorovi Péterovi Erdőovi, ktorý mnoho pracoval aj v dňoch rodinného smútku, a osobitnému sekretárovi, Mons. Brunovi Fortemu, trom predsedajúcim delegátom, zapisovateľom, konzultorom, tlmočníkom a nemenovaným, všetkým tým, ktorí pracovali v zákulisí s ozajstnou vernosťou a úplnou odovzdanosťou Cirkvi a bez prestávky: veľká vďaka!

Čítaj viac: Synoda o rodine v Ríme

   

Sv. ruženec v októbri

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V stredu 1. otóbra začína mesiac Panny Márie. Pozývam vás modliť sa sv. ruženec. V októbri bude v Ríme synoda za rodinu. My sa budeme sv. ruženec modliť za naše rodiny – za ocka, mamu, za celú rodinu. Každý deň 1/2 hodinu pred sv. omšou. Deti pozývam každý deň, budeme opäť zbierať na plagát zaujímavé obrázky.

Kto sa bude predmodlievať?

V pondelok miništranti a deti,

v stredu otcovia a muži,

v piatok mládež,

v utorok, štvrtok a sobotu ráno ženy a matky,

v nedeľu spoločne popoludní.

Deti dostanú plagát a každý deň obrázok s malými svätými, blahoslavenými, alebo kandidátmi svätorečenia (Nenolina, sv. Dominik, sv. Terezka). Na každom obrázku je aj modlitba za rodinu.  

Aká je hodnota ruženca? Páter Amorth, exorcista, hovorí: pre diabla nie je nič horšie ako ruženec. Túto modlitbu absolútne neznáša. K mnohým oslobodeniam došlo, keď sa ľudia veľa posadnutého modlili ruženec! Raz mi počas exorcizmu satan povedal: „Nenávidím ich!“ Čo? – pýtal som sa. „Tie zrnka! Hnusia sa mi! Neznášam ich! Aj všetkých tých, čo sa ho modlia. Nech ma nechajú tak.“ Je to modlitba proti nemu. Je tak proti nemu, že ho neznáša, že ho nemôže počuť.

 

 

 

Čítaj viac: Sv. ruženec v októbri

   

Manželské večery vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Opäť prebiehajú Manželské večery vo Višňovom. Prosím, podporte ich svojou modlitbou. Vďaka Vám za túto pomoc!

Pozývame Vás na kurz Manželské večery určený pre manželské páry v každom veku, ktoré sú rozhodnuté žiť svoje manželstvo naplno, chcú zlepšiť, posilniť a prehĺbiť svoj vzťah - alebo prechádzajú náročným obdobím.

Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám môžu pomôcť ťažkosti prekonať. Kurz môže byť aj príležitosťou k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať k sebe pre páry, ktoré žijú oddelene...

Kurz pozostáva z ôsmych stretnutí raz do týždňa v nedeľu večer a dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár. Každé stretnutie začína večerou v príjemnom prostredí, po ktorej nasleduje prednáška. Počas večera majú manželia príležitosť sa spolu porozprávať a prebrať podnety z prednášanej témy alebo tie, na ktoré v rýchlosti bežného dňa nie je čas.

Súkromie každého páru je rešpektované a skupinová diskusia či zdieľanie sa ostatným nie sú súčasťou večerov.
 

 

Čítaj viac: Manželské večery vo Višňovom

   

Svätý Otec 21. októbra

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Svätý Otec v utorkovej homílii: Som naozaj človekom nádeje?

Vatikán 21. októbra – Kresťan je človekom, ktorý vie očakávať Ježiša, a preto je človekom nádeje. Toto je myšlienka z dnešnej pápežovej homílie pri svätej omši slávenej v Dome sv. Marty. Svätý Otec zdôraznil, že svojou obetou nás Kristus urobil svojimi „priateľmi, blízkymi, žijúcimi v pokoji“.

Ľudia, ktorí dokážu čakať a ktorí v priebehu očakávania pestujú pevnú nádej. Takíto sú podľa pápeža Františka kresťania, ľud spojený s Ježišom, prekonávajúci všetky nesváry. Sú ľudom, ktorému on sám slúži a ktorý obdaril menom. Svätý Otec vo svojej úvahe spojil podnety z Evanjelia podľa sv. Lukáša (Lk 12,35-38) a z Listu sv. Pavla Efezanom (Ef 2,12-22). V evanjeliu sa Kristus pripodobňuje pánovi, ktorý sa neskoro v noci vracia zo svadby a nazýva blahoslavenými sluhov, ktorí ho očakávajú bdelí so zažatými lampami. Ježiš ich potom usadí k stolu a bude ich obsluhovať. Podľa slov pápeža Františka prvou službou, ktorú pán poskytuje kresťanom je to, že im dáva „identitu“. „My bez Krista nemáme identitu“, hovorí Svätý Otec a pripája slová sv. Pavla pohanom: „pamätajte, že «kedysi ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva». „Ježiš nám prišiel dať občianstvo, príslušnosť k ľudu, dať nám meno, priezvisko“, zdôraznil pápež František. Z „nepriateľov bez pokoja“ z nás Kristus vytvoril spojencov svojej krvou, keď zboril múr rozdelenia:

„My všetci vieme, že keď nie sme v pokoji s ľuďmi, je tu múr. Múr, ktorý nás rozdeľuje. No Ježiš nám ponúka svoju službu, že zborí tento múr, aby sme sa mohli stretnúť. Ak sme rozdelení, nie sme priateľmi. Sme nepriateľmi. A urobil ešte viac, aby všetkých zmieril v Bohu. Zmieril nás s Bohom: z nepriateľov urobil priateľov, z cudzích urobil synov“.

Čítaj viac: Svätý Otec 21. októbra

   

Pavol Demitra: 38 - pocta hokejovej legende

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Zaznelo na Púti mužov 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Prvá prednáška ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. na tému: Otcovstvo - problém alebo výzva. Klikni sem.

Chvály - Spoločenstvo Nový Jeruzalem, Richard Vašečka: Klikni sem.

 

Druhá prednáška ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. na tému: O čom chlapi nehovoria a prečo? Klikni sem.

Svedectvo Jána Barteka, Žákovce. Príbeh muža, ktorého alkohol takmer zabil. Boh mu dal druhú šancu, vrátil sa k Nemu. Prestal piť. Klikni sem.

Svedectvo MUDr. Ivana Wallenfelsa, kresťanského gynekológa. Považská Bystrica. Moje stretnutia s Bohom a ľuďmi. Klikni sem.

Púť mužov vyrcholila svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Tu je jeho homília: Klikni sem.

 

Púť mužov v televízii LUX:

Na Púť mužov prišli aj redaktori televízie LUX. Urobili krátku reportáž, ktorú si môžete pozrieť.

Piata púť mužov z Višňového v spravodajstve televízie LUX.   Klikni sem.

   

Púť mužov 2014

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Vo Višňovom pokračuje tradícia, ktorá tu bola v minulosti, že v prvú nedeľu v mesiaci september vítame najmä mužov. 7. septembra sme sa tiež tešili hojnej účasti na pripravenom duchovnom programe. Začali sme rannou svätou omšou, ktorú slúžil pán dekan Jozef Bagin. Nasledovali ranné chvály a prvá prednáška, v ktorej sa prihovoril mužom a chlapcom Dr. Juraj Sedláček, ktorý pôsobí v univerzitnom pastoračnom centre v Trenčíne. Uistil mužov o ich dôležitosti v spoločenskom živote a obrovskom význame otca v rodine. Na mnohých príkladoch zo života ukázal, že malý chlapec potrebuje v otcovi vidieť človeka, ktorý je hodný nasledovania. Kedysi otec rástol v očiach syna, keď priniesol domov ulovenú zver obrovskej veľkosti, vtedy si syn povedal: „Mám silného otca, keď toto dokázal!“ Dnes už otcovia nemajú príležitosť ukazovať silu takýmto spôsobom. Často sú nútení odchádzať za prácou do zahraničia, a tým berú na seba aj riziko, že svoje deti mnohokrát neuvidia aj celé týždne, či mesiace. Táto dlhá odluka oslabuje vzťah syn – otec a tiež naštrbuje otcovu autoritu, lebo si dieťa môže povedať, že to otec neuvidí, čo urobilo. Dr. Sedláček zdôraznil najväčšie veci v živote muža a tými sú modlitba a vzor. „Sú veci, o ktorých sa radím výlučne so svojím otcom, lebo potrebujem počuť zdravý chlapský názor a ten je na nezaplatenie,“ povedal. Po prednáške sa pútnici presunuli do kultúrneho domu, kde mali možnosť pozrieť si film Zápas o druhú šancu. Každý sa mohol povzbudiť a zobrať si z filmu niečo do svojho života. Tak ako sa z alkoholizmu dokázal vyliečiť hlavný hrdina, aj muž, ktorý sa nevie zbaviť závislosti to zvládne, keď do tohto problému pozve mocného Boha. Film bol plný emócií, ktoré filmová postava – Cory, v sebe nedokázal zvládať, pretože si so sebou niesol zranenia ešte z detstva od svojho otca. Až keď mu odpustil, bol schopný pomôcť aj sám sebe a zvíťaziť nad závislosťou na alkohole. Po filme bol pripravený pre všetkých obed na farskom dvore, pútnici si pochutili na dobrom guláši. Posilnení na tele sa chlapi opäť vrátili do chrámu, kde začali chvály a svedectvá pod vedením spoločenstva Nový Jeruzalem a Richarda Vašečku. Spevom a modlitbou sme mohli chváliť svojho Boha.

Čítaj viac: Púť mužov 2014

   

FaraTour 2014 - Muži zákona

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V pondelok 4. augusta začal FaraTour 2014. Detský tábor na tému: Muži zákona. 60 detí spoznávalo veľkých mužov viery.

 

Piatok - DÁVID: MÁ KRÁSNE VNÚTRO, BOH NEPOZERÁ NA ZOVŇAJŠOK

 

Samuel pomazal za kráľa najmladšieho. Najstarší bol silný zdatný muž, pekného výzoru. Boh ale nepozerá na zovňajšok, on pozerá dovnútra. Dôležité je, aby bolo moje vnútro pred Pánom dobré, čisté krásne, nie zovňajšok.

Kráľ Dávid predstavuje azda najpopulárnejšiu postavu Starého zákona a židovských dejín: sympatický pastierik a mocný kráľ, dvorný spevák a vodca zbojníkov, kajúci ctiteľ Jahveho.

Kráľ Dávid zjednotil všetky kmene Izraela, odrazil jeho nepriateľov a zväčšil teritórium štátu. Staral sa o poddaných, dbal, aby vždy víťazila spravodlivosť a dobrota. Bol múdry, zbožný a štedrý, hoci aj on občas robil chyby, ku ktorým sa však dokázal priznať. Zapísal sa do pamäti svojho národa ako dokonalý vojvoda a spravodlivý sudca a tiež mysliteľ a básnik, a predovšetkým ako veľký Pánov spevák. To jemu sa pripisuje autorstvo Piesne piesní, knihy Kazateľ, knihy Prísloví a najmenej 73 žalmov, ktoré sú obsiahnuté v knihe Žalmov. Postava Dávida je veľmi zaujímavá a poučujúca zároveň. Dávid bol človekom veľmi citlivým na Pána Boha a prostým v spôsobe bytia. Nenariekal na svoj osud, hoci doma vykonával najjednoduchšie služby. Pochopil totiž, že veľkosť človeka nespočíva v postavení, ktoré zaujíma, ale v tom, ako plní svoje povinnosti. Dobre vedel, že nie je dôležité to, čo robí, ale ako to robí a pre koho to robí. Preto tiež vykonával dobre a zo srdca aj najjednoduchšie veci, ktorými bol poverený. Dávid nám svojím postojom ukazuje, že ak je srdce verné v malom, rastie a je schopné byť verné i vo veľkých veciach.

Takto Boh videl Dávida, preto ho vyhľadal uprostred pastvín a urobil ho kráľom. Boh sa totiž nepozerá na vonkajšok, Pán Boh vidí do ľudského srdca, ktoré sa pred ním nemôže ukryť. „Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ Boh dokáže postrehnúť všetko. Boh teda v Dávidovom srdci uvidel veľkú dobrotu, ušľachtilosť a spravodlivosť a zatúžil, aby mu slúžil inými svojimi talentami a schopnosťami. Boh ho postavil nad svojím ľudom, aby spolu s ním prežíval svoj život a pomáhal mu nachádzať Boha - Pána vo svojej každodennosti. A ako vieme, Dávid splnil svoju úlohu dokonale, lebo slovom, múdrosťou i príkladom života pomáhal ľuďom smerovať priamou cestou do neba. Smelo môžeme povedať, že Dávid bol človekom Božím.

Čítaj viac: FaraTour 2014 - Muži zákona

   

Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Kázání Petra Piťhy na svátek sv. Vojtěcha

Přišli jsme oslavit svátek sv. Vojtěcha. Chceme ho žádat o přímluvu u spravedlivého Boha, který nikomu nestraní a odplácí každému podle jeho skutků. Na začátku mše jsme vyznali své hříchy. Nevím, co komu přitom vystoupilo z paměti, nejspíš pár drobností z dnešního dne, nebo něco vážnějšího, co zneklidňuje lidské svědomí, a třeba vůbec nic. Znám to dobře z vlastní zkušenosti. Není lehké po celodenním spěchu ukáznit vlastní myšlenky a ztišit se. Proto se k vyznání vin ještě na chvilku vrátím.

Přicházíme žádat o přímluvu muže, kterého naši předkové odmítli, vyhnali ze země a byli připraveni ho zabít. Neměli bychom se s ním nejprve usmířit, požádat ho o odpuštění? Je to aktuální, nemůžeme to svést na dávné předky. Je tu asi něco, co trvá, když naše národní úcta k tomuto světci je tak divně rozpačitá, taková trochu bez radosti, jakoby nedostavěná a nevyzdobená. Občas jsme k němu vykročili, ale nikdy jsme nedošli. Nesli jsme s úctou jeho lebku od města k městu v roce 1947. Zahájili jsme k jeho miléniu desetiletí vpodstatě kající duchovní obrody národa v roce 1987, ale vytrvali jen nemnozí.

Přitom víme, že sv. Vojtěch je nám dán jako vzor biskupa, ale zároveň i jako vzor člena národního společenství. Připomeňme si proto alespoň některé z jeho vlastností a ctností. Vynikal vzdělaností, naše vzdělanost stále klesá. Uvažoval v celoevropských souvislostech, my jsme jak králíci skrčení ve své české jamce. Neohroženě hájil humanitní ideály křesťanství, vykupoval otroky a pranýřoval jejich prodávání. Hájil i cizoložnou ženu, které hrozila nelidská smrt. My o humanitě rádi a hojně mluvíme, ale důstojnost člověka pošlapáváme často i sami v sobě. Co hlásal, také žil. Jeho slova se nelišila od skutků. Naše řeči jsou prázdné, neboť nemají sobě odpovídající činy. Byl připraven ke smíru a spolupráci přes mnohá zklamání a dokonce přesto, že celý jeho rod podlehl genocidě. My se hádáme pomalu každý s každým, většinou o hlouposti.

Čítaj viac: Kázeň prof. Petra Piťhu na sviatok sv. Vojtecha

   

Zaznelo na Púti rodín

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pani starostka Marta Brezovská privítala otca biskupa: Klikni sem.

Otec biskup Viliam sa prihovoril touto kázňou: Klikni sem.

Doc. František Trstenský, prorektor KU v Ružomberku: Klikni sem.

Mons. Ján Šmelka v zaverečnej sv. omši Púte rodín: Klikni sem.

 

Svedectvá:

Manželia Peter a Mirka Valáškovci priviedli na svet 7 detí. Na púť prišli so všetkými žijúcimi deťmi. Krížom ich rodiny je veľmi vzácna choroba – osteopetróza. Tri z ich detí majú tieto zdravotné ťažkosti, ktoré sa vyznačujú krehkosťou a lámavosťou kostí spojených so slepotou. Jedna z ich „ruží z porcelánu“, ako nazvali svoje deti, maličký Janko, už je u Pána Boha. Klikni sem.

Manželia Robert a Vicky de Hoxar z Anglicka hovorili zaujímavo o veľkej Božej láske, o Otcovej láske. Predstavili školu Otcovej Lásky. Robert nás nechal nahliadnuť aj do svojho vzťahu so svojím otcom. Otcova láska premenila naše životy, hovorí Vicky. Klikni sem.

Monika Jurčáková je od narodenia na vozíku. V apríli oslávila 40. narodeniny. Má vysokú lomivosť kostí. Bolestí prežila neúrekom. Dlho sa nedokázala zmieriť s tým, že je na vozíku. Obrovskú silu jej dáva jej silná viera. Klikni sem.

Manželia Daniel a Mária Jurčíkovci. Majú 13 detí. Spolu sa modlia, spolu v nedeľu čítajú zo Svätého Písma. Otec Daniel hovorí, aké je dôležité, že jeden druhého potrebujeme. Ich odkaz: Modlitba ťa neoberá o čas, modlitba ťa oberá o problémy. Klikni sem.

MUDr. Oľga Čechová hovorila o náhlom odchode syna. O tom ako to prežívali s manželom. Lekári navrhli darovanie orgánov po jeho smrti. Hovorila ako žena viery, ktorá všetko trápenie zvládala vo viere. Klikni sem.

   

rozVEDENÍ k Bohu - pán dekan v televízii Lux

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

"rozVEDENÍ k Bohu" - téma v televízii Lux 28. mája 2014. Hostia: Prof. Ladislav Csontos SJ, PhD., ktorý sa venuje pastorácii rozvedených; Dr. Jozef Bagin - súdny vikár a saletín Matej Trizuliak - organizátor duchovných cvičení pre rozvedených. Moderuje Janka Fedešová. Klikni sem.

   

Boli sme na svätorečení, kde boli prítomní štyria pápeži

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V piatok 25. apríla 2014 sme sa vybrali z Višňového na historickú cestu do večného mesta. Vedomí si toho, že Ján Pavol Veľký je pápežom našej generácie, mužom hlbokej viery a odvahy, ktorý nás učil ako prakticky žiť každedennú vieru, putovali sme "za našim pápežom". V sobotu sme navštívili v Ríme dôležité miesta pre našu vieru. Boli sme v Bazilike sv. Pavla, v Bazilike sv. Jána v Lateráne, v Bazilike Panny Márie Santa Maria Maggiore. Navštívili sme Koloseum, kde boli umučení mnohí kresťania. Putovali sme do Baziliky sv. Klementa, kde je pochovaný sv. Cyril. Kľačiac sme putovali po Svätých schodoch.... Bolo to za čo obetovať. A v nedeľu ráno sme si privstali - o 2,30 hod. Hlavné mesto nielen Poliakov, ale aj mnohých Slovákov bolo na 5 dní  mesto Roma. Atmosféra, piesne, tance na námestiach, oslava Milosrdného Boha, životy nových svätých - jednoducho Rím žil svätými pápežmi. V pondelok sme si opäť privstali a oplatilo sa. Prišli sme do Vatikánu medzi prvými. Pred nami bolo len niekoľko poľských skupín. Zaujali sme miesta na svätopeterskom námesti v prvom sektore a sv. omšu sme mali ako na dlani. Pán dekan koncelebroval sv. omšu, ktorú slúžil kardinál Comastri a ktorá bola poďakovaním za svätorečenie. My sme boli prítomní na Námestí sv. Petra, Taliani ďakovali za svätorečenie Jána XXIII. v kostole sv. Karola, kde bol Ján XXIII. vysvätený za biskupa. Popoludní sme ešte pozreli uličky Ríma, nakúpili spomienkové darčeky a vybrali sme sa do všedných dní na naše krásne Slovensko.

Pane Ježišu Kriste, Milosrdný Bože, ďakujeme Ti za krásnu púť do Ríma, kde sme sa povzbudili vo viere, ďakujeme Ti za krásny život nových svätých pápežov - svätého Jána XXIII. a svätého Jána Pavla Veľkého.

Svätý Ján XXIII., svätý Ján Pavol Veľký, orodujte za nás!

 

Čítaj viac: Boli sme na svätorečení, kde boli prítomní štyria pápeži

   

Kto bol Ján Pavol II.? Odpoveď je v Evanjeliu!

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Homilia kardinála Angela Comastriho prednesená 28. 4. 2014 vo Vatikáne počas sv. omše na poďakovanie za kanonizáciu Jana XXIII. a  Jána Pavla Veľkého:

8. 4. 2005 – sotva pred deviatimi rokmi - mnohí z nás tu boli na tomto námestí, aby odovzdali pápežovi Jánovi Pavlovi II. posledný pozdrav. Naše oči mokré od sĺz pozerali s počudovaním – pozerali na Evanjeliár, položený na jednoduchej dubovej truhle, umiestnenej v centre na námestí. Zrazu vietor k úžasu všetkých začal prevracať strany knihy.

Všetci sa v tom okamihu pýtali: „Kto to bol Ján Pavol II.? Prečo ho tak veľmi milovali?“

Neviditeľná ruka, ktorá prevracala stránky Evanjeliára akoby chcela povedať: „Odpoveď je v evanjeliu! Život pápeža Jána Pavla bola neustála poslušnosť Evanjeliu Ježiša: preto – hovoril vietor - preto ste ho milovali. V jeho živote ste rozpoznali večné Evanjelium, Evanjelium, ktoré dalo svetlo i nádej mnohým generáciám.“

Dnes už vieme, že tento pocit bol inšpiráciou, pretože Cirkev včera cez Sv. Otca Františka uznala svätosť Jána Pavla II. a dnes sa radujeme a ďakujeme Bohu spoločne, ďakujeme neúnavnému tvorcovi svätých.

Spomínajúc na slová Jána Pavla II.: "Svätí neprosia, aby sme ich chválili, ale nasledovali,“ musíme sa pýtať sami seba: "Čo nás učí svätosť tohto neobyčajného Ježišovho učeníka v dvadsiatom storočí?"

Čítaj viac: Kto bol Ján Pavol II.? Odpoveď je v Evanjeliu!

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Viac článkov...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL